Watch Me (Whip / Nae Nae)

Denne sang af Silento er blevet spillet 331 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret fre 29. maj 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2015
Indsp.land U.S.A.
Hovedkunstner Silento
Komponist Ricky Hawk
Komponist Timothy Mingo
Medvirkende Silento (Sang)

Kilde: DR

Afspilningslog

Dato Program
12:50 Lågsus
03:55 Natradio
22:42 OL på P3
00:57 Natradio
21:44 OL på P3
03:48 Natradio
15:42 Danskerbingo
00:16 Natradio
18:32 Liga
03:52 Natradio
11:22 Q på P3
01:27 Natradio
09:14 Q på P3
12:20 P3 med Nicholas Kawamura
00:15 Natradio
11:12 Q på P3
04:54 Natradio
12:42 Smag på P3
04:27 Natradio
23:45 Aftenvagten
06:46 Go’ Morgen P3
17:56 Liga
20:40 Liga
04:42 Natradio
14:50 Liga
06:06 Go’ Morgen P3
05:55 Natradio
11:07 P3 med Andrew Moyo
16:37 Liga
06:07 Go’ Morgen P3
03:14 Natradio
13:29 P3 med Mads Axelsen
16:58 Lågsus
03:55 Natradio
19:38 Liga
15:24 Tue og Tony
07:40 Go’ Morgen P3
05:13 Natradio
16:17 Lågsus
06:28 WeekendMorgen
06:28 P3 Morgen
03:16 Natradio
08:44 Go’ Morgen P3
10:57 Selskabet
19:37 Liga
04:54 Natradio
20:19 Liga
23:20 Aftenvagten
13:53 Smag på P3
05:26 Natradio
20:51 Liga
05:57 Natradio
16:52 Lågsus
07:12 Go’ Morgen P3
03:54 Natradio
23:15 Aftenradio
05:32 Natradio
05:57 Natradio
03:52 Natradio
06:21 Go’ Morgen P3
01:28 Natradio
13:23 Smag på P3
11:37 Gandhi
22:43 Lågsus
03:54 Natradio
12:48 Smag på P3
12:11 Alpha Omega
06:27 Go’ Morgen P3
21:50 Aftenvagten
19:29 Rodeo
15:28 Pressen på P3
09:36 P3 med Signe Amtoft
03:21 Natradio
13:08 Smag på P3
09:54 Gandhi
18:46 P3 med Pelle Peter Jensen
04:17 Natradio
00:54 Natradio
05:27 Natradio
17:14 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:21 Natradio
07:33 Go’ Morgen P3
15:07 Pressen på P3
01:25 Natradio
11:01 Musikquizzen
05:32 Natradio
09:28 Mads & Monopolet
05:22 Natradio
22:03 Aftenvagten
13:03 Smag på P3
02:31 Natradio
17:02 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:03 Gandhi
20:02 Liga
12:05 Smag på P3
04:51 Natradio
22:02 Liga
10:32 Musikquizzen
02:46 Natradio
07:57 WeekendMorgen
16:02 Pressen på P3
05:13 Natradio
21:02 Liga
14:02 Smag på P3
03:54 Natradio
12:04 Smag på P3
01:57 Natradio
15:03 Pressen på P3
08:56 Go’ Morgen P3
13:02 Smag på P3
06:52 Go’ Morgen P3
00:37 Natradio
11:02 P3 med Pelle Peter Jensen
03:11 Natradio
18:46 Rodeo
16:02 Pressen på P3
04:11 Natradio
13:03 Smag på P3
08:43 Go’ Morgen P3
22:54 Aftenvagten
15:02 Pressen på P3
06:03 Go’ Morgen P3
21:03 Aftenvagten
12:04 Smag på P3
04:03 Natradio
15:57 Pressen på P3
02:03 Natradio
18:03 Liga
05:46 Natradio
00:18 Natradio
15:38 Liga
03:45 Natradio
02:03 Natradio
10:02 P3 med Sara Frost
00:23 Natradio
06:02 SommerMorgen
21:03 P3 med Mads Gundersen
04:03 Natradio
19:02 Liga
10:02 P3 med Signe Amtoft
02:03 Natradio
17:20 Liga
07:19 WeekendMorgen
00:19 Natradio
14:09 P3 med Sara Frost
05:31 Natradio
01:52 Natradio
20:02 Liga
09:06 Rodeo Parlamentet
23:26 P3 med Sara Frost
07:04 SommerMorgen
00:05 Natradio
14:03 P3 med Nicholas Kawamura
04:33 Natradio
22:29 P3 med Sara Frost
12:53 P3 med Nicholas Kawamura
02:57 Natradio
17:05 Alpha Omega
08:26 SommerMorgen
00:36 Natradio
14:02 Liga
05:32 Natradio
21:19 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:02 Sommerprogrammet
03:21 Natradio
18:02 Liga
08:57 SommerMorgen
