Yoga

Denne sang af Janelle Monáe featuring Jidenna er blevet spillet 372 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 20. april 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2019 2
  • 2017 4
  • 2016 46
  • 2015 320

Afspilninger på tværs af kanaler

Afspilningslog

Dato Program
20:28 Festival på P3
15:08 Liga
11:39 Danskerbingo
22:29 P3 med Christoffer Stenbakken
13:49 P3 med Signe Amtoft
13:05 P3 med Signe Amtoft
11:57 De Gode Nyheder
09:38 De Gode Nyheder
07:05 Go’ Morgen P3
06:26 Go’ Morgen P3
22:48 Liga
01:18 Natradio
12:16 Fiasko på P3
04:13 Natradio
07:23 P3 Morgen
11:22 P3 med Svenne Lund Jensen
07:06 P3 Morgen
04:52 Natradio
22:11 Aftenvagten
10:08 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:06 Natradio
21:57 Aftenvagten
00:45 Natradio
09:56 P3 med Andrew Moyo
05:29 Natradio
04:15 Natradio
17:56 Liga
06:57 Go’ Morgen P3
00:15 Natradio
06:46 P3 Morgen
14:17 Tue og Tony
21:47 Aftenvagten
20:13 P3 med Mads Axelsen
17:12 P3 med Louise Lolle
06:28 WeekendMorgen
04:14 Natradio
15:22 Danmarks Indsamling på P3
19:11 P3 med Svenne Lund Jensen
17:20 Lågsus
13:18 P3 med Andrew Moyo
01:14 Natradio
08:41 Go’ Morgen P3
19:36 P3 med Andrew Moyo
20:45 P3 med Andrew Moyo
07:11 Go’ Morgen P3
17:39 Lågsus
07:28 WeekendMorgen
19:14 P3 med Andrew Moyo
02:14 Natradio
09:36 Januar på P3
13:35 P3 med Pelle Peter Jensen
23:44 Aftenradio
10:46 Festen & Gæsten
07:07 P3 med Nicholas Kawamura
03:32 Natradio
09:35 P3 med Andrew Moyo
18:49 P3 med Andrew Moyo
01:14 Natradio
23:37 P3 med Pelle Peter Jensen
07:09 WeekendMorgen
03:13 Natradio
13:16 P3 med Andrew Moyo
06:11 Go’ Morgen P3
03:32 Natradio
11:20 Musikquizzen
01:41 Natradio
18:20 Liga
12:34 P3 med Nicholas Kawamura
05:13 Natradio
08:26 Go’ Morgen P3
16:39 Pressen på P3
04:43 Natradio
14:45 P3 med Signe Amtoft
15:17 Liga
10:37 Gandhi
06:51 Go’ Morgen P3
04:53 Natradio
18:38 Liga
06:53 Go’ Morgen P3
04:53 Natradio
19:32 Liga
07:33 P3 Morgen
16:51 Pressen på P3
10:42 P3 med Signe Amtoft
19:41 Liga
04:42 Natradio
16:56 Pressen på P3
02:14 Natradio
06:53 Go’ Morgen P3
07:38 Go’ Morgen P3
21:37 Aftenvagten
02:14 Natradio
08:51 Go’ Morgen P3
01:52 Natradio
10:14 Gandhi
20:34 Liga
01:41 Natradio
13:41 Alpha Omega
22:31 Aftenvagten
18:51 Liga
04:18 Natradio
12:32 P3 med Signe Amtoft
06:33 Go’ Morgen P3
15:41 Pressen på P3
01:53 Natradio
10:32 Gandhi
20:53 Liga
05:53 Natradio
15:08 Pressen på P3
02:20 Natradio
22:34 Liga
09:08 Musikquizzen
13:22 Alpha Omega
17:12 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:18 Go’ Morgen P3
03:37 Natradio
11:26 Gandhi
00:35 Natradio
22:29 Aftenvagten
12:17 Smag på P3
04:22 Natradio
07:53 Go’ Morgen P3
13:24 Smag på P3
01:56 Natradio
19:57 Liga
05:50 Natradio
09:20 Mads & Monopolet
17:13 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:20 Natradio
12:19 Smag på P3
08:49 Go’ Morgen P3
18:39 Liga
03:53 Natradio
14:45 Smag på P3
01:25 Natradio
23:35 P3 med Kristian Stanley Halse
06:32 WeekendMorgen
16:52 P3 med Kenneth K
09:26 P3 med Sara Frost
03:22 Natradio
08:15 SommerMorgen
22:16 P3 med Kristian Stanley Halse
05:32 Natradio
11:33 P3 med Signe Amtoft
01:35 Natradio
20:56 Liga
07:12 SommerMorgen
17:25 Liga
03:03 Natradio
21:57 P3 med Pelle Peter Jensen
05:41 Natradio
02:28 Natradio
03:27 Natradio
10:27 Rodeo Parlamentet
21:47 P3 med Sara Frost
07:15 SommerMorgen
01:25 Natradio
13:47 P3 med Mads Gundersen
23:23 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:56 WeekendMorgen
17:58 Touren på P3
05:21 Natradio
20:31 Liga
12:41 P3 med Signe Vadgaard
01:54 Natradio
09:24 Rodeo Parlamentet
18:38 Liga
05:21 Natradio
22:24 P3 med Nicholas Kawamura
13:43 P3 med Signe Vadgaard
01:57 Natradio
10:32 Sommerprogrammet
20:47 P3 med Signe Vadgaard
05:03 Natradio
17:31 Touren på P3
02:21 Natradio
12:50 P3 med Signe Vadgaard
00:35 Natradio
07:14 SommerMorgen
22:21 P3 med Nicholas Kawamura
04:21 Natradio
18:49 P3 med Sara Frost
01:56 Natradio
15:41 Touren på P3
21:54 P3 med Kristian Stanley Halse
12:42 P3 med Signe Amtoft
05:03 Natradio
18:43 P3 med Sara Frost
03:33 Natradio
14:38 Touren på P3
00:35 Natradio
11:47 Rodeo Parlamentet
22:19 P3 med Cathrine Nissen
06:27 SommerMorgen
18:48 P3 med Sara Frost
03:28 Natradio
14:35 Touren på P3
00:24 Natradio
07:18 WeekendMorgen
22:16 P3 med Kristian Stanley Halse
11:23 P3 med Signe Amtoft
18:45 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:21 Natradio
09:23 P3 med Anders Stegger
21:29 P3 med Signe Amtoft
05:53 Natradio
19:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:29 Natradio
00:27 Natradio
03:28 Natradio
20:53 P3 med Louise Lolle
07:33 Go’ Morgen P3
14:33 Smag på P3
01:52 Natradio
23:38 P3 med Mads Gundersen
08:42 Go’ Morgen P3
19:47 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:28 Natradio
16:06 P3 med Pelle Peter Jensen
01:29 Natradio
20:41 P3 med Mads Gundersen
07:16 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
05:31 Natradio
22:32 P3 med Jesper Holm
01:35 Natradio
18:49 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:55 Gandhi
14:13 P3 med Pelle Peter Jensen
06:08 WeekendMorgen
04:21 Natradio
08:56 Go’ Morgen P3
15:44 Pressen på P3
02:23 Natradio
20:49 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:44 Go’ Morgen P3
13:36 Smag på P3
03:53 Natradio
18:39 Liga
00:26 Natradio
06:07 WeekendMorgen
21:14 LIGA Special
02:27 Natradio
17:23 P3 med Signe Amtoft
08:52 Go’ Morgen P3
13:41 Smag på P3
04:20 Natradio
19:47 Liga
01:35 Natradio
15:43 Pressen på P3
05:54 Natradio
21:50 Aftenvagten
09:47 Gandhi
18:48 Liga
04:17 Natradio
15:24 Alpha Omega
00:56 Natradio
08:56 Go’ Morgen P3
22:43 Liga
04:25 Natradio
20:48 Liga
01:19 Natradio
16:40 Pressen på P3
08:07 Go’ Morgen P3
11:13 P3 med Signe Amtoft
03:29 Natradio
05:53 Natradio
16:07 Rodeo
02:22 Natradio
12:10 Smag på P3
04:27 Natradio
17:28 P3 med Signe Amtoft
01:20 Natradio
12:19 Smag på P3
20:02 Liga
08:52 Go’ Morgen P3
15:40 Liga
04:46 Natradio
12:47 Smag på P3
02:19 Natradio
14:06 Smag på P3
00:38 Natradio
07:17 Go’ Morgen P3
21:19 Liga
03:21 Natradio
13:34 Smag på P3
07:48 Go’ Morgen P3
18:32 Liga
07:20 WeekendMorgen
01:32 Natradio
12:24 Smag på P3
03:20 Natradio
16:05 Pressen på P3
09:03 Gandhi
00:50 Natradio
13:03 Smag på P3
04:56 Natradio
20:19 Liga
10:03 Gandhi
05:52 Natradio
02:47 Natradio
17:03 P3 med Signe Amtoft
14:03 Smag på P3
05:45 Natradio
22:27 Aftenvagten
16:57 Pressen på P3
08:54 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
13:02 Smag på P3
03:20 Natradio
11:28 Mads & Monopolet
00:05 Natradio
15:03 P3 med Signe Amtoft
09:04 P3 med Louise Lolle
02:03 Natradio
18:03 Liga
10:37 P3 med Signe Amtoft
03:53 Natradio
16:27 Pressen på P3
01:58 Natradio
14:03 Smag på P3
08:49 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
12:05 Smag på P3
22:20 P3 med Gyrith Cecilie Ross
19:53 Liga
16:28 Liga
13:28 Smag på P3
10:30 Musikquizzen
07:50 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:21 Natradio
20:26 Rodeo
17:32 Liga
11:56 Mads & Monopolet
08:21 WeekendMorgen
05:27 Natradio
02:17 Natradio
19:56 Liga
16:34 Pressen på P3
13:18 Smag på P3
10:27 Gandhi
08:14 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:20 Natradio
18:51 Liga
15:48 Pressen på P3
12:35 Smag på P3
09:58 Gandhi
06:53 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:50 Aftenvagten
20:12 Liga
14:12 Smag på P3
11:44 Gandhi
08:51 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:27 Natradio
16:44 Pressen på P3
14:29 Smag på P3
10:46 Gandhi
07:26 Go’ Morgen P3
04:49 Natradio
01:13 Natradio
21:42 Aftenvagten
18:19 Liga
15:29 Pressen på P3
12:49 P3 med Nicholas Kawamura
09:25 Gandhi
07:24 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:32 Natradio
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: