The Mother We Share

Denne sang af Chvrches er blevet spillet 365 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
06:13 WeekendMorgen
06:15 WeekendMorgen
08:45 WeekendMorgen
08:32 WeekendMorgen
16:37 P3 med Mads Gundersen
17:39 P3 med Mads Gundersen
08:29 WeekendMorgen
14:55 P3 med Mads Gundersen
09:27 P3 med Mads Gundersen
17:32 P3 med Mads Gundersen
14:46 P3 med Signe Amtoft
13:09 Smag på P3
11:10 Rodeo Parlamentet
03:32 Natradio
16:21 Pressen på P3
15:12 Alpha Omega
12:43 Smag på P3
13:24 Smag på P3
04:54 Natradio
09:26 Gandhi
12:54 Smag på P3
03:13 Natradio
04:14 Natradio
13:08 Smag på P3
21:08 Tværs
08:50 WeekendMorgen
21:28 Liga
22:49 P3 med Mikkel Bagger og Christina Bjørn
08:09 Go’ Morgen P3
01:53 Natradio
21:22 Aftenvagten
05:32 Natradio
12:44 Smag på P3
05:57 Natradio
14:12 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
21:24 Rodeo: Sommerspecial
13:30 Smag på P3
15:22 P3 med Anders Stegger
13:53 Smag på P3
03:13 Natradio
11:36 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
09:13 P3 med Anders Hagen
02:13 Natradio
00:11 NatLiga
02:14 Natradio
05:31 Natradio
08:21 WeekendMorgen
18:37 P3 med Anders Hagen
13:02 Smag på P3
22:10 Aftenvagten
02:48 Natradio
06:11 Go’ Morgen P3
02:08 Natradio
07:06 WeekendMorgen
22:30 Liga
05:44 Natradio
16:52 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:06 Natradio
08:33 WeekendMorgen
20:11 Liga
16:08 Sport på 3’eren
21:51 Liga
03:09 Natradio
02:31 Natradio
11:14 Gandhi
01:14 Natradio
21:21 Liga
00:12 Natradio
10:15 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
01:09 Natradio
07:06 WeekendMorgen
04:45 Natradio
06:16 P3 Morgen
21:32 Aftenvagten
07:10 WeekendMorgen
11:33 P3 med Louise Lolle
02:13 Natradio
04:53 Natradio
13:56 P3 med Mikkel Bagger
05:13 Natradio
07:49 Go’ Morgen P3
01:06 Natradio
04:32 Natradio
10:51 P3 med Louise Lolle
19:32 Liga
11:22 Danmarks Indsamling på P3
21:32 Aftenvagten
05:28 Natradio
07:27 VinterMorgen
10:07 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:50 Natradio
10:54 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:09 Natradio
07:27 VinterMorgen
16:40 Sport 2013
01:42 Natradio
50-året der gik
05:13 Natradio
08:18 Julemorgen
18:43 P3 med Jacob Hinchely og Jonas Vesterbøg
07:54 Julemorgen
14:47 Monte Carlo
04:03 Natradio
22:38 Aftenvagten
10:49 Julen - din gamle kælling
18:46 P3 med Jacob Hinchely og Jonas Vesterbøg
05:54 Natradio
14:35 Sport på 3’eren
02:23 Natradio
Mads & Monopolet
19:03 Liga
05:20 Natradio
00:24 Natradio
12:06 Smag på P3
00:57 Natradio
07:26 Julemorgen
02:54 Natradio
22:42 Aftenvagten
17:09 Pressen på P3
13:11 Smag på P3
04:57 Natradio
19:03 Sport på 3’eren
Mads & Monopolet
01:53 Natradio
15:18 Monte Carlo
05:57 Natradio
11:04 Julen - din gamle kælling
03:22 Natradio
19:17 Liga
07:09 Julemorgen
00:23 Natradio
04:49 Natradio
18:37 Liga
09:17 Julen - din gamle kælling
02:20 Natradio
16:43 Sport på 3’eren
07:19 WeekendMorgen
00:14 Natradio
11:37 Mads & Monopolet
05:32 Natradio
18:56 Liga
14:22 Monte Carlo
03:39 Natradio
22:10 Liga
17:45 Pressen på P3
12:31 Smag på P3
06:58 Go’ Morgen P3
02:29 Natradio
19:22 Liga
14:56 Monte Carlo
10:26 Sara og David på P3
04:42 Natradio
00:45 Natradio
18:16 Liga
13:03 Smag på P3
08:32 Go’ Morgen P3
03:44 Natradio
21:32 Aftenvagten
16:27 P3 med Sara Frost
11:57 Sara og David på P3
06:26 Go’ Morgen P3
01:32 Natradio
19:58 Sport på 3’eren
09:28 50 års highlights med P3
04:38 Natradio
19:42 P3 med Cathrine Nissen
13:22 Musikquizzen
08:22 WeekendMorgen
02:38 Natradio
17:51 Pressen på P3
12:19 Smag på P3
07:56 Go’ Morgen P3
03:37 Natradio
