Miles and Miles

Denne sang af Turboweekend er blevet spillet 409 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
07:04 Go’ Morgen P3
09:45 WeekendMorgen
21:11 P3 med Andrew Moyo
18:24 Liga
15:42 Liga
22:21 Aftenvagten
18:21 Liga
02:14 Natradio
12:19 P3 med Signe Amtoft
17:28 P3 med Andrew Moyo
01:46 Natradio
06:35 WeekendMorgen
19:40 Liga
04:13 Natradio
13:23 P3 med Signe Amtoft
15:21 P3 med Signe Amtoft
21:11 Liga
17:53 Liga
00:16 Natradio
20:34 Liga
00:46 Natradio
07:56 Go’ Morgen P3
17:41 Liga
04:53 Natradio
11:31 Gandhi
Aftenvagten
17:14 Lågsus
01:14 Natradio
06:55 P3 Morgen
07:10 P3 Morgen
04:45 Natradio
Københavneriet
07:29 Danmarks Indsamling på P3
18:08 Danmarks Indsamling på P3
15:39 Danmarks Indsamling på P3
01:47 Natradio
07:29 WeekendMorgen
14:15 Tue og Tony
11:09 Januar på P3
08:56 WeekendMorgen
21:41 Liga
17:17 Liga
18:53 P3 med Svenne Lund Jensen
01:53 Natradio
19:30 P3 med Andrew Moyo
07:24 WeekendMorgen
18:28 P3 med Andrew Moyo
04:53 Natradio
14:42 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:37 P3 med Signe Amtoft
04:45 Natradio
19:20 Godt nyt
06:44 P3 med Mads Gundersen
01:13 Natradio
08:23 P3 Morgen
17:50 Liga
03:13 Natradio
17:51 P3 med Signe Amtoft
20:34 Rodeo
04:14 Natradio
11:14 Gandhi
18:40 Liga
06:34 WeekendMorgen
19:26 Liga
01:46 Natradio
13:29 Alpha Omega
15:50 Pressen på P3
18:22 Liga
12:13 P3 med Nicholas Kawamura
02:46 Natradio
14:43 Smag på P3
19:22 Liga
00:16 Natradio
11:13 Gandhi
06:26 Go’ Morgen P3
19:52 Liga
02:53 Natradio
20:43 Liga
15:09 P3 med Signe Amtoft
07:33 Go’ Morgen P3
05:13 Natradio
09:48 P3 med Signe Amtoft
04:54 Natradio
21:11 P3 med Pelle Peter Jensen
08:45 P3 Morgen
03:44 Natradio
16:19 Liga
05:17 Natradio
17:17 Liga
09:16 Gandhi
10:52 Gandhi
00:48 Natradio
23:31 P3 med Signe Amtoft
02:45 Natradio
18:07 Rodeo
18:23 Rodeo
11:19 P3 med Pelle Peter Jensen
03:27 Natradio
00:47 Natradio
19:10 P3 med Sara Frost
16:51 Touren på P3
05:14 Natradio
18:06 P3 med Gyrith Cecilie Ross
16:24 Pressen på P3
05:17 Natradio
19:22 P3 med Mads Gundersen
Pressen på P3
07:33 Go’ Morgen P3
02:15 Natradio
11:34 Gandhi
01:52 Natradio
13:23 Smag på P3
23:19 P3 med Mads Gundersen
11:37 Gandhi
19:38 Liga
23:56 P3 med Pelle Peter Jensen
17:38 P3 med Mads Gundersen
09:15 På vej mod de 100
16:57 Pressen på P3
05:14 Natradio
07:22 WeekendMorgen
02:15 Natradio
16:20 Pressen på P3
22:14 Aftenvagten
07:11 Go’ Morgen P3
00:45 Natradio
15:56 Pressen på P3
19:46 P3 med Nicholas Kawamura
05:56 Natradio
00:30 Natradio
14:46 Smag på P3
03:17 Natradio
21:46 Aftenvagten
08:33 P3 Morgen
17:56 P3 med Signe Amtoft
03:58 Natradio
12:47 Smag på P3
00:17 Natradio
05:44 Natradio
19:21 Rodeo
01:58 Natradio
15:43 Pressen på P3
11:35 Gandhi
02:39 Natradio
18:02 P3 med Pelle Peter Jensen
07:43 Go’ Morgen P3
23:05 P3 med Cathrine Nissen
14:48 Smag på P3
04:35 Natradio
10:46 Gandhi
02:37 Natradio
16:03 Sport på 3’eren
07:34 WeekendMorgen
00:33 Natradio
14:01 Danmarks Indsamling på P3
04:39 Natradio
11:42 Danmarks Indsamling på P3
02:39 Natradio
18:24 Danmarks Indsamling på P3
06:17 Danmarks Indsamling på P3
10:08 Danmarks Indsamling på P3
01:10 Natradio
16:05 Danmarks Indsamling på P3
05:03 Natradio
02:37 Natradio
17:39 Sport på 3’eren
04:40 Natradio
13:49 P3 med Signe Amtoft
03:03 Natradio
01:10 Natradio
15:57 Pressen på P3
04:51 Natradio
20:43 P3 med Pelle Peter Jensen
11:39 Alpha Omega
03:03 Natradio
00:45 Natradio
15:42 Pressen på P3
05:48 Natradio
22:51 P3 med Nicholas Kawamura
13:57 P3 med David Mandel
02:36 Natradio
17:39 Sport på 3’eren
P3 med Jesper Holm
04:09 Natradio
00:43 Natradio
14:14 P3 med Mikkel Bagger
05:46 Natradio
20:56 P3 med David Mandel
11:35 Alpha Omega
02:48 Natradio
18:03 P3 med Pelle Peter Jensen
08:11 Go’ Morgen P3
01:10 Natradio
05:03 Natradio
21:18 Aftenvagten
12:30 Smag på P3
03:17 Natradio
18:02 Sport på 3’eren
08:27 WeekendMorgen
00:35 Natradio
02:11 Natradio
16:09 Pressen på P3
05:31 Natradio
20:56 P3 med Cathrine Nissen
10:38 Alpha Omega
01:03 Natradio
18:03 P3 med Cathrine Nissen
16:28 Pressen på P3
05:35 Natradio
21:58 Aftenvagten
11:03 P3 med Nicholas Kawamura
03:33 Natradio
19:46 P3 med Sara Frost
08:25 WeekendMorgen
22:07 P3 med Kristian Stanley Halse
10:43 Q på P3
02:10 Natradio
16:05 P3 med Signe Amtoft
05:46 Natradio
21:52 P3 med Sara Frost
11:02 P3 med Louise Lolle
00:56 Natradio
08:09 P3 Morgen
23:09 Året der kommer
13:43 P3 med Sara Frost
04:39 Natradio
10:46 Året der gik
02:38 Natradio
16:21 P3 med Anders Hagen
07:35 WeekendMorgen
00:34 Natradio
13:39 P3 med Sara Frost
03:03 Natradio
23:05 P3 med Cathrine Nissen
18:03 P3 med Signe Vadgaard
05:30 Natradio
15:56 P3 med Signe Amtoft
02:39 Natradio
21:56 P3 med Cathrine Nissen
06:57 P3 Morgen
19:55 Rodeo
11:03 P3 med Sara Frost
03:03 Natradio
23:05 P3 med Cathrine Nissen
05:49 Natradio
20:56 P3 med Signe Amtoft
10:51 Musikquizzen
01:41 Natradio
14:35 Alpha Omega
04:37 Natradio
02:38 Natradio
17:50 P3 med Pelle Peter Jensen
09:47 Gandhi
00:52 Natradio
16:11 Pressen på P3
05:24 Natradio
23:05 Aftenvagten
13:12 Smag på P3
03:35 Natradio
19:51 P3 med Signe Amtoft
10:42 Gandhi
01:50 Natradio
14:16 P3
05:03 Natradio
Mads & Monopolet
07:03 WeekendMorgen
00:31 Natradio
12:42 Smag på P3
04:03 Natradio
23:05 Aftenvagten
20:03 Liga
14:50 Smag på P3
05:39 Natradio
11:04 Gandhi
03:43 Natradio
17:40 P3 med Pelle Peter Jensen
15:56 Pressen på P3
23:05 P3 med Cathrine Nissen
20:33 Sport på 3’eren
20:24 Rodeo
Mads & Monopolet
02:10 Natradio
12:54 Smag på P3
04:03 Natradio
21:38 Liga
16:28 Pressen på P3
06:15 Go’ Morgen P3
00:35 Natradio
14:57 Smag på P3
03:39 Natradio
10:28 Gandhi
01:53 Natradio
21:14 Aftenvagten
13:44 Smag på P3
04:03 Natradio
20:59 Sport på 3’eren
09:04 P3 med Signe Amtoft
00:34 Natradio
12:33 Smag på P3
03:03 Natradio
16:58 Pressen på P3
06:10 Go’ Morgen P3
22:03 Liga
13:53 Smag på P3
02:47 Natradio
18:03 Liga
09:43 Gandhi
05:03 Natradio
01:11 Natradio
16:33 Pressen på P3
06:17 Go’ Morgen P3
19:03 Liga
10:51 Gandhi
02:40 Natradio
15:02 Sport på 3’eren
05:03 Natradio
20:36 Sport på 3’eren
09:29 Mads & Monopolet
01:38 Natradio
13:32 Smag på P3
03:10 Natradio
19:32 Liga
11:03 P3 med Signe Amtoft
04:49 Natradio
00:52 Natradio
17:55 P3 med Pelle Peter Jensen
08:11 Go’ Morgen P3
13:21 Smag på P3
05:35 Natradio
21:38 Aftenvagten
10:30 P3 med Cathrine Nissen
19:56 P3 med Signe Amtoft
11:50 Musikquizzen
07:34 WeekendMorgen
17:24 Sport på 3’eren
11:53 Mads & Monopolet
05:40 Natradio
00:32 Natradio
13:16 Smag på P3
04:03 Natradio
23:05 Aftenvagten
06:16 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
11:03 Gandhi
03:03 Natradio
22:42 Aftenvagten
12:56 Smag på P3
05:03 Natradio
00:42 Natradio
16:37 Pressen på P3
10:41 Gandhi
23:05 P3 med Mikkel Bagger
14:41 Sport på 3’eren
06:57 WeekendMorgen
19:03 Sport på 3’eren
09:46 Mads & Monopolet
01:38 Natradio
12:41 P3 med Signe Amtoft
03:32 Natradio
16:42 Pressen på P3
00:34 Natradio
18:02 Liga
08:36 Go’ Morgen P3
00:39 Natradio
13:11 Smag på P3
04:37 Natradio
22:03 Aftenvagten
Pressen på P3
01:39 Natradio
20:44 Sport på 3’eren
13:45 Smag på P3
03:53 Natradio
17:37 Sport på 3’eren
08:31 WeekendMorgen
00:32 Natradio
06:18 Go’ Morgen P3
18:03 Liga
14:52 Smag på P3
09:48 Gandhi
22:52 Aftenvagten
12:41 Smag på P3
01:32 Natradio
18:16 Liga
10:36 Gandhi
03:03 Natradio
23:31 Aftenvagten
15:57 Pressen på P3
05:03 Natradio
13:56 P3 med Signe Amtoft
02:10 Natradio
16:02 Sport på 3’eren
04:10 Natradio
14:15 Smag på P3
01:56 Natradio
13:15 Smag på P3
02:11 Natradio
22:45 Liga
12:48 Smag på P3
08:13 Go’ Morgen P3
18:36 Liga
03:03 Natradio
06:49 WeekendMorgen
02:17 Natradio
08:42 WeekendMorgen
14:21 Smag på P3
04:56 Natradio
20:56 Liga
11:31 Gandhi
03:20 Natradio