The Girl Is Mine (feat. Destiny’s Child & Brandy)

Denne sang af 99 Souls er blevet spillet 379 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret fre 6. november 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2015
Indsp.land U.S.A.
Hovedkunstner 99 Souls
Komponist Angela Beyince
Komponist Beyoncé Giselle Knowles
Komponist Brandy Rayonda Norwood
Komponist Donald Davis
Komponist Edward Robinson
Komponist Fred Jerkins III
Komponist Japhe Tejeda
Komponist Kelly Rowland
Komponist Lashawn Daniels
Komponist Michelle Williams
Komponist Patrick Douthit
Komponist Rodney Jerkins
Producer 99 Souls
Solist/featuring Brandy
Solist/featuring Destiny's Child

Kilde: DR

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
15:07 Weekend med Bernhard
18:34 Weekend med Bernhard
21:11 P3 med Mads Axelsen
22:15 Lågsus nytårsfest
21:24 Aftenvagten
02:12 Natradio
13:44 Lågsus
03:13 Natradio
09:09 Selskabet
17:15 P3s Museum for Kunst
02:45 Natradio
08:43 WeekendMorgen
20:24 Liga
14:15 Tue og Tony
02:43 Natradio
12:16 Lågsus
00:16 Natradio
18:47 Liga
18:37 Liga
01:55 Natradio
13:27 Lågsus
19:24 Liga
05:57 Natradio
23:20 Aftenvagten
20:52 Liga
06:57 Go’ Morgen P3
04:28 Natradio
13:29 P3 med Signe Amtoft
21:25 Aftenvagten
00:16 Natradio
10:53 P3 med Svenne Lund Jensen
19:10 P3 med Christoffer Stenbakken
03:45 Natradio
11:28 Danskerbingo
04:27 Natradio
13:09 P3 med Mads Gundersen
23:45 Aftenvagten
11:09 Danskerbingo
05:27 Natradio
11:14 Selskabet
19:29 Liga
00:42 Natradio
11:08 Danskerbingo
18:10 P3 med Mads Gundersen
01:40 Natradio
09:10 Danskerbingo
04:53 Natradio
13:30 P3 med Mads Gundersen
21:53 Aftenvagten
08:38 Go’ Morgen P3
13:29 Lågsus
18:12 P3 med Cathrine Nissen
00:41 Natradio
22:10 Aftenvagten
22:56 OL på P3
10:21 P3 med Andrew Moyo
04:27 Natradio
22:47 OL på P3
06:11 WeekendMorgen
22:42 OL på P3
10:06 P3 med Signe Amtoft
20:20 Liga
04:48 Natradio
16:56 Liga
23:46 Aftenvagten
15:22 Danskerbingo
01:17 Natradio
14:17 Touren på P3
01:13 Natradio
12:05 P3 med Andrew Moyo
11:38 Q på P3
08:51 SommerMorgen
10:56 P3 med Signe Amtoft
18:43 Liga
21:32 Aftenvagten
02:20 Natradio
05:58 Natradio
16:48 Touren på P3
02:48 Natradio
21:43 Aftenvagten
01:13 Natradio
20:32 P3 med Pelle Peter Jensen
05:27 Natradio
10:15 P3 med Andrew Moyo
22:09 LIGA på Bryggen
19:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
15:33 P3 med Signe Amtoft
22:14 LIGA på Bryggen
10:07 P3 med Andrew Moyo
16:39 LIGA på Bryggen
03:53 Natradio
14:43 Tue og Tony
00:15 Natradio
06:24 WeekendMorgen
02:14 Natradio