21:41 Aftenvagten
16:38 Pressen på P3
10:16 Sara og David på P3
05:43 Natradio
01:40 Natradio
19:19 Liga
15:06 Monte Carlo
09:28 Sara og David på P3
04:44 Natradio
00:42 Natradio
Pressen på P3
12:36 Smag på P3
07:53 Go’ Morgen P3
02:39 Natradio
21:36 Aftenvagten
16:29 Pressen på P3
11:48 Sara og David på P3
06:54 Go’ Morgen P3
01:33 Natradio
18:36 P3 med Cathrine Nissen
12:56 Smag på P3
08:29 WeekendMorgen
03:44 Natradio
17:50 Sport på 3’eren
12:32 Musikquizzen
07:27 WeekendMorgen
02:38 Natradio
18:15 Liga
13:03 Smag på P3
08:27 Go’ Morgen P3
05:39 Natradio
00:41 Natradio
19:10 Liga
Monte Carlo
09:04 Sara og David på P3
03:44 Natradio
22:46 Aftenvagten
17:45 Pressen på P3
12:25 Smag på P3
08:18 Go’ Morgen P3
02:37 Natradio
21:14 Liga
16:44 Pressen på P3
11:47 Sara og David på P3
06:51 Go’ Morgen P3
01:43 Natradio
19:24 Liga
Monte Carlo
09:26 Sara og David på P3
05:38 Natradio
00:46 Natradio
17:19 Sport på 3’eren
12:32 Smag på P3
07:36 WeekendMorgen
02:33 Natradio
16:12 Sport på 3’eren
11:03 Mads & Monopolet
06:52 WeekendMorgen
01:42 Natradio
19:32 Liga
14:32 Monte Carlo
08:14 Go’ Morgen P3
04:42 Natradio
23:37 Aftenvagten
13:53 Smag på P3
03:53 Natradio
18:04 Liga
06:02 Go’ Morgen P3
22:18 Liga
11:44 Sara og David på P3
02:03 Natradio
17:04 Pressen på P3
07:09 Go’ Morgen P3
21:07 Tværs
11:43 50 års highlights med P3
03:09 Natradio
15:47 Sport på 3’eren
05:34 Natradio
19:49 Liga
02:21 Natradio
18:03 Liga
08:27 Go’ Morgen P3
00:34 Natradio
15:13 Monte Carlo
05:46 Natradio
22:10 Aftenvagten
01:03 Natradio
19:56 Sport på 3’eren
10:02 P3 med Louise Lolle
Natradio
16:02 Sport på 3’eren
08:06 WeekendMorgen
00:05 Natradio
13:25 P3 med Cathrine Nissen
03:57 Natradio
18:32 Liga
09:21 Sara og David på P3
01:33 Natradio
16:03 Pressen på P3
07:12 Go’ Morgen P3
22:57 Liga
12:21 P3 med Cathrine Nissen
03:28 Natradio
17:04 Pressen på P3
08:21 Go’ Morgen P3
00:49 Natradio
15:02 Sport på 3’eren
06:43 WeekendMorgen
19:06 P3 med Cathrine Nissen
09:04 P3 med Emil Nørlund
01:53 Natradio
14:56 P3 med Emil Nørlund
05:57 Natradio
19:42 Liga
11:04 Sara og David på P3
03:23 Natradio
16:04 Pressen på P3
06:02 EfterårsMorgen på P3
00:36 Natradio
20:03 Liga
11:18 Sara og David på P3
23:12 Aftenvagten
14:03 Monte Carlo
05:31 Natradio
21:31 Tværs
11:51 50 års highlights med P3
03:22 Natradio
17:02 Sport på 3’eren
09:05 Mads & Monopolet
01:23 Natradio
05:57 Natradio
20:32 Liga
Lærepladser til alle
03:21 Natradio
17:05 P3 med Emil Nørlund
08:32 Go’ Morgen P3
00:23 Natradio
14:56 Monte Carlo
02:03 Natradio
22:23 Aftenvagten
18:50 Liga
12:36 Smag på P3
19:25 Sport på 3’eren
16:22 Sport på 3’eren
13:53 Sport på 3’eren
07:49 WeekendMorgen
04:29 Natradio
01:21 Natradio
17:42 Sport på 3’eren
14:44 P3 med Cathrine Nissen
11:57 Mads & Monopolet
08:19 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:16 Natradio
19:10 Liga
16:46 Pressen på P3
13:19 Smag på P3
10:19 Sara og David på P3
07:54 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:19 Natradio
Liga
Liga
15:45 Monte Carlo
12:57 Smag på P3
10:09 Sara og David på P3
06:48 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:48 Aftenvagten
20:15 Liga
17:52 Pressen på P3
14:11 Monte Carlo
11:43 Sara og David på P3
08:49 Go’ Morgen P3
05:38 Natradio
02:27 Natradio
22:13 Liga
19:19 Liga
16:30 Pressen på P3
13:14 Smag på P3
10:32 Sara og David på P3
07:44 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:14 Natradio
21:41 Aftenvagten
18:22 Liga
15:56 Monte Carlo
12:49 Smag på P3
09:35 Sara og David på P3
06:47 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:32 Natradio