Love Myself

Denne sang af Hailee Steinfeld er blevet spillet 356 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 24. august 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2015
Indsp.land U.S.A.
Hovedkunstner Hailee Steinfeld
Komponist Julia Michaels
Komponist Justin Tranter
Komponist Mattias Larsson
Komponist Oscar Holter
Komponist Robin Fredriksson
Mastering Randy Merrill
Mastering Tom Coyne
Mixer Serban Ghenea
Producer Mattman & Robin
Producer Oscar Holter
Medvirkende Hailee Steinfeld (Sang)
Julia Michaels (Kor)
Justin Tranter (Kor)
Mattman & Robin (Diverse instrumenter, Programmering)
Max Martin (Percussion, Programmering, Synthesizer)
Oscar Holter (Diverse instrumenter, Programmering)

Kilde: DR

Afspilningslog

Dato Program
11:26 Sangskriver: Gæster Panamah
12:40 Sangskriver: Malte Ebert
12:40 Sangskriver: Gæster Moses: “Andreas”
03:56 Natradio
21:27 Aftenvagten
12:49 Lågsus
21:10 Aftenvagten
04:55 Natradio
03:47 Natradio
04:14 Natradio
13:10 P3 med Signe Amtoft
04:14 Natradio
05:13 Natradio
18:58 OL på P3
04:53 Natradio
13:31 OL på P3
21:54 Aftenvagten
05:48 Natradio
17:18 Liga
01:13 Natradio
20:54 Liga
10:43 P3 med Nicholas Kawamura
05:13 Natradio
08:17 WeekendMorgen
00:59 Natradio
05:27 Natradio
09:14 Q på P3
16:08 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:15 Natradio
14:13 Tue og Tony
02:13 Natradio
23:51 P3 med Cathrine Nissen
01:27 Natradio
22:15 Aftenvagten
18:27 Liga
06:10 WeekendMorgen
11:32 P3 med Andrew Moyo
19:14 Liga
01:13 Natradio
09:11 P3 med Andrew Moyo
19:24 Liga
06:26 P3 Morgen
10:10 P3 med Andrew Moyo
17:23 Liga
03:13 Natradio
22:43 Liga
17:28 Liga
23:38 Aftenvagten
09:26 P3 med Andrew Moyo
14:30 P3 med Signe Amtoft
01:43 Natradio
06:19 Go’ Morgen P3
13:44 Smag på P3
19:44 P3 med Andrew Moyo
03:14 Natradio
18:43 Liga
03:14 Natradio
19:45 Liga
03:53 Natradio
13:53 Fiasko på P3
23:22 Genopstået på P3
05:56 Natradio
01:45 Natradio
09:38 Ku’ godt på P3
01:29 Natradio
01:28 Natradio
06:29 WeekendMorgen
04:51 Natradio
01:27 Natradio
09:30 Gandhi
15:54 Tue og Tony
13:58 Smag på P3
22:10 Aftenvagten
12:34 Smag på P3
02:50 Natradio
22:13 P3 med Mads Axelsen
05:56 Natradio
09:22 Januar på P3
23:43 Aftenvagten
07:43 WeekendMorgen
23:09 P3 med Cathrine Nissen
03:11 Natradio
21:07 Aftenvagten
05:09 Natradio
15:31 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:48 Smag på P3
18:22 P3 med Andrew Moyo
02:53 Natradio
14:17 P3 med Pelle Peter Jensen
23:12 Aftenradio
10:40 P3 med Signe Amtoft
18:16 P3 med Andrew Moyo
07:42 P3 med Nicholas Kawamura
04:10 Natradio
16:20 P3 med Andrew Moyo
22:43 Aftenradio
19:45 Godt nyt
04:10 Natradio
15:34 P3 med Signe Amtoft
23:44 Aftenradio
09:27 P3 med Andrew Moyo
20:11 Godt nyt
13:17 P3 med Pelle Peter Jensen
05:11 Natradio
16:24 P3 med Andrew Moyo
01:46 Natradio
23:31 P3 med Andrew Moyo
19:49 Godt nyt
04:11 Natradio
12:52 P3 med Nicholas Kawamura
16:47 Liga
19:43 P3 med Signe Amtoft
03:28 Natradio
05:14 Natradio
02:11 Natradio
20:44 P3 med Signe Amtoft
17:57 P3 med Signe Amtoft
13:21 P3 med Andrew Moyo
02:42 Natradio
00:29 Natradio
04:10 Natradio
12:48 Smag på P3
02:10 Natradio
05:21 Natradio
18:33 Rodeo
15:43 Pressen på P3
02:10 Natradio
21:38 Aftenvagten
00:12 Natradio
02:11 Natradio
19:34 Liga
16:41 Pressen på P3
04:53 Natradio
20:30 Liga
00:47 Natradio
12:21 P3 med Nicholas Kawamura
13:26 P3 med Mads Gundersen
06:25 WeekendMorgen
01:14 Natradio
04:47 Natradio
22:46 Liga
18:57 Liga
14:02 P3 med Signe Amtoft
06:11 WeekendMorgen
20:44 Liga
23:36 Aftenvagten
13:26 Smag på P3
21:02 Aftenvagten
04:18 Natradio
09:18 Mads & Monopolet
00:56 Natradio
14:28 Smag på P3
19:23 Liga
04:20 Natradio
22:12 Liga
12:27 Smag på P3
00:22 Natradio
