Snap Back

Denne sang af Anya er blevet spillet 375 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret lør 23. maj 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2016 75
  • 2015 300

Afspilninger på tværs af kanaler

Afspilningslog

Dato Program
13:24 Lågsus
23:52 Aftenvagten
11:33 Danskerbingo
20:56 Liga
00:16 Natradio
20:36 Liga
14:14 Tue og Tony
01:10 Natradio
12:28 P3 med Mads Gundersen
17:21 P3 med Gyrith Cecilie Ross
13:46 Liga
13:43 Liga
21:33 Liga
10:33 Danskerbingo
19:58 Liga
01:54 Natradio
23:58 OL på P3
05:47 Natradio
02:54 Natradio
16:17 Danskerbingo
21:35 P3 med David Mandel
05:51 Natradio
16:21 Danskerbingo
04:50 Natradio
00:55 Natradio
13:32 P3 med Christoffer Stenbakken
05:14 Natradio
09:46 Ældrerådet
14:56 Tue og Tony
05:55 Natradio
18:18 LIGA på Bryggen
22:53 LIGA på Bryggen
18:30 LIGA på Bryggen
10:30 P3 med Gyrith Cecilie Ross
17:39 Lågsus
00:57 Natradio
06:58 WeekendMorgen
09:12 P3 med Andrew Moyo
14:27 Tue og Tony
00:14 Natradio
23:38 P3 med Signe Amtoft
20:49 Liga
00:56 Natradio
22:14 Aftenvagten
00:57 Natradio
17:56 Liga
09:40 Gandhi
14:19 Tue og Tony
08:57 Go’ Morgen P3
02:12 Natradio
14:12 Tue og Tony
16:16 P3 med Mikkel Bagger
23:13 P3 med Svenne Lund Jensen
16:25 Lågsus
22:56 Liga
03:13 Natradio
23:17 Aftenvagten
23:49 Aftenvagten
11:14 Gandhi
04:13 Natradio
16:20 Lågsus
00:15 Natradio
04:13 Natradio
09:14 Gandhi
00:57 Natradio
18:18 Danmarks Indsamling på P3
09:21 Januar på P3
18:26 P3 med Andrew Moyo
16:36 Lågsus
22:11 Aftenvagten
00:47 Natradio
07:07 WeekendMorgen
00:54 Natradio
06:53 Januar på P3
01:22 Natradio
23:46 Aftenradio
05:36 Natradio
15:12 P3 med Mads Gundersen
20:41 Barometeret
Mads & Monopolet: Highlights
14:19 Smag på P3
00:57 Natradio
17:15 P3 med Signe Amtoft
03:46 Natradio
06:10 Go’ Morgen P3
10:32 Mads & Monopolet
03:14 Natradio
08:11 P3 med Mads Gundersen
22:15 Liga
17:36 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:58 Natradio
20:48 Liga
08:21 Go’ Morgen P3
02:15 Natradio
22:55 Barometeret
14:51 Smag på P3
00:20 Natradio
05:31 Natradio
22:43 Liga
03:13 Natradio
03:57 Natradio
17:13 P3 med Mads Gundersen
13:25 Smag på P3
02:51 Natradio
21:06 Aftenvagten
17:03 Liga
08:26 WeekendMorgen
01:03 Natradio
14:39 Alpha Omega
04:38 Natradio
19:03 Liga
12:44 Smag på P3
03:03 Natradio
23:05 Aftenvagten
15:02 Pressen på P3
07:53 Go’ Morgen P3
22:03 Aftenvagten
20:46 Liga
11:03 Gandhi
05:02 Natradio
17:38 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:04 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
15:02 Pressen på P3
14:18 Smag på P3
06:09 Go’ Morgen P3
21:54 P3 med Cathrine Nissen
12:46 P3 med Pelle Peter Jensen
04:32 Natradio
17:03 Liga
08:29 WeekendMorgen
19:02 Liga
10:45 Gandhi
02:40 Natradio
15:03 Pressen på P3
22:50 Aftenvagten
11:03 P3 med Pelle Peter Jensen
05:24 Natradio
20:02 Liga
12:32 Smag på P3
03:36 Natradio
18:33 Liga
10:54 P3 med Pelle Peter Jensen
01:53 Natradio
15:03 Liga
06:58 WeekendMorgen
21:30 P3 med Kristian Stanley Halse
08:28 WeekendMorgen
00:29 Natradio
17:54 P3 med Kenneth K
05:46 Natradio
10:21 P3 med Sara Frost
04:03 Natradio
19:34 Liga
06:15 SommerMorgen
01:03 Natradio
16:40 Alpha Omega
03:36 Natradio
23:05 P3 med Mads Gundersen
13:38 Smag på P3
08:03 SommerMorgen
04:03 Natradio
20:54 P3 med Kristian Stanley Halse
10:34 Sommerprogrammet
01:03 Natradio
16:30 Liga
05:38 Natradio
19:02 Liga
12:35 P3 med Nicholas Kawamura
03:03 Natradio
15:04 Alpha Omega
04:50 Natradio
20:18 Liga
10:55 Rodeo Parlamentet
02:03 Natradio
16:40 Alpha Omega
05:36 Natradio
22:03 P3 med Sara Frost
13:49 P3 med Nicholas Kawamura
03:32 Natradio
17:02 LIGA med Touren på P3
01:03 Natradio
14:03 Touren på P3: Med Superliga
06:58 WeekendMorgen
23:05 P3 med Gyrith Cecilie Ross
10:34 Rodeo Parlamentet
04:03 Natradio
20:03 Liga
22:48 P3 med Nicholas Kawamura
