Hurt Me

Denne sang af Låpsley er blevet spillet 405 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 5. oktober 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2017 1
  • 2016 203
  • 2015 201

Afspilninger på tværs af kanaler

Afspilningslog

Dato Program
23:53 Pladeselskabet
05:57 Natradio
20:11 Liga
07:40 Go’ Morgen P3
04:51 Natradio
13:06 P3 med Signe Amtoft
21:35 Aftenvagten
01:51 Natradio
00:15 Natradio
17:39 Liga
05:13 Natradio
17:20 P3s Museum for Kunst
19:50 Liga
07:24 WeekendMorgen
18:56 P3 Guld: Optakt
21:33 Liga
16:53 P3s Museum for Kunst
10:42 Selskabet
21:22 Aftenvagten
00:42 Natradio
10:56 De Gode Nyheder
15:29 P3 med Svenne Lund Jensen
23:46 Aftenvagten
11:16 P3 med Svenne Lund Jensen
21:48 Aftenvagten
09:08 Danskerbingo
20:45 Liga
02:43 Natradio
13:42 Liga
21:22 Aftenvagten
00:15 Natradio
22:34 Aftenvagten
11:07 Danskerbingo
22:10 Aftenvagten
21:51 Barometeret
02:14 Natradio
09:09 Danskerbingo
03:30 Natradio
13:17 P3 med Andrew Moyo
23:53 Aftenvagten
05:57 Natradio
17:56 P3 med Gyrith Cecilie Ross
21:17 Barometeret
07:46 WeekendMorgen
01:28 Natradio
19:43 Liga
21:56 Aftenvagten
05:13 Natradio
21:49 Aftenvagten
04:54 Natradio
01:17 Natradio
22:53 OL på P3
14:40 OL på P3
02:21 Natradio
11:14 P3 med Signe Amtoft
22:14 Aftenvagten
02:53 Natradio
20:14 P3 med David Mandel
03:51 Natradio
11:15 P3 med Andrew Moyo
01:27 Natradio
05:54 Natradio
01:53 Natradio
23:45 Aftenvagten
07:50 SommerMorgen
18:34 P3 med Svenne Lund Jensen
01:12 Natradio
04:20 Natradio
15:52 P3 med Mads Axelsen
22:51 LIGA på Bryggen
23:33 Aftenvagten
20:35 LIGA på Bryggen
05:27 Natradio
16:51 LIGA på Bryggen
01:42 Natradio
12:30 Smag på P3
00:15 Natradio
04:53 Natradio
12:14 Smag på P3
21:33 Aftenvagten
01:13 Natradio
20:06 P3 med Signe Amtoft
13:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
23:45 Aftenvagten
05:06 Natradio
04:14 Natradio
15:22 Tue og Tony
02:35 Natradio
07:06 WeekendMorgen
01:46 Natradio
19:09 P3 med Signe Amtoft
06:38 P3 Morgen
18:19 Liga
04:54 Natradio
18:48 Liga
03:49 Natradio
15:43 Liga
06:43 WeekendMorgen
02:14 Natradio
07:40 Go’ Morgen P3
04:52 Natradio
10:46 Selskabet
03:31 Natradio
06:45 WeekendMorgen
18:45 Liga
00:15 Natradio
22:50 Aftenvagten
20:38 Liga
12:15 Fiasko på P3
09:12 P3 med Svenne Lund Jensen
08:40 P3 Morgen
04:28 Natradio
15:58 Liga
23:39 Aftenvagten
02:53 Natradio
11:19 P3 med Gyrith Cecilie Ross
22:10 Aftenvagten
08:40 Go’ Morgen P3
01:14 Natradio
22:53 Barometeret
02:13 Natradio
11:22 Gandhi
21:52 Aftenvagten
10:18 Gandhi
04:42 Natradio
02:10 Natradio
06:11 WeekendMorgen
13:19 P3 med Andrew Moyo
23:32 Aftenvagten
21:07 Liga
04:43 Natradio
Aftenvagten
00:46 Natradio
12:31 P3 med Cathrine Nissen
17:24 Liga
23:30 Aftenvagten
02:34 Natradio
16:32 P3 med Andrew Moyo
18:38 P3 med Mads Axelsen
23:24 Aftenvagten
18:07 P3 med Mads Axelsen
21:22 Aftenvagten
08:47 P3 Morgen
18:42 Liga
05:20 Natradio
17:25 Danmarks Indsamling på P3
02:20 Natradio
06:56 Danmarks Indsamling på P3
19:20 Danmarks Indsamling på P3
03:44 Natradio
14:15 Danmarks Indsamling på P3
00:22 Natradio
07:21 Danmarks Indsamling på P3
21:06 P3 med Nicholas Kawamura
16:35 Liga
01:28 Natradio
13:43 Alpha Omega
10:28 Januar på P3
03:21 Natradio
20:52 P3 med Andrew Moyo
05:26 Natradio
16:36 Lågsus
01:35 Natradio
14:18 Tue og Tony
22:07 Barometeret
11:43 Januar på P3
19:52 P3 med Svenne Lund Jensen
00:26 Natradio
16:35 Liga
04:21 Natradio
03:21 Natradio
21:41 Aftenvagten
08:53 Go’ Morgen P3
17:28 Lågsus
05:30 Natradio
12:22 Smag på P3
01:35 Natradio
16:32 Liga
03:10 Natradio
07:35 WeekendMorgen
04:21 Natradio
22:48 Aftenvagten
14:21 Tue og Tony
00:54 Natradio
20:52 P3 med Andrew Moyo
05:50 Natradio
16:50 Lågsus
02:21 Natradio
21:56 P3 med Cathrine Nissen
07:17 WeekendMorgen
18:15 P3 med Andrew Moyo
03:34 Natradio
14:32 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:55 Natradio
23:13 Aftenvagten
11:22 Januar på P3
22:17 Natradio
06:45 Januar på P3
14:45 P3 med Pelle Peter Jensen
22:28 Aftenradio
10:06 P3 med Signe Amtoft
01:21 Natradio
17:54 P3 med Mads Gundersen
05:43 Natradio
03:21 Natradio
01:33 Natradio
12:24 Årsopgørelsen
23:25 Aftenradio
08:56 P3 Morgen
04:18 Natradio
15:38 P3 med Signe Amtoft
02:21 Natradio
11:37 P3 med Andrew Moyo
23:53 Aftenradio
07:38 P3 med Cathrine Nissen
04:22 Natradio
16:57 P3 med Mads Gundersen
01:34 Natradio
13:13 Årsopgørelsen
05:20 Natradio
02:21 Natradio
15:34 P3 med Andrew Moyo
20:48 P3 med Signe Amtoft
00:22 Natradio
04:28 Natradio
02:21 Natradio
01:35 Natradio
04:17 Natradio
14:06 P3 med Signe Amtoft
00:22 Natradio
06:41 Go’ Morgen P3
20:50 Liga
03:21 Natradio
15:20 Alpha Omega
01:34 Natradio
17:26 P3 med Signe Amtoft
09:33 Gandhi
13:10 Smag på P3
05:54 Natradio
20:28 Liga
02:21 Natradio
15:55 Liga
18:43 Liga
05:20 Natradio
01:54 Natradio
22:47 Aftenvagten
07:40 Go’ Morgen P3
20:28 Liga
04:21 Natradio
01:56 Natradio
21:07 Barometeret
09:14 Musikquizzen
16:41 Liga
04:21 Natradio
11:31 Gandhi
00:21 Natradio
21:29 Liga
08:09 Go’ Morgen P3
16:45 Pressen på P3
03:46 Natradio
13:57 Smag på P3
01:34 Natradio
20:33 Liga
09:56 Gandhi
16:25 Liga
04:18 Natradio
00:58 Natradio
10:54 Gandhi
19:50 Liga
05:27 Natradio
22:50 Aftenvagten
19:36 Liga
03:52 Natradio
15:07 Pressen på P3
07:20 Go’ Morgen P3
01:57 Natradio
21:07 Barometeret
10:44 Musikquizzen
19:53 Liga
04:28 Natradio
01:49 Natradio
09:37 Gandhi
20:42 Liga
03:44 Natradio
13:57 Smag på P3
18:03 Liga
09:40 Gandhi
01:02 Natradio
16:02 Liga
05:30 Natradio
13:03 Alpha Omega
03:46 Natradio
18:03 Liga
09:04 Gandhi
02:02 Natradio
16:03 Pressen på P3
07:04 Go’ Morgen P3
23:04 Aftenvagten
13:03 Smag på P3
04:02 Natradio
19:03 Liga
06:04 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
17:02 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:33 Go’ Morgen P3
21:20 Barometeret
15:57 Liga
05:47 Natradio
00:18 Natradio
12:51 Alpha Omega
03:46 Natradio
18:03 Liga
09:04 Gandhi
02:02 Natradio
23:05 Aftenvagten
10:02 Gandhi
00:04 Natradio
12:04 P3 med Pelle Peter Jensen
02:02 Natradio
23:26 Aftenvagten
09:33 Gandhi
20:24 Barometeret
16:02 Liga
07:02 WeekendMorgen
00:56 Natradio
14:02 Alpha Omega
03:46 Natradio
12:05 Smag på P3
02:02 Natradio
17:04 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:03 P3 Morgen
00:04 Natradio
14:03 Smag på P3
04:02 Natradio
16:03 Pressen på P3
05:45 Natradio
22:13 P3 med Nicholas Kawamura
03:57 Natradio
20:18 Barometeret
10:03 P3 med Signe Amtoft
02:02 Natradio
14:02 Smag på P3
04:02 Natradio
17:52 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:04 Gandhi
18:02 Liga
07:04 P3 Morgen
00:04 Natradio
14:04 Smag på P3
04:31 Natradio
21:02 P3 med Pelle Peter Jensen
12:05 Smag på P3
02:56 Natradio
23:27 Barometeret
12:47 Smag på P3
06:06 P3 Morgen
22:57 Liga
19:42 Liga
16:23 Liga
13:23 P3 med Nicholas Kawamura
10:19 Musikquizzen
07:50 WeekendMorgen
04:27 Natradio
01:20 Natradio
20:35 Rodeo
17:18 Liga
14:29 Alpha Omega
Mads & Monopolet
08:20 WeekendMorgen
05:26 Natradio
02:18 Natradio
19:35 Liga
16:29 Pressen på P3
14:03 Smag på P3
10:12 Gandhi
08:17 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:22 Natradio
19:31 Liga
15:53 Pressen på P3
13:40 Smag på P3
09:48 Gandhi
06:57 Go’ Morgen P3
03:27 Natradio
23:47 Aftenvagten
20:38 Liga
17:47 P3 med Pelle Peter Jensen
11:16 Gandhi
08:52 Go’ Morgen P3
05:33 Natradio
02:28 Natradio
22:46 Aftenvagten
16:46 Pressen på P3
13:49 Smag på P3
10:40 Gandhi
07:40 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:13 Natradio
18:12 Liga
15:32 Pressen på P3
12:52 Smag på P3
09:16 Gandhi
06:57 Go’ Morgen P3
03:18 Natradio
00:32 Natradio
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: