Dessert

Denne sang af Dawin er blevet spillet 407 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
09:24 De Gode Nyheder
20:11 Liga
22:14 Aftenvagten
05:14 Natradio
16:58 P3’s Museum for Kunst: P3s Museum for Kunst
02:45 Natradio
09:54 P3 med Svenne Lund Jensen
08:53 P3 Morgen
03:54 Natradio
15:29 P3 med Svenne Lund Jensen
21:42 Aftenvagten
03:30 Natradio
07:32 WeekendMorgen
00:14 Natradio
10:16 P3 med Svenne Lund Jensen
17:35 Liga
03:48 Natradio
15:16 Tue og Tony
05:30 Natradio
22:23 Aftenvagten
01:45 Natradio
13:10 Lågsus
18:59 Liga
03:51 Natradio
10:08 Danskerbingo
03:47 Natradio
14:48 P3 med Andrew Moyo
01:28 Natradio
13:15 Lågsus
21:27 Aftenvagten
18:46 Liga
02:14 Natradio
13:19 Lågsus
00:44 Natradio
16:30 P3 med Andrew Moyo
10:08 Danskerbingo
04:54 Natradio
07:47 WeekendMorgen
19:37 OL på P3
05:26 Natradio
08:49 WeekendMorgen
05:13 Natradio
23:55 OL på P3
01:57 Natradio
03:12 Natradio
20:41 P3 med David Mandel
05:14 Natradio
14:39 P3 med Signe Amtoft
03:29 Natradio
07:32 WeekendMorgen
05:06 Natradio
15:48 Liga med Touren på P3
02:13 Natradio
14:27 Touren på P3
03:48 Natradio
06:29 WeekendMorgen
17:39 Touren på P3
03:16 Natradio
22:14 Aftenvagten
01:27 Natradio
20:40 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
03:53 Natradio
01:14 Natradio
11:11 P3 med Andrew Moyo
04:42 Natradio
16:17 Lågsus
19:48 P3 med Signe Amtoft
00:44 Natradio
11:20 P3 med Andrew Moyo
18:10 P3 med Signe Amtoft
05:57 Natradio
17:27 Lågsus
19:54 P3 med David Mandel
23:38 Aftenvagten
17:27 Lågsus
07:07 WeekendMorgen
15:42 Liga
03:50 Natradio
14:19 Liga
22:17 Aftenvagten
20:41 Liga
16:10 Lågsus
21:50 Aftenvagten
09:08 P3 med Signe Amtoft
18:19 Liga
02:22 Natradio
13:55 Liga
22:10 Aftenvagten
02:13 Natradio
00:32 Natradio
21:36 P3 med Andrew Moyo
05:56 Natradio
09:15 Selskabet
02:46 Natradio
09:15 Ku’ godt på P3
20:53 P3 med Svenne Lund Jensen
07:43 P3 Morgen
05:31 Natradio
16:16 Liga
01:14 Natradio
00:32 Natradio
11:40 P3 med Signe Amtoft
18:26 Liga
00:16 Natradio
06:28 WeekendMorgen
04:54 Natradio
06:17 Go’ Morgen P3
15:54 Liga
11:22 Gandhi
09:17 Gandhi
16:33 Liga
18:57 P3 med Mads Axelsen
00:15 Natradio
14:30 P3 med Nicholas Kawamura
03:14 Natradio
12:24 Danmarks Indsamling på P3
06:48 Danmarks Indsamling på P3
02:13 Natradio
06:41 Go’ Morgen P3
00:15 Natradio
15:56 P3 med Mads Gundersen
21:26 Aftenvagten
09:51 Januar på P3
00:32 Natradio
11:41 Januar på P3
22:39 Aftenvagten
17:23 Lågsus
02:41 Natradio
16:11 Liga
11:43 Musikquizzen
06:18 WeekendMorgen
01:39 Natradio
20:44 P3 med Andrew Moyo
15:15 Liga
