New Americana

Denne sang af Halsey er blevet spillet 322 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 31. august 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2015
Indsp.land U.S.A.
Hovedkunstner Halsey
Komponist Ashley Nicolette Frangipane
Komponist Chandra Uber
Komponist James Mtume
Komponist Lawrence Principato
Producer Lido
Medvirkende Halsey (Sang)

Kilde: DR

Afspilningslog

Dato Program
13:31 P3 med Kenneth K
22:57 P3 med Kenneth K
12:54 P3 med Kenneth K
19:53 P3 med Kenneth K
11:51 De Gode Nyheder
22:57 Liga
12:39 Lågsus
09:32 Danskerbingo
01:54 Natradio
12:15 Lågsus
17:26 Liga
12:15 Lågsus
06:19 Go’ Morgen P3
02:34 Natradio
20:42 OL på P3
03:55 Natradio
10:35 P3 med Pelle Peter Jensen
05:58 Natradio
17:53 Liga
05:27 Natradio
05:56 Natradio
08:40 SommerMorgen
05:34 Natradio
11:13 Q på P3
04:42 Natradio
06:14 WeekendMorgen
01:28 Natradio
11:11 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:38 Go’ Morgen P3
01:46 Natradio
06:07 Go’ Morgen P3
01:27 Natradio
06:10 WeekendMorgen
18:51 Liga
10:11 P3 med Andrew Moyo
14:49 Liga
09:13 Gandhi
03:52 Natradio
12:15 Smag på P3
04:54 Natradio
14:48 P3 med Signe Amtoft
02:13 Natradio
02:13 Natradio
22:52 Aftenvagten
22:46 Aftenvagten
12:19 Smag på P3
06:19 Go’ Morgen P3
14:17 Tue og Tony
21:32 Aftenvagten
12:21 Smag på P3
19:18 P3 med Svenne Lund Jensen
00:12 Natradio
18:27 Liga
22:31 P3 med Mads Axelsen
04:13 Natradio
17:31 Lågsus
02:10 Natradio
04:51 Natradio
19:26 P3 med Mads Axelsen
01:46 Natradio
05:29 Natradio
18:23 P3 med Andrew Moyo
21:51 Liga
01:29 Natradio
12:09 Smag på P3
03:38 Natradio
00:12 Natradio
06:07 WeekendMorgen
02:53 Natradio
03:10 Natradio
22:26 Aftenvagten
12:45 Smag på P3
19:21 P3 med Andrew Moyo
05:10 Natradio
10:47 Januar på P3
01:53 Natradio
14:26 P3 med Mads Gundersen
00:12 Natradio
20:40 P3 med Andrew Moyo
11:31 Januar på P3
18:39 P3 med Andrew Moyo
00:12 Natradio
04:41 Natradio
22:10 Aftenradio
13:29 P3 med Pelle Peter Jensen
18:26 P3 med Andrew Moyo
10:20 P3 med Signe Amtoft
14:36 P3 med Pelle Peter Jensen
04:41 Natradio
08:40 P3 med Nicholas Kawamura
18:57 Godt nyt
02:46 Natradio
15:35 P3 med Andrew Moyo
21:14 Aftenradio
05:10 Natradio
01:47 Natradio
10:28 P3 med Andrew Moyo
21:14 Aftenradio
05:29 Natradio
17:26 P3 med Andrew Moyo
23:51 P3 med Andrew Moyo
20:57 Godt nyt
03:10 Natradio
15:30 P3 med Mads Gundersen
19:14 P3 med Pelle Peter Jensen
01:10 Natradio
07:53 WeekendMorgen
20:31 P3 med Signe Amtoft
00:30 Natradio
22:03 Aftenvagten
18:42 P3 med Signe Amtoft
14:21 P3 med Andrew Moyo
02:53 Natradio
12:57 Smag på P3
23:09 P3 med Andrew Moyo
03:11 Natradio
11:07 Gandhi
04:14 Natradio
19:22 Liga
23:42 Aftenvagten
03:10 Natradio
22:06 Aftenvagten
17:11 Liga
12:24 Alpha Omega
15:35 Pressen på P3
01:11 Natradio
04:11 Natradio
17:30 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:08 Natradio
05:10 Natradio
23:32 Aftenvagten
02:47 Natradio
13:09 Smag på P3
21:42 Aftenvagten
15:57 Liga
04:14 Natradio
13:20 P3 med Louise Lolle
01:13 Natradio
23:43 Aftenvagten
03:41 Natradio
22:07 Aftenvagten
01:57 Natradio
11:10 Musikquizzen
19:46 Rodeo
06:35 WeekendMorgen
23:53 P3 med Signe Amtoft
15:21 Pressen på P3
03:21 Natradio
11:20 Gandhi
20:19 Liga
01:36 Natradio
03:21 Natradio
22:47 Aftenvagten
10:40 Gandhi
19:47 Liga
06:42 WeekendMorgen
15:29 P3 med Signe Amtoft
02:21 Natradio
22:07 Aftenvagten
06:24 Go’ Morgen P3
19:24 Liga
04:22 Natradio
15:07 Pressen på P3
02:21 Natradio
12:54 P3 med Nicholas Kawamura
02:27 Natradio
07:34 WeekendMorgen
04:20 Natradio
17:16 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:55 Natradio
21:42 Liga
11:20 P3 med Signe Amtoft
07:28 Go’ Morgen P3
18:32 Liga
03:26 Natradio
14:54 Liga
01:49 Natradio
11:51 P3 med Signe Amtoft
20:55 P3 Guld optakt
06:39 P3 Morgen
17:11 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:22 Natradio
04:21 Natradio
14:40 Smag på P3
01:21 Natradio
21:08 Barometeret
10:33 Gandhi
07:19 WeekendMorgen
15:33 P3 med Andrew Moyo
01:21 Natradio
11:36 Gandhi
05:28 Natradio
09:57 Gandhi
02:21 Natradio
21:03 Aftenvagten
14:44 Smag på P3
11:02 Gandhi
04:31 Natradio
19:02 Liga
09:04 Musikquizzen
02:03 Natradio
16:02 Liga
06:42 WeekendMorgen
00:05 Natradio
12:04 Smag på P3
04:10 Natradio
19:02 Liga
09:04 Gandhi
01:33 Natradio
17:02 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:04 Go’ Morgen P3
21:02 Liga
13:02 Smag på P3
04:50 Natradio
20:45 Liga
09:44 Gandhi
02:31 Natradio
17:03 Liga
07:03 WeekendMorgen
00:57 Natradio
13:04 Alpha Omega
05:03 Natradio
21:32 Liga
11:03 Gandhi
02:31 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:03 Go’ Morgen P3
23:05 P3 med Pelle Peter Jensen
12:06 P3 med Signe Amtoft
11:56 Gandhi
01:58 Natradio
10:03 Gandhi
03:27 Natradio
22:37 Aftenvagten
13:02 P3 med Nicholas Kawamura
05:31 Natradio
00:36 Natradio
11:03 Musikquizzen
03:20 Natradio
07:57 WeekendMorgen
12:05 Smag på P3
04:10 Natradio
17:02 P3 med Mads Gundersen
06:04 Go’ Morgen P3
01:30 Natradio
19:28 Liga
10:02 Gandhi
03:50 Natradio
23:36 Aftenvagten
13:53 Smag på P3
05:47 Natradio
00:05 Natradio
17:02 P3 med Mads Gundersen
07:57 Go’ Morgen P3
02:03 Natradio
20:22 Barometeret
15:02 Liga
05:46 Natradio
12:51 Alpha Omega
03:21 Natradio
18:03 Liga
09:04 P3 med Signe Amtoft
01:02 Natradio
16:02 Pressen på P3
05:55 Natradio
22:02 Aftenvagten
13:04 Smag på P3
04:03 Natradio
09:04 Gandhi
00:52 Natradio
06:04 Go’ Morgen P3
19:34 P3 med Pelle Peter Jensen
16:53 Liga
14:13 P3 med Nicholas Kawamura
11:52 Musikquizzen
07:51 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:20 Natradio
20:54 Rodeo
17:44 Liga
14:24 Alpha Omega
11:57 Mads & Monopolet
08:19 WeekendMorgen
05:25 Natradio
02:17 Natradio
22:44 Liga
19:30 Liga
16:26 Pressen på P3
13:37 P3 med Signe Amtoft
10:32 Gandhi
07:57 Go’ Morgen P3
04:47 Natradio
01:22 Natradio
18:18 Liga
15:41 Pressen på P3
12:37 Smag på P3
06:57 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:16 Aftenvagten
20:44 Liga
17:35 P3 med Gyrith Cecilie Ross
14:36 Smag på P3
11:36 Gandhi
09:22 Gandhi
05:35 Natradio
02:28 Natradio
22:26 Aftenvagten
19:30 Liga
16:55 Pressen på P3
13:36 Smag på P3
10:35 Gandhi
07:27 Go’ Morgen P3
04:47 Natradio
01:13 Natradio
21:46 Aftenvagten
18:50 Liga
15:28 Pressen på P3
12:40 Smag på P3
09:15 Gandhi
07:13 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
00:34 Natradio