Thinking About It (Let It Go) (KVR Remix)

Denne sang af Nathan Goshen er blevet spillet 347 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
12:25 Musikchefen
22:40 P3 med Michael Bernhard
23:57 P3 med Michael Bernhard
11:19 P3 med Kenneth K
04:55 Natradio
01:55 Natradio
03:13 Natradio
10:22 P3 med Andrew Moyo
Den sorte boks: Sofie Linde
19:56 Liga
15:34 P3 med David Mandel
05:55 Natradio
16:53 Liga
02:53 Natradio
04:13 Natradio
16:31 Liga
10:17 De Gode Nyheder
22:58 Liga
02:43 Natradio
10:19 De Gode Nyheder
10:16 De Gode Nyheder
08:38 Go’ Morgen P3
02:10 Natradio
12:18 Lågsus
19:57 Liga
04:40 Natradio
15:42 P3 med Andrew Moyo
23:51 P3 med Christoffer Stenbakken
02:47 Natradio
17:36 Liga
06:20 Go’ Morgen P3
10:15 De Gode Nyheder
21:52 Tværs
00:55 Natradio
06:18 Go’ Morgen P3
15:17 Tue og Tony
11:34 Danskerbingo
19:16 Liga
00:15 Natradio
11:34 De Gode Nyheder
17:39 Liga
06:44 Go’ Morgen P3
10:18 De Gode Nyheder
17:37 P3’s Museum for Kunst
03:17 Natradio
15:20 Liga
00:45 Natradio
10:57 De Gode Nyheder
01:56 Natradio
02:14 Natradio
15:17 Tue og Tony
02:33 Natradio
14:46 P3 med Signe Amtoft
23:37 P3 med Christoffer Stenbakken
15:53 Tue og Tony
03:13 Natradio
04:14 Natradio
21:10 P3 med Regitze Engelhardt
04:53 Natradio
04:54 Natradio
16:46 P3 med Svenne Lund Jensen
11:28 P3 med Kenneth K
00:16 Natradio
15:21 Liga
05:58 Natradio
11:18 De Gode Nyheder
03:13 Natradio
01:13 Natradio
17:26 Liga
12:42 Lågsus
03:48 Natradio
17:25 Liga
04:52 Natradio
09:17 De Gode Nyheder
17:45 Liga
07:41 Go’ Morgen P3
05:58 Natradio
16:26 P3 med Svenne Lund Jensen
08:37 Go’ Morgen P3
01:03 Aftenvagten
15:51 Liga
01:51 Natradio
19:20 Liga
04:20 Natradio
10:40 De Gode Nyheder
03:14 Natradio
13:50 Lågsus
16:39 Liga
02:47 Natradio
12:32 Lågsus
00:28 Natradio
11:47 P3 med Svenne Lund Jensen
18:45 Liga
21:11 Aftenvagten
05:26 Natradio
19:57 Liga
06:16 Go’ Morgen P3
16:23 Liga
19:52 Liga
17:55 P3’s Museum for Kunst: P3s Museum for Kunst
02:48 Natradio
07:44 Go’ Morgen P3
22:11 Liga
06:28 WeekendMorgen
04:55 Natradio
03:14 Natradio
20:42 Liga
04:13 Natradio
08:33 WeekendMorgen
02:13 Natradio
06:17 Go’ Morgen P3
16:22 OL på P3
05:55 Natradio
05:55 Natradio
12:16 Lågsus
17:22 OL på P3
00:51 Natradio
06:53 SommerMorgen
00:16 Natradio
19:39 Liga
05:50 Natradio
18:37 Liga
01:42 Natradio
09:13 Q på P3
12:12 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:43 Natradio
21:57 Liga: På Bryggen
13:53 P3 med Signe Amtoft
02:50 Natradio
11:10 P3 med Andrew Moyo
06:20 Go’ Morgen P3
12:20 Smag på P3
00:54 Natradio
18:43 P3 med Signe Amtoft
04:57 Natradio
12:13 P3 med Signe Amtoft
22:34 Liga
09:19 Selskabet
15:40 Tue og Tony
01:26 Natradio
19:48 Liga
05:27 Natradio
00:23 Natradio
19:21 Liga
04:58 Natradio
13:31 Liga
00:21 Natradio
10:19 Selskabet
19:30 Liga
00:33 Natradio
11:19 P3 med Andrew Moyo
03:57 Natradio
22:18 Aftenvagten
14:42 Liga
21:07 Barometeret
03:58 Natradio
18:27 Liga
08:53 WeekendMorgen
22:18 Aftenvagten
16:29 Lågsus
00:33 Natradio
22:07 Aftenvagten
04:21 Natradio
20:03 Liga
10:03 P3 med Andrew Moyo
02:02 Natradio
18:02 Liga
06:02 WeekendMorgen
00:57 Natradio
16:03 Liga
09:04 Selskabet
03:22 Natradio
23:26 Aftenvagten
13:03 P3 med Signe Amtoft