10:24 P3 med Mikkel Bagger
05:42 Natradio
00:31 Natradio
19:21 P3 med Andrew Moyo
14:32 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:33 Januar på P3
04:39 Natradio
23:42 Aftenvagten
18:33 P3 med Andrew Moyo
13:26 Smag på P3
03:42 Natradio
22:40 Aftenvagten
02:39 Natradio
21:26 Aftenvagten
16:44 Lågsus
11:19 Smag på P3
01:42 Natradio
20:26 Aftenvagten
15:48 Lågsus
10:23 Smag på P3
05:39 Natradio
19:21 P3 med Andrew Moyo
14:21 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
09:33 P3 med Signe Amtoft
04:39 Natradio
23:33 Aftenradio
18:22 P3 med Andrew Moyo
13:19 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
08:21 P3 med Nicholas Kawamura
03:40 Natradio
22:42 Aftenradio
17:22 P3 med Mads Gundersen
12:21 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
07:31 P3 med Nicholas Kawamura
02:40 Natradio
11:20 Festen & Gæsten
06:53 P3 med Nicholas Kawamura
01:39 Natradio
20:30 Godt nyt
15:25 P3 med Andrew Moyo
10:46 Året der gik
05:42 Natradio
00:41 Natradio
19:38 Godt nyt
09:41 Året der gik
04:32 Natradio
23:43 Aftenradio
18:32 Godt nyt
13:53 Årsopgørelsen
08:15 P3 Morgen
03:39 Natradio
22:31 Aftenradio
17:25 P3 med Signe Amtoft
12:57 Årsopgørelsen
02:31 Natradio
21:41 Aftenradio
16:06 P3 med Signe Amtoft
11:23 P3 med Andrew Moyo
06:57 P3 med Mads Gundersen
01:42 Natradio
15:33 P3 med Signe Amtoft
10:20 P3 med Andrew Moyo
05:40 Natradio
00:39 Natradio
19:22 P3 med Andrew Moyo
14:18 P3 med Signe Amtoft
09:27 Lågsus: Jul
04:40 Natradio
23:37 P3 med Andrew Moyo
18:37 Godt nyt
08:09 P3 Morgen
03:30 Natradio
22:43 P3 med Andrew Moyo
17:25 P3 med Mads Gundersen
12:37 Årsopgørelsen
11:33 Lågsus: Jul
07:27 P3 Morgen
02:39 Natradio
21:23 P3 med Andrew Moyo
11:29 Lågsus: Jul
06:39 P3 Morgen
01:37 Natradio
10:23 Musikquizzen
05:39 Natradio
00:42 Natradio
19:38 P3 med Cathrine Nissen
14:40 P3 med Andrew Moyo
04:31 Natradio
18:33 P3 med Signe Amtoft
08:11 P3 Morgen
03:38 Natradio
16:16 Alpha Omega
02:32 Natradio
15:41 Alpha Omega
10:53 Gandhi
01:39 Natradio
19:26 P3 med Nicholas Kawamura
09:46 Gandhi
00:34 Natradio
04:02 Natradio
22:02 Liga
13:03 Smag på P3
06:04 Go’ Morgen P3
00:50 Natradio
17:05 P3 med Signe Amtoft
11:03 Gandhi
03:02 Natradio
23:04 P3 med Andrew Moyo
05:39 Natradio
21:02 Liga
12:05 Smag på P3
04:02 Natradio
18:02 Liga
17:29 P3 med Signe Amtoft
10:03 Gandhi
02:02 Natradio
16:03 Liga
08:02 WeekendMorgen
00:19 Natradio
14:02 P3 med Andrew Moyo
03:21 Natradio
17:04 P3 med Andrew Moyo
12:05 Smag på P3
04:30 Natradio
18:55 Liga
09:03 Gandhi
02:02 Natradio
15:02 Pressen på P3
