Helios

Denne sang af Charlotte Dos Santos er blevet spillet 174 gange på Uniradioen siden vi startede med at indeksere. Først registreret lør 22. februar 2020. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Ingen udvidet information tilgængelig.

Afspilningslog

Dato Program
11:35 Uniradioen Favorites
08:53 Morgenradio
07:25 Morgenradio
06:44 Morgenradio
07:17 Morgenradio
05:56 Weekendnat
23:59 Før midnat
11:02 Uniradioen Favorites
08:03 Morgenradio
06:00 Morgenradio
07:20 Morgenradio
03:00 Weekendnat
12:44 Middagstimen
11:21 Uniradioen Favorites
11:16 Uniradioen Favorites
07:37 Morgenradio
11:25 Musikchefernes valg
20:00 Nye Bølger
14:49 Musik til hverdagen
12:59 Middagstimen
13:48 Flaskepost
04:26 Weekendnat
02:47 Weekendnat
21:33 Lillefredag
16:13 Onsdag eftermiddag
14:18 Musik til hverdagen
14:00 Musik til hverdagen
10:10 Musikchefernes valg
07:19 Morgenradio
05:13 Natradio
17:50 Tirsdag eftermiddag
15:57 Mandag eftermiddag
12:55 Musikchefernes valg
11:43 Musikchefernes valg
03:49 Natradio
00:00 Natradio
21:19 Hverdagsaftener
16:58 Mandag eftermiddag
10:10 Musikchefernes valg
07:49 Morgenradio
07:34 Morgenradio
00:49 Natradio
17:33 Mandag eftermiddag
12:46 Musikchefernes valg
08:53 Morgenradio
07:46 Morgenradio
05:19 Natradio
21:00 Hverdagsaftener
04:22 Natradio
11:32 Uniradioen Favorites
11:13 Uniradioen Favorites
11:06 Uniradioen Favorites
11:19 Uniradioen Favorites
12:03 Musikchefernes valg
11:46 Musikchefernes valg
22:48 Lillefredag
21:11 Hverdagsaftener
21:03 Hverdagsaftener
06:21 Morgenradio
12:23 Musikchefernes valg
04:25 Weekendnat
21:35 Lillefredag
04:36 Natradio
21:46 Hverdagsaftener
06:02 Morgenradio
08:58 Morgenradio
12:52 Musikchefernes valg
22:56 Lillefredag
20:14 Nye Bølger
16:29 Onsdag eftermiddag
17:10 Tirsdag eftermiddag
21:51 Hverdagsaftener
06:39 Morgenradio
12:00 Musikchefernes valg
22:21 Lillefredag
06:26 Morgenradio
11:34 Uniradioen Favorites
13:02 Uniradioen Favorites
15:54 Mandag eftermiddag
06:49 Morgenradio
12:30 Musikchefernes valg
06:11 Morgenradio
12:19 Middagstimen
14:16 Musik til hverdagen
15:29 Musik til hverdagen
10:07 Musikchefernes valg
22:37 Lillefredag
07:51 Morgenradio
12:03 Musikchefernes valg
14:45 Musik til hverdagen
21:29 Hverdagsaftener
08:38 Morgenradio
10:52 Musikchefernes valg
07:30 Morgenradio
12:14 Middagstimen
16:16 Onsdag eftermiddag
21:58 Hverdagsaftener
17:13 Tirsdag eftermiddag
08:05 Morgenradio
14:58 Musik til hverdagen
13:00 Flaskepost
11:39 Musikchefernes valg
11:29 Uniradioen Favorites
21:08 Lillefredag
11:37 Uniradioen Favorites
15:43 Onsdag eftermiddag
06:07 Morgenradio
12:00 Middagstimen
17:45 Mandag eftermiddag
08:11 Morgenradio
10:48 Musikchefernes valg
03:35 Weekendnat
22:58 Lillefredag
12:54 Middagstimen
16:53 Onsdag eftermiddag
08:21 Morgenradio
14:22 Musik til hverdagen
08:34 Morgenradio
14:24 Musik til hverdagen
06:15 Morgenradio
11:04 Musikchefernes valg
13:46 Uniradioen Favorites
22:11 Lillefredag
12:16 Middagstimen
21:36 Hverdagsaftener
11:42 Uniradioen Favorites
17:21 Tirsdag eftermiddag
11:39 Uniradioen Favorites
17:34 Mandag eftermiddag
12:36 Musikchefernes valg
11:50 Musikchefernes valg
12:06 Musikchefernes valg
08:35 Morgenradio
20:58 Nye Bølger
13:19 Musik til hverdagen
07:52 Morgenradio
15:46 Onsdag eftermiddag
11:37 Uniradioen Favorites
21:19 Hverdagsaftener
12:57 Middagstimen
07:02 Morgenradio
16:40 Mandag eftermiddag
08:25 Morgenradio
10:13 Musikchefernes valg
12:05 Musikchefernes valg
11:46 Uniradioen Favorites
06:02 Morgenradio
22:07 Lillefredag
12:55 Middagstimen
06:45 Morgenradio
16:11 Onsdag eftermiddag
11:51 Uniradioen Favorites
21:39 Hverdagsaftener
13:26 Uniradioen Favorites
07:36 Morgenradio
17:45 Mandag eftermiddag
14:16 Musik til hverdagen
07:52 Morgenradio
11:06 Musikchefernes valg
12:48 Musikchefernes valg
13:29 Uniradioen Favorites
07:22 Morgenradio
21:40 Lillefredag
12:00 Middagstimen
07:41 Morgenradio
03:35 Natradio
04:38 Natradio
15:04 Mandag eftermiddag
00:17 Weekendnat
12:51 Middagstimen
00:29 Natradio
17:52 Mandag eftermiddag
14:27 Musik til hverdagen
03:43 Weekendnat