All Yours

Denne sang af Mont Oliver er blevet spillet 328 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2016 1
  • 2015 239
  • 2014 88

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
14:28 P3 med Cathrine Nissen
02:45 Natradio
22:20 Aftenvagten
08:18 WeekendMorgen
15:38 Liga
11:19 P3 med Signe Amtoft
20:09 P3 med Kristian Stanley Halse
12:26 P3 med Nicholas Kawamura
01:09 Natradio
07:48 SommerMorgen
01:12 Natradio
07:30 WeekendMorgen
00:57 Natradio
07:33 SommerMorgen
02:46 Natradio
20:23 P3 med Gyrith Cecilie Ross
15:42 P3 med Pelle Peter Jensen
05:18 Natradio
23:15 P3 med Jesper Holm
19:56 P3 med Mads Gundersen
04:46 Natradio
02:53 Natradio
11:09 P3 med Signe Amtoft
22:56 Aftenvagten
01:45 Natradio
14:24 Smag på P3
15:08 Pressen på P3
05:13 Natradio
22:07 P3 med Pelle Peter Jensen
08:49 WeekendMorgen
18:46 Liga
04:57 Natradio
14:21 Smag på P3
00:57 Natradio
07:46 Go’ Morgen P3
21:45 P3 med Mads Gundersen
04:27 Natradio
18:40 Liga
00:56 Natradio
13:53 P3 med Pelle Peter Jensen
23:51 P3 med Kristian Stanley Halse
09:57 P3 med Signe Amtoft
18:15 Liga
05:35 Natradio
14:51 Q på P3
00:56 Natradio
07:39 P3 Morgen
17:50 P3 med Mads Gundersen
04:27 Natradio
12:56 Smag på P3
06:24 P3 Morgen
22:29 P3 med Pelle Peter Jensen
02:27 Natradio
18:13 P3 med Gyrith Cecilie Ross
10:16 Musikquizzen
14:19 Alpha Omega
06:18 WeekendMorgen
09:56 Gandhi
04:50 Natradio
19:09 Liga
23:08 Aftenvagten
06:41 Go’ Morgen P3
00:33 Natradio
21:56 Aftenvagten
07:45 Go’ Morgen P3
18:50 Liga
01:58 Natradio
11:06 P3 med Signe Amtoft
06:23 Go’ Morgen P3
02:58 Natradio
22:08 Liga
04:26 Natradio
18:57 Liga
00:33 Natradio
12:36 Smag på P3
20:46 Liga
05:42 Natradio
02:03 Natradio
20:57 Liga
04:56 Natradio
11:27 Gandhi
02:56 Natradio
20:32 Liga
06:40 Go’ Morgen P3
02:28 Natradio
08:50 WeekendMorgen
20:37 Rodeo
03:41 Natradio
16:12 Pressen på P3
21:54 Liga
12:47 Smag på P3
02:56 Natradio
17:22 P3 med Signe Amtoft
23:05 Aftenvagten
14:35 Smag på P3
04:38 Natradio
20:03 Liga
10:38 Gandhi
02:38 Natradio
18:04 Liga
08:27 WeekendMorgen
00:32 Natradio
12:36 Smag på P3
03:03 Natradio
20:32 Liga
10:43 Gandhi
01:09 Natradio
17:46 P3 med Pelle Peter Jensen
02:47 Natradio
23:42 Aftenvagten
05:23 Natradio
20:28 Liga
12:11 Smag på P3
03:34 Natradio
18:03 Liga
10:44 Gandhi
01:50 Natradio
16:02 Liga
06:57 WeekendMorgen
09:33 Mads & Monopolet
00:43 Natradio
05:47 Natradio
16:27 Pressen på P3
03:42 Natradio
12:51 Smag på P3
01:28 Natradio
21:03 Liga
11:02 Gandhi
04:36 Natradio
19:34 Liga
08:12 Go’ Morgen P3
02:37 Natradio
17:33 Sport på 3’eren
01:03 Natradio
04:40 Natradio
17:55 P3 med Signe Amtoft
09:43 Gandhi
02:40 Natradio
15:07 Pressen på P3
06:16 P3 Morgen
17:33 P3 med Signe Amtoft
08:09 P3 Morgen
23:05 Aftenvagten
14:43 Smag på P3
05:33 Natradio
21:14 Aftenvagten
11:48 Gandhi
01:54 Natradio
18:02 P3 med Pelle Peter Jensen
09:13 Musikquizzen
16:36 Sport på 3’eren
07:03 WeekendMorgen
00:43 Natradio
19:56 P3 med Jesper Holm
11:13 Gandhi
03:09 Natradio
14:14 Smag på P3
05:37 Natradio
22:53 P3 med Cathrine Nissen
11:03 Gandhi
01:30 Natradio
12:51 Smag på P3
03:03 Natradio
P3 med Jesper Holm
18:56 P3 med Pelle Peter Jensen
14:49 Smag på P3
