Skrig det til træerne

Denne sang af De Eneste To er blevet spillet 251 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
17:07 P3 med Gyrith Cecilie Ross
23:18 Aftenvagten
13:13 Smag på P3
01:20 Natradio
04:47 Natradio
05:28 Natradio
00:57 Natradio
00:15 Natradio
00:17 Natradio
07:12 Go’ Morgen P3
02:14 Natradio
00:48 Natradio
12:52 Smag på P3
01:13 Natradio
03:18 Natradio
15:30 Pressen på P3
10:24 Gandhi
19:31 Liga
04:57 Natradio
15:53 Liga
00:19 Natradio
14:12 Smag på P3
01:57 Natradio
07:53 Go’ Morgen P3
22:43 Liga
02:11 Natradio
05:57 Natradio
12:18 Smag på P3
01:28 Natradio
06:49 WeekendMorgen
15:40 Alpha Omega
00:29 Natradio
05:03 Natradio
22:18 Liga
01:23 Natradio
04:52 Natradio
19:44 Liga
00:56 Natradio
15:43 Pressen på P3
23:50 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:54 Musikquizzen
02:17 Natradio
07:55 WeekendMorgen
03:03 Natradio
15:20 Pressen på P3
23:09 Aftenvagten
09:49 Gandhi
18:58 Liga
04:28 Natradio
22:27 Aftenvagten
11:03 Gandhi
16:43 Liga
02:56 Natradio
12:10 Smag på P3
17:10 P3 med Signe Amtoft
04:50 Natradio
13:24 P3 med Louise Lolle
00:05 Natradio
10:08 Gandhi
19:46 Liga
01:57 Natradio
15:29 Pressen på P3
11:03 P3 med Signe Amtoft
03:57 Natradio
19:09 Rodeo
05:35 Natradio
14:08 Smag på P3
00:57 Natradio
06:51 P3 Morgen
19:07 Rodeo
02:57 Natradio
15:21 Pressen på P3
08:47 P3 Morgen
04:58 Natradio
14:07 P3 med Pelle Peter Jensen
00:19 Natradio
07:53 WeekendMorgen
16:11 Pressen på P3
03:03 Natradio
10:56 Gandhi
19:06 P3 med Pelle Peter Jensen
02:10 Natradio
09:31 Gandhi
16:12 Pressen på P3
05:13 Natradio
00:57 Natradio
11:22 Musikquizzen
19:28 Danmarks Indsamling på P3
05:57 Natradio
01:57 Natradio
12:49 Danmarks Indsamling på P3
02:57 Natradio
16:27 Danmarks Indsamling på P3
Danmarks Indsamling på P3
04:27 Natradio
21:32 Danmarks Indsamling på P3
09:15 Danmarks Indsamling på P3
P3 med Jesper Holm
03:37 Natradio
07:55 WeekendMorgen
15:49 P3 med Signe Amtoft
02:56 Natradio
11:21 Alpha Omega
19:44 P3 med Pelle Peter Jensen
10:22 Alpha Omega
00:58 Natradio
04:54 Natradio
23:49 P3 med Nicholas Kawamura
09:22 Musikquizzen
18:30 P3 med David Mandel
03:54 Natradio
20:45 P3 med David Mandel
06:43 Go’ Morgen P3
16:08 Pressen på P3
02:09 Natradio
05:57 Natradio
22:56 Aftenvagten
14:37 Smag på P3
01:29 Natradio
09:13 Musikquizzen
17:22 Rodeo
04:56 Natradio
00:26 Natradio
08:52 Go’ Morgen P3
14:11 Smag på P3
02:57 Natradio
08:52 Go’ Morgen P3
23:57 Aftenvagten
02:56 Natradio
19:40 P3 med Sara Frost
07:38 WeekendMorgen
14:15 P3 med Kenneth K
03:57 Natradio
21:42 P3 med Signe Vadgaard
08:44 P3 Morgen
04:03 Natradio
09:50 Festen & Gæsten
18:25 Rodeo
03:56 Natradio
23:17 Året der kommer
13:11 P3 med Sara Frost
17:16 P3 med Anders Hagen
07:57 WeekendMorgen
02:17 Natradio
12:53 P3 med Sara Frost
21:43 P3 med Cathrine Nissen
06:51 P3 Morgen
15:50 P3 med Signe Amtoft
02:56 Natradio
12:20 P3 med Sara Frost
21:43 P3 med Cathrine Nissen
08:51 P3 Morgen
04:21 Natradio
18:08 Sport på 3’eren
00:19 Natradio
08:45 WeekendMorgen
14:21 Smag på P3
04:50 Natradio
23:53 Aftenvagten
10:09 Gandhi
00:05 Natradio
06:18 Go’ Morgen P3
22:56 Aftenvagten
12:34 Smag på P3
01:56 Natradio
18:46 P3 med Signe Amtoft
06:40 Go’ Morgen P3
13:57 Smag på P3
02:17 Natradio
08:46 WeekendMorgen
19:52 Liga
05:03 Natradio
00:56 Natradio
10:16 Gandhi
21:53 Liga
06:18 Go’ Morgen P3
13:28 Smag på P3
02:20 Natradio
17:54 P3 med Pelle Peter Jensen
23:52 P3 med Cathrine Nissen
12:22 Smag på P3
05:57 Natradio
00:05 Natradio
06:50 WeekendMorgen
15:43 Pressen på P3
02:57 Natradio
18:35 Liga
10:09 Gandhi
03:57 Natradio
04:57 Natradio
19:37 Liga
00:57 Natradio
15:26 Pressen på P3
07:45 Go’ Morgen P3
02:57 Natradio
18:49 Sport på 3’eren
04:57 Natradio
23:49 Aftenvagten
10:09 Gandhi
19:57 Liga
05:57 Natradio
02:21 Natradio
18:43 Liga
09:45 Gandhi
03:39 Natradio
00:05 Natradio
08:45 WeekendMorgen
16:11 Pressen på P3
04:57 Natradio
02:56 Natradio
20:36 Liga
04:28 Natradio
22:54 Aftenvagten
11:46 P3 med Cathrine Nissen
15:46 Sport på 3’eren
05:46 Natradio
01:34 Natradio
18:57 Liga
07:26 Go’ Morgen P3
15:34 Pressen på P3
03:57 Natradio
23:08 Aftenvagten
10:21 Gandhi
14:07 Smag på P3
05:57 Natradio
22:28 Aftenvagten
09:42 Gandhi
04:03 Natradio
13:06 P3 med Signe Amtoft
00:29 Natradio
04:03 Natradio
22:53 Liga
04:29 Natradio
17:55 P3 med Pelle Peter Jensen
13:28 Smag på P3
02:57 Natradio
07:58 WeekendMorgen
12:40 Smag på P3
03:43 Natradio
08:51 Go’ Morgen P3
04:50 Natradio
23:32 Aftenvagten
14:16 Smag på P3
00:33 Natradio
18:25 Liga
08:47 Go’ Morgen P3
04:42 Natradio
11:02 Musikquizzen
00:53 Natradio
07:16 WeekendMorgen
02:53 Natradio