I Live at Night

Denne sang af Giana Factory er blevet spillet 392 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
01:53 Natradio
00:53 Natradio
00:46 Natradio
13:26 Liga
00:43 Natradio
21:20 P3 med Sara Frost
07:50 SommerMorgen
19:20 P3 med Signe Vadgaard
18:55 P3 med Signe Vadgaard
23:27 P3 med Nicholas Kawamura
10:51 Sommerprogrammet
15:35 Touren på P3
19:24 P3 med Louise Lolle
06:40 SommerMorgen
01:53 Natradio
02:54 Natradio
04:14 Natradio
01:45 Natradio
12:35 Smag på P3
00:50 Natradio
02:14 Natradio
07:29 WeekendMorgen
01:45 Natradio
03:14 Natradio
08:56 Go’ Morgen P3
02:46 Natradio
07:11 P3 Morgen
02:14 Natradio
18:52 Liga
14:14 Smag på P3
04:14 Natradio
16:14 Pressen på P3
05:42 Natradio
22:17 Liga
05:44 Natradio
22:32 P3 med Kristian Stanley Halse
20:14 Rodeo
02:57 Natradio
20:13 Rodeo
07:24 WeekendMorgen
02:58 Natradio
13:34 Smag på P3
04:14 Natradio
10:26 Danmarks Indsamling på P3
05:54 Natradio
17:51 P3 med Signe Amtoft
01:54 Natradio
16:24 Pressen på P3
08:46 Go’ Morgen P3
09:56 Q på P3
01:53 Natradio
18:20 Rodeo
10:38 P3 med Sara Frost
13:19 Smag på P3
05:54 Natradio
00:46 Natradio
07:22 WeekendMorgen
05:43 Natradio
21:13 Aftenvagten
14:27 Smag på P3
05:45 Natradio
07:27 WeekendMorgen
01:14 Natradio
22:26 Aftenvagten
03:38 Natradio
02:46 Natradio
17:58 Sport på 3’eren
03:54 Natradio
22:21 Aftenvagten
02:53 Natradio
15:50 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:46 Natradio
20:56 Liga
05:43 Natradio
19:54 Liga
03:46 Natradio
21:11 Aftenvagten
02:57 Natradio
22:57 Aftenvagten
10:16 Gandhi
06:40 Go’ Morgen P3
02:56 Natradio
17:52 Sport på 3’eren
06:50 WeekendMorgen
21:22 Lågsus
03:03 Natradio
08:49 Go’ Morgen P3
22:07 Aftenvagten
02:57 Natradio
17:33 Pressen på P3
11:56 Gandhi
05:13 Natradio
16:52 Sport på 3’eren
00:05 Natradio
12:53 Smag på P3
04:56 Natradio
20:49 Liga
14:17 Smag på P3
19:40 Liga
01:03 Natradio
15:17 Pressen på P3
21:50 Aftenvagten
08:49 Go’ Morgen P3
05:14 Natradio
00:56 Natradio
12:26 Smag på P3
16:38 Sport på 3’eren
03:56 Natradio
20:46 Liga
11:50 Gandhi
00:12 Natradio
05:17 Natradio
23:08 Aftenvagten
04:57 Natradio
17:52 Pressen på P3
22:31 Aftenvagten
10:56 Gandhi
02:56 Natradio
15:54 Sport på 3’eren
20:29 P3 med Mathias Buch Jensen
07:52 WeekendMorgen
03:56 Natradio
14:16 Smag på P3
00:12 Natradio
19:46 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:17 Natradio
01:03 Natradio
22:57 Aftenvagten
02:28 Natradio
18:46 Sport på 3’eren
14:06 P3 med Signe Amtoft
07:53 WeekendMorgen
03:42 Natradio
00:30 Natradio
15:24 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:17 Natradio
01:56 Natradio
11:38 P3 med Anders Hagen
19:44 P3 med Kristian Stanley Halse
06:26 SommerMorgen
02:50 Natradio
14:29 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
20:53 Sport på 3’eren
07:57 WeekendMorgen
04:03 Natradio
00:20 Natradio
12:08 Smag på P3
18:32 P3 med Svenne Lund Jensen
01:57 Natradio
11:49 Sommerresidensen
19:06 P3 med Anders Stegger
02:57 Natradio
12:21 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
18:39 Sport på 3’eren
08:46 SommerMorgen
04:56 Natradio
14:35 Sport på 3’eren: Med Tour de France og Formel 1
00:05 Natradio
11:23 Q på P3
05:35 Natradio
17:41 Touren på P3
01:56 Natradio
22:08 Rodeo: Sommerspecial
08:55 SommerMorgen
04:27 Natradio
13:45 Smag på P3
00:31 Natradio
20:21 Sport på 3’eren
03:38 Natradio
18:38 Sport på 3’eren
02:57 Natradio
05:03 Natradio
21:16 Sommereksperimentet: Taberne på P3
10:21 Sommerresidensen
00:32 Natradio
04:27 Natradio
16:44 Touren på P3
03:56 Natradio
21:36 Liga
06:17 WeekendMorgen
01:35 Natradio
11:43 Sommerresidensen
20:16 Liga
05:17 Natradio
13:46 Smag på P3