05:03 Natradio
12:52 Smag på P3
02:42 Natradio
17:04 Danmarks Indsamling på P3
07:02 Danmarks Indsamling på P3
00:28 Natradio
14:55 Danmarks Indsamling på P3
04:03 Natradio
22:52 Danmarks Indsamling på P3
01:03 Natradio
03:42 Natradio
00:45 Natradio
05:47 Natradio
21:28 Tværs
11:44 Musikquizzen
01:40 Natradio
14:57 P3 med David Mandel
04:41 Natradio
19:27 P3 med Anders Hagen
06:15 Go’ Morgen P3
18:02 Liga: Med VM Håndbold
09:38 Alpha Omega
23:44 P3 med Kristian Stanley Halse
15:52 Pressen på P3
05:26 Natradio
00:36 Natradio
12:44 Smag på P3
03:35 Natradio
22:03 P3 med Pelle Peter Jensen
14:53 Smag på P3
08:14 Go’ Morgen P3
01:41 Natradio
18:02 Sport på 3’eren
05:03 Natradio
16:35 Sport på 3’eren
07:03 WeekendMorgen
19:03 Liga: Med VM Håndbold
11:52 P3 med Anders Hagen
04:03 Natradio
15:07 Pressen på P3
06:16 Go’ Morgen P3
22:49 Aftenvagten
03:41 Natradio
19:56 P3 med Pelle Peter Jensen
01:30 Natradio
16:56 Pressen på P3
05:03 Natradio
23:05 P3 med Signe Amtoft
12:49 Smag på P3
02:39 Natradio
15:09 P3 med David Mandel
10:15 Mads & Monopolet
04:38 Natradio
19:56 P3 med David Mandel
06:17 Go’ Morgen P3
18:03 P3 med Cathrine Nissen
12:40 Smag på P3
02:38 Natradio
15:34 Pressen på P3
05:24 Natradio
23:05 Aftenvagten
11:03 P3 med Nicholas Kawamura
01:54 Natradio
21:15 Aftenvagten
07:10 Go’ Morgen P3
17:07 P3 med Sara Frost
10:51 Musikquizzen
04:31 Natradio
15:04 P3 med Kenneth K
02:32 Natradio
12:49 P3 med Mikkel Bagger
08:08 P3 Morgen
00:05 Natradio
04:31 Natradio
11:03 Festen & Gæsten
02:03 Natradio
16:05 P3 med Signe Vadgaard
03:35 Natradio
12:51 P3 med Sara Frost
01:48 Natradio
17:09 P3 med Anders Hagen
11:50 Musikquizzen: Highlights fra Smukfest
06:56 WeekendMorgen
15:04 Alpha Omega
04:37 Natradio
19:53 P3 med Signe Vadgaard
09:36 Q på P3
01:38 Natradio
16:30 P3 med Signe Amtoft
05:03 Natradio
20:46 P3 med Mikkel Bagger
08:47 P3 Morgen
00:33 Natradio
04:27 Natradio
21:45 P3 med Cathrine Nissen
10:43 P3 med Sara Frost
15:36 Sport på 3’eren
02:18 Natradio
04:56 Natradio
00:13 Natradio
10:58 Gandhi
21:07 Aftenvagten
01:03 Natradio
16:54 Pressen på P3
12:31 Smag på P3
02:29 Natradio
06:49 WeekendMorgen
18:27 P3 med Mikkel Bagger
01:35 Natradio
14:03 Smag på P3
16:45 Pressen på P3
03:18 Natradio
11:19 Gandhi
22:47 Liga
02:48 Natradio
18:30 Liga
09:44 Gandhi
14:52 Sport på 3’eren
01:56 Natradio
07:53 WeekendMorgen
03:03 Natradio
00:12 Natradio
16:48 Pressen på P3
06:45 Go’ Morgen P3
01:22 Natradio
12:21 Smag på P3
02:56 Natradio
22:56 Aftenvagten
17:56 P3 med Pelle Peter Jensen
04:21 Natradio
12:40 Smag på P3
00:05 Natradio
06:48 WeekendMorgen
14:23 Smag på P3
02:26 Natradio
21:45 Liga
07:50 Go’ Morgen P3
15:27 Pressen på P3
03:57 Natradio
04:10 Natradio
13:52 Smag på P3
13:15 Smag på P3
07:42 WeekendMorgen
13:46 Smag på P3
00:54 Natradio
05:29 Natradio
17:56 P3 med Pelle Peter Jensen
03:34 Natradio
15:47 P3 med Signe Amtoft
11:18 Gandhi
05:10 Natradio
14:51 Smag på P3
22:35 Aftenvagten
03:10 Natradio
12:12 Smag på P3
08:14 WeekendMorgen
03:30 Natradio
12:13 P3 med Signe Amtoft
21:39 Liga
01:46 Natradio
15:35 Pressen på P3
12:25 Smag på P3
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: