Here

Denne sang af Alessia Cara er blevet spillet 350 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret ons 17. juni 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2015
Indsp.land U.S.A.
Hovedkunstner Alessia Cara
Komponist Alessia Caracciolo
Komponist Andrew Wansel
Komponist Coleridge Tillman
Komponist Isaac Hayes
Komponist Robert Gerongco
Komponist Samuel Gerongco
Komponist Terence Lam
Komponist Warren Felder
Lydtekniker Warren Felder
Mixer Phil Tan
Producer Andrew Wansel
Producer Warren Felder
Medvirkende Alessia Cara (Sang)

Kilde: DR

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningsperioder

Hit fra til (133 dage)

Vedvarende fra til nu (1131 dage)

Vedvarende fra til (1036 dage)

Afspilningslog

Dato Program
01:05 Natradio
04:34 Natradio
13:40 Sangskriver: Gæst Mette Lindberg
06:12 Go’ Morgen P3
08:32 WeekendMorgen
17:27 Stegger & Toft
11:51 Danskerbingo
10:20 Danskerbingo
20:39 P3 med Kenneth K
11:09 Danskerbingo
08:15 Go’ Morgen P3
16:29 Liga
08:44 Go’ Morgen P3
20:45 Liga
12:57 Moyo Live
07:47 Go’ Morgen P3
05:58 Natradio
07:06 WeekendMorgen
05:23 Natradio
09:21 Danskerbingo
10:25 Danskerbingo
06:18 Go’ Morgen P3
15:25 Lol DK
02:44 Natradio
00:47 Natradio
05:48 Natradio
09:20 Danskerbingo
00:18 Natradio
04:06 Natradio
11:07 Danskerbingo
02:34 Natradio
15:29 Lol DK
10:30 Danskerbingo
06:46 Go’ Morgen P3
01:23 Natradio
05:20 Natradio
16:37 P3 med Mads Axelsen
21:06 Sommeraften
11:19 Lol DK
07:18 SommerMorgen
00:18 Natradio
23:49 Sommeraften
08:42 SommerMorgen
23:56 Sommeraften
08:46 WeekendMorgen
05:17 Natradio
11:03 Formiddagen med Mikkel og Christian
07:22 Go’ Morgen P3
21:10 Tværs
03:06 Natradio
08:16 Go’ Morgen P3
11:50 De Gode Nyheder
17:43 P3 med Mads Gundersen
04:54 Natradio
17:26 P3 med Mads Gundersen
02:24 Natradio
16:54 P3 med Mads Gundersen
15:46 Tue og Tony
04:17 Natradio
07:46 Go’ Morgen P3
06:48 Go’ Morgen P3
10:10 De Gode Nyheder
04:16 Natradio
16:37 P3’s Museum for Kunst
01:06 Natradio
15:43 Tue og Tony
01:55 Natradio
15:42 Tue og Tony
08:06 WeekendMorgen
00:18 Natradio
09:08 De Gode Nyheder
00:21 Natradio
12:11 Lågsus
22:48 Aftenvagten
05:53 Natradio
07:17 Go’ Morgen P3
15:55 Tue og Tony
04:54 Natradio
22:51 Aftenvagten
04:35 Natradio
15:38 P3 med Signe Amtoft
11:08 De Gode Nyheder
02:11 Natradio
14:51 Tue og Tony
23:07 Barometeret
00:08 Natradio
17:48 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:18 Natradio
21:38 Liga
03:54 Natradio
16:38 OL på P3
04:47 Natradio
18:36 OL på P3
00:15 Natradio
01:54 Natradio
12:58 LIGA med Touren på P3
22:14 Aftenvagten
10:11 Q på P3
07:53 SommerMorgen
06:52 SommerMorgen
14:13 Tue og Tony
21:15 LIGA på Bryggen
18:41 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:43 Natradio
12:42 Smag på P3
01:47 Natradio
22:49 Barometeret
06:19 Go’ Morgen P3
00:15 Natradio
21:54 Liga
17:42 Liga
11:11 P3 med Andrew Moyo
17:56 Liga
19:31 Liga
09:26 Musikquizzen
15:57 Tue og Tony
20:52 Barometeret
12:41 P3 med Signe Amtoft
06:07 Go’ Morgen P3
08:41 Go’ Morgen P3
08:41 Go’ Morgen P3
20:33 P3 med Svenne Lund Jensen
16:27 P3 med Andrew Moyo
03:14 Natradio
10:38 P3 med Andrew Moyo
10:14 P3 med Signe Amtoft
08:10 Go’ Morgen P3
15:55 Tue og Tony
12:12 Alpha Omega
10:55 Gandhi
16:36 P3 med Louise Lolle
12:10 Alpha Omega
05:58 Natradio
23:53 Barometeret
04:14 Natradio
22:22 Aftenvagten
00:16 Natradio
19:31 P3 med Andrew Moyo
15:58 P3 med Gyrith Cecilie Ross
01:28 Natradio
13:47 Årsopgørelsen
16:39 Alpha Omega
19:47 Liga
03:14 Natradio
22:52 Barometeret
13:20 Smag på P3
05:55 Natradio
16:28 Pressen på P3
20:52 Barometeret
01:30 Natradio
06:15 Go’ Morgen P3
05:48 Natradio
11:25 Gandhi