01:03 Natradio
09:16 Sommerresidensen
18:48 Liga
05:13 Natradio
00:56 Natradio
21:49 Liga
06:50 WeekendMorgen
02:03 Natradio
13:35 Smag på P3
20:57 Liga
08:21 SommerMorgen
01:56 Natradio
12:35 Smag på P3
21:42 Liga
14:03 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:18 Natradio
21:30 Liga
16:43 Rio på P3
06:16 WeekendMorgen
02:26 Natradio
21:25 Liga
08:25 Go’ Morgen P3
17:56 Rio på P3
04:29 Natradio
13:46 Smag på P3
00:29 Natradio
22:52 Liga
03:53 Natradio
08:31 WeekendMorgen
14:43 P3 med Louise Lolle
05:31 Natradio
19:25 Liga
11:53 Gandhi
02:46 Natradio
16:56 Rio på P3
06:14 Go’ Morgen P3
15:30 Rio på P3
03:36 Natradio
05:22 Natradio
20:17 Liga
16:35 Rio på P3
06:56 WeekendMorgen
03:11 Natradio
18:20 Liga
10:16 Gandhi
01:10 Natradio
14:52 P3 med Louise Lolle
05:06 Natradio
19:20 Liga
10:17 Gandhi
00:39 Natradio
15:48 Sport på 3’eren
07:24 P3 Morgen
22:48 P3 med Cathrine Nissen
04:32 Natradio
16:24 Sport på 3’eren
06:57 WeekendMorgen
01:39 Natradio
13:28 Smag på P3
03:32 Natradio
09:46 Gandhi
00:53 Natradio
16:32 Pressen på P3
05:26 Natradio
18:02 P3 med Signe Amtoft
10:46 Gandhi
03:36 Natradio
22:03 Aftenvagten
15:43 Monte Carlo
06:13 Go’ Morgen P3
01:39 Natradio
04:33 Natradio
17:19 Sport på 3’eren
08:27 WeekendMorgen
00:31 Natradio
14:32 Monte Carlo
05:32 Natradio
11:03 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:40 Natradio
16:33 Pressen på P3
00:38 Natradio
10:40 Gandhi
03:03 Natradio
22:03 Aftenvagten
06:14 Go’ Morgen P3
19:54 P3 med Mikkel Bagger
09:14 Musikquizzen
01:03 Natradio
15:13 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:38 Natradio
11:33 Gandhi
03:10 Natradio
18:03 P3 med Anders Hagen
08:05 Go’ Morgen P3
00:53 Natradio
15:39 Monte Carlo
05:25 Natradio
12:53 Smag på P3
03:35 Natradio
16:56 Pressen på P3
01:50 Natradio
14:17 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
08:49 WeekendMorgen
04:43 Natradio
19:28 Rodeo
00:33 Natradio
15:37 P3 med Mathias Buch Jensen
05:46 Natradio
23:05 Aftenvagten
11:43 Gandhi
03:37 Natradio
21:38 Liga
08:18 Go’ Morgen P3
00:38 Natradio
16:03 Pressen på P3
06:13 Go’ Morgen P3
02:31 Natradio
20:03 Liga
12:37 Smag på P3
04:03 Natradio
18:36 Sport på 3’eren
08:24 WeekendMorgen
01:03 Natradio
15:13 Festen & Gæsten
03:03 Natradio
23:05 Aftenvagten
13:51 Smag på P3
05:31 Natradio
19:35 Liga
10:08 Gandhi
02:38 Natradio
16:40 Pressen på P3
00:38 Natradio
14:04 Monte Carlo
05:36 Natradio
20:03 Liga
10:43 Gandhi
03:31 Natradio
18:33 Sport på 3’eren
08:25 WeekendMorgen
01:43 Natradio
16:43 Sport på 3’eren
11:45 Mads & Monopolet
05:38 Natradio
19:13 Liga
09:39 Gandhi
02:39 Natradio
16:03 Pressen på P3
04:49 Natradio
01:03 Natradio
03:03 Natradio
18:37 Liga
06:14 Go’ Morgen P3
00:41 Natradio
21:20 Aftenvagten
15:48 Monte Carlo
09:11 Gandhi
Sport på 3’eren
16:24 Sport på 3’eren
13:27 Smag på P3
07:49 WeekendMorgen
04:27 Natradio
01:23 Natradio
20:31 Rodeo
17:17 Sport på 3’eren
14:37 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:56 Mads & Monopolet
08:17 WeekendMorgen
05:26 Natradio
02:17 Natradio
22:10 Aftenvagten
Pressen på P3
12:57 Smag på P3
10:13 Gandhi
04:47 Natradio
01:23 Natradio
21:10 Aftenvagten
18:16 Liga
15:40 Monte Carlo
13:08 Smag på P3
10:07 Gandhi
07:20 P3 Morgen
03:30 Natradio
23:50 Aftenvagten
20:20 Liga
17:45 Pressen på P3
14:11 Monte Carlo
11:38 Gandhi
08:17 P3 Morgen
05:35 Natradio
02:29 Natradio
22:17 Liga
19:14 Liga
16:21 Pressen på P3
13:47 Smag på P3
10:36 Gandhi
07:45 P3 Morgen
04:47 Natradio
01:15 Natradio
21:39 Mens vi venter
18:19 Sport på 3’eren
15:17 Sport på 3’eren
12:41 P3 med Sara Frost
09:22 P3 med Sara Frost
06:31 PåskeMorgen
03:21 Natradio
00:32 Natradio