Love Myself

Denne sang af Hailee Steinfeld er blevet spillet 363 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
11:26 Sangskriver: Gæster Panamah
12:40 Sangskriver: Malte Ebert
12:40 Sangskriver: Gæster Moses: “Andreas”
03:56 Natradio
21:27 Aftenvagten
12:49 Lågsus
21:10 Aftenvagten
04:55 Natradio
03:47 Natradio
04:14 Natradio
13:10 P3 med Signe Amtoft
04:14 Natradio
05:13 Natradio
18:58 OL på P3
04:53 Natradio
13:31 OL på P3
21:54 Aftenvagten
05:48 Natradio
17:18 Liga
01:13 Natradio
20:54 Liga
10:43 P3 med Nicholas Kawamura
05:13 Natradio
08:17 WeekendMorgen
00:59 Natradio
05:27 Natradio
09:14 Q på P3
16:08 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:15 Natradio
14:13 Tue og Tony
02:13 Natradio
23:51 P3 med Cathrine Nissen
01:27 Natradio
22:15 Aftenvagten
18:27 Liga
06:10 WeekendMorgen
11:32 P3 med Andrew Moyo
19:14 Liga
01:13 Natradio
09:11 P3 med Andrew Moyo
19:24 Liga
06:26 P3 Morgen
10:10 P3 med Andrew Moyo
17:23 Liga
03:13 Natradio
22:43 Liga
17:28 Liga
23:38 Aftenvagten
09:26 P3 med Andrew Moyo
14:30 P3 med Signe Amtoft
01:43 Natradio
06:19 Go’ Morgen P3
13:44 Smag på P3
19:44 P3 med Andrew Moyo
03:14 Natradio
18:43 Liga
03:14 Natradio
19:45 Liga
03:53 Natradio
13:53 Fiasko på P3
23:22 Genopstået på P3
05:56 Natradio
17:33 P3 med Mikkel Bagger
01:45 Natradio
09:38 Ku’ godt på P3
01:29 Natradio
01:28 Natradio
06:29 WeekendMorgen
04:51 Natradio
01:27 Natradio
09:30 Gandhi
15:54 Tue og Tony
13:58 Smag på P3
P3 Morgen
22:10 Aftenvagten
Aftenvagten
12:34 Smag på P3
02:50 Natradio
22:13 P3 med Mads Axelsen
05:56 Natradio
09:22 Januar på P3
23:43 Aftenvagten
07:43 WeekendMorgen
23:09 P3 med Cathrine Nissen
03:11 Natradio
21:07 Aftenvagten
05:09 Natradio
15:31 P3 med Gyrith Cecilie Ross
23:21 Natradio
11:48 Smag på P3
18:22 P3 med Andrew Moyo
14:17 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
23:12 Aftenradio
10:40 P3 med Signe Amtoft
18:16 P3 med Andrew Moyo
07:42 P3 med Nicholas Kawamura
04:10 Natradio
16:20 P3 med Andrew Moyo
22:43 Aftenradio
19:45 Godt nyt
04:10 Natradio
15:34 P3 med Signe Amtoft
23:44 Aftenradio
09:27 P3 med Andrew Moyo
20:11 Godt nyt
13:17 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:11 Natradio
16:24 P3 med Andrew Moyo
01:46 Natradio
23:31 P3 med Andrew Moyo
19:49 Godt nyt
04:11 Natradio
12:52 P3 med Nicholas Kawamura
16:47 Liga
19:43 P3 med Signe Amtoft
03:28 Natradio
05:14 Natradio
02:11 Natradio
20:44 P3 med Signe Amtoft
17:57 P3 med Signe Amtoft
13:21 P3 med Andrew Moyo
02:42 Natradio
00:29 Natradio
04:10 Natradio
12:48 Smag på P3
02:10 Natradio
05:21 Natradio
18:33 Rodeo
15:43 Pressen på P3
02:10 Natradio
21:38 Aftenvagten
00:12 Natradio
02:11 Natradio
19:34 Liga
16:41 Pressen på P3
04:53 Natradio
20:30 Liga
00:47 Natradio
12:21 P3 med Nicholas Kawamura
13:26 P3 med Mads Gundersen
06:25 WeekendMorgen
01:14 Natradio
04:47 Natradio
22:46 Liga
18:57 Liga
14:02 P3 med Signe Amtoft
06:11 WeekendMorgen
20:44 Liga
23:36 Aftenvagten
13:26 Smag på P3
21:02 Aftenvagten
04:18 Natradio
09:18 Mads & Monopolet
00:56 Natradio
14:28 Smag på P3
19:23 Liga
04:20 Natradio
22:12 Liga
12:27 Smag på P3
00:22 Natradio
04:45 Natradio
19:41 Liga
00:26 Natradio
07:18 WeekendMorgen
20:09 Liga
16:55 P3 med Signe Amtoft
02:21 Natradio
15:03 Pressen på P3
00:32 Natradio
13:03 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:02 Natradio
20:02 Liga
11:02 Gandhi
02:02 Natradio
18:02 Liga
06:02 WeekendMorgen
13:03 Alpha Omega
03:21 Natradio
16:04 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:57 Natradio