06:03 Go’ Morgen P3
22:23 Aftenvagten
12:05 Smag på P3
04:02 Natradio
19:32 Liga
10:03 Gandhi
02:02 Natradio
14:02 Liga
05:32 Natradio
00:19 Natradio
18:56 Rodeo
08:02 WeekendMorgen
01:52 Natradio
17:04 P3 med Gyrith Cecilie Ross
12:04 Smag på P3
04:10 Natradio
22:02 Liga
09:03 Gandhi
20:02 Liga
06:04 Go’ Morgen P3
02:32 Natradio
16:03 Pressen på P3
08:45 Go’ Morgen P3
00:51 Natradio
21:02 Aftenvagten
12:05 Smag på P3
05:31 Natradio
19:03 Liga
03:21 Natradio
17:04 Liga
08:02 WeekendMorgen
00:04 Natradio
14:04 Smag på P3
04:10 Natradio
16:03 Pressen på P3
05:53 Natradio
22:02 Aftenvagten
12:05 Smag på P3
02:50 Natradio
17:03 P3 med Andrew Moyo
00:50 Natradio
20:03 Liga
14:04 Smag på P3
04:49 Natradio
18:03 Liga
12:04 P3 med Signe Amtoft
02:48 Natradio
15:29 P3 med Signe Amtoft
11:02 Gandhi
04:11 Natradio
17:02 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:03 Gandhi
02:02 Natradio
22:44 Aftenvagten
13:03 Smag på P3
05:39 Natradio
10:02 Gandhi
03:29 Natradio
16:51 Pressen på P3
08:26 Go’ Morgen P3
00:36 Natradio
14:02 Liga
06:02 WeekendMorgen
09:04 Mads & Monopolet
01:53 Natradio
22:02 Liga
12:05 Smag på P3
04:31 Natradio
15:56 Pressen på P3
06:04 Go’ Morgen P3
02:02 Natradio
08:45 Go’ Morgen P3
03:50 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:46 Natradio
00:50 Natradio
07:04 Go’ Morgen P3
02:31 Natradio
23:37 P3 med Nicholas Kawamura
04:56 Natradio
20:03 Liga
03:20 Natradio
17:28 P3 med Signe Amtoft
08:45 Go’ Morgen P3
00:33 Natradio
21:03 Aftenvagten
07:04 Go’ Morgen P3
16:02 Pressen på P3
04:48 Natradio
22:19 Aftenvagten
02:31 Natradio
16:40 Liga
03:21 Natradio
05:31 Natradio
18:28 Liga
08:50 P3 Morgen
20:31 Liga
04:56 Natradio
16:43 Pressen på P3
02:30 Natradio
00:50 Natradio
23:15 P3 med Signe Amtoft
16:32 Liga
13:17 Liga
10:32 P3 med Signe Amtoft
07:49 WeekendMorgen
04:29 Natradio
01:21 Natradio
20:24 Rodeo
08:17 WeekendMorgen
05:26 Natradio
02:18 Natradio
16:52 Pressen på P3
13:50 P3 med Signe Amtoft
10:16 Gandhi
07:55 P3 Morgen
04:47 Natradio
21:15 Aftenvagten
15:44 Pressen på P3
12:57 Smag på P3
09:57 Gandhi
03:27 Natradio
23:57 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
20:37 Liga
17:42 P3 med Gyrith Cecilie Ross
14:39 Smag på P3
11:45 Gandhi
08:26 P3 Morgen
05:35 Natradio
02:29 Natradio
22:50 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
19:32 Liga
16:54 Pressen på P3
12:55 Smag på P3
10:45 Gandhi
07:27 P3 Morgen
04:47 Natradio
01:14 Natradio
18:35 Liga
15:28 Pressen på P3
12:49 Smag på P3
09:16 Gandhi
06:50 P3 Morgen
03:20 Natradio
00:34 Natradio