18:47 P3 med Signe Amtoft
22:18 Liga
12:26 P3 med Mads Gundersen
21:25 Aftenvagten
18:19 Liga
05:56 Natradio
10:44 Selskabet
16:36 Lågsus
22:10 Aftenvagten
08:16 WeekendMorgen
19:56 Liga
03:17 Natradio
16:05 Lågsus
22:56 Aftenvagten
06:32 WeekendMorgen
17:19 Lågsus
03:13 Natradio
17:44 Liga
04:43 Natradio
02:46 Natradio
14:44 Liga
22:56 Aftenvagten
01:45 Natradio
18:24 Liga
03:43 Natradio
19:31 Liga
21:26 Aftenvagten
03:50 Natradio
11:22 Ku’ godt på P3
04:14 Natradio
15:50 P3 med Signe Amtoft
05:54 Natradio
17:22 Lågsus
03:45 Natradio
14:18 Tue og Tony
00:57 Natradio
09:57 Musikquizzen
19:56 P3 med Andrew Moyo
06:49 WeekendMorgen
17:11 Lågsus
04:39 Natradio
13:13 Smag på P3
02:22 Natradio
21:56 Aftenvagten
06:08 Go’ Morgen P3
17:38 Lågsus
03:56 Natradio
20:02 Liga
08:03 Go’ Morgen P3
00:53 Natradio
15:02 Liga
05:46 Natradio
23:28 P3 med Svenne Lund Jensen
13:03 Alpha Omega
04:02 Natradio
20:33 Liga
06:02 Go’ Morgen P3
00:51 Natradio
18:02 Liga
17:59 Lågsus
11:35 Gandhi
03:02 Natradio
23:04 Aftenvagten
16:05 Lågsus
07:38 Go’ Morgen P3
21:03 Liga
05:46 Natradio
22:22 Aftenvagten
11:34 Gandhi
04:32 Natradio
09:04 P3 med Cathrine Nissen
02:02 Natradio
18:37 P3 med Svenne Lund Jensen
07:57 WeekendMorgen
23:28 Aftenvagten
12:04 Smag på P3
03:10 Natradio
20:02 Liga
09:34 Gandhi
01:32 Natradio
13:44 Smag på P3
04:02 Natradio
19:56 Liga
08:44 P3 Morgen
00:04 Natradio
17:32 Lågsus
16:51 Liga
03:21 Natradio
23:27 Aftenvagten
13:02 Alpha Omega
04:02 Natradio
20:02 P3 med Mads Axelsen
10:03 Gandhi
02:02 Natradio
18:11 P3 med Mads Axelsen
08:33 P3 Morgen
00:04 Natradio
16:04 P3 med Louise Lolle
06:03 P3 Morgen
23:20 Aftenvagten
12:06 Smag på P3
02:02 Natradio
21:02 Aftenvagten
10:03 Gandhi
04:31 Natradio
19:02 P3 med Svenne Lund Jensen
08:02 WeekendMorgen
01:32 Natradio
23:35 Danmarks Indsamling på P3
16:53 Danmarks Indsamling på P3
05:32 Natradio
14:03 Danmarks Indsamling på P3
00:31 Natradio
15:05 Danmarks Indsamling på P3
04:56 Natradio
22:02 Danmarks Indsamling på P3
12:05 Danmarks Indsamling på P3
03:48 Natradio
19:02 Danmarks Indsamling på P3
10:40 Danmarks Indsamling på P3
02:02 Natradio
16:04 Danmarks Indsamling på P3
06:03 Danmarks Indsamling på P3
00:35 Natradio
13:02 P3 med Pelle Peter Jensen
03:21 Natradio
21:02 P3 med Mads Axelsen
11:02 Selskabet
01:51 Natradio
17:42 Lågsus
08:52 Go’ Morgen P3
00:32 Natradio
20:02 P3 med Andrew Moyo
10:03 Januar på P3
03:02 Natradio
23:04 Aftenvagten
16:05 Lågsus
06:04 Go’ Morgen P3
21:29 Liga
12:04 Smag på P3
04:02 Natradio
18:03 P3 med Mads Axelsen
