Gizmo

Denne sang af Camel Power Club er blevet spillet 178 gange på Uniradioen siden vi startede med at indeksere. Først registreret ons 12. februar 2020. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Ingen udvidet information tilgængelig.

Afspilningslog

Dato Program
15:42 Mandag eftermiddag
12:17 Musikchefernes valg
06:43 Morgenradio
01:49 Natradio
21:18 Hverdagsaftener
17:34 Mandag eftermiddag
10:55 Musikchefernes valg
08:22 Morgenradio
02:10 Natradio
21:07 Hverdagsaftener
16:48 Mandag eftermiddag
11:46 Musikchefernes valg
06:42 Morgenradio
05:00 Natradio
21:42 Hverdagsaftener
17:00 Mandag eftermiddag
12:10 Musikchefernes valg
08:42 Morgenradio
06:09 Morgenradio
04:23 Natradio
21:40 Hverdagsaftener
02:00 Natradio
08:39 Morgenradio
07:36 Morgenradio
06:05 Morgenradio
07:45 Morgenradio
06:50 Morgenradio
10:54 Musikchefernes valg
13:12 Musik til hverdagen
14:12 Musik til hverdagen
13:44 Uniradioen Favorites
13:12 Flaskepost
00:53 Weekendnat
22:26 Lillefredag
15:28 Onsdag eftermiddag
15:31 Musik til hverdagen
14:55 Musik til hverdagen
10:44 Musikchefernes valg
07:07 Morgenradio
04:33 Natradio
21:12 Hverdagsaftener
17:31 Mandag eftermiddag
11:17 Musikchefernes valg
07:24 Morgenradio
06:19 Morgenradio
06:16 Morgenradio
08:46 Morgenradio
06:04 Morgenradio
04:55 Weekendnat
20:14 Nye Bølger
16:05 Onsdag eftermiddag
17:14 Tirsdag eftermiddag
17:40 Mandag eftermiddag
03:03 Natradio
13:42 Uniradioen Favorites
13:14 Musik til hverdagen
14:15 Musik til hverdagen
14:14 Musik til hverdagen
17:35 Mandag eftermiddag
06:02 Morgenradio
10:16 Musikchefernes valg
21:51 Lillefredag
21:32 Hverdagsaftener
23:57 Før midnat
21:07 Hverdagsaftener
07:00 Morgenradio
07:24 Morgenradio
11:10 Musikchefernes valg
07:32 Morgenradio
11:24 Uniradioen Favorites
12:33 Musikchefernes valg
14:07 Musik til hverdagen
16:58 Mandag eftermiddag
02:28 Natradio
02:28 Weekendnat
20:36 Nye Bølger
21:41 Hverdagsaftener
06:41 Morgenradio
12:06 Middagstimen
10:43 Musikchefernes valg
06:58 Morgenradio
11:55 Uniradioen Favorites
14:48 Musik til hverdagen
17:42 Tirsdag eftermiddag
07:37 Morgenradio
14:21 Musik til hverdagen
12:50 Musikchefernes valg
13:13 Uniradioen Favorites
21:41 Lillefredag
21:05 Lillefredag
07:28 Morgenradio
12:54 Musikchefernes valg
15:25 Musik til hverdagen
21:21 Hverdagsaftener
12:00 Musikchefernes valg
11:02 Musikchefernes valg
00:52 Weekendnat
22:23 Lillefredag
08:09 Morgenradio
14:42 Musik til hverdagen
21:05 Hverdagsaftener
11:50 Uniradioen Favorites
16:07 Mandag eftermiddag
06:25 Morgenradio
12:18 Musikchefernes valg
06:05 Morgenradio
13:22 Musik til hverdagen
21:47 Hverdagsaftener
08:03 Morgenradio
15:33 Musik til hverdagen
08:04 Morgenradio
16:08 Mandag eftermiddag
08:00 Morgenradio
12:37 Musikchefernes valg
11:00 Uniradioen Favorites
21:22 Lillefredag
11:30 Uniradioen Favorites
16:46 Onsdag eftermiddag
08:37 Morgenradio
17:07 Tirsdag eftermiddag
11:43 Uniradioen Favorites
17:57 Mandag eftermiddag
13:32 Flaskepost
06:02 Morgenradio
12:58 Musikchefernes valg
13:53 Uniradioen Favorites
06:37 Morgenradio
21:15 Lillefredag
12:22 Middagstimen
06:07 Morgenradio
15:59 Onsdag eftermiddag
08:13 Morgenradio
17:31 Tirsdag eftermiddag
12:03 Middagstimen
06:03 Morgenradio
15:16 Mandag eftermiddag
13:35 Flaskepost
06:51 Morgenradio
10:55 Musikchefernes valg
11:28 Musikchefernes valg
11:50 Uniradioen Favorites
22:48 Lillefredag
12:32 Middagstimen
06:38 Morgenradio
16:24 Onsdag eftermiddag
11:37 Uniradioen Favorites
06:06 Morgenradio
17:00 Tirsdag eftermiddag
12:41 Middagstimen
07:02 Morgenradio
21:03 Hverdagsaftener
14:36 Musik til hverdagen
08:13 Morgenradio
12:06 Musikchefernes valg
12:26 Musikchefernes valg
11:27 Uniradioen Favorites
06:33 Morgenradio
21:56 Lillefredag
13:39 Musik til hverdagen
11:43 Uniradioen Favorites
06:48 Morgenradio
16:42 Onsdag eftermiddag
14:54 Musik til hverdagen
08:10 Morgenradio
04:31 Natradio
08:53 Morgenradio
06:22 Morgenradio
17:10 Tirsdag eftermiddag
12:25 Musikchefernes valg
11:58 Uniradioen Favorites
04:17 Natradio
16:44 Onsdag eftermiddag
14:03 Musik til hverdagen
11:54 Uniradioen Favorites
08:50 Morgenradio
11:39 Musikchefernes valg
21:58 Lillefredag
12:27 Musikchefernes valg