Cut Me

Denne sang af Moses Sumney er blevet spillet 164 gange på Uniradioen siden vi startede med at indeksere. Først registreret ons 4. marts 2020. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Ingen udvidet information tilgængelig.

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
21:18 Lillefredag
15:42 Onsdag eftermiddag
14:53 Musik til hverdagen
15:16 Mandag eftermiddag
10:50 Musikchefernes valg
06:51 Morgenradio
06:56 Morgenradio
00:33 Natradio
17:47 Mandag eftermiddag
11:36 Musikchefernes valg
05:42 Natradio
21:47 Hverdagsaftener
17:55 Tirsdag eftermiddag
16:28 Mandag eftermiddag
12:07 Musikchefernes valg
06:50 Morgenradio
06:23 Morgenradio
00:42 Natradio
21:08 Hverdagsaftener
00:32 Natradio
11:23 Uniradioen Favorites
08:29 Morgenradio
03:53 Natradio
17:57 Mandag eftermiddag
07:07 Morgenradio
05:31 Weekendnat
13:00 Musik til hverdagen
12:52 Musikchefernes valg
12:20 Middagstimen
12:19 Musikchefernes valg
12:24 Musikchefernes valg
13:30 Musik til hverdagen
11:48 Uniradioen Favorites
11:22 Uniradioen Favorites
08:26 Morgenradio
10:15 Musikchefernes valg
20:11 Nye Bølger
15:08 Onsdag eftermiddag
15:06 Musik til hverdagen
14:44 Musik til hverdagen
10:03 Musikchefernes valg
08:45 Morgenradio
01:58 Natradio
21:38 Hverdagsaftener
17:21 Mandag eftermiddag
11:33 Musikchefernes valg
06:45 Morgenradio
08:03 Morgenradio
03:36 Natradio
21:58 Hverdagsaftener
13:25 Flaskepost
12:12 Musikchefernes valg
22:51 Lillefredag
03:47 Natradio
21:57 Hverdagsaftener
07:27 Morgenradio
07:56 Morgenradio
11:49 Musikchefernes valg
05:58 Natradio
12:39 Middagstimen
12:16 Musikchefernes valg
13:26 Uniradioen Favorites
15:11 Mandag eftermiddag
12:57 Musikchefernes valg
12:12 Musikchefernes valg
21:18 Lillefredag
07:03 Morgenradio
07:57 Morgenradio
11:04 Uniradioen Favorites
14:03 Musik til hverdagen
11:43 Musikchefernes valg
08:55 Morgenradio
12:42 Middagstimen
14:44 Musik til hverdagen
15:03 Musik til hverdagen
16:45 Mandag eftermiddag
05:09 Natradio
01:06 Weekendnat
21:21 Lillefredag
07:06 Morgenradio
11:24 Uniradioen Favorites
13:59 Uniradioen Favorites
00:03 Weekendnat
21:11 Lillefredag
07:36 Morgenradio
12:30 Musikchefernes valg
14:49 Musik til hverdagen
17:57 Mandag eftermiddag
12:38 Musikchefernes valg
10:38 Musikchefernes valg
11:20 Uniradioen Favorites
11:38 Uniradioen Favorites
14:59 Musik til hverdagen
11:16 Uniradioen Favorites
15:14 Musik til hverdagen
06:56 Morgenradio
12:30 Musikchefernes valg
11:21 Musikchefernes valg
13:33 Uniradioen Favorites
21:19 Lillefredag
08:49 Morgenradio
11:20 Uniradioen Favorites
15:35 Musik til hverdagen
07:37 Morgenradio
15:10 Mandag eftermiddag
07:46 Morgenradio
00:53 Weekendnat
11:24 Uniradioen Favorites
21:21 Lillefredag
12:26 Middagstimen
16:44 Onsdag eftermiddag
06:32 Morgenradio
15:26 Musik til hverdagen
08:26 Morgenradio
16:28 Mandag eftermiddag
12:22 Musikchefernes valg
11:31 Musikchefernes valg
10:05 Musikchefernes valg
08:35 Morgenradio
20:15 Nye Bølger
08:43 Morgenradio
15:47 Onsdag eftermiddag
07:22 Morgenradio
14:45 Musik til hverdagen
07:27 Morgenradio
17:07 Mandag eftermiddag
13:05 Flaskepost
12:44 Musikchefernes valg
12:10 Musikchefernes valg
11:42 Uniradioen Favorites
22:42 Lillefredag
12:37 Middagstimen
06:40 Morgenradio
15:38 Onsdag eftermiddag
11:27 Uniradioen Favorites
21:38 Hverdagsaftener
13:38 Uniradioen Favorites
06:47 Morgenradio
16:46 Mandag eftermiddag
13:06 Flaskepost
06:39 Morgenradio
03:48 Weekendnat
13:39 Uniradioen Favorites
07:07 Morgenradio
21:08 Lillefredag
14:14 Musik til hverdagen
07:39 Morgenradio
16:31 Onsdag eftermiddag
08:29 Morgenradio
17:13 Tirsdag eftermiddag
12:34 Middagstimen
06:32 Morgenradio
18:58 Snapstinget
15:57 Mandag eftermiddag
12:43 Musikchefernes valg
06:14 Morgenradio
10:18 Musikchefernes valg
11:56 Musikchefernes valg
13:40 Uniradioen Favorites
07:52 Morgenradio
21:36 Lillefredag
12:41 Middagstimen
07:15 Morgenradio
23:19 Før midnat