Pyromaniac

Denne sang af Oh Land er blevet spillet 385 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret ons 4. september 2013. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2013
Indsp.land U.S.A.
Komponist Jimmy Harry
Komponist Nanna Øland Fabricius
Mixer Zeph Sowers
Producer Dave Sitek
Salgskunstner Oh Land
Medvirkende Dave Sitek (Diverse instrumenter)
Nathaniel Morton (Trommer)
Oh Land (Diverse instrumenter, Sang)
Todd Simon (Messingblæsere)

Kilde: DR

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
00:05 DR Nat
22:12 DR Aften
05:27 DR Morgen
19:44 Festival på P3
05:53 Natradio
19:39 Liga
03:47 Natradio
22:57 P3 med Kristian Stanley Halse
02:14 Natradio
23:16 P3 med Kristian Stanley Halse
16:16 Alpha Omega
05:46 Natradio
13:11 P3 med Signe Vadgaard
21:46 P3 med Nicholas Kawamura
19:45 Liga
14:26 Touren på P3
12:16 P3 med Anders Stegger
04:14 Natradio
08:46 SommerMorgen
01:47 Natradio
18:24 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:15 Natradio
22:31 P3 med Jesper Holm
19:07 P3 med Pelle Peter Jensen
15:08 Pressen på P3
05:47 Natradio
08:26 Go’ Morgen P3
18:08 Liga
03:46 Natradio
04:45 Natradio
06:26 Go’ Morgen P3
17:09 P3 med Signe Amtoft
08:33 P3 Morgen
12:32 Smag på P3
04:13 Natradio
21:07 Liga
00:15 Natradio
18:34 Liga
14:10 Smag på P3
06:56 Go’ Morgen P3
16:38 Liga
00:55 Natradio
12:29 Smag på P3
06:50 P3 Morgen
14:03 Smag på P3
18:32 Danmarks Indsamling på P3
12:57 Danmarks Indsamling på P3
03:44 Natradio
11:14 Alpha Omega
10:13 Alpha Omega
14:08 Smag på P3
00:46 Natradio
08:09 WeekendMorgen
04:15 Natradio
06:39 P3 Morgen
15:57 Alpha Omega
08:41 P3 Morgen
21:37 Liga
02:52 Natradio
09:26 Gandhi
16:27 Pressen på P3
08:56 WeekendMorgen
15:03 Pressen på P3
18:29 P3 med Signe Amtoft
04:14 Natradio
22:32 Liga
01:53 Natradio
01:46 Natradio
23:50 Aftenvagten
12:28 Smag på P3
07:33 P3 Morgen
23:16 Aftenvagten
02:47 Natradio
16:56 Sport på 3’eren
21:51 Liga
02:13 Natradio
23:16 Aftenvagten
08:17 Go’ Morgen P3
03:47 Natradio
17:21 Pressen på P3
20:49 Liga
20:17 Liga
07:43 Go’ Morgen P3
23:16 Aftenvagten
00:46 Natradio
16:29 Pressen på P3
22:34 P3 med Kristian Stanley Halse
05:46 Natradio
19:11 P3 med Kristian Stanley Halse
04:13 Natradio
19:34 P3 med Svenne Lund
05:46 Natradio
22:54 P3 med Kristian Stanley Halse
19:11 P3 med Mikkel Borg
04:13 Natradio
22:22 P3 med Kristian Stanley Halse
07:27 SommerMorgen
13:33 P3 med Anders Hagen
00:46 Natradio
17:24 Touren på P3
01:13 Natradio
10:17 P3 med Pelle Peter Jensen
03:12 Natradio
16:51 Rio på P3
23:16 NatLiga
14:33 Rio på P3
03:59 Natradio
