On the Way Down

Denne sang af Patrick Dorgan er blevet spillet 358 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret tor 9. oktober 2014. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2014
Indsp.land Danmark
Hovedkunstner Patrick Dorgan
Komponist Morten Ristorp
Komponist Stefan Forrest
Mixer Sebastian Fogh
Producer Future Animals
Producer Morten Pilegaard
Tekst/forfatter Brandon O'bryant Beal
Tekst/forfatter Patrick Dorgan
Medvirkende Patrick Dorgan (Sang)

Kilde: DR

Afspilningslog

Dato Program
12:37 Lågsus
20:09 P3 med Signe Amtoft
16:16 Lågsus
03:54 Natradio
17:40 Lågsus
00:46 Natradio
03:54 Natradio
12:21 P3 med Signe Amtoft
00:47 Natradio
02:47 Natradio
11:27 P3 med Andrew Moyo
03:54 Natradio
15:26 Tue og Tony
00:57 Natradio
16:15 Lågsus
00:44 Natradio
09:50 Ku’ godt på P3
10:16 P3 med Gyrith Cecilie Ross
22:57 Aftenvagten
03:43 Natradio
22:56 Barometeret
04:58 Natradio
12:14 Smag på P3
22:21 Aftenvagten
01:46 Natradio
02:42 Natradio
09:12 Januar på P3
18:25 P3 med Andrew Moyo
03:46 Natradio
10:57 Januar på P3
01:45 Natradio
14:27 P3 med Pelle Peter Jensen
21:15 Aftenradio
00:57 Natradio
23:11 P3 med Andrew Moyo
02:54 Natradio
10:15 Gandhi
00:50 Natradio
01:46 Natradio
22:44 Liga
05:53 Natradio
16:29 Pressen på P3
04:15 Natradio
07:25 WeekendMorgen
06:39 WeekendMorgen
02:46 Natradio
00:47 Natradio
02:55 Natradio
17:39 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:13 Musikquizzen
13:14 Smag på P3
05:35 Natradio
18:37 Rodeo
23:21 Aftenvagten
06:12 Go’ Morgen P3
01:47 Natradio
07:40 Go’ Morgen P3
12:16 P3 med Pelle Peter Jensen
01:15 Natradio
12:35 Smag på P3
15:24 Alpha Omega
08:20 WeekendMorgen
23:15 P3 med Signe Amtoft
10:31 Sommerprogrammet
22:36 P3 med Jesper Holm
18:40 Liga
02:47 Natradio
09:49 P3 med Pelle Peter Jensen
22:10 Aftenvagten
23:29 Aftenvagten
01:54 Natradio
03:55 Natradio
13:07 Smag på P3
12:11 Smag på P3
02:54 Natradio
04:55 Natradio
00:05 Natradio
09:57 Gandhi
19:51 P3 med Pelle Peter Jensen
03:58 Natradio
00:16 Natradio
10:11 Musikquizzen
05:34 Natradio
01:33 Natradio
17:27 Danmarks Indsamling på P3
04:03 Natradio
00:05 Natradio
11:23 Danmarks Indsamling på P3
06:27 Danmarks Indsamling på P3
00:57 Natradio
22:06 P3 med Kristian Stanley Halse
04:03 Natradio
17:02 Sport på 3’eren
08:29 WeekendMorgen
20:57 P3 med Anders Hagen
03:30 Natradio
16:28 Pressen på P3
07:41 Go’ Morgen P3
05:03 Natradio
01:32 Natradio
19:03 LIGA - med VM Håndbold
10:40 Alpha Omega
03:03 Natradio
23:05 P3 med Pelle Peter Jensen
13:54 Smag på P3
06:16 Go’ Morgen P3
12:04 P3 med David Mandel
04:32 Natradio
17:34 Sport på 3’eren
08:30 WeekendMorgen
00:30 Natradio
13:56 P3 med Mikkel Bagger
05:32 Natradio
19:57 P3 med David Mandel
10:47 Alpha Omega
01:03 Natradio
16:43 Pressen på P3
06:15 Go’ Morgen P3
23:05 Aftenvagten
13:44 Smag på P3
03:33 Natradio
07:57 Go’ Morgen P3
01:51 Natradio
14:19 P3 med Nicholas Kawamura
16:42 Pressen på P3
05:46 Natradio
13:28 Smag på P3
19:57 P3 med Cathrine Nissen
09:44 Alpha Omega
01:11 Natradio
15:08 Pressen på P3
20:49 P3 med Anders Hagen
10:30 P3 med Nicholas Kawamura
02:38 Natradio
18:04 P3 med Sara Frost
06:56 WeekendMorgen
14:19 P3 med Kenneth K
04:39 Natradio
20:57 P3 med Signe Vadgaard
10:17 Q på P3
01:39 Natradio
16:02 P3 med Signe Amtoft
08:25 P3 Morgen
05:24 Natradio
22:07 Året der kommer
10:30 Året der gik
01:53 Natradio
16:05 P3 med Signe Vadgaard
06:15 P3 Morgen
23:05 P3 med Cathrine Nissen
04:44 Natradio
17:37 P3 med Anders Hagen
01:40 Natradio
15:41 P3 med Signe Amtoft
06:58 P3 Morgen
21:55 P3 med Cathrine Nissen
13:25 P3 med Anders Hagen
04:30 Natradio
00:54 Natradio
18:03 P3 med Mikkel Bagger
23:05 P3 med Cathrine Nissen
14:37 Alpha Omega
05:03 Natradio
07:28 P3 Morgen
01:38 Natradio
04:31 Natradio
03:13 Natradio
18:03 P3 med Signe Amtoft
10:15 Gandhi
01:03 Natradio
14:57 Smag på P3
05:03 Natradio
22:53 Aftenvagten
00:43 Natradio
17:45 P3 med Pelle Peter Jensen
09:11 Gandhi
02:40 Natradio
15:06 Sport på 3’eren
11:40 Musikquizzen
06:57 WeekendMorgen
16:02 Sport på 3’eren
12:47 Smag på P3
04:10 Natradio
18:27 Liga
08:12 Go’ Morgen P3
01:11 Natradio
15:07 Pressen på P3
06:27 Go’ Morgen P3
20:57 Liga
11:15 Gandhi
02:03 Natradio
18:35 Liga
12:38 Smag på P3
04:40 Natradio
22:03 Aftenvagten
16:46 Pressen på P3
08:12 Go’ Morgen P3
01:38 Natradio
15:02 Sport på 3’eren
05:03 Natradio
19:57 Rodeo
18:36 Liga
08:11 Go’ Morgen P3
01:40 Natradio
20:03 Liga
13:33 Smag på P3
04:32 Natradio
17:52 P3 med Pelle Peter Jensen
10:50 Gandhi
02:03 Natradio
22:06 Aftenvagten
03:36 Natradio
18:22 Liga
08:11 Go’ Morgen P3
14:37 Sport på 3’eren
17:27 Sport på 3’eren
07:03 WeekendMorgen
00:32 Natradio
11:46 Gandhi
03:10 Natradio
09:49 Gandhi
01:03 Natradio
06:16 Go’ Morgen P3
11:03 Gandhi
02:32 Natradio
21:57 Aftenvagten
12:51 P3 med Mikkel Bagger
05:03 Natradio
20:40 Sport på 3’eren
10:56 Musikquizzen
01:44 Natradio
16:02 Sport på 3’eren
08:29 WeekendMorgen
12:51 Smag på P3
06:19 Go’ Morgen P3
02:40 Natradio
17:56 P3 med Pelle Peter Jensen
09:50 P3 med Signe Amtoft
04:33 Natradio
00:35 Natradio
06:17 Go’ Morgen P3
19:42 Liga
10:47 P3 med Cathrine Nissen
03:36 Natradio
01:50 Natradio
14:31 Sport på 3’eren
05:03 Natradio
19:30 Rodeo
07:03 WeekendMorgen
00:43 Natradio
11:42 Gandhi
02:40 Natradio
18:20 Liga
09:49 Gandhi
05:27 Natradio
20:03 Liga
03:31 Natradio
17:46 P3 med Pelle Peter Jensen
07:33 Go’ Morgen P3
01:39 Natradio
15:27 Sport på 3’eren
04:43 Natradio
18:30 Sport på 3’eren
08:31 WeekendMorgen
00:43 Natradio
14:38 P3 med Signe Amtoft
05:33 Natradio
10:10 Gandhi
02:39 Natradio
11:21 Gandhi
03:40 Natradio
17:39 P3 med Pelle Peter Jensen
07:57 Go’ Morgen P3
13:18 Smag på P3
06:20 Go’ Morgen P3
21:03 Sport på 3’eren
11:52 Musikquizzen
00:34 Natradio
09:35 Mads & Monopolet
02:10 Natradio
20:44 Liga
22:50 Aftenvagten
18:15 Liga
06:17 Go’ Morgen P3
15:56 Pressen på P3
05:03 Natradio
20:48 Liga
10:10 Gandhi
02:33 Natradio
23:05 Aftenvagten
18:31 Liga
04:03 Natradio
09:49 Mads & Monopolet
01:39 Natradio
04:03 Natradio
22:03 Liga
12:57 Smag på P3
08:11 Go’ Morgen P3
00:40 Natradio
11:03 Gandhi
02:32 Natradio
22:03 Aftenvagten
15:44 P3 med Pelle Peter Jensen
08:58 P3 Morgen
19:22 Sport på 3’eren
16:17 Sport på 3’eren
13:34 Smag på P3
10:45 P3 med Cathrine Nissen
07:33 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:21 Natradio
20:21 P3 med Mikkel Bagger
17:23 Sport på 3’eren
14:34 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:12 P3 med Cathrine Nissen
08:18 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:18 Natradio
19:29 Liga
16:27 P3 med Cathrine Nissen
10:45 Gandhi
04:46 Natradio
01:21 Natradio
21:11 Aftenvagten
18:25 Liga
13:14 Smag på P3
13:07 Smag på P3
09:28 Gandhi
06:57 P3 Morgen
03:29 Natradio
20:30 Liga
17:54 P3 med Pelle Peter Jensen
12:42 Smag på P3
10:52 Gandhi
08:52 P3 Morgen
05:36 Natradio
02:28 Natradio
19:10 Liga
16:36 P3 med Signe Amtoft
13:58 Smag på P3
10:57 Gandhi
07:53 P3 Morgen
04:46 Natradio
01:13 Natradio
21:41 Aftenvagten
18:15 Liga
15:52 P3 med Pelle Peter Jensen
13:40 Smag på P3
09:24 Gandhi
06:50 P3 Morgen
03:21 Natradio
00:31 Natradio
20:42 P3 med Cathrine Nissen
12:48 Smag på P3
06:48 WeekendMorgen
03:38 Natradio
00:05 Natradio
13:18 Smag på P3