Det stopper nu

Denne sang af Danni Toma er blevet spillet 182 gange på Uniradioen siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 3. februar 2020. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Ingen udvidet information tilgængelig.

Afspilningslog

Dato Program
08:11 Morgenradio
10:18 Musikchefernes valg
14:49 Musik til hverdagen
12:21 Musikchefernes valg
12:36 Middagstimen
12:23 Musikchefernes valg
11:56 Musikchefernes valg
13:03 Musik til hverdagen
12:44 Musikchefernes valg
12:09 Middagstimen
12:12 Musikchefernes valg
12:24 Musikchefernes valg
14:00 Musik til hverdagen
12:17 Musikchefernes valg
12:13 Middagstimen
12:13 Musikchefernes valg
12:19 Musikchefernes valg
12:51 Middagstimen
11:15 Uniradioen Favorites
11:33 Uniradioen Favorites
08:01 Morgenradio
04:06 Weekendnat
12:48 Middagstimen
08:47 Morgenradio
05:58 Natradio
12:41 Musikchefernes valg
12:45 Musikchefernes valg
21:08 Lillefredag
15:39 Onsdag eftermiddag
14:48 Musik til hverdagen
15:17 Mandag eftermiddag
12:22 Musikchefernes valg
05:08 Natradio
21:31 Hverdagsaftener
21:08 Hverdagsaftener
17:12 Mandag eftermiddag
11:03 Musikchefernes valg
06:31 Morgenradio
02:38 Natradio
00:25 Natradio
21:28 Hverdagsaftener
04:44 Natradio
13:29 Uniradioen Favorites
12:14 Middagstimen
12:27 Musikchefernes valg
12:05 Middagstimen
13:37 Flaskepost
12:16 Musikchefernes valg
20:51 Nye Bølger
16:00 Onsdag eftermiddag
15:35 Musik til hverdagen
16:16 Mandag eftermiddag
00:03 Natradio
00:14 Weekendnat
20:18 Nye Bølger
16:57 Onsdag eftermiddag
07:57 Morgenradio
08:56 Morgenradio
21:10 Hverdagsaftener
06:32 Morgenradio
10:38 Musikchefernes valg
22:37 Lillefredag
21:28 Hverdagsaftener
21:25 Hverdagsaftener
06:44 Morgenradio
12:04 Musikchefernes valg
10:13 Musikchefernes valg
13:11 Uniradioen Favorites
14:08 Musik til hverdagen
15:51 Onsdag eftermiddag
17:59 Tirsdag eftermiddag
08:09 Morgenradio
13:33 Flaskepost
11:23 Musikchefernes valg
08:45 Morgenradio
12:46 Middagstimen
15:00 Onsdag eftermiddag
17:40 Tirsdag eftermiddag
06:35 Morgenradio
10:35 Musikchefernes valg
13:23 Uniradioen Favorites
20:02 Nye Bølger
06:00 Morgenradio
11:46 Uniradioen Favorites
13:50 Uniradioen Favorites
17:14 Mandag eftermiddag
06:48 Morgenradio
11:28 Musikchefernes valg
08:06 Morgenradio
13:07 Musik til hverdagen
21:10 Hverdagsaftener
07:41 Morgenradio
12:20 Middagstimen
16:34 Mandag eftermiddag
05:16 Natradio
10:00 Musikchefernes valg
08:43 Morgenradio
13:17 Musik til hverdagen
06:16 Morgenradio
12:59 Musikchefernes valg
06:00 Morgenradio
13:06 Uniradioen Favorites
16:28 Mandag eftermiddag
07:30 Morgenradio
10:25 Musikchefernes valg
10:12 Musikchefernes valg
06:17 Morgenradio
12:33 Middagstimen
21:35 Hverdagsaftener
11:25 Uniradioen Favorites
15:58 Musik til hverdagen
12:31 Middagstimen
21:02 Hverdagsaftener
12:43 Musikchefernes valg
11:23 Musikchefernes valg
10:09 Musikchefernes valg
07:43 Morgenradio
14:50 Musik til hverdagen
07:06 Morgenradio
14:50 Musik til hverdagen
06:23 Morgenradio
13:59 Uniradioen Favorites
08:22 Morgenradio
16:49 Mandag eftermiddag
07:09 Morgenradio
10:20 Musikchefernes valg
12:02 Musikchefernes valg
08:53 Morgenradio
21:43 Lillefredag
12:02 Middagstimen
06:15 Morgenradio
15:27 Onsdag eftermiddag
08:18 Morgenradio
15:07 Musik til hverdagen
07:51 Morgenradio
15:12 Mandag eftermiddag
08:28 Morgenradio
05:51 Weekendnat
12:54 Musikchefernes valg
13:16 Uniradioen Favorites
06:59 Morgenradio
14:29 Musik til hverdagen
11:17 Uniradioen Favorites
06:17 Morgenradio
16:07 Onsdag eftermiddag
08:46 Morgenradio
15:10 Musik til hverdagen
12:16 Middagstimen
07:13 Morgenradio
17:21 Mandag eftermiddag
12:34 Musikchefernes valg
06:10 Morgenradio
11:20 Musikchefernes valg
12:31 Musikchefernes valg
11:19 Uniradioen Favorites
06:29 Morgenradio
14:30 Musik til hverdagen
11:12 Uniradioen Favorites
06:03 Morgenradio
04:11 Natradio
07:40 Morgenradio
21:54 Hverdagsaftener
04:05 Weekendnat
22:07 Lillefredag
07:15 Morgenradio
05:55 Natradio
05:46 Weekendnat
12:37 Musikchefernes valg
11:08 Uniradioen Favorites
12:00 Musikchefernes valg
00:06 Natradio
13:25 Uniradioen Favorites
12:27 Middagstimen
07:41 Morgenradio
11:08 Uniradioen Favorites
07:58 Morgenradio
11:38 Musikchefernes valg
14:38 Musik til hverdagen
11:57 Uniradioen Favorites
15:23 Musik til hverdagen
13:43 Uniradioen Favorites
13:02 Flaskepost