Houdini

Denne sang af Mendoza er blevet spillet 302 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2015 187
  • 2014 115

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
21:33 Lågsus
04:16 Natradio
02:17 Natradio
03:13 Natradio
14:19 Smag på P3
06:39 SommerMorgen
02:52 Natradio
07:28 WeekendMorgen
13:32 P3 med Signe Vadgaard
13:13 P3 med Signe Vadgaard
23:15 P3 med Kristian Stanley Halse
00:57 Natradio
18:23 P3 med Louise Lolle
23:15 P3 med Jesper Holm
01:54 Natradio
04:47 Natradio
04:14 Natradio
07:31 P3 Morgen
20:29 Liga
14:31 Liga
04:14 Natradio
15:09 Pressen på P3
13:20 P3 med Nicholas Kawamura
04:20 Natradio
07:57 WeekendMorgen
03:57 Natradio
19:56 Liga
06:26 Go’ Morgen P3
02:58 Natradio
18:48 Liga
07:20 Go’ Morgen P3
07:17 Go’ Morgen P3
14:22 P3 med Pelle Peter Jensen
04:28 Natradio
17:51 Liga
00:15 Natradio
12:40 P3 med Pelle Peter Jensen
03:56 Natradio
20:56 Rodeo
08:45 WeekendMorgen
03:39 Natradio
16:14 P3 med Mads Gundersen
05:32 Natradio
11:49 På vej mod de 100
01:56 Natradio
20:58 Liga
07:51 P3 Morgen
15:23 Alpha Omega
03:56 Natradio
19:47 Liga
10:57 Gandhi
00:14 Natradio
05:44 Natradio
10:02 Mads & Monopolet
01:35 Natradio
17:13 P3 med Signe Amtoft
06:26 Go’ Morgen P3
11:57 Gandhi
16:14 Pressen på P3
22:57 Aftenvagten
03:58 Natradio
19:44 Liga
23:46 P3 med Gyrith Cecilie Ross
14:51 Liga
08:52 WeekendMorgen
18:57 Liga
04:58 Natradio
00:56 Natradio
21:08 Liga
03:57 Natradio
16:41 P3 med Signe Amtoft
23:54 Aftenvagten
11:56 Gandhi
02:58 Natradio
19:23 Liga
05:56 Natradio
14:18 Alpha Omega
01:56 Natradio
18:41 Liga
01:58 Natradio
19:40 Liga
04:58 Natradio
00:57 Natradio
07:57 WeekendMorgen
13:28 Smag på P3
03:56 Natradio
06:26 Go’ Morgen P3
17:51 P3 med Signe Amtoft
01:57 Natradio
14:33 Smag på P3
20:41 Liga
09:36 Gandhi
02:47 Natradio
05:12 Natradio
00:15 Natradio
07:57 WeekendMorgen
23:50 Lågsus
15:42 Alpha Omega
03:42 Natradio
11:51 Gandhi
12:31 Smag på P3
02:11 Natradio
16:56 Pressen på P3
23:48 Aftenvagten
12:56 Smag på P3
19:49 Liga
03:57 Natradio
18:56 Liga
05:03 Natradio
19:45 Liga
05:57 Natradio
13:30 P3 med Louise Lolle
02:19 Natradio
06:33 Go’ Morgen P3
16:46 Sport på 3’eren
01:53 Natradio
07:51 WeekendMorgen
15:28 Pressen på P3
02:57 Natradio
18:39 P3 med Signe Amtoft
05:57 Natradio
13:15 Smag på P3
02:19 Natradio
20:37 Rodeo
07:46 P3 Morgen
17:25 Sport på 3’eren
12:10 Smag på P3
06:22 Go’ Morgen P3
14:41 Smag på P3
22:07 P3 med Cathrine Nissen
07:50 Go’ Morgen P3
17:50 P3 med Signe Amtoft
01:58 Natradio
10:56 Gandhi
19:47 P3 med Pelle Peter Jensen
05:42 Natradio
00:05 Natradio
10:21 Danmarks Indsamling på P3
18:08 Danmarks Indsamling på P3
04:48 Natradio
22:56 Danmarks Indsamling på P3
10:15 Danmarks Indsamling på P3
02:58 Natradio
04:53 Natradio
00:57 Natradio
08:49 WeekendMorgen
20:36 Sport på 3’eren
04:57 Natradio
16:53 Pressen på P3