04:10 Natradio
12:51 P3 med Nicholas Kawamura
18:12 Rodeo
00:11 Natradio
00:51 Natradio
13:56 P3 med Pelle Peter Jensen
10:22 P3 med Signe Amtoft
22:30 Barometeret
06:11 WeekendMorgen
02:43 Natradio
21:26 Aftenvagten
00:12 Natradio
05:50 Natradio
02:43 Natradio
23:46 Barometeret
04:52 Natradio
01:11 Natradio
03:34 Natradio
13:15 Smag på P3
03:11 Natradio
08:56 WeekendMorgen
18:46 Liga
05:42 Natradio
14:40 Smag på P3
02:28 Natradio
21:57 Liga
18:47 Liga
04:21 Natradio
15:07 Pressen på P3
01:23 Natradio
20:08 Barometeret
11:30 Musikquizzen
07:18 WeekendMorgen
14:12 P3 med Nicholas Kawamura
03:57 Natradio
09:57 Gandhi
01:49 Natradio
16:17 Pressen på P3
22:47 Aftenvagten
11:33 Gandhi
00:51 Natradio
18:02 Liga
08:51 Go’ Morgen P3
15:58 Liga
04:55 Natradio
11:02 Mads & Monopolet
02:56 Natradio
14:06 Smag på P3
00:51 Natradio
03:54 Natradio
21:03 Liga
11:56 Gandhi
02:32 Natradio
18:24 Liga
12:19 Smag på P3
08:27 Go’ Morgen P3
00:51 Natradio
16:24 Pressen på P3
14:03 Smag på P3
05:31 Natradio
21:20 Barometeret
14:23 Liga
03:23 Natradio
17:31 Liga
06:42 WeekendMorgen
19:29 Liga
08:47 Go’ Morgen P3
00:50 Natradio
15:57 Pressen på P3
05:20 Natradio
22:28 Aftenvagten
11:52 Gandhi
02:31 Natradio
18:37 Liga
04:50 Natradio
23:49 Aftenvagten
14:50 Smag på P3
07:56 Go’ Morgen P3
21:03 Barometeret
12:18 P3 med Nicholas Kawamura
03:21 Natradio
17:32 Liga
14:38 P3 med Signe Amtoft
02:31 Natradio
20:17 Liga
10:50 Gandhi
00:22 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:40 Go’ Morgen P3
22:42 Aftenvagten
06:04 Go’ Morgen P3
19:46 Liga
12:09 Smag på P3
04:32 Natradio
16:56 Liga
06:43 WeekendMorgen
00:57 Natradio
13:58 P3 med Signe Amtoft
13:55 P3 med Signe Amtoft
03:46 Natradio
10:03 Gandhi
02:03 Natradio
18:36 Liga
07:04 Go’ Morgen P3
22:46 Aftenvagten
16:24 Pressen på P3
04:32 Natradio
10:03 Gandhi
14:47 Smag på P3
05:33 Natradio
23:28 P3 med Pelle Peter Jensen
13:34 Liga
03:21 Natradio
20:38 Rodeo
01:22 Natradio
07:04 Go’ Morgen P3
18:31 Liga
04:57 Natradio
16:26 Pressen på P3
02:50 Natradio
00:50 Natradio
18:15 Liga
12:32 Smag på P3
04:50 Natradio
22:45 P3 med Cathrine Nissen
07:42 WeekendMorgen
15:56 Liga
01:53 Natradio
19:29 Liga
13:34 Smag på P3
05:33 Natradio
17:50 P3 med Gyrith Cecilie Ross
01:30 Natradio
20:53 Liga
15:52 Pressen på P3
23:30 P3 med Sara Frost
05:22 Natradio
19:39 P3 med Sara Frost
15:19 P3 med Kenneth K
09:15 P3 med Sara Frost
03:34 Natradio
12:16 Smag på P3
05:42 Natradio
13:30 Smag på P3
22:42 P3 med Kristian Stanley Halse
03:37 Natradio
20:22 Liga
00:30 Natradio
21:47 P3 med Sara Frost
02:44 Natradio
13:27 P3 med Nicholas Kawamura
21:23 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:35 Natradio
17:24 Touren på P3
21:49 Liga
13:29 P3 med Signe Vadgaard
03:21 Natradio
16:13 P3 med Nicholas Kawamura
00:11 Natradio
21:10 P3 med Sara Frost
03:27 Natradio
09:57 Sommerprogrammet
22:48 P3 med Nicholas Kawamura
04:54 Natradio
19:21 P3 med Sara Frost
00:45 Natradio
10:14 Rodeo Parlamentet
22:33 P3 med Kristian Stanley Halse
07:12 WeekendMorgen
20:47 P3 med Sara Frost
05:31 Natradio
14:49 Touren på P3
23:32 P3 med Cathrine Nissen
03:39 Natradio
18:26 P3 med Sara Frost
22:45 P3 med Kristian Stanley Halse
06:15 WeekendMorgen
20:37 P3 med Louise Lolle
04:29 Natradio
16:44 P3 med Anders Stegger
01:11 Natradio
18:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
23:57 P3 med Signe Amtoft
10:50 P3 med Anders Stegger
22:19 P3 med Jesper Holm
21:29 Tværs
17:49 P3 med Jesper Holm
03:12 Natradio
13:06 Smag på P3
22:36 Liga
01:11 Natradio
05:46 Natradio
14:38 P3 med Pelle Peter Jensen
00:12 Natradio
23:23 P3 med Mads Gundersen
13:12 Smag på P3
00:13 Natradio