04:33 Natradio
21:03 Aftenvagten
10:03 P3 med Andrew Moyo
02:02 Natradio
19:02 Liga
08:11 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
14:39 Tue og Tony
04:02 Natradio
21:03 Aftenvagten
12:04 Smag på P3
02:02 Natradio
19:02 Liga
09:04 Musikquizzen
03:21 Natradio
00:20 Natradio
14:02 P3 med Signe Amtoft
05:02 Natradio
21:03 Aftenvagten
10:26 P3 med Andrew Moyo
02:02 Natradio
20:44 Liga
08:33 Go’ Morgen P3
00:22 Natradio
16:05 Lågsus
07:15 Go’ Morgen P3
04:48 Natradio
01:02 Natradio
20:03 Liga
10:04 P3 med Andrew Moyo
02:02 Natradio
22:24 Barometeret
18:03 Liga
07:03 WeekendMorgen
00:19 Natradio
15:52 Liga
05:02 Natradio
03:10 Natradio
14:39 Tue og Tony
06:33 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
18:27 Liga
08:10 Go’ Morgen P3
00:04 Natradio
17:05 Lågsus
09:31 P3 med Andrew Moyo
02:57 Natradio
19:40 Liga
07:33 Go’ Morgen P3
01:02 Natradio
18:02 Liga
11:02 Musikquizzen
03:21 Natradio
23:26 Aftenvagten
16:02 Liga
06:41 WeekendMorgen
00:04 Natradio
17:51 Lågsus
10:03 Gandhi
02:31 Natradio
21:02 Aftenvagten
12:04 Smag på P3
04:58 Natradio
19:03 Liga
03:50 Natradio
17:04 Lågsus
06:33 Go’ Morgen P3
20:03 Liga
10:03 Gandhi
02:02 Natradio
22:02 Barometeret
18:03 Liga
08:02 WeekendMorgen
00:19 Natradio
14:02 P3 med Signe Amtoft
05:02 Natradio
21:03 Liga
12:05 Smag på P3
03:11 Natradio
19:46 Liga
09:39 Gandhi
01:32 Natradio
20:03 P3 med Andrew Moyo
16:03 Lågsus
06:26 Go’ Morgen P3
00:04 Natradio
12:05 Smag på P3
03:29 Natradio
21:02 Aftenvagten
10:03 Gandhi
02:02 Natradio
18:14 Liga
07:03 WeekendMorgen
15:02 Liga
05:02 Natradio
21:02 Aftenvagten
12:04 Fiasko på P3
03:11 Natradio
18:03 Liga
09:40 Gandhi
01:32 Natradio
16:04 Lågsus
07:32 Go’ Morgen P3
00:04 Natradio
14:28 Tue og Tony
20:57 P3 med Signe Amtoft
12:04 Fiasko på P3
05:30 Natradio
23:04 Genopstået på P3
16:53 P3 med Nicholas Kawamura
07:03 WeekendMorgen
01:30 Natradio
14:03 P3 med Signe Amtoft
03:49 Natradio
18:55 P3 med Svenne Lund Jensen
09:04 Ku’ godt på P3
00:50 Natradio
13:51 P3 med Signe Amtoft
05:20 Natradio
22:47 Genopstået på P3
11:56 Ku’ godt på P3
02:50 Natradio
14:12 P3 med Signe Amtoft
00:04 Natradio
12:04 Smag på P3
22:25 P3 med Svenne Lund Jensen
16:41 Liga
13:17 Liga
10:22 Musikquizzen
07:51 WeekendMorgen
04:27 Natradio
01:21 Natradio
23:15 Aftenvagten
20:20 Liga
17:23 Liga
11:57 Selskabet
08:17 WeekendMorgen
04:47 Natradio
22:36 Aftenvagten
19:16 Liga
13:49 Smag på P3
10:34 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:40 Go’ Morgen P3
04:47 Natradio
01:20 Natradio
21:18 Aftenvagten
12:16 Smag på P3
09:21 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:24 Go’ Morgen P3
03:26 Natradio
23:53 Aftenvagten
20:38 Liga
14:57 Tue og Tony
11:40 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:22 Go’ Morgen P3
05:36 Natradio
02:28 Natradio
22:54 Liga
19:50 Liga
16:27 Lågsus
13:55 Smag på P3
10:29 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:39 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:14 Natradio
21:41 Aftenvagten
18:20 Liga
15:38 P3 med Andrew Moyo
12:39 Smag på P3
09:24 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:45 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:33 Natradio