Totale daglige afspilninger

Denne side viser hvor mange afspilninger, der har været af alle sange hver dag på kanalen. Idet dette tal normalt er nogenlunde ens fra dag til dag, gør denne oversigt det nemmere at spotte dage, hvor der fejlagtigt er blevet registreret for mange eller for få afspilninger.