Yoga

Denne sang af Janelle Monáe featuring Jidenna er blevet spillet 372 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2019 2
  • 2017 4
  • 2016 46
  • 2015 320

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
20:28 Festival på P3
15:08 Liga
11:39 Danskerbingo
22:29 P3 med Christoffer Stenbakken
13:49 P3 med Signe Amtoft
13:05 P3 med Signe Amtoft
11:57 De Gode Nyheder
09:38 De Gode Nyheder
07:05 Go’ Morgen P3
06:26 Go’ Morgen P3
22:48 Liga
01:18 Natradio
12:16 Fiasko på P3
04:13 Natradio
07:23 P3 Morgen
11:22 P3 med Svenne Lund Jensen
07:06 P3 Morgen
04:52 Natradio
22:11 Aftenvagten
10:08 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:06 Natradio
21:57 Aftenvagten
00:45 Natradio
09:56 P3 med Andrew Moyo
05:29 Natradio
04:15 Natradio
17:56 Liga
06:57 Go’ Morgen P3
00:15 Natradio
06:46 P3 Morgen
14:17 Tue og Tony
21:47 Aftenvagten
20:13 P3 med Mads Axelsen
17:12 P3 med Louise Lolle
06:28 WeekendMorgen
04:14 Natradio
15:22 Danmarks Indsamling på P3
19:11 P3 med Svenne Lund Jensen
17:20 Lågsus
13:18 P3 med Andrew Moyo
01:14 Natradio
08:41 Go’ Morgen P3
19:36 P3 med Andrew Moyo
20:45 P3 med Andrew Moyo
07:11 Go’ Morgen P3
17:39 Lågsus
07:28 WeekendMorgen
19:14 P3 med Andrew Moyo
02:14 Natradio
09:36 Januar på P3
13:35 P3 med Pelle Peter Jensen
23:44 Aftenradio
10:46 Festen & Gæsten
07:07 P3 med Nicholas Kawamura
03:32 Natradio
09:35 P3 med Andrew Moyo
18:49 P3 med Andrew Moyo
01:14 Natradio
23:37 P3 med Pelle Peter Jensen
07:09 WeekendMorgen
03:13 Natradio
13:16 P3 med Andrew Moyo
06:11 Go’ Morgen P3
03:32 Natradio
11:20 Musikquizzen
01:41 Natradio
18:20 Liga
12:34 P3 med Nicholas Kawamura
05:13 Natradio
08:26 Go’ Morgen P3
16:39 Pressen på P3
04:43 Natradio
14:45 P3 med Signe Amtoft
15:17 Liga
10:37 Gandhi
06:51 Go’ Morgen P3
04:53 Natradio
18:38 Liga
06:53 Go’ Morgen P3
04:53 Natradio
19:32 Liga
07:33 P3 Morgen
16:51 Pressen på P3
10:42 P3 med Signe Amtoft
19:41 Liga
04:42 Natradio
16:56 Pressen på P3
02:14 Natradio
06:53 Go’ Morgen P3
07:38 Go’ Morgen P3
21:37 Aftenvagten
02:14 Natradio
08:51 Go’ Morgen P3
01:52 Natradio
10:14 Gandhi
20:34 Liga
01:41 Natradio
13:41 Alpha Omega
22:31 Aftenvagten
18:51 Liga
04:18 Natradio
12:32 P3 med Signe Amtoft
06:33 Go’ Morgen P3
15:41 Pressen på P3
01:53 Natradio
10:32 Gandhi
20:53 Liga
05:53 Natradio
15:08 Pressen på P3
02:20 Natradio
22:34 Liga
09:08 Musikquizzen
13:22 Alpha Omega
17:12 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:18 Go’ Morgen P3
03:37 Natradio
11:26 Gandhi
00:35 Natradio
22:29 Aftenvagten
12:17 Smag på P3
04:22 Natradio
07:53 Go’ Morgen P3
13:24 Smag på P3
01:56 Natradio
19:57 Liga
05:50 Natradio
09:20 Mads & Monopolet
17:13 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:20 Natradio
12:19 Smag på P3
08:49 Go’ Morgen P3
18:39 Liga
03:53 Natradio
14:45 Smag på P3
01:25 Natradio
23:35 P3 med Kristian Stanley Halse
06:32 WeekendMorgen
16:52 P3 med Kenneth K
09:26 P3 med Sara Frost
03:22 Natradio
08:15 SommerMorgen
22:16 P3 med Kristian Stanley Halse
05:32 Natradio
11:33 P3 med Signe Amtoft
01:35 Natradio
20:56 Liga
07:12 SommerMorgen
17:25 Liga
03:03 Natradio
21:57 P3 med Pelle Peter Jensen
05:41 Natradio
02:28 Natradio
03:27 Natradio
10:27 Rodeo Parlamentet
21:47 P3 med Sara Frost
07:15 SommerMorgen
01:25 Natradio
13:47 P3 med Mads Gundersen
23:23 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:56 WeekendMorgen
17:58 Touren på P3
05:21 Natradio
20:31 Liga
12:41 P3 med Signe Vadgaard
01:54 Natradio
09:24 Rodeo Parlamentet
18:38 Liga
05:21 Natradio
22:24 P3 med Nicholas Kawamura
13:43 P3 med Signe Vadgaard
01:57 Natradio
10:32 Sommerprogrammet
20:47 P3 med Signe Vadgaard
05:03 Natradio
17:31 Touren på P3
02:21 Natradio
12:50 P3 med Signe Vadgaard
00:35 Natradio
07:14 SommerMorgen
22:21 P3 med Nicholas Kawamura
04:21 Natradio
