Bloodsport ‘15

Denne sang af Raleigh Ritchie er blevet spillet 222 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
16:13 P3 med Kasper Reippurt
06:57 WeekendMorgen
06:52 WeekendMorgen
20:56 Liga
07:55 WeekendMorgen
08:35 WeekendMorgen
12:43 P3 med Mads Gundersen
08:45 WeekendMorgen
08:30 WeekendMorgen
06:18 WeekendMorgen
23:30 Aftenvagten
23:49 Aftenvagten
06:54 WeekendMorgen
23:47 Aftenvagten
10:56 P3 med Gyrith Cecilie Ross
23:53 Aftenvagten
23:47 P3 med Svenne Lund Jensen
04:41 Natradio
23:53 Aftenvagten
00:46 Natradio
03:35 Natradio
12:56 P3 med Signe Amtoft
23:06 Aftenvagten
21:07 Aftenvagten
04:53 Natradio
02:28 Natradio
08:48 P3 Morgen
18:33 P3 med Svenne Lund Jensen
06:43 WeekendMorgen
15:54 P3 med Signe Amtoft
02:42 Natradio
20:31 P3 med Svenne Lund Jensen
05:10 Natradio
13:22 P3 med Signe Amtoft
15:26 P3 med Signe Amtoft
00:29 Natradio
05:10 Natradio
10:41 Ku’ godt på P3
07:49 P3 Morgen
22:18 Aftenvagten
02:34 Natradio
02:34 Natradio
00:28 Natradio
23:21 Aftenvagten
02:41 Natradio
21:07 Aftenvagten
04:50 Natradio
02:40 Natradio
10:03 P3 med Signe Amtoft
22:33 Aftenvagten
01:40 Natradio
19:40 Liga
05:45 Natradio
16:05 Lågsus
08:08 Go’ Morgen P3
00:35 Natradio
14:37 Liga
04:58 Natradio
18:22 P3 med Andrew Moyo
07:53 WeekendMorgen
02:57 Natradio
01:02 Natradio
21:03 Liga
12:04 Smag på P3
05:20 Natradio
22:45 Aftenvagten
09:35 Gandhi
19:42 Liga
07:33 Go’ Morgen P3
01:02 Natradio
05:31 Natradio
10:34 Musikquizzen
00:56 Natradio
15:29 Liga
03:20 Natradio
21:02 Aftenvagten
11:46 Gandhi
01:02 Natradio
16:36 Lågsus
04:56 Natradio
13:46 Smag på P3
00:32 Natradio
11:42 Gandhi
02:56 Natradio
17:48 Lågsus
03:56 Natradio
10:52 P3 med Cathrine Nissen
01:32 Natradio
02:57 Natradio
05:56 Natradio
22:44 Aftenvagten
14:55 Tue og Tony
03:53 Natradio
20:38 Liga
09:34 Gandhi
00:35 Natradio
14:26 Tue og Tony
05:47 Natradio
15:43 Tue og Tony
07:03 P3 Morgen
20:27 Barometeret
04:56 Natradio
19:02 P3 med Mads Gundersen
08:02 WeekendMorgen
02:57 Natradio
21:02 Aftenvagten
09:36 Gandhi
01:02 Natradio
16:28 P3 med Andrew Moyo
03:50 Natradio
20:02 P3 med Mads Axelsen
17:56 P3 med Louise Lolle
13:42 Smag på P3
05:37 Natradio
18:10 P3 med Mads Axelsen
09:35 Gandhi
02:57 Natradio
19:56 P3 med Mads Axelsen
11:24 Gandhi
04:49 Natradio
00:36 Natradio
22:56 Barometeret
03:02 Natradio
10:31 Danmarks Indsamling på P3
06:16 Danmarks Indsamling på P3
01:02 Natradio
12:04 Danmarks Indsamling på P3
02:32 Natradio
17:04 Danmarks Indsamling på P3
06:02 Danmarks Indsamling på P3
00:22 Natradio
04:32 Natradio
02:56 Natradio
11:51 Danmarks Indsamling på P3
01:02 Natradio
21:17 P3 med Nicholas Kawamura
16:48 Liga
05:45 Natradio
23:26 P3 med Mads Axelsen
12:47 Alpha Omega
03:21 Natradio
11:45 Januar på P3
02:02 Natradio
22:46 Aftenvagten
14:34 Tue og Tony
04:56 Natradio
15:36 Tue og Tony
03:47 Natradio
12:55 Smag på P3
01:02 Natradio
19:56 P3 med Mads Axelsen
02:29 Natradio
21:08 Liga
10:33 Musikquizzen
00:19 Natradio
17:21 Liga
05:30 Natradio
01:53 Natradio
15:37 Tue og Tony
22:02 Aftenvagten
10:02 Januar på P3
04:56 Natradio
16:04 Lågsus
08:24 Go’ Morgen P3
02:33 Natradio
18:10 P3 med Andrew Moyo
11:53 Januar på P3
00:51 Natradio
21:26 Natradio
22:52 Barometeret
19:18 P3 med Svenne Lund Jensen
16:56 Liga
13:26 P3 med Cathrine Nissen
10:18 Musikquizzen
07:51 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:20 Natradio
23:24 P3 med Mads Axelsen
20:25 Liga
17:33 P3 med Mads Gundersen
14:25 Alpha Omega
11:25 P3 med Mikkel Bagger
08:17 WeekendMorgen
05:26 Natradio
02:16 Natradio
22:29 Aftenvagten
19:30 P3 med Andrew Moyo
16:40 Lågsus
13:46 Smag på P3
11:31 Januar på P3
08:10 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:21 Natradio
21:10 Aftenvagten
18:18 P3 med Andrew Moyo
15:46 Tue og Tony
12:28 Smag på P3
09:23 Januar på P3
07:19 Go’ Morgen P3
03:27 Natradio
23:48 Aftenvagten
20:29 P3 med Andrew Moyo
17:19 Lågsus
11:34 Januar på P3
08:45 Go’ Morgen P3
05:36 Natradio
02:28 Natradio
22:45 Aftenvagten
19:38 P3 med Andrew Moyo
16:44 Lågsus
13:51 Smag på P3
10:56 Januar på P3
07:33 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:14 Natradio
21:40 Aftenvagten
18:40 P3 med Andrew Moyo
15:26 Tue og Tony
12:33 Smag på P3
07:19 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
00:32 Natradio