Do You Remember

Denne sang af Jarryd James er blevet spillet 371 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
13:57 P3 med Andrew Moyo
11:53 Selskabet
18:56 Liga
03:48 Natradio
14:27 Liga
23:52 Aftenvagten
01:28 Natradio
14:19 Tue og Tony
21:48 Aftenvagten
01:42 Natradio
19:48 P3 med Signe Amtoft
04:20 Natradio
08:33 P3 Morgen
05:06 Natradio
16:18 Lågsus
18:09 P3 med Andrew Moyo
00:44 Natradio
21:29 Aftenvagten
01:42 Natradio
10:34 P3 med Andrew Moyo
19:09 Liga
16:45 Liga
22:10 Aftenvagten
03:31 Natradio
21:23 Aftenvagten
06:43 Go’ Morgen P3
02:14 Natradio
19:56 P3 med Andrew Moyo
03:14 Natradio
08:38 P3 Morgen
01:13 Natradio
11:35 Musikquizzen
04:14 Natradio
10:16 Danmarks Indsamling på P3
15:28 P3 med Svenne Lund Jensen
20:13 P3 med Andrew Moyo
00:15 Natradio
08:18 WeekendMorgen
11:10 Januar på P3
22:17 Aftenvagten
05:31 Natradio
12:37 P3 med Cathrine Nissen
18:26 P3 med Andrew Moyo
05:13 Natradio
06:29 WeekendMorgen
14:16 P3 med Gyrith Cecilie Ross
21:32 Aftenvagten
03:33 Natradio
15:33 P3 med Mads Gundersen
02:49 Natradio
14:38 Årsopgørelsen
03:13 Natradio
07:52 P3 med Cathrine Nissen
15:58 P3 med Mads Gundersen
03:31 Natradio
14:15 P3 med Nicholas Kawamura
01:27 Natradio
06:41 P3 Morgen
17:34 P3 med Nicholas Kawamura
05:28 Natradio
14:38 P3 med Signe Amtoft
05:14 Natradio
16:38 Liga
06:33 Go’ Morgen P3
01:17 Natradio
07:41 Go’ Morgen P3
14:22 Smag på P3
21:48 Aftenvagten
06:10 WeekendMorgen
03:14 Natradio
09:46 Gandhi
02:44 Natradio
06:09 Go’ Morgen P3
02:53 Natradio
07:26 Go’ Morgen P3
20:56 Rodeo
02:14 Natradio
09:37 Gandhi
08:45 Go’ Morgen P3
03:13 Natradio
08:49 P3 Morgen
18:56 Liga
08:49 WeekendMorgen
22:09 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
08:50 WeekendMorgen
16:35 Pressen på P3
20:22 Liga
07:11 Go’ Morgen P3
20:35 Liga
01:28 Natradio
05:57 Natradio
20:53 Liga
08:33 Go’ Morgen P3
14:10 Alpha Omega
13:12 P3 med Nicholas Kawamura
06:07 WeekendMorgen
02:52 Natradio
10:26 Gandhi
14:10 Smag på P3
22:49 Aftenvagten
05:11 Natradio
02:10 Natradio
07:42 WeekendMorgen
04:22 Natradio
15:26 Pressen på P3
12:36 Smag på P3
20:31 Liga
03:43 Natradio
09:22 Gandhi
14:39 Smag på P3
01:50 Natradio
21:55 Liga
17:56 Liga
04:27 Natradio
13:48 Smag på P3
21:53 Liga
01:11 Natradio
05:13 Natradio
23:09 Aftenvagten
12:25 Smag på P3
03:38 Natradio
09:50 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
01:10 Natradio
04:27 Natradio
14:37 Smag på P3
22:57 Aftenvagten
19:24 Liga
03:10 Natradio
10:22 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
12:11 P3 med Signe Amtoft
01:10 Natradio
16:52 Liga
04:13 Natradio
10:25 P3 med Sara Frost
22:20 P3 med Mads Gundersen
06:50 SommerMorgen
17:45 Alpha Omega
03:11 Natradio
13:44 Liga
23:33 P3 med Kristian Stanley Halse
10:54 Sommerprogrammet
01:03 Natradio
15:43 Alpha Omega
06:42 SommerMorgen
19:34 Liga
03:21 Natradio
02:22 Natradio
05:53 Natradio
21:18 P3 med Sara Frost
00:26 Natradio
17:57 Liga med Touren på P3
04:16 Natradio
12:42 P3 med Mads Gundersen
07:17 WeekendMorgen
21:13 Liga
03:36 Natradio
15:44 Touren på P3
22:21 P3 med Nicholas Kawamura
11:38 Rodeo Parlamentet
02:22 Natradio
06:50 SommerMorgen
20:51 Liga
00:27 Natradio
16:52 Liga med Touren på P3
04:45 Natradio
10:36 Sommerprogrammet
02:21 Natradio
05:22 Natradio
23:44 P3 med Signe Amtoft
19:50 P3 med Sara Frost
03:46 Natradio
01:19 Natradio
10:45 Rodeo Parlamentet
21:51 P3 med Kristian Stanley Halse
06:08 WeekendMorgen
15:18 Touren på P3
02:29 Natradio
12:55 P3 med Anders Stegger
09:30 Rodeo Parlamentet
23:35 P3 med Cathrine Nissen
20:51 P3 med Sara Frost
05:53 Natradio
03:20 Natradio
10:15 Rodeo Parlamentet
23:34 P3 med Kristian Stanley Halse
16:17 Touren på P3
07:06 WeekendMorgen
01:27 Natradio
12:15 Smag på P3
19:53 P3 med Louise Lolle
05:21 Natradio
23:36 P3 med Kristian Stanley Halse
14:19 Smag på P3
00:54 Natradio
08:45 SommerMorgen
16:54 Pressen på P3
03:55 Natradio
22:41 P3 med Signe Amtoft
13:08 Smag på P3
00:25 Natradio
09:16 Musikquizzen
21:11 Liga
05:03 Natradio
01:27 Natradio
12:21 Smag på P3
22:47 P3 med Jesper Holm
17:03 P3 med Signe Amtoft
04:03 Natradio
23:11 P3 med Jesper Holm
15:19 Pressen på P3
07:04 Go’ Morgen P3
00:53 Natradio
18:44 P3 med Signe Amtoft
10:57 Musikquizzen
03:10 Natradio
13:56 Smag på P3
05:21 Natradio
01:21 Natradio
16:04 Pressen på P3
07:05 Go’ Morgen P3
14:11 Smag på P3
04:54 Natradio
23:05 P3 med Mads Gundersen
12:05 Smag på P3
02:49 Natradio
21:03 P3 med Jesper Holm
10:02 Gandhi
00:48 Natradio
13:03 Smag på P3
13:00 Smag på P3
05:32 Natradio
22:28 P3 med Jesper Holm
18:45 P3 med Signe Amtoft
08:42 WeekendMorgen
03:21 Natradio
16:30 P3 med Signe Amtoft
01:54 Natradio
14:04 Smag på P3
04:35 Natradio
12:04 Smag på P3
03:52 Natradio
00:05 Natradio
15:03 Pressen på P3
06:04 Go’ Morgen P3
19:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:04 Gandhi
01:03 Natradio
14:03 Smag på P3
05:31 Natradio
22:29 P3 med Nicholas Kawamura
12:20 Smag på P3
03:21 Natradio
00:19 Natradio
15:52 Alpha Omega
05:31 Natradio
20:32 Liga
10:03 Gandhi
02:03 Natradio
17:03 P3 med Mads Gundersen
07:04 Go’ Morgen P3
22:25 Aftenvagten
13:03 Smag på P3
04:33 Natradio
20:03 Liga
02:56 Natradio
17:04 P3 med Signe Amtoft
09:42 Gandhi
00:35 Natradio
15:02 Liga
05:50 Natradio
11:00 Mads & Monopolet
02:56 Natradio
16:04 Pressen på P3
07:04 Go’ Morgen P3
00:30 Natradio
13:05 Smag på P3
04:53 Natradio
20:35 Liga
10:04 Gandhi
02:32 Natradio
16:03 Pressen på P3
07:03 Go’ Morgen P3
22:10 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
13:02 Liga
04:31 Natradio
19:03 P3 med Nicholas Kawamura
09:04 Musikquizzen
02:03 Natradio
15:54 Alpha Omega
05:33 Natradio
00:04 Natradio
11:03 Gandhi
03:56 Natradio
18:03 Liga
09:03 Gandhi
01:31 Natradio
16:35 Pressen på P3
07:04 Go’ Morgen P3
23:28 Aftenvagten
14:03 Smag på P3
04:48 Natradio
00:49 Natradio
20:28 Liga
11:03 Gandhi
02:03 Natradio
17:02 Liga
08:41 WeekendMorgen
05:37 Natradio
12:27 Smag på P3
03:22 Natradio
15:05 P3 med Signe Amtoft
07:03 Go’ Morgen P3
19:03 P3 med Mads Gundersen
09:56 P3 med Signe Amtoft
04:53 Natradio
21:02 Liga
02:32 Natradio
18:03 Liga
00:05 Natradio
06:03 Natradio
22:20 P3 med Gyrith Cecilie Ross
19:34 Liga
16:18 Liga
Smag på P3
10:17 Musikquizzen
07:50 WeekendMorgen
04:29 Natradio
01:21 Natradio
20:24 Rodeo
18:44 Liga
14:22 Alpha Omega
11:56 Mads & Monopolet
08:14 WeekendMorgen
05:26 Natradio
02:18 Natradio
19:23 Liga
16:28 Pressen på P3
13:52 P3 med Signe Amtoft
10:26 Gandhi
08:15 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:20 Natradio
18:42 Liga
15:42 Pressen på P3
12:36 Smag på P3
10:15 Gandhi
06:56 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:49 Aftenvagten
21:04 Liga
17:20 P3 med Signe Amtoft
14:19 Smag på P3
11:51 Gandhi
08:42 Go’ Morgen P3
05:33 Natradio
02:29 Natradio
19:21 Liga
16:47 Pressen på P3
14:16 Smag på P3
10:42 Gandhi
07:26 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:14 Natradio
21:40 Aftenvagten
18:31 Liga
15:40 Pressen på P3
12:46 Smag på P3
09:15 Gandhi
06:26 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:31 Natradio