03:56 Natradio
07:03 Go’ Morgen P3
02:13 Natradio
13:49 Smag på P3
07:28 WeekendMorgen
04:53 Natradio
11:34 Gandhi
02:17 Natradio
23:19 Aftenvagten
04:13 Natradio
06:39 Go’ Morgen P3
14:20 Monte Carlo
19:07 P3 med Gyrith Cecilie Ross
10:12 P3 med Sara Frost
16:54 P3 med Cathrine Nissen
06:31 WeekendMorgen
19:41 Liga
03:45 Natradio
15:18 P3 med Mathias Buch Jensen
07:27 WeekendMorgen
04:13 Natradio
15:43 Sport på 3’eren
05:53 Natradio
16:16 Pressen på P3
06:39 WeekendMorgen
04:12 Natradio
08:45 P3 Morgen
02:17 Natradio
12:34 Smag på P3
02:46 Natradio
15:20 Monte Carlo
02:47 Natradio
15:49 Monte Carlo
07:54 Go’ Morgen P3
01:15 Natradio
10:50 P3 med Pelle Peter Jensen
09:09 P3 med Pelle Peter Jensen
01:12 Natradio
06:31 WeekendMorgen
01:45 Natradio
06:33 WeekendMorgen
04:06 Natradio
08:10 WeekendMorgen
16:43 Pressen på P3
00:45 Natradio
10:53 P3 med Pelle Peter Jensen
10:46 Året der gik
16:44 Sport på 3’eren
01:53 Natradio
21:11 Aftenvagten
13:07 Smag på P3
03:52 Natradio
17:23 Pressen på P3
20:45 Liga
01:40 Natradio
18:17 Liga
07:53 Go’ Morgen P3
13:33 Smag på P3
04:38 Natradio
17:03 Pressen på P3
01:53 Natradio
03:33 Natradio
08:24 WeekendMorgen
16:03 Sport på 3’eren
04:37 Natradio
18:17 Liga
14:29 P3 med Louise Lolle
06:56 Go’ Morgen P3
01:32 Natradio
20:11 Liga
15:48 P3 med Louise Lolle
02:33 Natradio
03:33 Natradio
10:03 Sara og David på P3
05:39 Natradio
01:42 Natradio
22:28 Aftenvagten
17:32 Pressen på P3
07:56 Go’ Morgen P3
02:42 Natradio
19:27 P3 med Cathrine Nissen
14:21 Sport på 3’eren
09:24 50 års highlights med P3
04:40 Natradio
00:43 Natradio
15:48 P3 med Cathrine Nissen
10:52 Mads & Monopolet
06:51 WeekendMorgen
01:41 Natradio
16:48 Pressen på P3
11:03 Sara og David på P3
08:21 Go’ Morgen P3
03:40 Natradio
22:48 Aftenvagten
17:45 Pressen på P3
12:38 Smag på P3
06:38 Go’ Morgen P3
01:40 Natradio
20:28 Liga
05:42 Natradio
00:44 Natradio
19:52 Liga
04:32 Natradio
18:20 Liga
02:41 Natradio
11:28 50 års highlights med P3
06:17 WeekendMorgen
00:43 Natradio
15:54 P3 med Cathrine Nissen
04:32 Natradio
18:15 Liga
13:03 Smag på P3
09:57 Sara og David på P3
03:41 Natradio
21:36 Aftenvagten
15:45 Monte Carlo
10:18 Sara og David på P3
05:42 Natradio
01:37 Natradio
20:49 Liga
16:42 Pressen på P3
12:35 Smag på P3
07:49 Go’ Morgen P3
02:37 Natradio
15:39 Monte Carlo
05:39 Natradio
00:35 Natradio
19:16 Liga
13:03 Smag på P3
06:52 Go’ Morgen P3
02:42 Natradio
17:14 Sport på 3’eren
12:33 Smag på P3
08:30 WeekendMorgen
03:42 Natradio
16:31 Sport på 3’eren
11:02 Mads & Monopolet
07:28 WeekendMorgen
01:42 Natradio
15:33 P3 med Cathrine Nissen
