Last One To Know - Club Edit

Denne sang af When Saints Go Machine er blevet spillet 177 gange på Uniradioen siden vi startede med at indeksere. Først registreret ons 12. februar 2020. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Ingen udvidet information tilgængelig.

Afspilningslog

Dato Program
13:13 Musik til hverdagen
11:46 Uniradioen Favorites
12:02 Middagstimen
12:06 Musikchefernes valg
12:36 Musikchefernes valg
13:59 Musik til hverdagen
12:48 Musikchefernes valg
12:43 Middagstimen
12:00 Musikchefernes valg
11:26 Musikchefernes valg
13:08 Musik til hverdagen
12:12 Musikchefernes valg
12:35 Middagstimen
12:27 Musikchefernes valg
12:53 Musikchefernes valg
21:15 Lillefredag
15:48 Onsdag eftermiddag
14:45 Musik til hverdagen
15:38 Mandag eftermiddag
11:59 Musikchefernes valg
06:47 Morgenradio
00:30 Natradio
21:54 Hverdagsaftener
17:21 Mandag eftermiddag
12:33 Musikchefernes valg
07:34 Morgenradio
04:50 Natradio
21:20 Hverdagsaftener
16:47 Mandag eftermiddag
11:31 Musikchefernes valg
08:21 Morgenradio
07:15 Morgenradio
04:58 Natradio
21:07 Hverdagsaftener
02:06 Natradio
11:05 Uniradioen Favorites
08:25 Morgenradio
00:35 Natradio
21:48 Hverdagsaftener
01:28 Natradio
13:15 Uniradioen Favorites
11:03 Uniradioen Favorites
08:47 Morgenradio
06:00 Morgenradio
05:56 Natradio
10:20 Musikchefernes valg
08:01 Morgenradio
07:31 Morgenradio
06:13 Morgenradio
06:49 Morgenradio
06:55 Morgenradio
02:06 Weekendnat
13:51 Musik til hverdagen
14:19 Musik til hverdagen
14:03 Musik til hverdagen
16:06 Mandag eftermiddag
12:57 Musikchefernes valg
02:47 Weekendnat
14:12 Musik til hverdagen
15:44 Onsdag eftermiddag
17:00 Tirsdag eftermiddag
21:17 Hverdagsaftener
06:57 Morgenradio
10:07 Musikchefernes valg
22:44 Lillefredag
06:13 Morgenradio
06:49 Morgenradio
12:00 Middagstimen
14:24 Musik til hverdagen
12:19 Musikchefernes valg
07:53 Morgenradio
08:55 Morgenradio
11:57 Uniradioen Favorites
08:45 Morgenradio
08:06 Morgenradio
13:29 Flaskepost
11:01 Musikchefernes valg
08:03 Morgenradio
13:03 Musik til hverdagen
16:11 Onsdag eftermiddag
06:07 Morgenradio
08:56 Morgenradio
12:05 Musikchefernes valg
13:03 Uniradioen Favorites
20:07 Nye Bølger
06:37 Morgenradio
08:04 Morgenradio
12:03 Middagstimen
16:24 Mandag eftermiddag
06:44 Morgenradio
11:20 Musikchefernes valg
07:20 Morgenradio
12:43 Middagstimen
16:01 Onsdag eftermiddag
06:36 Morgenradio
13:00 Uniradioen Favorites
21:05 Hverdagsaftener
08:44 Morgenradio
11:49 Musikchefernes valg
07:45 Morgenradio
12:09 Middagstimen
16:25 Onsdag eftermiddag
06:04 Morgenradio
14:30 Musik til hverdagen
06:49 Morgenradio
15:32 Mandag eftermiddag
06:55 Morgenradio
12:48 Musikchefernes valg
08:02 Morgenradio
13:54 Musik til hverdagen
07:17 Morgenradio
11:47 Uniradioen Favorites
17:24 Tirsdag eftermiddag
06:14 Morgenradio
16:24 Mandag eftermiddag
06:53 Morgenradio
10:38 Musikchefernes valg
11:54 Uniradioen Favorites
21:40 Lillefredag
12:35 Middagstimen
06:03 Morgenradio
12:50 Musikchefernes valg
21:26 Hverdagsaftener
12:40 Middagstimen
21:46 Hverdagsaftener
13:45 Flaskepost
12:51 Musikchefernes valg
10:17 Musikchefernes valg
08:06 Morgenradio
21:33 Lillefredag
13:23 Musik til hverdagen
08:41 Morgenradio
14:51 Musik til hverdagen
07:49 Morgenradio
17:45 Tirsdag eftermiddag
12:33 Middagstimen
06:16 Morgenradio
16:53 Mandag eftermiddag
12:03 Musikchefernes valg
12:43 Musikchefernes valg
10:29 Musikchefernes valg
11:11 Uniradioen Favorites
06:17 Morgenradio
20:32 Nye Bølger
12:00 Middagstimen
06:55 Morgenradio
15:59 Onsdag eftermiddag
11:48 Uniradioen Favorites
05:57 Natradio
21:00 Hverdagsaftener
13:58 Uniradioen Favorites
08:41 Morgenradio
17:29 Mandag eftermiddag
14:29 Musik til hverdagen
07:55 Morgenradio
11:56 Musikchefernes valg
11:31 Musikchefernes valg
08:00 Morgenradio
14:21 Musik til hverdagen
11:20 Uniradioen Favorites
06:21 Morgenradio
00:11 Natradio
08:25 Morgenradio
21:51 Hverdagsaftener
03:45 Weekendnat
12:03 Middagstimen
00:21 Natradio
17:41 Mandag eftermiddag
12:33 Musikchefernes valg
10:16 Musikchefernes valg
11:18 Uniradioen Favorites
06:12 Morgenradio
07:37 Morgenradio
07:07 Morgenradio
10:27 Musikchefernes valg
21:04 Lillefredag
12:03 Musikchefernes valg