Talk

Denne sang af MAJRO er blevet spillet 244 gange på Uniradioen siden vi startede med at indeksere. Først registreret fre 26. april 2019. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Ingen udvidet information tilgængelig.

Afspilningslog

Dato Program
18:54 Sprøjten
17:21 Søndag på Uniradioen
09:33 ManFred
20:23 Søndag på Uniradioen
09:52 ManFred
19:43 Søndag på Uniradioen
14:27 Fredagsbar
20:39 Søndag på Uniradioen
14:03 Fredagsbar
20:55 Søndag på Uniradioen
16:16 Fredagsbar
21:00 Aftenradio
17:16 The New Index
09:12 ManFred
06:14 Tidlige Tømmermænd
22:54 Før midnat
00:17 Natradio
00:41 Natradio
23:34 Før midnat
03:06 Natradio
04:21 Natradio
23:34 Før midnat
01:44 Natradio
05:15 Natradio
01:47 Natradio
03:48 Natradio
05:50 Natradio
00:35 Natradio
22:13 Før midnat
03:10 Weekendnat
03:08 Natradio
09:57 Tidlige Tømmermænd
04:02 Weekendnat
05:50 Natradio
22:16 Før midnat
02:18 Natradio
01:45 Weekendnat
00:03 Natradio
22:00 Aftenradio
03:57 Aftenradio
01:44 Aftenradio
01:04 Aftenradio
00:09 Aftenradio
23:02 Aftenradio
00:53 Aftenradio
01:26 Aftenradio
03:31 Aftenradio
04:28 Weekendnat
05:56 Natradio
23:27 Før midnat
01:40 Natradio
05:14 Weekendnat
04:50 Weekendnat
04:44 Natradio
22:47 Før midnat
12:55 Middagstimen
06:13 Morgenradio
05:14 Weekendnat
02:59 Weekendnat
04:49 Natradio
04:39 Natradio
12:06 Middagstimen
06:12 Morgenradio
05:10 Weekendnat
02:21 Weekendnat
23:45 Før midnat
05:03 Natradio
23:09 Før midnat
17:52 Tirsdag eftermiddag
00:33 Natradio
00:11 Natradio
00:03 Weekendnat
01:45 Natradio
13:40 Musik til hverdagen
05:35 Natradio
23:19 Før midnat
23:03 Før midnat
05:00 Natradio
04:34 Natradio
03:05 Weekendnat
02:35 Weekendnat
12:32 Middagstimen
12:25 Middagstimen
17:13 Tirsdag eftermiddag
16:03 Tirsdag eftermiddag
03:43 Natradio
02:52 Natradio
01:00 Weekendnat
02:48 Natradio
08:06 Morgenradio
22:08 Før midnat
21:50 Hverdagsaftener
04:29 Natradio
04:26 Natradio
00:37 Weekendnat
03:42 Natradio
23:04 Før midnat
23:43 Før midnat
22:22 Før midnat
03:13 Natradio
05:36 Natradio
02:26 Natradio
02:32 Weekendnat
01:30 Weekendnat
23:51 Før midnat
13:50 Musik til hverdagen
03:30 Natradio
02:07 Natradio
01:33 Natradio
00:03 Natradio
02:54 Weekendnat
02:44 Weekendnat
03:50 Natradio
00:41 Natradio
00:03 Natradio
05:10 Natradio
16:45 Tirsdag eftermiddag
00:18 Natradio
03:47 Natradio
01:00 Weekendnat
00:43 Weekendnat
13:03 Musik til hverdagen
08:13 Morgenradio
05:14 Natradio
02:32 Natradio
00:56 Natradio
23:45 Før midnat
23:20 Før midnat
04:38 Weekendnat
03:26 Weekendnat
11:29 Uniradioen Favorites
05:10 Natradio
08:34 Morgenradio
06:25 Morgenradio
14:21 Musik til hverdagen
13:59 Musik til hverdagen
22:31 Lillefredag
14:53 Musik til hverdagen
08:11 Morgenradio
23:56 Den Fede Lørdagsfest
04:06 Weekendnat
04:27 Natradio
06:42 Morgenradio
06:32 Morgenradio
13:04 Musik til hverdagen
00:39 Natradio
12:33 Musikchefernes valg
01:02 Natradio
21:14 Lillefredag
21:04 Hverdagsaftener
12:34 Musikchefernes valg
12:31 Musikchefernes valg
13:34 Musik til hverdagen
14:42 Musik til hverdagen
03:47 Natradio
12:20 Musikchefernes valg
08:57 Morgenradio
07:11 Morgenradio
06:59 Morgenradio
10:13 Musikchefernes valg
07:50 Morgenradio
12:41 Musikchefernes valg
05:37 Natradio
10:48 Musikchefernes valg
02:28 Natradio
06:13 Morgenradio
15:57 Uniradioen Favorites
12:50 Musikchefernes valg
02:52 Weekendnat
03:13 Natradio
05:19 Natradio
12:12 Musikchefernes valg
05:03 Weekendnat
02:55 Natradio
15:35 Musik til hverdagen
11:53 Musikchefernes valg
08:40 Morgenradio
21:41 Lillefredag
08:06 Morgenradio
05:15 Natradio
12:31 Musikchefernes valg
12:59 Middagstimen
08:57 Morgenradio
15:53 Musik til hverdagen
12:32 Musikchefernes valg
10:16 Musikchefernes valg
01:43 Weekendnat
12:00 Musikchefernes valg
21:18 Hverdagsaftener
11:22 Musikchefernes valg
04:16 Weekendnat
21:03 Lillefredag
01:38 Natradio
21:13 Hverdagsaftener
12:25 Musikchefernes valg
03:47 Weekendnat
14:50 Musik til hverdagen
15:33 Musik til hverdagen
12:55 Musikchefernes valg
11:47 Musikchefernes valg
00:47 Weekendnat
21:04 Lillefredag
06:51 Morgenradio
21:51 Hverdagsaftener
10:44 Musikchefernes valg
05:25 Weekendnat
22:31 Lillefredag
04:28 Natradio
21:16 Hverdagsaftener
12:36 Musikchefernes valg
04:25 Weekendnat
05:50 Natradio
21:26 Hverdagsaftener
12:39 Musikchefernes valg
10:00 Musikchefernes valg
11:27 Musikchefernes valg
03:01 Weekendnat
21:38 Lillefredag
08:22 Morgenradio
14:34 Musik til hverdagen
11:38 Musikchefernes valg
10:22 Musikchefernes valg
08:21 Morgenradio
22:54 Lillefredag
08:35 Morgenradio
08:14 Morgenradio
11:44 Musikchefernes valg
12:45 Musikchefernes valg
11:41 Musikchefernes valg
06:25 Morgenradio
21:17 Lillefredag
07:39 Morgenradio
05:53 Natradio
06:54 Morgenradio
19:56 Opvarmning
00:51 Natradio
14:46 Musik til hverdagen
12:39 Middagstimen
12:56 Musikchefernes valg
00:03 Natradio
12:50 Musikchefernes valg
18:52 Psykoinfanteriet
02:55 Natradio
18:37 Fellow Urban Traveler