11:02 Rodeo Parlamentet
03:38 Natradio
18:02 Liga
08:03 SommerMorgen
01:31 Natradio
15:02 Touren på P3
09:36 Rodeo Parlamentet
06:13 SommerMorgen
22:56 P3 med Sara Frost
13:02 LIGA med Touren på P3
04:30 Natradio
18:09 P3 med Signe Vadgaard
10:27 Sommerprogrammet
01:39 Natradio
15:03 Touren på P3
06:15 SommerMorgen
22:42 P3 med Signe Amtoft
12:05 P3 med Signe Vadgaard
04:03 Natradio
18:03 P3 med Sara Frost
09:37 Rodeo Parlamentet
01:32 Natradio
15:08 Touren på P3
05:03 Natradio
21:46 P3 med Pelle Peter Jensen
11:40 Rodeo Parlamentet
03:03 Natradio
18:04 P3 med Sara Frost
08:26 WeekendMorgen
23:05 P3 med Kristian Stanley Halse
14:45 Touren på P3
04:40 Natradio
20:54 P3 med Sara Frost
11:41 Rodeo Parlamentet
02:38 Natradio
07:40 SommerMorgen
15:03 Touren på P3
05:03 Natradio
11:03 Rodeo Parlamentet
02:33 Natradio
21:20 P3 med Signe Amtoft
15:21 Touren på P3
04:03 Natradio
00:05 Natradio
18:02 P3 med Louise Lolle
07:33 WeekendMorgen
23:05 P3 med Kristian Stanley Halse
13:38 Smag på P3
02:10 Natradio
20:57 P3 med Louise Lolle
17:46 P3 med Anders Stegger
03:03 Natradio
13:23 Smag på P3
07:10 SommerMorgen
00:50 Natradio
11:02 P3 med Anders Stegger
05:24 Natradio
23:05 P3 med Signe Amtoft
18:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:04 SommerMorgen
01:54 Natradio
21:07 P3 med Signe Amtoft
06:14 SommerMorgen
12:56 Smag på P3
03:54 Natradio
19:40 P3 med Signe Amtoft
10:04 Mads & Monopolet
02:10 Natradio
16:45 Pressen på P3
06:24 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
08:04 Go’ Morgen P3
23:40 P3 med Jesper Holm
13:30 Smag på P3
04:39 Natradio
21:22 Liga
10:39 Gandhi
01:53 Natradio
14:32 Smag på P3
07:33 Go’ Morgen P3
22:49 P3 med Jesper Holm
12:47 Smag på P3
04:30 Natradio
19:03 Liga
10:03 Mads & Monopolet
01:38 Natradio
17:35 P3 med Signe Amtoft
06:22 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
16:04 P3 med Signe Amtoft
08:04 Go’ Morgen P3
23:57 P3 med Mads Gundersen
14:39 Smag på P3
04:40 Natradio
18:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:18 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
21:14 P3 med Jesper Holm
12:19 Smag på P3
03:30 Natradio
23:05 P3 med Jesper Holm
08:27 WeekendMorgen
05:03 Natradio
02:29 Natradio
17:13 P3 med Signe Amtoft
Pressen på P3
12:28 Smag på P3
08:04 Go’ Morgen P3
16:26 Pressen på P3
14:15 Smag på P3
04:51 Natradio
21:57 P3 med Jesper Holm
09:50 Gandhi
19:45 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:05 Go’ Morgen P3
01:55 Natradio
17:12 P3 med Signe Amtoft
05:49 Natradio
00:05 Natradio
16:04 Liga
07:35 WeekendMorgen
23:05 P3 med Mads Gundersen
13:26 Smag på P3
04:10 Natradio
17:36 P3 med Signe Amtoft
08:04 Go’ Morgen P3
01:39 Natradio
15:03 Pressen på P3
06:23 Go’ Morgen P3
20:02 Liga
12:29 Smag på P3
02:03 Natradio
21:57 P3 med Louise Lolle
11:02 Gandhi
05:03 Natradio
00:42 Natradio
22:25 P3 med Gyrith Cecilie Ross
19:17 Liga
16:26 Liga
13:29 Smag på P3
10:35 Musikquizzen
07:49 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:21 Natradio
20:25 Rodeo
17:25 Liga
14:25 Alpha Omega
08:15 WeekendMorgen
05:27 Natradio
02:17 Natradio
19:29 Liga
13:54 Smag på P3
10:19 Gandhi
07:52 Go’ Morgen P3
04:48 Natradio
01:21 Natradio
18:46 Liga
15:33 Pressen på P3
12:58 Smag på P3
09:47 Gandhi
06:19 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:49 Aftenvagten
20:31 Liga
17:45 P3 med Signe Amtoft
14:39 Smag på P3
08:40 Go’ Morgen P3
05:36 Natradio
02:28 Natradio
22:47 Aftenvagten
19:08 Liga
16:44 Pressen på P3
13:15 Smag på P3
10:51 Gandhi
07:45 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:15 Natradio
21:42 P3 med Pelle Peter Jensen
15:30 Liga
12:23 P3 med Signe Amtoft
09:44 P3 med Signe Amtoft
06:27 P3 Morgen
03:21 Natradio
00:32 Natradio
13:37 Smag på P3
13:54 Smag på P3
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: