Slåbrok

Denne sang af Uro er blevet spillet 187 gange på Uniradioen siden vi startede med at indeksere. Først registreret ons 12. februar 2020. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Ingen udvidet information tilgængelig.

Afspilningslog

Dato Program
05:34 Natradio
21:52 Hverdagsaftener
17:45 Tirsdag eftermiddag
16:11 Mandag eftermiddag
12:25 Musikchefernes valg
06:42 Morgenradio
06:47 Morgenradio
06:14 Morgenradio
06:13 Morgenradio
06:32 Morgenradio
10:57 Musikchefernes valg
20:41 Nye Bølger
14:55 Musik til hverdagen
12:47 Middagstimen
12:27 Musikchefernes valg
11:50 Musikchefernes valg
13:40 Musik til hverdagen
12:30 Musikchefernes valg
12:24 Middagstimen
12:24 Musikchefernes valg
12:17 Musikchefernes valg
20:09 Nye Bølger
15:02 Onsdag eftermiddag
14:39 Musik til hverdagen
14:07 Musik til hverdagen
04:37 Weekendnat
00:12 Weekendnat
22:26 Lillefredag
21:30 Hverdagsaftener
17:15 Tirsdag eftermiddag
15:49 Mandag eftermiddag
12:37 Musikchefernes valg
06:58 Morgenradio
06:03 Morgenradio
06:00 Morgenradio
08:20 Morgenradio
06:00 Morgenradio
10:38 Musikchefernes valg
13:23 Musik til hverdagen
11:55 Uniradioen Favorites
11:27 Uniradioen Favorites
07:41 Morgenradio
10:09 Musikchefernes valg
20:16 Nye Bølger
15:00 Onsdag eftermiddag
15:03 Musik til hverdagen
14:48 Musik til hverdagen
10:32 Musikchefernes valg
06:09 Morgenradio
07:00 Morgenradio
05:37 Natradio
21:17 Hverdagsaftener
03:51 Natradio
13:57 Uniradioen Favorites
12:58 Middagstimen
04:54 Natradio
21:49 Hverdagsaftener
17:55 Mandag eftermiddag
04:14 Natradio
13:59 Uniradioen Favorites
22:27 Lillefredag
04:28 Natradio
21:07 Hverdagsaftener
21:41 Hverdagsaftener
06:10 Morgenradio
10:44 Musikchefernes valg
22:08 Lillefredag
06:26 Morgenradio
06:52 Morgenradio
06:41 Morgenradio
07:34 Morgenradio
11:32 Musikchefernes valg
22:34 Lillefredag
21:54 Hverdagsaftener
21:37 Hverdagsaftener
06:32 Morgenradio
07:42 Morgenradio
10:29 Musikchefernes valg
07:29 Morgenradio
11:31 Uniradioen Favorites
12:38 Musikchefernes valg
13:51 Uniradioen Favorites
16:42 Mandag eftermiddag
12:57 Musikchefernes valg
10:58 Musikchefernes valg
22:43 Lillefredag
07:17 Morgenradio
12:00 Musikchefernes valg
15:09 Musik til hverdagen
06:03 Morgenradio
12:59 Musikchefernes valg
01:12 Weekendnat
21:20 Lillefredag
08:25 Morgenradio
12:24 Musikchefernes valg
15:09 Musik til hverdagen
21:00 Hverdagsaftener
08:58 Morgenradio
10:56 Musikchefernes valg
11:45 Uniradioen Favorites
20:13 Nye Bølger
06:53 Morgenradio
11:05 Uniradioen Favorites
14:52 Musik til hverdagen
07:08 Morgenradio
14:31 Musik til hverdagen
12:46 Musikchefernes valg
13:26 Uniradioen Favorites
21:58 Lillefredag
11:53 Uniradioen Favorites
15:13 Onsdag eftermiddag
07:35 Morgenradio
12:58 Middagstimen
11:22 Uniradioen Favorites
16:49 Mandag eftermiddag
06:43 Morgenradio
12:15 Musikchefernes valg
07:13 Morgenradio
14:53 Musik til hverdagen
06:00 Morgenradio
15:13 Onsdag eftermiddag
08:18 Morgenradio
14:55 Musik til hverdagen
06:58 Morgenradio
14:42 Musik til hverdagen
05:57 Natradio
12:24 Musikchefernes valg
11:12 Uniradioen Favorites
21:46 Lillefredag
11:58 Uniradioen Favorites
06:19 Morgenradio
14:55 Musik til hverdagen
06:31 Morgenradio
14:53 Musik til hverdagen
08:50 Morgenradio
16:42 Mandag eftermiddag
12:26 Musikchefernes valg
12:04 Musikchefernes valg
12:20 Musikchefernes valg
11:30 Uniradioen Favorites
22:11 Lillefredag
11:51 Uniradioen Favorites
16:58 Onsdag eftermiddag
12:29 Musikchefernes valg
06:36 Morgenradio
15:57 Musik til hverdagen
12:24 Middagstimen
21:59 Hverdagsaftener
15:23 Mandag eftermiddag
13:48 Flaskepost
06:18 Morgenradio
11:09 Musikchefernes valg
10:51 Musikchefernes valg
11:02 Uniradioen Favorites
22:52 Lillefredag
13:53 Musik til hverdagen
08:30 Morgenradio
15:20 Onsdag eftermiddag
08:51 Morgenradio
17:58 Tirsdag eftermiddag
13:35 Uniradioen Favorites
08:15 Morgenradio
17:58 Mandag eftermiddag
14:00 Musik til hverdagen
07:32 Morgenradio
10:42 Musikchefernes valg
10:28 Musikchefernes valg
13:03 Uniradioen Favorites
07:02 Morgenradio
21:25 Lillefredag
12:28 Middagstimen
07:12 Morgenradio
01:04 Natradio
08:06 Morgenradio
17:24 Mandag eftermiddag
00:27 Weekendnat
13:20 Musik til hverdagen
02:09 Natradio
16:50 Mandag eftermiddag
11:37 Musikchefernes valg
12:38 Middagstimen
07:02 Morgenradio
06:28 Morgenradio
08:10 Morgenradio
11:36 Musikchefernes valg
21:40 Lillefredag
12:35 Musikchefernes valg