Ingen er ligesom dig

Denne sang af Fraads er blevet spillet 175 gange på Uniradioen siden vi startede med at indeksere. Først registreret søn 16. februar 2020. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Ingen udvidet information tilgængelig.

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
11:18 Uniradioen Favorites
08:47 Morgenradio
01:30 Natradio
21:41 Hverdagsaftener
00:45 Natradio
11:37 Uniradioen Favorites
08:11 Morgenradio
07:26 Morgenradio
06:52 Morgenradio
05:54 Natradio
11:37 Uniradioen Favorites
07:45 Morgenradio
06:41 Morgenradio
11:00 Uniradioen Favorites
08:33 Morgenradio
11:03 Musikchefernes valg
13:22 Musik til hverdagen
14:03 Musik til hverdagen
13:40 Uniradioen Favorites
12:39 Musikchefernes valg
11:48 Musikchefernes valg
13:42 Musik til hverdagen
11:57 Uniradioen Favorites
12:00 Middagstimen
12:27 Musikchefernes valg
12:11 Musikchefernes valg
20:28 Nye Bølger
15:28 Onsdag eftermiddag
15:28 Musik til hverdagen
14:18 Musik til hverdagen
05:08 Weekendnat
22:56 Lillefredag
21:27 Hverdagsaftener
17:48 Tirsdag eftermiddag
15:45 Mandag eftermiddag
12:57 Musikchefernes valg
03:13 Weekendnat
21:34 Lillefredag
16:49 Onsdag eftermiddag
17:00 Tirsdag eftermiddag
15:51 Mandag eftermiddag
11:50 Musikchefernes valg
07:20 Morgenradio
04:14 Natradio
21:21 Hverdagsaftener
17:19 Mandag eftermiddag
11:58 Musikchefernes valg
08:19 Morgenradio
07:57 Morgenradio
07:26 Morgenradio
06:07 Morgenradio
06:08 Morgenradio
11:04 Musikchefernes valg
06:15 Morgenradio
08:14 Morgenradio
08:46 Morgenradio
08:13 Morgenradio
08:29 Morgenradio
12:05 Musikchefernes valg
22:05 Lillefredag
21:59 Hverdagsaftener
15:19 Onsdag eftermiddag
17:13 Tirsdag eftermiddag
21:21 Hverdagsaftener
07:04 Morgenradio
05:34 Weekendnat
14:20 Musik til hverdagen
14:19 Musik til hverdagen
14:25 Musik til hverdagen
16:38 Mandag eftermiddag
00:53 Natradio
00:13 Weekendnat
20:48 Nye Bølger
21:44 Hverdagsaftener
06:33 Morgenradio
12:30 Middagstimen
15:42 Mandag eftermiddag
12:48 Musikchefernes valg
08:24 Morgenradio
11:19 Uniradioen Favorites
12:30 Musikchefernes valg
14:17 Musik til hverdagen
10:31 Musikchefernes valg
07:23 Morgenradio
13:22 Musik til hverdagen
16:23 Onsdag eftermiddag
21:12 Hverdagsaftener
08:30 Morgenradio
13:52 Flaskepost
12:17 Musikchefernes valg
08:49 Morgenradio
11:53 Uniradioen Favorites
14:53 Musik til hverdagen
21:09 Hverdagsaftener
08:38 Morgenradio
13:31 Flaskepost
11:52 Musikchefernes valg
11:56 Uniradioen Favorites
07:17 Morgenradio
12:04 Middagstimen
16:56 Onsdag eftermiddag
14:55 Musik til hverdagen
14:53 Musik til hverdagen
17:58 Tirsdag eftermiddag
13:10 Uniradioen Favorites
21:21 Hverdagsaftener
12:13 Musikchefernes valg
11:40 Musikchefernes valg
11:06 Musikchefernes valg
08:33 Morgenradio
20:22 Nye Bølger
08:36 Morgenradio
12:15 Musikchefernes valg
17:56 Tirsdag eftermiddag
11:09 Uniradioen Favorites
17:20 Mandag eftermiddag
08:53 Morgenradio
12:11 Musikchefernes valg
08:50 Morgenradio
21:05 Lillefredag
11:38 Uniradioen Favorites
16:44 Onsdag eftermiddag
08:45 Morgenradio
14:59 Musik til hverdagen
07:41 Morgenradio
15:28 Mandag eftermiddag
08:54 Morgenradio
11:04 Musikchefernes valg
11:31 Musikchefernes valg
08:13 Morgenradio
21:30 Lillefredag
12:26 Middagstimen
06:35 Morgenradio
16:23 Onsdag eftermiddag
08:26 Morgenradio
14:28 Musik til hverdagen
11:41 Uniradioen Favorites
21:30 Hverdagsaftener
14:37 Musik til hverdagen
07:31 Morgenradio
05:48 Weekendnat
11:48 Musikchefernes valg
13:00 Uniradioen Favorites
07:11 Morgenradio
21:31 Lillefredag
13:44 Musik til hverdagen
08:12 Morgenradio
14:44 Musik til hverdagen
08:01 Morgenradio
15:15 Musik til hverdagen
11:18 Uniradioen Favorites
06:06 Morgenradio
15:37 Mandag eftermiddag
12:29 Musikchefernes valg
00:23 Natradio
12:58 Musikchefernes valg
13:55 Uniradioen Favorites
07:33 Morgenradio
21:15 Lillefredag
13:07 Musik til hverdagen
11:10 Uniradioen Favorites
06:18 Morgenradio
04:55 Natradio
04:27 Natradio
15:11 Mandag eftermiddag
12:15 Musikchefernes valg
11:11 Uniradioen Favorites
21:50 Hverdagsaftener
14:17 Musik til hverdagen
10:06 Musikchefernes valg
13:12 Musik til hverdagen
08:48 Morgenradio
06:03 Morgenradio
00:16 Natradio
20:48 Søndag på Uniradioen