00:33 Natradio
05:21 Natradio
21:03 P3 med Nicholas Kawamura
11:49 Rodeo Parlamentet
02:50 Natradio
18:28 Liga
08:45 SommerMorgen
01:03 Natradio
06:02 SommerMorgen
00:38 Natradio
09:18 Sommerprogrammet
03:21 Natradio
23:26 P3 med Sara Frost
05:21 Natradio
20:03 Liga
11:03 Rodeo Parlamentet
02:32 Natradio
17:03 Touren på P3
07:03 SommerMorgen
01:33 Natradio
22:03 P3 med Nicholas Kawamura
12:04 P3 med Signe Vadgaard
04:31 Natradio
19:03 P3 med Sara Frost
10:02 Rodeo Parlamentet
02:57 Natradio
16:04 P3 med Nicholas Kawamura
06:01 SommerMorgen
00:36 Natradio
14:02 Touren på P3
03:22 Natradio
23:27 P3 med Kristian Stanley Halse
05:22 Natradio
16:03 Touren på P3
09:03 Rodeo Parlamentet
02:31 Natradio
13:03 P3 med Anders Stegger
06:01 SommerMorgen
00:23 Natradio
22:03 P3 med Cathrine Nissen
19:03 P3 med Sara Frost
10:03 Rodeo Parlamentet
03:50 Natradio
14:36 Touren på P3
05:47 Natradio
01:03 Natradio
20:03 P3 med Sara Frost
09:32 Rodeo Parlamentet
02:03 Natradio
18:10 P3 med Louise Lolle
06:44 WeekendMorgen
23:28 P3 med Kristian Stanley Halse
04:03 Natradio
20:03 P3 med Louise Lolle
17:05 P3 med Anders Stegger
05:57 Natradio
22:03 P3 med Kristian Stanley Halse
10:44 P3 med Signe Amtoft
03:03 Natradio
19:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:04 P3 med Anders Stegger
15:03 Pressen på P3
05:47 Natradio
20:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:03 P3 med Anders Stegger
01:03 Natradio
18:13 P3 med Signe Amtoft
09:07 Musikquizzen
02:46 Natradio
14:02 Alpha Omega
05:22 Natradio
17:04 P3 med Signe Amtoft
11:03 Gandhi
02:32 Natradio
22:22 Lågsus
08:41 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
13:02 Smag på P3
06:04 Go’ Morgen P3
20:02 Liga
09:03 Gandhi
03:28 Natradio
22:25 P3 med Jesper Holm
14:03 Smag på P3
05:31 Natradio
16:34 P3 med Pelle Peter Jensen
07:18 WeekendMorgen
02:03 Natradio
20:03 Liga
04:03 Natradio
00:05 Natradio
14:03 Smag på P3
05:57 Natradio
21:42 Valgaften på P3
11:02 Gandhi
03:53 Natradio
19:40 Liga
02:31 Natradio
17:02 P3 med Signe Amtoft
06:04 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
12:04 Smag på P3
22:22 P3 med Jesper Holm
19:53 P3 med Signe Amtoft
16:46 P3 med Pelle Peter Jensen
13:43 Smag på P3
07:50 WeekendMorgen
04:29 Natradio
01:21 Natradio
23:30 P3 med Signe Amtoft
16:50 P3 med Signe Amtoft
14:32 P3 med Nicholas Kawamura
08:18 WeekendMorgen
05:29 Natradio
02:16 Natradio
22:18 Lågsus
19:33 P3 med Gyrith Cecilie Ross
16:35 Pressen på P3
13:43 Smag på P3
10:30 Gandhi
07:49 Go’ Morgen P3
04:51 Natradio
01:21 Natradio
21:30 Lågsus
18:35 Liga
15:48 Pressen på P3
12:48 Smag på P3
10:08 Gandhi
06:56 Go’ Morgen P3
03:27 Natradio
23:47 P3 med Jesper Holm
20:34 P3 med Gyrith Cecilie Ross
14:22 Smag på P3
11:40 Gandhi
08:27 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:28 Natradio
22:47 P3 med Jesper Holm
19:35 P3 med Gyrith Cecilie Ross
16:48 Pressen på P3
13:49 Smag på P3
10:50 Gandhi
07:41 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:14 Natradio
18:17 Liga
12:44 Smag på P3
09:31 Gandhi
07:16 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:33 Natradio
13:36 Smag på P3
00:55 Natradio
05:10 Natradio
21:08 Lågsus
03:34 Natradio
13:50 Smag på P3
21:20 P3 med Louise Lolle
01:40 Natradio
23:30 Lågsus
22:16 Lågsus
21:20 Lågsus
22:57 Lågsus
21:35 Lågsus