Feel Me

Denne sang af Jane er blevet spillet 190 gange på Uniradioen siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 3. februar 2020. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Ingen udvidet information tilgængelig.

Afspilningslog

Dato Program
13:56 Uniradioen Favorites
11:51 Uniradioen Favorites
07:55 Morgenradio
06:32 Morgenradio
06:54 Morgenradio
10:40 Musikchefernes valg
20:50 Nye Bølger
14:33 Musik til hverdagen
13:24 Uniradioen Favorites
13:00 Flaskepost
02:09 Weekendnat
01:20 Natradio
21:56 Hverdagsaftener
17:45 Tirsdag eftermiddag
16:19 Mandag eftermiddag
11:08 Musikchefernes valg
08:36 Morgenradio
06:19 Morgenradio
07:11 Morgenradio
07:00 Morgenradio
04:16 Natradio
08:57 Morgenradio
07:56 Morgenradio
03:21 Natradio
21:48 Hverdagsaftener
00:59 Natradio
11:48 Uniradioen Favorites
08:27 Morgenradio
06:58 Morgenradio
08:27 Morgenradio
03:18 Natradio
11:56 Uniradioen Favorites
08:41 Morgenradio
02:20 Natradio
21:50 Hverdagsaftener
01:06 Natradio
13:00 Uniradioen Favorites
11:32 Uniradioen Favorites
07:43 Morgenradio
06:45 Morgenradio
05:20 Natradio
11:19 Uniradioen Favorites
11:03 Uniradioen Favorites
07:19 Morgenradio
08:53 Morgenradio
06:08 Morgenradio
02:38 Weekendnat
12:17 Middagstimen
11:51 Uniradioen Favorites
11:49 Uniradioen Favorites
08:44 Morgenradio
10:50 Musikchefernes valg
20:51 Nye Bølger
16:04 Onsdag eftermiddag
17:03 Tirsdag eftermiddag
16:46 Mandag eftermiddag
12:26 Musikchefernes valg
07:46 Morgenradio
06:17 Morgenradio
06:49 Morgenradio
06:34 Morgenradio
08:47 Morgenradio
11:34 Musikchefernes valg
21:32 Lillefredag
21:24 Hverdagsaftener
21:37 Hverdagsaftener
06:21 Morgenradio
07:15 Morgenradio
10:35 Musikchefernes valg
21:22 Lillefredag
06:56 Morgenradio
07:34 Morgenradio
12:19 Middagstimen
14:38 Musik til hverdagen
12:16 Musikchefernes valg
13:30 Uniradioen Favorites
14:16 Musik til hverdagen
16:18 Onsdag eftermiddag
15:55 Musik til hverdagen
21:39 Hverdagsaftener
07:50 Morgenradio
12:15 Musikchefernes valg
06:56 Morgenradio
12:36 Middagstimen
15:04 Onsdag eftermiddag
21:00 Hverdagsaftener
08:06 Morgenradio
12:36 Musikchefernes valg
13:39 Uniradioen Favorites
20:00 Nye Bølger
06:27 Morgenradio
11:43 Uniradioen Favorites
14:08 Musik til hverdagen
21:16 Hverdagsaftener
08:32 Morgenradio
10:10 Musikchefernes valg
11:10 Uniradioen Favorites
14:56 Musik til hverdagen
12:30 Middagstimen
15:22 Onsdag eftermiddag
21:33 Hverdagsaftener
11:17 Uniradioen Favorites
16:20 Mandag eftermiddag
05:24 Natradio
02:00 Weekendnat
22:40 Lillefredag
11:00 Uniradioen Favorites
15:23 Onsdag eftermiddag
07:10 Morgenradio
12:20 Middagstimen
17:16 Mandag eftermiddag
06:50 Morgenradio
05:58 Weekendnat
10:00 Musikchefernes valg
06:29 Morgenradio
14:11 Musik til hverdagen
06:24 Morgenradio
15:16 Onsdag eftermiddag
07:14 Morgenradio
14:13 Musik til hverdagen
07:25 Morgenradio
15:48 Mandag eftermiddag
12:40 Musikchefernes valg
12:10 Musikchefernes valg
10:56 Musikchefernes valg
08:32 Morgenradio
21:07 Lillefredag
12:56 Middagstimen
21:46 Hverdagsaftener
11:56 Uniradioen Favorites
17:48 Tirsdag eftermiddag
11:59 Uniradioen Favorites
07:48 Morgenradio
15:59 Mandag eftermiddag
08:32 Morgenradio
03:13 Weekendnat
13:44 Uniradioen Favorites
22:46 Lillefredag
12:15 Middagstimen
06:37 Morgenradio
16:30 Onsdag eftermiddag
08:36 Morgenradio
14:54 Musik til hverdagen
08:47 Morgenradio
17:09 Mandag eftermiddag
12:14 Musikchefernes valg
12:40 Musikchefernes valg
11:15 Musikchefernes valg
11:43 Uniradioen Favorites
06:00 Morgenradio
21:46 Lillefredag
12:46 Middagstimen
07:17 Morgenradio
15:53 Onsdag eftermiddag
11:41 Uniradioen Favorites
06:11 Morgenradio
17:21 Tirsdag eftermiddag
12:49 Middagstimen
06:49 Morgenradio
16:10 Mandag eftermiddag
08:42 Morgenradio
11:35 Musikchefernes valg
11:35 Musikchefernes valg
11:03 Uniradioen Favorites
06:41 Morgenradio
14:47 Musik til hverdagen
08:36 Morgenradio
12:24 Musikchefernes valg
07:49 Morgenradio
12:21 Musikchefernes valg
07:25 Morgenradio
21:29 Hverdagsaftener
03:56 Natradio
15:08 Mandag eftermiddag
11:47 Musikchefernes valg
13:00 Musik til hverdagen
08:26 Morgenradio
05:13 Natradio
17:05 Mandag eftermiddag
11:13 Musikchefernes valg
05:35 Natradio
21:33 Hverdagsaftener
21:09 Hverdagsaftener
13:02 Uniradioen Favorites
12:45 Musikchefernes valg
12:54 Musikchefernes valg
14:14 Musik til hverdagen
12:40 Musikchefernes valg
12:59 Middagstimen
13:09 Flaskepost