Gospel For A New Century

Denne sang af Yves Tumor er blevet spillet 166 gange på Uniradioen siden vi startede med at indeksere. Først registreret ons 4. marts 2020. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Ingen udvidet information tilgængelig.

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
08:12 Morgenradio
06:10 Morgenradio
06:03 Morgenradio
07:21 Morgenradio
02:33 Natradio
11:00 Uniradioen Favorites
08:36 Morgenradio
04:40 Natradio
17:51 Mandag eftermiddag
05:38 Weekendnat
03:23 Weekendnat
22:06 Lillefredag
16:32 Onsdag eftermiddag
15:54 Musik til hverdagen
15:29 Mandag eftermiddag
10:29 Musikchefernes valg
07:52 Morgenradio
06:06 Morgenradio
01:14 Natradio
21:13 Hverdagsaftener
12:45 Musikchefernes valg
08:39 Morgenradio
05:58 Natradio
21:32 Hverdagsaftener
17:55 Tirsdag eftermiddag
15:57 Mandag eftermiddag
10:27 Musikchefernes valg
06:08 Morgenradio
04:12 Natradio
21:52 Hverdagsaftener
17:36 Mandag eftermiddag
10:05 Musikchefernes valg
07:30 Morgenradio
06:42 Morgenradio
06:47 Morgenradio
07:13 Morgenradio
06:00 Morgenradio
11:21 Musikchefernes valg
14:12 Musik til hverdagen
11:49 Uniradioen Favorites
11:51 Uniradioen Favorites
07:53 Morgenradio
11:09 Musikchefernes valg
14:06 Musik til hverdagen
14:16 Musik til hverdagen
13:29 Uniradioen Favorites
13:18 Flaskepost
05:39 Weekendnat
02:40 Weekendnat
21:57 Lillefredag
03:42 Natradio
21:31 Hverdagsaftener
21:26 Hverdagsaftener
05:21 Natradio
11:38 Uniradioen Favorites
11:50 Uniradioen Favorites
11:37 Uniradioen Favorites
12:23 Middagstimen
13:57 Flaskepost
05:03 Natradio
13:53 Uniradioen Favorites
13:10 Musik til hverdagen
15:57 Onsdag eftermiddag
15:32 Musik til hverdagen
16:59 Mandag eftermiddag
00:35 Natradio
03:26 Weekendnat
20:50 Nye Bølger
16:33 Onsdag eftermiddag
21:03 Hverdagsaftener
06:38 Morgenradio
08:07 Morgenradio
10:26 Musikchefernes valg
06:13 Morgenradio
11:47 Uniradioen Favorites
12:00 Musikchefernes valg
14:31 Musik til hverdagen
17:44 Mandag eftermiddag
00:38 Natradio
00:57 Weekendnat
21:12 Lillefredag
07:41 Morgenradio
08:57 Morgenradio
13:15 Uniradioen Favorites
12:28 Musikchefernes valg
07:47 Morgenradio
12:38 Middagstimen
15:47 Onsdag eftermiddag
21:15 Hverdagsaftener
08:14 Morgenradio
14:25 Musik til hverdagen
12:42 Musikchefernes valg
11:00 Uniradioen Favorites
20:30 Nye Bølger
06:26 Morgenradio
12:43 Musikchefernes valg
17:03 Tirsdag eftermiddag
07:49 Morgenradio
13:11 Flaskepost
12:03 Musikchefernes valg
13:46 Uniradioen Favorites
21:30 Lillefredag
11:47 Uniradioen Favorites
15:26 Onsdag eftermiddag
06:27 Morgenradio
14:09 Musik til hverdagen
06:42 Morgenradio
15:00 Mandag eftermiddag
08:33 Morgenradio
10:44 Musikchefernes valg
10:02 Musikchefernes valg
08:38 Morgenradio
14:56 Musik til hverdagen
12:48 Middagstimen
21:18 Hverdagsaftener
08:53 Morgenradio
13:31 Uniradioen Favorites
21:55 Hverdagsaftener
13:19 Flaskepost
12:58 Musikchefernes valg
12:42 Musikchefernes valg
07:25 Morgenradio
13:14 Musik til hverdagen
06:24 Morgenradio
12:20 Musikchefernes valg
06:07 Morgenradio
13:56 Uniradioen Favorites
12:33 Middagstimen
21:12 Hverdagsaftener
14:03 Musik til hverdagen
06:43 Morgenradio
10:03 Musikchefernes valg
12:48 Musikchefernes valg
08:16 Morgenradio
20:46 Nye Bølger
11:33 Uniradioen Favorites
21:30 Hverdagsaftener
12:32 Musikchefernes valg
21:59 Hverdagsaftener
15:22 Musik til hverdagen
08:50 Morgenradio
15:44 Mandag eftermiddag
13:03 Flaskepost
06:28 Morgenradio
10:06 Musikchefernes valg
11:25 Musikchefernes valg
13:05 Uniradioen Favorites
06:56 Morgenradio
20:43 Nye Bølger
12:16 Middagstimen
06:48 Morgenradio
15:03 Onsdag eftermiddag
11:21 Uniradioen Favorites
21:47 Hverdagsaftener
14:03 Musik til hverdagen
11:03 Uniradioen Favorites
21:24 Hverdagsaftener
14:56 Musik til hverdagen
08:27 Morgenradio
11:03 Musikchefernes valg
12:05 Musikchefernes valg
11:35 Uniradioen Favorites
06:16 Morgenradio
14:44 Musik til hverdagen
08:02 Morgenradio
23:40 Før midnat