04:45 Natradio
19:41 Liga
00:26 Natradio
07:18 WeekendMorgen
20:09 Liga
16:55 P3 med Signe Amtoft
02:21 Natradio
15:03 Pressen på P3
00:32 Natradio
13:03 P3 med Pelle Peter Jensen
04:02 Natradio
20:02 Liga
11:02 Gandhi
02:02 Natradio
18:02 Liga
06:02 WeekendMorgen
13:03 Alpha Omega
03:21 Natradio
16:04 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:57 Natradio
21:03 Liga
11:03 P3 med Signe Amtoft
01:52 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:31 Natradio
13:02 P3 med Pelle Peter Jensen
02:58 Natradio
16:17 Pressen på P3
12:05 P3 med Signe Amtoft
03:02 Natradio
15:15 P3 med Andrew Moyo
05:02 Natradio
11:02 Gandhi
02:02 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:02 P3 Morgen
23:04 P3 med Pelle Peter Jensen
13:02 Smag på P3
03:48 Natradio
11:35 Gandhi
02:02 Natradio
07:03 P3 Morgen
00:54 Natradio
21:03 Liga
12:05 P3 med Nicholas Kawamura
04:58 Natradio
19:02 Rodeo
Mads & Monopolet
01:53 Natradio
13:03 Smag på P3
06:03 Go’ Morgen P3
11:03 Gandhi
03:03 Natradio
18:03 Liga
00:32 Natradio
13:02 Smag på P3
04:50 Natradio
20:03 Liga
15:20 Pressen på P3
10:03 Gandhi
02:31 Natradio
18:46 Liga
08:02 WeekendMorgen
00:58 Natradio
14:01 Alpha Omega
05:33 Natradio
19:03 Liga
09:03 Gandhi
03:58 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:04 Go’ Morgen P3
01:50 Natradio
22:02 Liga
13:02 Smag på P3
04:31 Natradio
20:02 Liga
11:35 Gandhi
02:57 Natradio
18:03 Liga
07:04 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
04:56 Natradio
02:57 Natradio
19:33 Liga
00:50 Natradio
14:04 P3 med Signe Amtoft
05:20 Natradio
22:03 P3 med Pelle Peter Jensen
11:49 Gandhi
02:33 Natradio
19:02 Liga
08:50 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
15:25 Pressen på P3
06:03 Go’ Morgen P3
23:37 P3 med Nicholas Kawamura
09:04 Musikquizzen
01:30 Natradio
14:02 Alpha Omega
05:03 Natradio
19:45 Liga
08:47 Go’ Morgen P3
00:33 Natradio
12:04 Smag på P3
04:56 Natradio
18:02 Liga
09:03 Gandhi
02:49 Natradio
16:03 Pressen på P3
07:03 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
19:27 Liga
12:44 Smag på P3
04:50 Natradio
10:17 Musikquizzen
02:47 Natradio
16:03 Liga
08:02 WeekendMorgen
01:03 Natradio
13:03 Smag på P3
03:58 Natradio
11:03 Gandhi
02:02 Natradio
17:01 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:04 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
14:02 Smag på P3
08:43 Go’ Morgen P3
21:03 Aftenvagten
16:22 P3 med Nicholas Kawamura
12:04 Smag på P3
05:31 Natradio
02:32 Natradio
19:03 P3 med Pelle Peter Jensen
11:39 Musikquizzen
00:57 Natradio
16:03 Liga
07:57 WeekendMorgen
23:39 P3 med Mads Gundersen
12:06 P3 med Signe Amtoft
04:10 Natradio
18:33 Liga
09:03 Gandhi
02:03 Natradio
22:35 Aftenvagten
16:36 Pressen på P3
07:04 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
12:05 Smag på P3
03:28 Natradio
20:03 Liga
06:03 Go’ Morgen P3
22:48 Liga
19:56 Liga
16:34 Liga
13:50 Liga
10:18 Musikquizzen
07:51 WeekendMorgen
04:29 Natradio
01:21 Natradio
20:17 Rodeo
17:57 Liga
14:17 P3 med Signe Amtoft
11:56 Mads & Monopolet
08:18 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:17 Natradio
19:38 Liga
13:42 Smag på P3
10:29 Gandhi
07:56 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:20 Natradio
18:54 Liga
15:57 Pressen på P3
12:25 Smag på P3
10:10 Gandhi
07:15 Go’ Morgen P3
03:29 Natradio
23:40 Aftenvagten
20:50 Liga
17:39 P3 med Gyrith Cecilie Ross
13:48 Smag på P3
11:37 Gandhi
08:56 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:28 Natradio
22:15 Aftenvagten
20:12 Liga
13:53 Smag på P3
11:08 Gandhi
21:42 P3 med Nicholas Kawamura
18:15 Liga
15:29 Pressen på P3
12:49 Smag på P3
09:15 Gandhi
06:54 Go’ Morgen P3
03:22 Natradio
00:32 Natradio