Watch Me (Whip / Nae Nae)

Denne sang af Silento er blevet spillet 334 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
12:50 Lågsus
03:55 Natradio
22:33 OL på P3
22:42 OL på P3
00:57 Natradio
21:44 OL på P3
03:48 Natradio
15:42 Danskerbingo
00:16 Natradio
18:32 Liga
03:52 Natradio
11:22 Q på P3
01:27 Natradio
09:14 Q på P3
12:20 P3 med Nicholas Kawamura
00:15 Natradio
11:12 Q på P3
04:54 Natradio
12:42 Smag på P3
04:27 Natradio
23:45 Aftenvagten
06:46 Go’ Morgen P3
17:56 Liga
20:40 Liga
04:42 Natradio
14:50 Liga
06:06 Go’ Morgen P3
05:55 Natradio
11:07 P3 med Andrew Moyo
16:37 Liga
06:07 Go’ Morgen P3
03:14 Natradio
13:29 P3 med Mads Axelsen
16:58 Lågsus
03:55 Natradio
19:38 Liga
15:24 Tue og Tony
07:40 Go’ Morgen P3
05:13 Natradio
16:17 Lågsus
06:28 WeekendMorgen
17:15 P3 med Mikkel Bagger
06:28 P3 Morgen
03:16 Natradio
08:44 Go’ Morgen P3
10:57 Selskabet
19:37 Liga
04:54 Natradio
20:19 Liga
23:20 Aftenvagten
13:53 Smag på P3
05:26 Natradio
20:51 Liga
05:57 Natradio
16:52 Lågsus
07:12 Go’ Morgen P3
03:54 Natradio
23:15 Aftenradio
05:32 Natradio
05:57 Natradio
03:52 Natradio
06:21 Go’ Morgen P3
01:28 Natradio
13:23 Smag på P3
11:37 Gandhi
22:43 Lågsus
03:54 Natradio
12:48 Smag på P3
12:11 Alpha Omega
06:27 Go’ Morgen P3
21:50 Aftenvagten
19:29 Rodeo
15:28 Pressen på P3
09:36 P3 med Signe Amtoft
03:21 Natradio
13:08 Smag på P3
09:54 Gandhi
18:46 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:17 Natradio
00:54 Natradio
05:27 Natradio
17:14 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:21 Natradio
07:33 Go’ Morgen P3
15:07 Pressen på P3
01:25 Natradio
11:01 Musikquizzen
05:32 Natradio
09:28 Mads & Monopolet
05:22 Natradio
22:03 Aftenvagten
13:03 Smag på P3
02:31 Natradio
17:02 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:03 Gandhi
00:50 Natradio
20:02 Liga
12:05 Smag på P3
04:51 Natradio
22:02 Liga
10:32 Musikquizzen
02:46 Natradio
07:57 WeekendMorgen
16:02 Pressen på P3
05:13 Natradio
21:02 Liga
14:02 Smag på P3
03:54 Natradio
12:04 Smag på P3
01:57 Natradio
15:03 Pressen på P3
08:56 Go’ Morgen P3
13:02 Smag på P3
06:52 Go’ Morgen P3
00:37 Natradio
11:02 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
03:11 Natradio
18:46 Rodeo
16:02 Pressen på P3
04:11 Natradio
13:03 Smag på P3
08:43 Go’ Morgen P3
22:54 Aftenvagten
15:02 Pressen på P3
06:03 Go’ Morgen P3
21:03 Aftenvagten
12:04 Smag på P3
04:03 Natradio
15:57 Pressen på P3
02:03 Natradio
18:03 Liga
05:46 Natradio
00:18 Natradio
15:38 Liga
03:45 Natradio
02:03 Natradio
10:02 P3 med Sara Frost
00:23 Natradio
06:02 SommerMorgen
21:03 P3 med Mads Gundersen
04:03 Natradio
19:02 Liga
10:02 P3 med Signe Amtoft
02:03 Natradio
17:20 Liga
07:19 WeekendMorgen
00:19 Natradio
14:09 P3 med Sara Frost
05:31 Natradio
01:52 Natradio
20:02 Liga
09:06 Rodeo Parlamentet
23:26 P3 med Sara Frost
07:04 SommerMorgen
00:05 Natradio
14:03 P3 med Nicholas Kawamura
04:33 Natradio
22:29 P3 med Sara Frost
12:53 P3 med Nicholas Kawamura
02:57 Natradio
17:05 Alpha Omega
08:26 SommerMorgen
00:36 Natradio
14:02 Liga
05:32 Natradio
21:19 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:02 Sommerprogrammet
03:21 Natradio
18:02 Liga
08:57 SommerMorgen
00:33 Natradio
05:21 Natradio
21:03 P3 med Nicholas Kawamura
11:49 Rodeo Parlamentet