18:49 P3 med Sara Frost
01:56 Natradio
15:41 Touren på P3
21:54 P3 med Kristian Stanley Halse
12:42 P3 med Signe Amtoft
05:03 Natradio
18:43 P3 med Sara Frost
03:33 Natradio
14:38 Touren på P3
00:35 Natradio
11:47 Rodeo Parlamentet
22:19 P3 med Cathrine Nissen
06:27 SommerMorgen
18:48 P3 med Sara Frost
03:28 Natradio
14:35 Touren på P3
00:24 Natradio
07:18 WeekendMorgen
22:16 P3 med Kristian Stanley Halse
11:23 P3 med Signe Amtoft
18:45 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:21 Natradio
09:23 P3 med Anders Stegger
21:29 P3 med Signe Amtoft
05:53 Natradio
19:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:29 Natradio
00:27 Natradio
03:28 Natradio
20:53 P3 med Louise Lolle
07:33 Go’ Morgen P3
14:33 Smag på P3
01:52 Natradio
23:38 P3 med Mads Gundersen
08:42 Go’ Morgen P3
19:47 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:28 Natradio
16:06 P3 med Pelle Peter Jensen
01:29 Natradio
20:41 P3 med Mads Gundersen
07:16 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
05:31 Natradio
22:32 P3 med Jesper Holm
01:35 Natradio
18:49 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:55 Gandhi
14:13 P3 med Pelle Peter Jensen
06:08 WeekendMorgen
04:21 Natradio
08:56 Go’ Morgen P3
15:44 Pressen på P3
02:23 Natradio
20:49 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:44 Go’ Morgen P3
13:36 Smag på P3
03:53 Natradio
18:39 Liga
00:26 Natradio
06:07 WeekendMorgen
21:14 LIGA Special
02:27 Natradio
17:23 P3 med Signe Amtoft
08:52 Go’ Morgen P3
13:41 Smag på P3
04:20 Natradio
19:47 Liga
01:35 Natradio
15:43 Pressen på P3
05:54 Natradio
21:50 Aftenvagten
09:47 Gandhi
18:48 Liga
04:17 Natradio
15:24 Alpha Omega
00:56 Natradio
08:56 Go’ Morgen P3
22:43 Liga
04:25 Natradio
20:48 Liga
01:19 Natradio
16:40 Pressen på P3
08:07 Go’ Morgen P3
11:13 P3 med Signe Amtoft
03:29 Natradio
05:53 Natradio
16:07 Rodeo
02:22 Natradio
12:10 Smag på P3
04:27 Natradio
17:28 P3 med Signe Amtoft
01:20 Natradio
12:19 Smag på P3
20:02 Liga
08:52 Go’ Morgen P3
15:40 Liga
04:46 Natradio
12:47 Smag på P3
02:19 Natradio
14:06 Smag på P3
00:38 Natradio
07:17 Go’ Morgen P3
21:19 Liga
03:21 Natradio
13:34 Smag på P3
07:48 Go’ Morgen P3
18:32 Liga
07:20 WeekendMorgen
01:32 Natradio
12:24 Smag på P3
03:20 Natradio
16:05 Pressen på P3
09:03 Gandhi
00:50 Natradio
13:03 Smag på P3
04:56 Natradio
20:19 Liga
10:03 Gandhi
05:52 Natradio
02:47 Natradio
17:03 P3 med Signe Amtoft
14:03 Smag på P3
05:45 Natradio
22:27 Aftenvagten
16:57 Pressen på P3
08:54 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
13:02 Smag på P3
03:20 Natradio
11:28 Mads & Monopolet
00:05 Natradio
15:03 P3 med Signe Amtoft
09:04 P3 med Louise Lolle
02:03 Natradio
18:03 Liga
10:37 P3 med Signe Amtoft
03:53 Natradio
16:27 Pressen på P3
01:58 Natradio
14:03 Smag på P3
08:49 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
12:05 Smag på P3
22:20 P3 med Gyrith Cecilie Ross
19:53 Liga
16:28 Liga
13:28 Smag på P3
10:30 Musikquizzen
07:50 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:21 Natradio
20:26 Rodeo
17:32 Liga
11:56 Mads & Monopolet
08:21 WeekendMorgen
05:27 Natradio
02:17 Natradio
19:56 Liga
16:34 Pressen på P3
13:18 Smag på P3
10:27 Gandhi
08:14 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:20 Natradio
18:51 Liga
15:48 Pressen på P3
12:35 Smag på P3
09:58 Gandhi
06:53 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:50 Aftenvagten
20:12 Liga
14:12 Smag på P3
11:44 Gandhi
08:51 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:27 Natradio
16:44 Pressen på P3
14:29 Smag på P3
10:46 Gandhi
07:26 Go’ Morgen P3
04:49 Natradio
01:13 Natradio
21:42 Aftenvagten
18:19 Liga
15:29 Pressen på P3
12:49 P3 med Nicholas Kawamura
09:25 Gandhi
07:24 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:32 Natradio
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: