New Americana

Denne sang af Halsey er blevet spillet 322 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
13:31 P3 med Kenneth K
22:57 P3 med Kenneth K
12:54 P3 med Kenneth K
19:53 P3 med Kenneth K
11:51 De Gode Nyheder
22:57 Liga
12:39 Lågsus
09:32 Danskerbingo
01:54 Natradio
12:15 Lågsus
17:26 Liga
12:15 Lågsus
06:19 Go’ Morgen P3
02:34 Natradio
20:42 OL på P3
03:55 Natradio
10:35 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:58 Natradio
17:53 Liga
05:27 Natradio
05:56 Natradio
08:40 SommerMorgen
05:34 Natradio
11:13 Q på P3
04:42 Natradio
06:14 WeekendMorgen
01:28 Natradio
11:11 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:38 Go’ Morgen P3
01:46 Natradio
06:07 Go’ Morgen P3
01:27 Natradio
06:10 WeekendMorgen
18:51 Liga
10:11 P3 med Andrew Moyo
14:49 Liga
09:13 Gandhi
03:52 Natradio
12:15 Smag på P3
04:54 Natradio
22:21 Genopstået på P3
14:48 P3 med Signe Amtoft
02:13 Natradio
02:13 Natradio
22:52 Aftenvagten
22:46 Aftenvagten
12:19 Smag på P3
06:19 Go’ Morgen P3
14:17 Tue og Tony
21:32 Aftenvagten
12:21 Smag på P3
19:18 P3 med Svenne Lund Jensen
00:12 Natradio
18:27 Liga
22:31 P3 med Mads Axelsen
04:13 Natradio
17:31 Lågsus
02:10 Natradio
04:51 Natradio
19:26 P3 med Mads Axelsen
01:46 Natradio
05:29 Natradio
18:23 P3 med Andrew Moyo
21:51 Liga
01:29 Natradio
12:09 Smag på P3
00:12 Natradio
06:07 WeekendMorgen
02:53 Natradio
03:10 Natradio
22:26 Aftenvagten
12:45 Smag på P3
19:21 P3 med Andrew Moyo
05:10 Natradio
10:47 Januar på P3
01:53 Natradio
14:26 P3 med Mads Gundersen
00:12 Natradio
20:40 P3 med Andrew Moyo
11:31 Januar på P3
18:39 P3 med Andrew Moyo
00:12 Natradio
04:41 Natradio
22:10 Aftenradio
13:29 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
18:26 P3 med Andrew Moyo
10:20 P3 med Signe Amtoft
14:36 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:41 Natradio
08:40 P3 med Nicholas Kawamura
18:57 Godt nyt
02:46 Natradio
15:35 P3 med Andrew Moyo
21:14 Aftenradio
05:10 Natradio
01:47 Natradio
10:28 P3 med Andrew Moyo
21:14 Aftenradio
05:29 Natradio
17:26 P3 med Andrew Moyo
23:51 P3 med Andrew Moyo
20:57 Godt nyt
03:10 Natradio
15:30 P3 med Mads Gundersen
19:14 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
01:10 Natradio
07:53 WeekendMorgen
20:31 P3 med Signe Amtoft
00:30 Natradio
22:03 Aftenvagten
18:42 P3 med Signe Amtoft
14:21 P3 med Andrew Moyo
02:53 Natradio
12:57 Smag på P3
23:09 P3 med Andrew Moyo
03:11 Natradio
11:07 Gandhi
04:14 Natradio
19:22 Liga
23:42 Aftenvagten
03:10 Natradio
22:06 Aftenvagten
17:11 Liga
12:24 Alpha Omega
15:35 Pressen på P3
01:11 Natradio
04:11 Natradio
17:30 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:08 Natradio
05:10 Natradio
23:32 Aftenvagten
02:47 Natradio
13:09 Smag på P3
21:42 Aftenvagten
15:57 Liga
04:14 Natradio
13:20 P3 med Louise Lolle
01:13 Natradio
23:43 Aftenvagten
03:41 Natradio
22:07 Aftenvagten
01:57 Natradio
11:10 Musikquizzen
19:46 Rodeo
06:35 WeekendMorgen
23:53 P3 med Signe Amtoft
15:21 Pressen på P3
03:21 Natradio
11:20 Gandhi
20:19 Liga
01:36 Natradio
03:21 Natradio
22:47 Aftenvagten
10:40 Gandhi
19:47 Liga
06:42 WeekendMorgen
15:29 P3 med Signe Amtoft
02:21 Natradio
22:07 Aftenvagten
06:24 Go’ Morgen P3
19:24 Liga
04:22 Natradio
15:07 Pressen på P3
02:21 Natradio
12:54 P3 med Nicholas Kawamura
01:27 Natradio
07:34 WeekendMorgen
04:20 Natradio
17:16 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:55 Natradio
21:42 Liga
11:20 P3 med Signe Amtoft
07:28 Go’ Morgen P3
18:32 Liga
03:26 Natradio
14:54 Liga
01:49 Natradio
11:51 P3 med Signe Amtoft
20:55 Optakt til P3 Guld: P3 Guld optakt
06:39 P3 Morgen
17:11 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:22 Natradio
04:21 Natradio
14:40 Smag på P3
01:21 Natradio
21:08 Barometeret
10:33 Gandhi
07:19 WeekendMorgen
15:33 P3 med Andrew Moyo
01:21 Natradio
11:36 Gandhi
05:28 Natradio
09:57 Gandhi
02:21 Natradio
21:03 Aftenvagten
14:44 Smag på P3
11:02 Gandhi
04:31 Natradio
19:02 Liga
09:04 Musikquizzen
02:03 Natradio
16:02 Liga
06:42 WeekendMorgen
00:05 Natradio
12:04 Smag på P3
04:10 Natradio
19:02 Liga
09:04 Gandhi
01:33 Natradio
17:02 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:04 Go’ Morgen P3
21:02 Liga
13:02 Smag på P3
04:50 Natradio
20:45 Liga
09:44 Gandhi
02:31 Natradio
17:03 Liga
07:03 WeekendMorgen
00:57 Natradio
13:04 Alpha Omega
05:03 Natradio
21:32 Liga
11:03 Gandhi
02:31 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:03 Go’ Morgen P3
23:05 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
12:06 P3 med Signe Amtoft
11:56 Gandhi
01:58 Natradio
10:03 Gandhi
03:27 Natradio
22:37 Aftenvagten
13:02 P3 med Nicholas Kawamura
05:31 Natradio
00:36 Natradio
11:03 Musikquizzen
03:20 Natradio
07:57 WeekendMorgen
12:05 Smag på P3
04:10 Natradio
17:02 P3 med Mads Gundersen
06:04 Go’ Morgen P3
01:30 Natradio
19:28 Liga
10:02 Gandhi
03:50 Natradio
23:36 Aftenvagten
13:53 Smag på P3
05:47 Natradio
00:05 Natradio
17:02 P3 med Mads Gundersen
07:57 Go’ Morgen P3
02:03 Natradio
20:22 Barometeret
15:02 Liga
05:46 Natradio
12:51 Alpha Omega
03:21 Natradio
18:03 Liga
09:04 P3 med Signe Amtoft
01:02 Natradio
16:02 Pressen på P3
05:55 Natradio
22:02 Aftenvagten
13:04 Smag på P3
04:03 Natradio
09:04 Gandhi
00:52 Natradio
06:04 Go’ Morgen P3
19:34 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
16:53 Liga
14:13 P3 med Nicholas Kawamura
11:52 Musikquizzen
07:51 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:20 Natradio
20:54 Rodeo
17:44 Liga
14:24 Alpha Omega
11:57 Mads & Monopolet
08:19 WeekendMorgen
05:25 Natradio
02:17 Natradio
22:44 Liga
19:30 Liga
16:26 Pressen på P3
13:37 P3 med Signe Amtoft
10:32 Gandhi
07:57 Go’ Morgen P3
04:47 Natradio
01:22 Natradio
18:18 Liga
15:41 Pressen på P3
12:37 Smag på P3
06:57 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:16 Aftenvagten
20:44 Liga
17:35 P3 med Gyrith Cecilie Ross
14:36 Smag på P3
11:36 Gandhi
09:22 Gandhi
05:35 Natradio
02:28 Natradio
22:26 Aftenvagten
19:30 Liga
16:55 Pressen på P3
13:36 Smag på P3
10:35 Gandhi
07:27 Go’ Morgen P3
04:47 Natradio
01:13 Natradio
21:46 Aftenvagten
18:50 Liga
15:28 Pressen på P3
12:40 Smag på P3
09:15 Gandhi
07:13 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
00:34 Natradio