Reality (feat. Janieck Devy)

Denne sang af Lost Frequencies er blevet spillet 310 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 17. august 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2015
Indsp.land Ukendt
Hovedkunstner Lost Frequencies
Komponist Felix De Laet
Komponist Janieck van de Polder
Komponist Radboud Miedema
Producer Lost Frequencies
Solist/featuring Janieck Devy

Kilde: DR

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
10:10 P3 med Kenneth K
22:47 Aftenvagten
02:13 Natradio
06:08 Go’ Morgen P3
06:06 Go’ Morgen P3
20:37 OL på P3
03:55 Natradio
19:43 OL på P3
03:54 Natradio
22:39 Aftenvagten
00:52 Natradio
00:14 Natradio
10:09 Q på P3
03:54 Natradio
02:55 Natradio
04:27 Natradio
03:14 Natradio
13:40 Smag på P3
02:20 Natradio
07:49 WeekendMorgen
19:41 LIGA på Bryggen
05:32 Natradio
21:32 Liga
15:17 Tue og Tony
08:39 Go’ Morgen P3
19:53 Liga
09:12 P3 med Andrew Moyo
00:44 Natradio
09:11 P3 med Andrew Moyo
01:31 Natradio
11:33 P3 med Andrew Moyo
07:39 Go’ Morgen P3
15:20 Tue og Tony
11:11 P3 med Andrew Moyo
14:57 Liga
06:07 Go’ Morgen P3
00:16 Natradio
12:48 Smag på P3
01:28 Natradio
13:44 Liga
04:13 Natradio
17:28 P3 med Nicholas Kawamura
21:55 Liga
13:52 Smag på P3
20:39 Liga
00:15 Natradio
22:11 Aftenvagten
05:58 Natradio
11:13 Selskabet
19:47 Liga
05:58 Natradio
09:57 Gandhi
18:46 Liga
03:42 Natradio
19:39 Danmarks Indsamling på P3
06:10 WeekendMorgen
21:06 Aftenvagten
03:10 Natradio
05:27 Natradio
01:49 Natradio
04:14 Natradio
21:45 Aftenvagten
00:44 Natradio
19:06 P3 med Andrew Moyo
22:44 Aftenvagten
02:43 Natradio
10:57 Januar på P3
00:47 Natradio
04:10 Natradio
08:13 WeekendMorgen
19:38 P3 med Andrew Moyo
02:10 Natradio
21:51 Aftenvagten
10:27 Januar på P3
19:35 P3 med Andrew Moyo
05:26 Natradio
13:53 Smag på P3
16:57 Liga
03:35 Natradio
21:06 Aftenvagten
18:23 P3 med Andrew Moyo
20:36 Aftenvagten
04:11 Natradio
15:25 Lågsus
17:54 P3 med Mads Gundersen
10:57 P3 med Signe Amtoft
06:14 P3 med Nicholas Kawamura
14:45 P3 med Pelle Peter Jensen
21:14 Aftenradio
04:28 Natradio
20:25 Godt nyt
04:43 Natradio
16:25 P3 med Andrew Moyo
00:46 Natradio
10:17 P3 med Andrew Moyo
03:10 Natradio
15:57 P3 med Signe Amtoft
08:14 P3 med Cathrine Nissen
13:40 P3 med Signe Amtoft
05:10 Natradio
18:53 Godt nyt
00:50 Natradio
20:47 Godt nyt
04:43 Natradio
13:11 P3 med Nicholas Kawamura
17:23 Liga
20:06 P3 med Signe Amtoft
00:29 Natradio
12:25 Smag på P3
18:57 Liga
23:51 Aftenvagten
03:10 Natradio
05:11 Natradio
01:47 Natradio
10:15 Gandhi
04:36 Natradio
02:54 Natradio
12:19 P3 med Nicholas Kawamura
01:11 Natradio
05:10 Natradio
22:22 Aftenvagten
01:44 Natradio
05:27 Natradio
17:38 P3 med Andrew Moyo
23:32 P3 med Nicholas Kawamura
01:11 Natradio
11:21 Gandhi
12:10 Smag på P3
03:35 Natradio
12:37 Smag på P3
22:08 Liga
03:37 Natradio
00:12 Natradio
05:51 Natradio
02:36 Natradio
09:18 Gandhi
05:51 Natradio
02:27 Natradio
23:19 P3 med Nicholas Kawamura
00:55 Natradio
06:57 P3 med Mads Gundersen
03:28 Natradio
12:38 Smag på P3
21:47 Aftenvagten
01:29 Natradio
15:57 Pressen på P3
05:21 Natradio
13:52 Liga
01:27 Natradio
07:33 WeekendMorgen
18:34 Liga
04:21 Natradio
14:57 Smag på P3
00:39 Natradio
10:22 Gandhi
21:23 Liga
06:43 Go’ Morgen P3
17:15 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:10 Natradio
13:52 Liga
01:50 Natradio
08:54 WeekendMorgen
04:23 Natradio
23:57 Aftenvagten
02:22 Natradio
20:43 Liga
07:27 Go’ Morgen P3
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:51 Natradio
14:03 Liga
03:02 Natradio
16:02 Liga
05:02 Natradio
00:04 Natradio
13:03 Smag på P3
02:33 Natradio
19:00 Liga
08:28 P3 Morgen
21:02 Liga
12:05 Smag på P3
05:40 Natradio
14:03 P3 med Pelle Peter Jensen
03:27 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
01:02 Natradio
13:03 Liga
04:57 Natradio
10:02 P3 med Signe Amtoft
02:57 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:02 P3 Morgen
00:32 Natradio
14:03 Smag på P3
03:53 Natradio
21:02 P3 med Pelle Peter Jensen
11:49 Gandhi
01:57 Natradio
15:03 Pressen på P3
06:03 P3 Morgen
19:48 Liga
10:02 Gandhi
00:37 Natradio
16:02 Liga
08:02 WeekendMorgen
03:02 Natradio
14:02 Alpha Omega
05:02 Natradio
19:03 Liga
09:04 Gandhi
09:01 Gandhi
02:03 Natradio
16:03 Pressen på P3
06:04 Go’ Morgen P3
00:25 Natradio
21:03 Aftenvagten
12:05 Smag på P3
03:50 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:04 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
14:03 Smag på P3
05:30 Natradio
20:19 Liga
12:04 P3 med Nicholas Kawamura
03:21 Natradio
18:44 Rodeo
08:02 WeekendMorgen
01:03 Natradio
04:33 Natradio
20:34 Liga
10:57 Gandhi
02:03 Natradio
22:51 Liga
16:25 Pressen på P3
05:38 Natradio
00:05 Natradio
18:26 Liga
08:17 Go’ Morgen P3
23:41 Aftenvagten
15:12 Pressen på P3
12:05 Smag på P3
04:32 Natradio
10:38 Musikquizzen
01:31 Natradio
16:03 Liga
07:58 WeekendMorgen
03:20 Natradio
09:53 Gandhi
19:54 Liga
03:21 Natradio
17:46 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:52 Natradio
00:22 Natradio
12:26 P3 med Nicholas Kawamura
22:47 Aftenvagten
08:49 Go’ Morgen P3
19:17 Liga
18:59 Liga
04:18 Natradio
13:44 Alpha Omega
00:54 Natradio
09:57 Gandhi
18:47 Liga
02:22 Natradio
15:41 Pressen på P3
05:54 Natradio
22:47 Liga
09:24 Gandhi
17:15 P3 med Mads Gundersen
04:48 Natradio
13:49 Liga
00:26 Natradio
07:34 WeekendMorgen
18:46 Liga
04:21 Natradio
17:56 P3 med Gyrith Cecilie Ross
14:29 Smag på P3
00:35 Natradio
10:22 Gandhi
06:45 Go’ Morgen P3
03:26 Natradio
12:29 P3 med Nicholas Kawamura
19:52 Rodeo
08:57 WeekendMorgen
02:22 Natradio
06:40 Go’ Morgen P3
12:10 Smag på P3
01:35 Natradio
05:22 Natradio
17:56 P3 med Gyrith Cecilie Ross
15:18 Liga
03:03 Natradio
06:36 WeekendMorgen
13:36 Smag på P3
01:27 Natradio
09:17 Gandhi
18:47 Liga
04:23 Natradio
17:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
15:28 Pressen på P3
17:54 P3 med Gyrith Cecilie Ross
12:25 Smag på P3
06:16 WeekendMorgen
02:54 Natradio
12:41 Smag på P3
21:26 Liga
03:44 Natradio
13:41 Smag på P3
17:36 P3 med Gyrith Cecilie Ross
10:45 Gandhi