Canem

Denne sang af Chorus Grant er blevet spillet 184 gange på Uniradioen siden vi startede med at indeksere. Først registreret søn 16. februar 2020. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Ingen udvidet information tilgængelig.

Afspilningslog

Dato Program
11:08 Musikchefernes valg
20:06 Nye Bølger
14:38 Musik til hverdagen
13:26 Uniradioen Favorites
13:09 Flaskepost
03:52 Weekendnat
22:49 Lillefredag
16:10 Onsdag eftermiddag
15:24 Musik til hverdagen
14:45 Musik til hverdagen
04:43 Weekendnat
03:46 Weekendnat
22:02 Lillefredag
16:07 Onsdag eftermiddag
14:06 Musik til hverdagen
14:26 Musik til hverdagen
10:06 Musikchefernes valg
07:25 Morgenradio
04:16 Natradio
21:36 Hverdagsaftener
17:16 Mandag eftermiddag
10:46 Musikchefernes valg
07:17 Morgenradio
03:01 Natradio
21:35 Hverdagsaftener
17:09 Mandag eftermiddag
00:13 Natradio
11:03 Uniradioen Favorites
08:34 Morgenradio
06:16 Morgenradio
06:00 Morgenradio
02:06 Natradio
11:43 Uniradioen Favorites
08:23 Morgenradio
04:54 Natradio
21:00 Hverdagsaftener
01:48 Natradio
00:00 Weekendnat
12:17 Middagstimen
08:39 Morgenradio
08:27 Morgenradio
06:38 Morgenradio
12:08 Musikchefernes valg
13:20 Musik til hverdagen
14:25 Musik til hverdagen
13:11 Uniradioen Favorites
13:25 Flaskepost
05:25 Weekendnat
01:04 Weekendnat
22:25 Lillefredag
21:42 Hverdagsaftener
17:52 Tirsdag eftermiddag
17:17 Mandag eftermiddag
11:42 Musikchefernes valg
07:56 Morgenradio
07:17 Morgenradio
05:57 Natradio
08:19 Morgenradio
08:07 Morgenradio
10:18 Musikchefernes valg
22:21 Lillefredag
06:00 Morgenradio
08:42 Morgenradio
11:14 Uniradioen Favorites
13:06 Flaskepost
10:58 Musikchefernes valg
07:22 Morgenradio
11:38 Uniradioen Favorites
11:41 Uniradioen Favorites
13:16 Uniradioen Favorites
15:35 Mandag eftermiddag
04:20 Natradio
13:59 Uniradioen Favorites
21:21 Lillefredag
06:48 Morgenradio
11:06 Uniradioen Favorites
12:57 Middagstimen
07:08 Morgenradio
12:20 Musikchefernes valg
10:03 Musikchefernes valg
11:00 Uniradioen Favorites
14:15 Musik til hverdagen
15:57 Onsdag eftermiddag
21:43 Hverdagsaftener
07:42 Morgenradio
11:17 Musikchefernes valg
06:31 Morgenradio
11:27 Uniradioen Favorites
14:44 Musik til hverdagen
17:00 Tirsdag eftermiddag
07:05 Morgenradio
14:28 Musik til hverdagen
12:26 Musikchefernes valg
00:59 Weekendnat
22:34 Lillefredag
22:07 Lillefredag
08:53 Morgenradio
14:23 Musik til hverdagen
17:35 Tirsdag eftermiddag
07:33 Morgenradio
14:11 Musik til hverdagen
04:12 Natradio
02:25 Weekendnat
23:19 Før midnat
22:15 Lillefredag
11:29 Uniradioen Favorites
15:03 Onsdag eftermiddag
06:31 Morgenradio
13:34 Uniradioen Favorites
21:17 Hverdagsaftener
12:38 Musikchefernes valg
11:15 Musikchefernes valg
10:22 Musikchefernes valg
06:51 Morgenradio
13:18 Musik til hverdagen
06:27 Morgenradio
11:57 Uniradioen Favorites
08:14 Morgenradio
15:15 Musik til hverdagen
08:30 Morgenradio
14:52 Musik til hverdagen
06:28 Morgenradio
11:41 Musikchefernes valg
11:04 Uniradioen Favorites
21:51 Lillefredag
11:19 Uniradioen Favorites
21:03 Hverdagsaftener
11:24 Uniradioen Favorites
17:57 Tirsdag eftermiddag
13:22 Uniradioen Favorites
06:24 Morgenradio
15:31 Mandag eftermiddag
07:27 Morgenradio
11:27 Musikchefernes valg
11:15 Musikchefernes valg
07:27 Morgenradio
20:30 Nye Bølger
11:16 Uniradioen Favorites
21:15 Hverdagsaftener
12:19 Musikchefernes valg
06:49 Morgenradio
15:32 Musik til hverdagen
11:31 Uniradioen Favorites
21:45 Hverdagsaftener
13:58 Flaskepost
12:07 Musikchefernes valg
06:06 Morgenradio
10:51 Musikchefernes valg
10:32 Musikchefernes valg
11:54 Uniradioen Favorites
22:40 Lillefredag
13:00 Musik til hverdagen
08:01 Morgenradio
16:56 Onsdag eftermiddag
14:50 Musik til hverdagen
07:27 Morgenradio
15:41 Musik til hverdagen
08:51 Morgenradio
17:08 Mandag eftermiddag
13:39 Flaskepost
06:38 Morgenradio
10:26 Musikchefernes valg
11:16 Musikchefernes valg
13:48 Uniradioen Favorites
06:54 Morgenradio
22:33 Lillefredag
13:26 Musik til hverdagen
07:51 Morgenradio
22:17 Før midnat
17:35 Tirsdag eftermiddag
04:35 Natradio
04:50 Weekendnat
22:48 Lillefredag
22:03 Lillefredag
06:15 Morgenradio
06:44 Morgenradio
10:05 Musikchefernes valg
05:14 Natradio
16:52 Onsdag eftermiddag
15:00 Onsdag eftermiddag
13:43 Uniradioen Favorites
12:11 Middagstimen
12:45 Musikchefernes valg
19:53 Søndag på Uniradioen