Ny Champagne

Denne sang af Camilo & Grande er blevet spillet 296 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
08:50 Go’ Morgen P3
02:46 Natradio
14:18 P3 med Signe Amtoft
05:51 Natradio
12:18 Smag på P3
22:38 Aftenvagten
15:54 Tue og Tony
01:14 Natradio
15:17 Tue og Tony
00:57 Natradio
Københavneriet
02:13 Natradio
12:14 Smag på P3
00:58 Natradio
04:54 Natradio
15:42 Tue og Tony
23:56 Natradio
05:35 Natradio
19:11 P3 med Svenne Lund Jensen
00:15 Natradio
15:25 Lågsus
08:18 P3 med Nicholas Kawamura
20:18 Godt nyt
23:57 Aftenradio
16:40 Alpha Omega
05:53 Natradio
20:19 Liga
08:41 Go’ Morgen P3
01:11 Natradio
12:58 Alpha Omega
00:55 Natradio
05:43 Natradio
11:33 Gandhi
02:28 Natradio
07:15 WeekendMorgen
17:51 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:47 Natradio
05:31 Natradio
13:42 P3 med Signe Amtoft
21:57 Aftenvagten
01:38 Natradio
11:53 Gandhi
03:28 Natradio
00:12 Natradio
03:10 Natradio
23:13 Aftenvagten
04:42 Natradio
16:08 Pressen på P3
12:33 P3 med Nicholas Kawamura
04:14 Natradio
02:11 Natradio
00:13 Natradio
03:50 Natradio
07:15 WeekendMorgen
01:10 Natradio
04:28 Natradio
20:40 Liga
00:50 Natradio
04:12 Natradio
23:13 P3 med Signe Amtoft
19:46 Rodeo
03:57 Natradio
00:46 Natradio
22:24 Aftenvagten
05:11 Natradio
15:36 Pressen på P3
00:15 Natradio
11:49 Musikquizzen
20:53 Rodeo
06:19 WeekendMorgen
17:08 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:57 Natradio
23:12 Aftenvagten
10:28 Gandhi
00:57 Natradio
05:57 Natradio
21:45 Aftenvagten
18:47 Liga
01:42 Natradio
14:40 Alpha Omega
04:40 Natradio
20:21 Liga
03:03 Natradio
18:03 Liga
08:04 Go’ Morgen P3
22:43 Aftenvagten
14:39 Smag på P3
05:03 Natradio
01:03 Natradio
19:45 Liga
11:02 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
03:03 Natradio
21:44 Aftenvagten
15:03 Pressen på P3
00:05 Natradio
17:03 Liga
07:35 WeekendMorgen
23:05 P3 med Kristian Stanley Halse
11:43 Mads & Monopolet
05:40 Natradio
02:39 Natradio
18:03 Liga
14:38 Smag på P3
08:04 SommerMorgen
00:50 Natradio
15:41 Alpha Omega
03:39 Natradio
20:03 Liga
10:02 P3 med Signe Amtoft
01:54 Natradio
17:42 Alpha Omega
07:57 SommerMorgen
00:05 Natradio
15:03 Liga
05:03 Natradio
22:06 P3 med Kristian Stanley Halse
03:03 Natradio
16:05 Alpha Omega
06:17 SommerMorgen
14:03 P3 med Nicholas Kawamura
02:46 Natradio
11:02 Rodeo Parlamentet
05:03 Natradio
13:49 P3 med Nicholas Kawamura
03:37 Natradio
16:04 Alpha Omega
01:54 Natradio
19:03 Liga med Touren på P3
11:26 Sommerprogrammet
23:05 P3 med Gyrith Cecilie Ross
15:03 Touren på P3: Med Superliga
08:29 WeekendMorgen
00:40 Natradio
17:02 Touren på P3
06:15 SommerMorgen
22:03 P3 med Nicholas Kawamura
10:02 Rodeo Parlamentet
04:03 Natradio
19:02 Liga
08:03 SommerMorgen
01:03 Natradio
16:04 P3 med Nicholas Kawamura
05:35 Natradio
23:05 P3 med Nicholas Kawamura
03:03 Natradio
21:46 P3 med Sara Frost
01:03 Natradio
14:02 Touren på P3: Med Superliga
05:39 Natradio
19:57 Liga
08:03 SommerMorgen
03:10 Natradio
18:02 P3 med Sara Frost
06:14 SommerMorgen
21:57 P3 med Nicholas Kawamura
10:42 Rodeo Parlamentet
07:07 SommerMorgen
02:03 Natradio
16:03 Touren på P3
08:57 SommerMorgen
23:05 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
13:49 P3 med Signe Vadgaard
05:03 Natradio
20:57 P3 med Sara Frost
11:22 Sommerprogrammet
01:03 Natradio
15:04 Touren på P3
06:47 WeekendMorgen
22:46 P3 med Signe Amtoft
12:58 P3 med Anders Stegger
03:03 Natradio
18:03 P3 med Sara Frost
05:03 Natradio
16:58 Touren på P3
02:03 Natradio
22:03 P3 med Cathrine Nissen
13:11 P3 med Anders Stegger
04:40 Natradio
11:22 Rodeo Parlamentet
03:03 Natradio
17:04 Touren på P3
08:24 WeekendMorgen
00:36 Natradio
14:14 Touren på P3
02:31 Natradio
22:46 P3 med Kristian Stanley Halse
16:02 P3 med Anders Stegger
09:48 P3 med Signe Amtoft
01:40 Natradio
18:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:17 SommerMorgen
23:43 P3 med Signe Amtoft
05:03 Natradio
02:32 Natradio
20:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:03 Natradio
00:05 Natradio
16:18 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
06:57 WeekendMorgen
03:03 Natradio
05:47 Natradio
18:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:03 Natradio
20:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
10:54 Gandhi
01:32 Natradio
03:03 Natradio
23:05 P3 med Jesper Holm
06:18 Go’ Morgen P3
20:54 P3 med Signe Amtoft
02:38 Natradio
18:07 P3 med Mads Gundersen
05:39 Natradio
08:05 Go’ Morgen P3
19:03 Valgaften på P3
14:02 Smag på P3
04:03 Natradio
22:30 P3 med Mads Gundersen
11:03 Gandhi
02:03 Natradio
17:23 P3 med Signe Amtoft
05:03 Natradio
21:44 P3 med Jesper Holm
08:03 Go’ Morgen P3
03:02 Natradio
19:47 P3 med Signe Amtoft
01:03 Natradio
16:16 P3 med Signe Amtoft
04:40 Natradio
12:41 Smag på P3
03:03 Natradio
18:29 Liga
08:03 Go’ Morgen P3
00:51 Natradio
11:03 Gandhi
04:39 Natradio
23:05 P3 med Jesper Holm
12:32 Smag på P3
02:33 Natradio
18:02 Liga
22:25 P3 med Nicholas Kawamura
19:34 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
15:57 Liga
13:28 Smag på P3
10:42 Musikquizzen
07:52 WeekendMorgen
04:29 Natradio
01:22 Natradio
23:26 P3 med Mads Gundersen
20:20 Liga: Special
17:15 Liga
14:24 Alpha Omega
Mads & Monopolet
08:19 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:17 Natradio
22:38 Lågsus
19:20 Liga
16:28 Pressen på P3
13:43 Smag på P3
10:23 Gandhi
07:56 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:21 Natradio
21:24 Lågsus
15:24 Pressen på P3
12:56 Smag på P3
10:16 Gandhi
07:10 Go’ Morgen P3
03:27 Natradio
23:47 Aftenvagten
20:16 Liga
17:46 P3 med Signe Amtoft
14:39 Smag på P3
08:26 Go’ Morgen P3
05:36 Natradio
02:30 Natradio
22:46 P3 med Louise Lolle
19:22 Liga
16:52 Pressen på P3
13:52 P3 med Gyrith Cecilie Ross
10:46 Gandhi
07:28 Go’ Morgen P3
04:47 Natradio
01:15 Natradio
21:41 Aftenvagten
18:35 Liga
15:29 Pressen på P3
12:53 Smag på P3
09:24 Gandhi
07:12 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:32 Natradio
13:36 Smag på P3
13:57 Smag på P3
13:16 Smag på P3