02:50 Natradio
18:28 Liga
08:45 SommerMorgen
01:03 Natradio
06:02 SommerMorgen
00:38 Natradio
09:18 Sommerprogrammet
03:21 Natradio
23:26 P3 med Sara Frost
05:21 Natradio
20:03 Liga
11:03 Rodeo Parlamentet
02:32 Natradio
17:03 Touren på P3
07:03 SommerMorgen
01:33 Natradio
22:03 P3 med Nicholas Kawamura
12:04 P3 med Signe Vadgaard
04:31 Natradio
19:03 P3 med Sara Frost
10:02 Rodeo Parlamentet
02:57 Natradio
16:04 P3 med Nicholas Kawamura
06:01 SommerMorgen
00:36 Natradio
14:02 Touren på P3
03:22 Natradio
23:27 P3 med Kristian Stanley Halse
05:22 Natradio
16:03 Touren på P3
09:03 Rodeo Parlamentet
02:31 Natradio
13:03 P3 med Anders Stegger
06:01 SommerMorgen
00:23 Natradio
22:03 P3 med Cathrine Nissen
19:03 P3 med Sara Frost
10:03 Rodeo Parlamentet
03:50 Natradio
14:36 Touren på P3
05:47 Natradio
01:03 Natradio
20:03 P3 med Sara Frost
09:32 Rodeo Parlamentet
02:03 Natradio
18:10 P3 med Louise Lolle
06:44 WeekendMorgen
23:28 P3 med Kristian Stanley Halse
04:03 Natradio
20:03 P3 med Louise Lolle
17:05 P3 med Anders Stegger
05:57 Natradio
22:03 P3 med Kristian Stanley Halse
10:44 P3 med Signe Amtoft
03:03 Natradio
19:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:04 P3 med Anders Stegger
15:03 Pressen på P3
05:47 Natradio
20:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:03 P3 med Anders Stegger
01:03 Natradio
18:13 P3 med Signe Amtoft
09:07 Musikquizzen
02:46 Natradio
14:02 Alpha Omega
05:22 Natradio
17:04 P3 med Signe Amtoft
11:03 Gandhi
02:32 Natradio
22:22 Lågsus
08:41 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
13:02 Smag på P3
06:04 Go’ Morgen P3
20:02 Liga
09:03 Gandhi
03:28 Natradio
22:25 P3 med Jesper Holm
14:03 Smag på P3
05:31 Natradio
16:34 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
07:18 WeekendMorgen
02:03 Natradio
20:03 Liga
04:03 Natradio
00:05 Natradio
14:03 Smag på P3
05:57 Natradio
21:42 Valgaften på P3
11:02 Gandhi
03:53 Natradio
19:40 Liga
02:31 Natradio
17:02 P3 med Signe Amtoft
06:04 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
12:04 Smag på P3
22:22 P3 med Jesper Holm
19:53 P3 med Signe Amtoft
16:46 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
13:43 Smag på P3
07:50 WeekendMorgen
04:29 Natradio
01:21 Natradio
23:30 P3 med Signe Amtoft
16:50 P3 med Signe Amtoft
14:32 P3 med Nicholas Kawamura
08:18 WeekendMorgen
05:29 Natradio
02:16 Natradio
22:18 Lågsus
19:33 P3 med Gyrith Cecilie Ross
16:35 Pressen på P3
13:43 Smag på P3
10:30 Gandhi
07:49 Go’ Morgen P3
04:51 Natradio
01:21 Natradio
21:30 Lågsus
18:35 Liga
15:48 Pressen på P3
12:48 Smag på P3
10:08 Gandhi
06:56 Go’ Morgen P3
03:27 Natradio
23:47 P3 med Jesper Holm
20:34 P3 med Gyrith Cecilie Ross
14:22 Smag på P3
11:40 Gandhi
08:27 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:28 Natradio
22:47 P3 med Jesper Holm
19:35 P3 med Gyrith Cecilie Ross
16:48 Pressen på P3
13:49 Smag på P3
10:50 Gandhi
07:41 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:14 Natradio
18:17 Liga
12:44 Smag på P3
09:31 Gandhi
07:16 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:33 Natradio
13:36 Smag på P3
00:55 Natradio
05:10 Natradio
21:08 Lågsus
03:34 Natradio
13:50 Smag på P3
21:20 P3 med Louise Lolle
01:40 Natradio
23:30 Lågsus
22:16 Lågsus
21:20 Lågsus
22:57 Lågsus
21:35 Lågsus