09:23 Sara og David på P3
05:37 Natradio
18:15 Liga
13:03 Smag på P3
06:52 Go’ Morgen P3
03:43 Natradio
20:33 Liga
15:19 Monte Carlo
05:43 Natradio
00:41 Natradio
19:44 Liga
14:45 Monte Carlo
09:56 Sara og David på P3
04:30 Natradio
22:36 Aftenvagten
17:31 Pressen på P3
08:04 Go’ Morgen P3
02:43 Natradio
11:31 P3 med Louise Lolle
05:41 Natradio
00:42 Natradio
15:52 P3 med Cathrine Nissen
04:33 Natradio
19:30 Liga
13:04 P3 med Cathrine Nissen
08:17 Go’ Morgen P3
02:42 Natradio
21:33 Liga
17:40 Pressen på P3
07:56 Go’ Morgen P3
01:40 Natradio
22:22 Liga
16:47 Pressen på P3
06:52 Go’ Morgen P3
03:30 Natradio
21:17 Liga
15:54 Monte Carlo
09:56 Sara og David på P3
02:38 Natradio
19:15 Liga
14:33 Monte Carlo
06:49 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
17:13 Sport på 3’eren
12:28 P3 med Louise Lolle
07:38 WeekendMorgen
03:42 Natradio
15:52 P3 med Cathrine Nissen
10:19 P3 med Emil Nørlund
05:42 Natradio
00:35 Natradio
17:47 Pressen på P3
12:41 P3 med Cathrine Nissen
20:19 Liga
14:26 P3 med Emil Nørlund
02:33 Natradio
19:09 Liga
15:21 Monte Carlo
05:43 Natradio
01:38 Natradio
22:08 Liga
16:41 Pressen på P3
06:58 EfterårsMorgen på P3
00:35 Natradio
15:46 Monte Carlo
10:42 Sara og David på P3
05:38 Natradio
13:56 Smag på P3
03:53 Natradio
02:12 Natradio
00:05 Natradio
15:49 Monte Carlo
05:39 Natradio
21:03 Liga
03:03 Natradio
04:41 Natradio
19:03 Liga
02:38 Natradio
15:37 Sport på 3’eren
06:57 WeekendMorgen
18:44 Sport på 3’eren
08:30 WeekendMorgen
00:40 Natradio
14:22 Monte Carlo
05:47 Natradio
11:34 Sara og David på P3
02:46 Natradio
19:03 Liga
09:56 Sara og David på P3
01:10 Natradio
16:04 Pressen på P3
07:18 Go’ Morgen P3
18:10 Liga
11:27 Sara og David på P3
02:39 Natradio
15:41 Sport på 3’eren
05:03 Natradio
17:42 Sport på 3’eren
07:03 WeekendMorgen
01:38 Natradio
03:09 Natradio
20:19 Liga
09:33 P3 samler ind til ofrene for krigen i Syrien
00:53 Natradio
16:39 Pressen på P3
06:03 Go’ Morgen P3
01:33 Natradio
20:53 Liga
10:49 P3 samler ind til ofrene for krigen i Syrien
03:17 Natradio
17:37 Sport på 3’eren
06:56 WeekendMorgen
15:08 P3 med Cathrine Nissen
04:37 Natradio
02:56 Natradio
15:26 Monte Carlo
01:56 Natradio
11:56 Sara og David på P3
19:17 Liga
13:41 Smag på P3
05:13 Natradio
01:50 Natradio
08:50 WeekendMorgen
17:55 Sport på 3’eren
03:43 Natradio
10:07 Sara og David på P3
22:13 Aftenvagten
19:00 Liga
02:56 Natradio
23:54 Aftenvagten
09:16 Sara og David på P3
10:14 P3 med Louise Lolle
06:49 WeekendMorgen
19:43 Liga
03:03 Natradio
14:56 Monte Carlo
21:07 Aftenvagten
11:09 Sara og David på P3