On the Way Down

Denne sang af Patrick Dorgan er blevet spillet 367 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
12:37 Lågsus
20:09 P3 med Signe Amtoft
16:16 Lågsus
03:54 Natradio
17:40 Lågsus
00:46 Natradio
03:54 Natradio
12:21 P3 med Signe Amtoft
00:47 Natradio
02:47 Natradio
11:27 P3 med Andrew Moyo
03:54 Natradio
15:26 Tue og Tony
00:57 Natradio
16:15 Lågsus
00:44 Natradio
09:50 Ku’ godt på P3
10:16 P3 med Gyrith Cecilie Ross
22:57 Aftenvagten
03:43 Natradio
22:56 Barometeret
Barometeret
04:58 Natradio
12:14 Smag på P3
22:21 Aftenvagten
01:46 Natradio
02:42 Natradio
09:12 Januar på P3
18:25 P3 med Andrew Moyo
03:46 Natradio
10:57 Januar på P3
01:45 Natradio
14:27 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
21:15 Aftenradio
00:57 Natradio
Natradio
23:11 P3 med Andrew Moyo
02:54 Natradio
10:15 Gandhi
Gandhi
00:50 Natradio
01:46 Natradio
22:44 Liga
05:53 Natradio
16:29 Pressen på P3
04:15 Natradio
07:25 WeekendMorgen
06:39 WeekendMorgen
02:46 Natradio
00:47 Natradio
02:55 Natradio
17:39 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:13 Musikquizzen
13:14 Smag på P3
05:35 Natradio
18:37 Rodeo
23:21 Aftenvagten
06:12 Go’ Morgen P3
01:47 Natradio
07:40 Go’ Morgen P3
12:16 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
01:15 Natradio
12:35 Smag på P3
15:24 Alpha Omega
08:20 WeekendMorgen
23:15 P3 med Signe Amtoft
10:31 Sommerprogrammet
22:36 P3 med Jesper Holm
18:40 Liga
02:47 Natradio
09:49 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
22:10 Aftenvagten
23:29 Aftenvagten
01:54 Natradio
03:55 Natradio
13:07 Smag på P3
12:11 Smag på P3
02:54 Natradio
04:55 Natradio
00:05 Natradio
09:57 Gandhi
19:51 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
03:58 Natradio
00:16 Natradio
10:11 Musikquizzen
05:34 Natradio
01:33 Natradio
17:27 Danmarks Indsamling på P3
04:03 Natradio
00:05 Natradio
11:23 Danmarks Indsamling på P3
06:27 Danmarks Indsamling på P3
00:57 Natradio
12:37 Danmarks Indsamling på P3
22:06 P3 med Kristian Stanley Halse
04:03 Natradio
17:02 Sport på 3’eren
08:29 WeekendMorgen
20:57 P3 med Anders Hagen
03:30 Natradio
16:28 Pressen på P3
07:41 Go’ Morgen P3
05:03 Natradio
01:32 Natradio
19:03 Liga: Med VM Håndbold
10:40 Alpha Omega
03:03 Natradio
23:05 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
13:54 Smag på P3
06:16 Go’ Morgen P3
12:04 P3 med David Mandel
04:32 Natradio
17:34 Sport på 3’eren
08:30 WeekendMorgen
00:30 Natradio
13:56 P3 med Mikkel Bagger
05:32 Natradio
19:57 P3 med David Mandel
10:47 Alpha Omega
01:03 Natradio
16:43 Pressen på P3
06:15 Go’ Morgen P3
23:05 Aftenvagten
13:44 Smag på P3
03:33 Natradio
07:57 Go’ Morgen P3
01:51 Natradio
14:19 P3 med Nicholas Kawamura
16:42 Pressen på P3
05:46 Natradio
13:28 Smag på P3
19:57 P3 med Cathrine Nissen
09:44 Alpha Omega
01:11 Natradio
15:08 Pressen på P3
20:49 P3 med Anders Hagen
10:30 P3 med Nicholas Kawamura
02:38 Natradio
18:04 P3 med Sara Frost
06:56 WeekendMorgen
14:19 P3 med Kenneth K
04:39 Natradio
20:57 P3 med Signe Vadgaard
10:17 Q på P3
01:39 Natradio
16:02 P3 med Signe Amtoft
08:25 P3 Morgen
05:24 Natradio
22:07 Året der kommer
10:30 Året der gik
01:53 Natradio
16:05 P3 med Signe Vadgaard
06:15 P3 Morgen
23:05 P3 med Cathrine Nissen
04:44 Natradio
17:37 P3 med Anders Hagen
01:40 Natradio
15:41 P3 med Signe Amtoft
06:58 P3 Morgen
21:55 P3 med Cathrine Nissen
13:25 P3 med Anders Hagen
04:30 Natradio
00:54 Natradio
18:03 P3 med Mikkel Bagger
23:05 P3 med Cathrine Nissen
14:37 Alpha Omega
05:03 Natradio
07:28 P3 Morgen
01:38 Natradio
04:31 Natradio
16:48 P3 med Cathrine Nissen
06:57 WeekendMorgen
00:30 Natradio
03:13 Natradio
18:03 P3 med Signe Amtoft
10:15 Gandhi
01:03 Natradio
14:57 Smag på P3
05:03 Natradio
22:53 Aftenvagten
00:43 Natradio
17:45 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
09:11 Gandhi
02:40 Natradio
15:06 Sport på 3’eren
11:40 Musikquizzen
06:57 WeekendMorgen
16:02 Sport på 3’eren
12:47 Smag på P3
04:10 Natradio
18:27 Liga
08:12 Go’ Morgen P3
01:11 Natradio
15:07 Pressen på P3
06:27 Go’ Morgen P3
20:57 Liga
11:15 Gandhi
02:03 Natradio
18:35 Liga
12:38 Smag på P3
04:40 Natradio
22:03 Aftenvagten
16:46 Pressen på P3
08:12 Go’ Morgen P3
01:38 Natradio
15:02 Sport på 3’eren
05:03 Natradio
19:57 Rodeo
Mads & Monopolet
18:36 Liga
08:11 Go’ Morgen P3
01:40 Natradio
20:03 Liga
13:33 Smag på P3
04:32 Natradio
17:52 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
10:50 Gandhi
02:03 Natradio
22:06 Aftenvagten
03:36 Natradio
18:22 Liga
08:11 Go’ Morgen P3
14:37 Sport på 3’eren
17:27 Sport på 3’eren
07:03 WeekendMorgen
00:32 Natradio
11:46 Gandhi
03:10 Natradio
09:49 Gandhi
01:03 Natradio
06:16 Go’ Morgen P3
11:03 Gandhi
02:32 Natradio
21:57 Aftenvagten
12:51 P3 med Mikkel Bagger
05:03 Natradio
20:40 Sport på 3’eren
10:56 Musikquizzen
01:44 Natradio
16:02 Sport på 3’eren
08:29 WeekendMorgen
12:51 Smag på P3
06:19 Go’ Morgen P3
02:40 Natradio
17:56 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
09:50 P3 med Signe Amtoft
04:33 Natradio
00:35 Natradio
06:17 Go’ Morgen P3
19:42 Liga
10:47 P3 med Cathrine Nissen
03:36 Natradio
01:50 Natradio
14:31 Sport på 3’eren
05:03 Natradio
19:30 Rodeo
07:03 WeekendMorgen
00:43 Natradio
11:42 Gandhi
02:40 Natradio
18:20 Liga
09:49 Gandhi
05:27 Natradio
20:03 Liga
03:31 Natradio
17:46 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
07:33 Go’ Morgen P3
01:39 Natradio
15:27 Sport på 3’eren
04:43 Natradio
18:30 Sport på 3’eren
08:31 WeekendMorgen
00:43 Natradio
14:38 P3 med Signe Amtoft
05:33 Natradio
10:10 Gandhi
02:39 Natradio
11:21 Gandhi
03:40 Natradio
17:39 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
07:57 Go’ Morgen P3
13:18 Smag på P3
06:20 Go’ Morgen P3
21:03 Sport på 3’eren
11:52 Musikquizzen
00:34 Natradio
09:35 Mads & Monopolet
02:10 Natradio
20:44 Liga
22:50 Aftenvagten
18:15 Liga
06:17 Go’ Morgen P3
15:56 Pressen på P3
05:03 Natradio
20:48 Liga
10:10 Gandhi
02:33 Natradio
23:05 Aftenvagten
18:31 Liga
04:03 Natradio
09:49 Mads & Monopolet
01:39 Natradio
04:03 Natradio
22:03 Liga
12:57 Smag på P3
08:11 Go’ Morgen P3
00:40 Natradio
11:03 Gandhi
02:32 Natradio
22:03 Aftenvagten
15:44 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
08:58 P3 Morgen
19:22 Sport på 3’eren
16:17 Sport på 3’eren
13:34 Smag på P3
10:45 P3 med Cathrine Nissen
07:33 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:21 Natradio
20:21 P3 med Mikkel Bagger
17:23 Sport på 3’eren
14:34 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:12 P3 med Cathrine Nissen
08:18 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:18 Natradio
19:29 Liga
16:27 P3 med Cathrine Nissen
10:45 Gandhi
04:46 Natradio
01:21 Natradio
21:11 Aftenvagten
18:25 Liga
13:14 Smag på P3
13:07 Smag på P3
09:28 Gandhi
06:57 P3 Morgen
03:29 Natradio
20:30 Liga
17:54 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
12:42 Smag på P3
10:52 Gandhi
08:52 P3 Morgen
05:36 Natradio
02:28 Natradio
22:48 Liga
19:10 Liga
16:36 P3 med Signe Amtoft
13:58 Smag på P3
10:57 Gandhi
07:53 P3 Morgen
04:46 Natradio
01:13 Natradio
21:41 Aftenvagten
18:15 Liga
15:52 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
13:40 Smag på P3
09:24 Gandhi
06:50 P3 Morgen
03:21 Natradio
00:31 Natradio
20:42 P3 med Cathrine Nissen
12:48 Smag på P3
06:48 WeekendMorgen
03:38 Natradio
00:05 Natradio
13:18 Smag på P3