21:03 Liga
11:03 P3 med Signe Amtoft
01:52 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:31 Natradio
13:02 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:58 Natradio
16:17 Pressen på P3
12:05 P3 med Signe Amtoft
03:02 Natradio
15:15 P3 med Andrew Moyo
05:02 Natradio
11:02 Gandhi
02:02 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:02 P3 Morgen
23:04 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
13:02 Smag på P3
03:48 Natradio
11:35 Gandhi
02:02 Natradio
07:03 P3 Morgen
00:54 Natradio
21:03 Liga
12:05 P3 med Nicholas Kawamura
04:58 Natradio
19:02 Rodeo
Mads & Monopolet
01:53 Natradio
13:03 Smag på P3
06:03 Go’ Morgen P3
11:03 Gandhi
03:03 Natradio
18:03 Liga
00:32 Natradio
13:02 Smag på P3
04:50 Natradio
20:03 Liga
15:20 Pressen på P3
10:03 Gandhi
02:31 Natradio
18:46 Liga
08:02 WeekendMorgen
00:58 Natradio
14:01 Alpha Omega
05:33 Natradio
19:03 Liga
09:03 Gandhi
03:58 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:04 Go’ Morgen P3
01:50 Natradio
22:02 Liga
13:02 Smag på P3
04:31 Natradio
20:02 Liga
11:35 Gandhi
02:57 Natradio
18:03 Liga
07:04 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
04:56 Natradio
02:57 Natradio
19:33 Liga
00:50 Natradio
14:04 P3 med Signe Amtoft
05:20 Natradio
22:03 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
11:49 Gandhi
02:33 Natradio
19:02 Liga
08:50 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
15:25 Pressen på P3
06:03 Go’ Morgen P3
23:37 P3 med Nicholas Kawamura
09:04 Musikquizzen
01:30 Natradio
14:02 Alpha Omega
05:03 Natradio
19:45 Liga
08:47 Go’ Morgen P3
00:33 Natradio
12:04 Smag på P3
04:56 Natradio
18:02 Liga
09:03 Gandhi
02:49 Natradio
16:03 Pressen på P3
07:03 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
19:27 Liga
12:44 Smag på P3
04:50 Natradio
23:33 P3 med Nicholas Kawamura
10:17 Musikquizzen
02:47 Natradio
16:03 Liga
08:02 WeekendMorgen
01:03 Natradio
13:03 Smag på P3
03:58 Natradio
11:03 Gandhi
02:02 Natradio
17:01 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:04 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
14:02 Smag på P3
08:43 Go’ Morgen P3
21:03 Aftenvagten
16:22 P3 med Nicholas Kawamura
12:04 Smag på P3
05:31 Natradio
02:32 Natradio
19:03 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
11:39 Musikquizzen
00:57 Natradio
16:03 Liga
07:57 WeekendMorgen
23:39 P3 med Mads Gundersen
12:06 P3 med Signe Amtoft
04:10 Natradio
18:33 Liga
09:03 Gandhi
02:03 Natradio
22:35 Aftenvagten
16:36 Pressen på P3
07:04 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
12:05 Smag på P3
03:28 Natradio
20:03 Liga
06:03 Go’ Morgen P3
22:48 Liga
19:56 Liga
16:34 Liga
13:50 Liga
10:18 Musikquizzen
07:51 WeekendMorgen
04:29 Natradio
01:21 Natradio
20:17 Rodeo
17:57 Liga
14:17 P3 med Signe Amtoft
11:56 Mads & Monopolet
08:18 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:17 Natradio
19:38 Liga
13:42 Smag på P3
10:29 Gandhi
07:56 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:20 Natradio
18:54 Liga
15:57 Pressen på P3
12:25 Smag på P3
10:10 Gandhi
07:15 Go’ Morgen P3
03:29 Natradio
23:40 Aftenvagten
20:50 Liga
17:39 P3 med Gyrith Cecilie Ross
13:48 Smag på P3
11:37 Gandhi
08:56 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:28 Natradio
22:15 Aftenvagten
20:12 Liga
13:53 Smag på P3
11:08 Gandhi
07:50 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:13 Natradio
21:42 P3 med Nicholas Kawamura
18:15 Liga
15:29 Pressen på P3
12:49 Smag på P3
09:15 Gandhi
06:54 Go’ Morgen P3
03:22 Natradio
00:32 Natradio