Ilden leger med os

Denne sang af Dusin er blevet spillet 183 gange på Uniradioen siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 3. februar 2020. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Ingen udvidet information tilgængelig.

Afspilningslog

Dato Program
21:24 Hverdagsaftener
01:24 Natradio
01:10 Weekendnat
11:58 Uniradioen Favorites
21:02 Hverdagsaftener
17:13 Tirsdag eftermiddag
16:38 Mandag eftermiddag
10:59 Musikchefernes valg
06:26 Morgenradio
06:29 Morgenradio
03:24 Natradio
21:23 Hverdagsaftener
00:55 Natradio
00:47 Weekendnat
12:13 Middagstimen
08:37 Morgenradio
08:14 Morgenradio
04:56 Natradio
13:24 Uniradioen Favorites
08:58 Morgenradio
14:00 Musik til hverdagen
14:00 Musik til hverdagen
15:18 Mandag eftermiddag
12:31 Musikchefernes valg
07:53 Morgenradio
06:59 Morgenradio
06:02 Morgenradio
06:39 Morgenradio
02:12 Natradio
13:23 Uniradioen Favorites
11:56 Uniradioen Favorites
08:31 Morgenradio
06:00 Morgenradio
06:13 Morgenradio
11:24 Musikchefernes valg
20:09 Nye Bølger
14:17 Musik til hverdagen
13:51 Uniradioen Favorites
13:00 Flaskepost
05:17 Weekendnat
21:19 Lillefredag
21:56 Hverdagsaftener
06:39 Morgenradio
07:35 Morgenradio
06:03 Morgenradio
01:30 Weekendnat
13:53 Musik til hverdagen
14:22 Musik til hverdagen
13:43 Uniradioen Favorites
14:18 Musik til hverdagen
11:10 Musikchefernes valg
08:42 Morgenradio
06:33 Morgenradio
08:12 Morgenradio
08:54 Morgenradio
12:40 Musikchefernes valg
10:07 Musikchefernes valg
11:27 Uniradioen Favorites
12:43 Middagstimen
12:59 Musikchefernes valg
11:36 Uniradioen Favorites
11:57 Uniradioen Favorites
08:47 Morgenradio
08:26 Morgenradio
11:09 Musikchefernes valg
22:27 Lillefredag
21:48 Hverdagsaftener
06:13 Morgenradio
08:52 Morgenradio
12:36 Musikchefernes valg
12:53 Musikchefernes valg
06:00 Morgenradio
11:37 Uniradioen Favorites
12:55 Musikchefernes valg
14:28 Musik til hverdagen
17:41 Mandag eftermiddag
12:40 Musikchefernes valg
11:44 Uniradioen Favorites
13:44 Musik til hverdagen
16:45 Onsdag eftermiddag
05:57 Natradio
15:57 Musik til hverdagen
11:40 Uniradioen Favorites
00:55 Weekendnat
21:30 Lillefredag
08:03 Morgenradio
08:02 Morgenradio
13:44 Uniradioen Favorites
17:04 Mandag eftermiddag
07:47 Morgenradio
11:05 Musikchefernes valg
07:14 Morgenradio
12:00 Middagstimen
15:45 Onsdag eftermiddag
05:58 Natradio
17:46 Tirsdag eftermiddag
07:21 Morgenradio
15:11 Mandag eftermiddag
06:45 Morgenradio
12:33 Musikchefernes valg
08:14 Morgenradio
14:42 Musik til hverdagen
06:55 Morgenradio
11:47 Uniradioen Favorites
15:30 Musik til hverdagen
21:55 Hverdagsaftener
13:00 Flaskepost
12:30 Musikchefernes valg
13:27 Uniradioen Favorites
22:17 Lillefredag
11:40 Uniradioen Favorites
16:36 Onsdag eftermiddag
08:25 Morgenradio
15:30 Musik til hverdagen
07:27 Morgenradio
16:34 Mandag eftermiddag
07:10 Morgenradio
10:07 Musikchefernes valg
11:41 Uniradioen Favorites
21:49 Lillefredag
12:44 Middagstimen
21:30 Hverdagsaftener
12:06 Musikchefernes valg
21:36 Hverdagsaftener
12:17 Middagstimen
21:54 Hverdagsaftener
13:36 Flaskepost
06:00 Morgenradio
11:01 Musikchefernes valg
10:50 Musikchefernes valg
07:47 Morgenradio
20:25 Nye Bølger
08:55 Morgenradio
16:52 Onsdag eftermiddag
08:11 Morgenradio
14:45 Musik til hverdagen
11:18 Uniradioen Favorites
21:06 Hverdagsaftener
14:45 Musik til hverdagen
07:16 Morgenradio
12:03 Musikchefernes valg
11:51 Musikchefernes valg
13:02 Uniradioen Favorites
06:44 Morgenradio
20:08 Nye Bølger
11:43 Uniradioen Favorites
21:28 Hverdagsaftener
12:49 Musikchefernes valg
07:06 Morgenradio
14:36 Musik til hverdagen
12:06 Middagstimen
06:36 Morgenradio
16:35 Mandag eftermiddag
13:25 Flaskepost
07:13 Morgenradio
12:10 Musikchefernes valg
10:31 Musikchefernes valg
08:22 Morgenradio
22:48 Lillefredag
12:49 Middagstimen
06:52 Morgenradio
23:13 Før midnat
15:36 Musik til hverdagen
14:06 Musik til hverdagen
11:56 Musikchefernes valg
04:36 Natradio
08:51 Morgenradio
23:57 Før midnat
05:18 Weekendnat
14:59 Musik til hverdagen
01:15 Natradio
16:55 Mandag eftermiddag
02:48 Weekendnat
00:51 Natradio
16:19 Onsdag eftermiddag
14:50 Musik til hverdagen
14:49 Musik til hverdagen
04:47 Weekendnat
22:41 Lillefredag
15:16 Onsdag eftermiddag
15:38 Musik til hverdagen
13:17 Uniradioen Favorites
13:00 Flaskepost