I Wanna Be With You

Denne sang af Nelson Can er blevet spillet 175 gange på Uniradioen siden vi startede med at indeksere. Først registreret ons 12. februar 2020. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Ingen udvidet information tilgængelig.

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
06:49 Morgenradio
08:27 Morgenradio
07:04 Morgenradio
11:54 Musikchefernes valg
13:43 Musik til hverdagen
12:15 Musikchefernes valg
12:09 Middagstimen
12:16 Musikchefernes valg
12:01 Musikchefernes valg
14:13 Musik til hverdagen
14:36 Musik til hverdagen
13:16 Uniradioen Favorites
12:54 Musikchefernes valg
12:43 Musikchefernes valg
13:43 Musik til hverdagen
12:05 Musikchefernes valg
12:17 Middagstimen
12:00 Musikchefernes valg
11:59 Musikchefernes valg
20:13 Nye Bølger
15:33 Onsdag eftermiddag
15:01 Musik til hverdagen
14:44 Musik til hverdagen
02:40 Weekendnat
22:39 Lillefredag
15:44 Onsdag eftermiddag
13:59 Uniradioen Favorites
06:33 Morgenradio
06:47 Morgenradio
05:40 Weekendnat
12:49 Middagstimen
08:55 Morgenradio
11:00 Uniradioen Favorites
07:47 Morgenradio
11:47 Musikchefernes valg
14:07 Musik til hverdagen
12:47 Musikchefernes valg
12:13 Middagstimen
12:30 Musikchefernes valg
12:35 Musikchefernes valg
20:30 Nye Bølger
15:18 Onsdag eftermiddag
17:20 Tirsdag eftermiddag
16:23 Mandag eftermiddag
00:14 Natradio
13:10 Uniradioen Favorites
12:03 Middagstimen
12:05 Musikchefernes valg
12:34 Middagstimen
13:06 Flaskepost
12:38 Musikchefernes valg
22:07 Lillefredag
04:06 Natradio
21:14 Hverdagsaftener
06:18 Morgenradio
08:11 Morgenradio
11:17 Musikchefernes valg
21:25 Lillefredag
06:21 Morgenradio
07:51 Morgenradio
07:08 Morgenradio
12:21 Musikchefernes valg
12:49 Musikchefernes valg
06:35 Morgenradio
12:00 Middagstimen
12:23 Musikchefernes valg
13:37 Uniradioen Favorites
16:12 Mandag eftermiddag
04:11 Natradio
00:07 Weekendnat
14:54 Musik til hverdagen
16:15 Onsdag eftermiddag
21:36 Hverdagsaftener
07:29 Morgenradio
12:00 Musikchefernes valg
10:00 Musikchefernes valg
08:54 Morgenradio
13:10 Musik til hverdagen
16:08 Onsdag eftermiddag
21:48 Hverdagsaftener
07:26 Morgenradio
11:05 Musikchefernes valg
11:03 Uniradioen Favorites
14:30 Musik til hverdagen
16:47 Onsdag eftermiddag
21:42 Hverdagsaftener
08:21 Morgenradio
12:23 Musikchefernes valg
11:25 Musikchefernes valg
13:21 Uniradioen Favorites
21:01 Lillefredag
07:22 Morgenradio
08:39 Morgenradio
13:37 Uniradioen Favorites
17:54 Mandag eftermiddag
08:26 Morgenradio
11:27 Musikchefernes valg
08:55 Morgenradio
20:13 Nye Bølger
07:53 Morgenradio
14:49 Musik til hverdagen
21:37 Hverdagsaftener
08:56 Morgenradio
06:03 Morgenradio
13:05 Flaskepost
12:06 Musikchefernes valg
13:29 Uniradioen Favorites
22:27 Lillefredag
11:32 Uniradioen Favorites
16:09 Onsdag eftermiddag
07:50 Morgenradio
13:49 Uniradioen Favorites
06:37 Morgenradio
16:21 Mandag eftermiddag
07:16 Morgenradio
12:01 Musikchefernes valg
06:13 Morgenradio
20:06 Nye Bølger
08:27 Morgenradio
12:53 Musikchefernes valg
21:33 Hverdagsaftener
12:24 Middagstimen
23:59 Før midnat
14:22 Musik til hverdagen
06:47 Morgenradio
10:48 Musikchefernes valg
10:11 Musikchefernes valg
07:03 Morgenradio
20:49 Nye Bølger
11:30 Uniradioen Favorites
21:12 Hverdagsaftener
12:45 Musikchefernes valg
05:57 Natradio
17:35 Tirsdag eftermiddag
12:00 Middagstimen
06:10 Morgenradio
16:37 Mandag eftermiddag
13:25 Flaskepost
06:31 Morgenradio
11:39 Musikchefernes valg
10:07 Musikchefernes valg
08:25 Morgenradio
20:53 Nye Bølger
11:58 Uniradioen Favorites
07:00 Morgenradio
15:47 Onsdag eftermiddag
12:06 Musikchefernes valg
07:20 Morgenradio
17:18 Tirsdag eftermiddag
12:30 Middagstimen
06:26 Morgenradio
16:13 Mandag eftermiddag
13:43 Flaskepost
06:35 Morgenradio
11:00 Musikchefernes valg
10:34 Musikchefernes valg
13:36 Uniradioen Favorites
07:11 Morgenradio
14:40 Musik til hverdagen
08:58 Morgenradio
05:05 Natradio
01:57 Natradio
15:41 Mandag eftermiddag
12:26 Musikchefernes valg
08:57 Morgenradio
21:47 Hverdagsaftener
13:59 Flaskepost
08:54 Morgenradio
08:40 Morgenradio
06:43 Morgenradio
17:50 Tirsdag eftermiddag
14:28 Musik til hverdagen
00:28 Weekendnat
22:30 Lillefredag
12:19 Musikchefernes valg