08:26 Go’ Morgen P3
02:02 Natradio
22:04 Noget Andet på P3
13:03 P3 med Andrew Moyo
06:02 WeekendMorgen
00:57 Natradio
16:02 Liga
07:57 WeekendMorgen
14:03 Tue og Tony
03:58 Natradio
20:02 P3 med Andrew Moyo
06:03 Go’ Morgen P3
01:50 Natradio
17:44 Lågsus
04:03 Natradio
00:04 Natradio
14:46 Tue og Tony
05:45 Natradio
12:06 Smag på P3
03:58 Natradio
19:02 P3 med Svenne Lund Jensen
10:29 Musikquizzen
02:02 Natradio
22:36 P3 med Mads Axelsen
09:37 P3 med Mikkel Bagger
05:02 Natradio
20:02 P3 med Andrew Moyo
12:05 Smag på P3
04:10 Natradio
07:38 Go’ Morgen P3
00:24 Natradio
19:02 P3 med Andrew Moyo
06:03 Go’ Morgen P3
01:58 Natradio
17:05 Lågsus
09:04 Januar på P3
03:28 Natradio
20:53 P3 med Andrew Moyo
00:25 Natradio
06:41 WeekendMorgen
04:28 Natradio
14:24 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:21 Natradio
20:48 P3 med Andrew Moyo
17:20 Lågsus
05:53 Natradio
00:22 Natradio
12:20 Smag på P3
18:49 P3 med Andrew Moyo
06:37 P3 med Nicholas Kawamura
03:11 Natradio
13:49 P3 med Pelle Peter Jensen
00:53 Natradio
09:57 P3 med Signe Amtoft
22:56 Lågsus nytårsfest
06:34 P3 med Nicholas Kawamura
03:27 Natradio
01:22 Natradio
11:30 Året der gik
10:47 Året der gik
21:50 Aftenradio
05:49 Natradio
18:21 Godt nyt
02:28 Natradio
14:50 P3 med Pelle Peter Jensen
00:22 Natradio
10:43 Lågsus jul
22:22 P3 med Andrew Moyo
09:15 Lågsus jul
03:52 Natradio
15:12 P3 med Mads Gundersen
01:25 Natradio
09:18 Musikquizzen
22:38 Lågsus
17:54 Liga
03:28 Natradio
07:17 P3 Morgen
23:34 Lågsus
11:14 Gandhi
02:21 Natradio
15:24 Alpha Omega
05:32 Natradio
22:57 Aftenvagten
09:28 Gandhi
13:07 Smag på P3
03:27 Natradio
06:41 WeekendMorgen
22:49 Lågsus
17:35 Liga
01:22 Natradio
23:43 Lågsus
14:40 Smag på P3
04:28 Natradio
06:52 Go’ Morgen P3
18:54 Liga
03:21 Natradio
15:24 Alpha Omega
22:41 Liga
13:24 Liga
08:42 WeekendMorgen
19:44 Rodeo
02:28 Natradio
06:40 Go’ Morgen P3
22:34 Lågsus
14:38 Smag på P3
03:20 Natradio
11:50 Gandhi
21:49 Aftenvagten
07:55 Go’ Morgen P3
00:22 Natradio
03:10 Natradio
18:48 Liga
10:49 Musikquizzen
22:56 Lågsus
14:42 Alpha Omega
20:52 Liga
06:41 Go’ Morgen P3
22:54 Liga
03:28 Natradio
10:26 Gandhi
18:18 Liga
05:54 Natradio
02:20 Natradio
23:10 Lågsus
13:51 P3 med Mads Gundersen
21:32 Lågsus
05:42 Natradio
15:39 Pressen på P3
01:53 Natradio
12:09 Smag på P3
08:52 Go’ Morgen P3
17:15 P3 med Andrew Moyo
04:46 Natradio
01:29 Natradio
23:09 Lågsus
17:58 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:20 Natradio
21:08 Lågsus
10:16 Gandhi
18:51 Liga
05:53 Natradio
08:56 Go’ Morgen P3