03:57 Natradio
11:21 Alpha Omega
04:27 Natradio
18:40 P3 med David Mandel
09:21 Alpha Omega
14:45 P3 med David Mandel
03:54 Natradio
00:05 Natradio
08:45 WeekendMorgen
17:45 P3 med Signe Amtoft
04:47 Natradio
09:20 Alpha Omega
19:07 P3 med Pelle Peter Jensen
04:55 Natradio
00:58 Natradio
11:19 Alpha Omega
22:34 Aftenvagten
17:48 Sport på 3’eren
03:40 Natradio
13:21 Smag på P3
18:15 P3 med David Mandel
05:03 Natradio
23:52 P3 med Mikkel Bagger
12:33 Smag på P3
01:22 Natradio
04:56 Natradio
22:06 Aftenvagten
09:15 P3 med Nicholas Kawamura
14:39 Smag på P3
03:03 Natradio
21:46 P3 med Kristian Stanley Halse
08:47 WeekendMorgen
17:09 P3 med Nicholas Kawamura
04:56 Natradio
22:06 P3 med Signe Vadgaard
10:52 Q på P3
15:29 P3 med Signe Amtoft
03:18 Natradio
11:21 Festen & Gæsten
06:43 P3 Morgen
02:21 Natradio
05:56 Natradio
00:19 Natradio
13:10 P3 med Sara Frost
17:13 P3 med Signe Amtoft
08:43 P3 Morgen
04:56 Natradio
12:28 P3 med Anders Hagen
03:17 Natradio
19:45 P3 med Mikkel Bagger
06:49 P3 Morgen
15:41 Alpha Omega
02:49 Natradio
22:27 P3 med Cathrine Nissen
09:32 P3 med Sara Frost
16:28 Sport på 3’eren
03:38 Natradio
12:56 Smag på P3
17:07 P3 med Pelle Peter Jensen
05:03 Natradio
11:57 Gandhi
01:20 Natradio
04:56 Natradio
23:52 Aftenvagten
17:52 P3 med Pelle Peter Jensen
00:56 Natradio
12:51 Smag på P3
20:42 P3 med Sara Frost
05:56 Natradio
23:32 Lågsus
19:23 Rodeo
15:40 Alpha Omega
02:03 Natradio
10:40 Gandhi
18:44 Liga
05:03 Natradio
17:49 P3 med Pelle Peter Jensen
00:56 Natradio
14:28 Smag på P3
04:28 Natradio
22:28 Aftenvagten
18:49 Sport på 3’eren
11:46 Musikquizzen
05:46 Natradio
16:24 Sport på 3’eren
03:56 Natradio
00:29 Natradio
09:51 Gandhi
05:17 Natradio
20:39 Liga
13:56 Smag på P3
00:56 Natradio
10:24 Gandhi
19:47 Liga
02:57 Natradio
15:44 Sport på 3’eren
08:43 WeekendMorgen
21:54 Lågsus
04:57 Natradio
10:50 Gandhi
05:03 Natradio
12:24 Smag på P3
00:57 Natradio
08:51 Go’ Morgen P3
20:27 Liga
02:56 Natradio
17:32 Sport på 3’eren
07:57 WeekendMorgen
12:09 Smag på P3
03:42 Natradio
19:42 Liga
06:40 Go’ Morgen P3
01:52 Natradio
15:20 Pressen på P3
10:55 P3 med Cathrine Nissen
04:56 Natradio
19:53 Liga
06:26 Go’ Morgen P3
02:29 Natradio
09:43 Musikquizzen
21:56 Lågsus
05:56 Natradio
01:56 Natradio
11:57 Gandhi
20:57 Liga
03:18 Natradio
22:07 Aftenvagten
15:42 Pressen på P3
08:16 Go’ Morgen P3
02:49 Natradio
21:44 Aftenvagten
12:46 Smag på P3
03:56 Natradio
18:41 Sport på 3’eren
04:56 Natradio
22:52 Lågsus
14:22 P3 med Signe Amtoft
00:56 Natradio
17:46 P3 med Pelle Peter Jensen
03:56 Natradio
11:02 Gandhi
03:53 Natradio
16:07 Pressen på P3
21:43 Aftenvagten
06:33 Go’ Morgen P3
17:56 Sport på 3’eren
01:56 Natradio
22:08 Lågsus
13:26 Smag på P3
05:56 Natradio
21:03 Lågsus
06:27 Go’ Morgen P3
20:51 Liga
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: