Same Old Love

Denne sang af Selena Gomez er blevet spillet 375 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
09:35 SommerMorgen
15:56 P3 med Svenne Lund Jensen
23:29 Aftenvagten
10:07 Danskerbingo
03:54 Natradio
14:56 Tue og Tony
23:41 Aftenvagten
11:37 Musikquizzen
17:39 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:13 Natradio
14:15 Tue og Tony
03:52 Natradio
07:50 Go’ Morgen P3
03:51 Natradio
02:19 Natradio
14:40 P3 med Mads Gundersen
18:31 Liga
23:48 Aftenvagten
17:19 OL på P3
13:35 Lågsus
11:07 P3 med Mads Gundersen
19:11 OL på P3
21:25 OL på P3
10:27 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
23:52 Normal
05:45 Natradio
18:57 Liga
22:08 P3 med Toke With og Christian Bonde
01:40 Natradio
09:12 Q på P3
18:52 Liga
21:21 Aftenvagten
00:14 Natradio
16:54 Touren på P3
07:44 WeekendMorgen
12:49 P3 med Andrew Moyo
17:13 Liga: På Bryggen
10:21 P3 med Andrew Moyo
17:12 P3 med Gyrith Cecilie Ross
23:50 Aftenvagten
05:56 Natradio
02:13 Natradio
11:16 P3 med Gyrith Cecilie Ross
18:31 P3 med Signe Amtoft
05:30 Natradio
11:36 Selskabet
23:18 Aftenvagten
00:46 Natradio
14:56 Tue og Tony
01:18 Natradio
23:50 Aftenvagten
06:10 WeekendMorgen
00:16 Natradio
22:26 P3 med Signe Amtoft
08:31 WeekendMorgen
05:43 Natradio
08:38 WeekendMorgen
04:14 Natradio
07:43 WeekendMorgen
23:18 Aftenvagten
14:56 P3 med Signe Amtoft
21:30 Aftenvagten
05:31 Natradio
11:09 Musikquizzen
05:13 Natradio
22:28 Liga
22:15 Aftenvagten
11:55 Ku’ godt på P3
19:51 P3 med Svenne Lund Jensen
01:13 Natradio
17:56 Lågsus
22:32 P3 med Svenne Lund Jensen
15:56 Tue og Tony
03:32 Natradio
20:47 Liga
17:18 Lågsus
10:56 P3 med Signe Amtoft
01:17 Natradio
09:12 Gandhi
18:27 Liga
02:14 Natradio
12:56 P3 med Mads Gundersen
08:21 P3 Morgen
03:56 Natradio
14:14 Alpha Omega
04:14 Natradio
11:14 Gandhi
02:53 Natradio
14:40 Alpha Omega
04:14 Natradio
08:44 Go’ Morgen P3
19:11 P3 med Mads Gundersen
06:39 Go’ Morgen P3
02:14 Natradio
19:32 P3 med Andrew Moyo
10:56 Januar på P3
14:03 Tue og Tony
07:03 Go’ Morgen P3
23:04 Noget Andet på P3
12:04 P3 med Mads Gundersen
03:21 Natradio
00:18 Natradio
15:02 Liga
06:42 WeekendMorgen
21:02 Aftenvagten
04:11 Natradio
19:02 P3 med Andrew Moyo
10:42 Januar på P3
01:49 Natradio
16:17 Lågsus
06:04 Go’ Morgen P3
00:04 Natradio
21:02 Aftenvagten
14:01 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:02 Natradio
17:04 P3 med Andrew Moyo
10:02 Smag på P3
19:02 P3 med Andrew Moyo
13:02 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
06:02 P3 med Nicholas Kawamura
00:19 Natradio
16:03 P3 med Mads Gundersen
04:02 Natradio
22:02 Aftenradio
01:02 Natradio
11:03 Festen & Gæsten
03:02 Natradio
23:04 Aftenradio
15:05 P3 med Andrew Moyo
09:04 Året der gik
00:04 Natradio
17:56 P3 med Andrew Moyo
07:03 P3 Morgen
22:02 Aftenradio
12:04 Årsopgørelsen
04:31 Natradio
20:02 Godt nyt
08:02 P3 med Mads Gundersen
02:02 Natradio
18:03 Godt nyt
09:02 P3 med Andrew Moyo
01:02 Natradio
16:02 P3 med Signe Amtoft
06:43 P3 med Cathrine Nissen
23:22 Aftenradio
14:02 P3 med Signe Amtoft
02:02 Natradio
21:02 P3 med Andrew Moyo
12:04 Årsopgørelsen
07:39 P3 Morgen
04:02 Natradio
19:02 Godt nyt
09:03 Lågsus: Jul
23:15 P3 med Andrew Moyo
14:05 Årsopgørelsen
07:04 P3 Morgen
00:53 Natradio
12:04 P3 med Nicholas Kawamura
04:56 Natradio
20:39 P3 med Cathrine Nissen
Mads & Monopolet: Highlights
02:56 Natradio
14:03 Smag på P3
06:02 P3 Morgen
00:32 Natradio
11:02 Gandhi
03:02 Natradio
21:04 Liga
13:04 Smag på P3
05:38 Natradio
19:02 P3 med Nicholas Kawamura
02:56 Natradio
17:05 P3 med Signe Amtoft
04:49 Natradio
00:36 Natradio
21:02 Liga
16:28 P3 med Signe Amtoft
11:03 Musikquizzen
07:03 WeekendMorgen
03:02 Natradio
13:02 P3 med Signe Amtoft
01:02 Natradio
18:04 Liga
08:43 Go’ Morgen P3
15:56 Alpha Omega
06:03 Go’ Morgen P3
02:02 Natradio
20:03 Liga
12:05 Smag på P3
04:02 Natradio
16:04 Alpha Omega
05:46 Natradio
00:04 Natradio
03:56 Natradio
12:04 P3 med Nicholas Kawamura
07:03 WeekendMorgen
02:02 Natradio
09:04 Mads & Monopolet
16:04 Pressen på P3
11:03 Gandhi
04:10 Natradio
18:04 Liga
08:39 Go’ Morgen P3
01:50 Natradio
22:32 Aftenvagten
14:04 Smag på P3
03:50 Natradio
20:02 Liga
09:02 Gandhi
00:04 Natradio
18:03 Liga
11:03 Gandhi
04:48 Natradio
16:02 Liga
08:02 WeekendMorgen
02:02 Natradio
12:46 Alpha Omega
03:46 Natradio
18:03 Liga
07:04 Go’ Morgen P3
14:04 Smag på P3
05:21 Natradio
00:04 Natradio
21:03 Liga
12:04 Smag på P3
02:49 Natradio
19:03 Liga
10:02 Gandhi
01:02 Natradio
15:20 Pressen på P3
08:26 Go’ Morgen P3
00:54 Natradio
13:02 Liga
02:45 Natradio
19:31 Rodeo
09:04 Mads & Monopolet
01:02 Natradio
04:30 Natradio
17:03 P3 med Andrew Moyo
06:04 Go’ Morgen P3
23:04 Aftenvagten
13:03 Smag på P3
03:49 Natradio
19:03 Liga
09:04 Gandhi
22:34 Aftenvagten
05:32 Natradio
17:01 Liga
03:21 Natradio
23:20 P3 med Signe Amtoft
13:04 Alpha Omega
04:02 Natradio
16:04 Pressen på P3
06:03 Go’ Morgen P3
02:02 Natradio
12:04 Smag på P3
03:53 Natradio
18:03 Liga
09:03 Gandhi
01:57 Natradio
21:02 P3 med Nicholas Kawamura
15:03 Pressen på P3
04:49 Natradio
00:04 Natradio
10:02 Gandhi
02:33 Natradio
12:04 P3 med Nicholas Kawamura
05:46 Natradio
17:34 Liga
04:02 Natradio
15:03 Pressen på P3
07:03 Go’ Morgen P3
19:02 Liga
11:02 Gandhi
01:32 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:03 Go’ Morgen P3
23:15 Aftenvagten
14:02 Smag på P3
07:54 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
20:02 Liga
12:04 Smag på P3
01:02 Natradio
18:02 Liga
10:33 Musikquizzen
02:02 Natradio
21:26 Liga
15:04 P3 med Signe Amtoft
07:57 WeekendMorgen
00:02 Natradio
12:03 Smag på P3
04:32 Natradio
14:02 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
03:48 Natradio
19:03 Liga
09:04 Gandhi
00:51 Natradio
15:19 Pressen på P3
07:03 Go’ Morgen P3
17:02 Liga
04:56 Natradio
20:02 Rodeo
12:54 Alpha Omega
02:57 Natradio
11:02 P3 med Signe Amtoft
01:02 Natradio
13:03 Smag på P3
03:02 Natradio
20:02 Liga
09:04 P3 med Signe Amtoft
00:04 Natradio
17:02 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:02 Natradio
23:11 P3 med Nicholas Kawamura
17:48 P3 med Gyrith Cecilie Ross
15:26 Pressen på P3
07:04 Go’ Morgen P3
06:59 Go’ Morgen P3
19:03 Liga
09:04 P3 med Signe Amtoft
02:45 Natradio
06:43 WeekendMorgen
14:03 P3 med Signe Amtoft
04:10 Natradio
21:02 Aftenvagten
01:50 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:03 Gandhi
23:24 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
13:02 Smag på P3
03:28 Natradio
18:02 Liga
17:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
01:02 Natradio
14:02 P3 med Nicholas Kawamura
05:45 Natradio
20:50 Rodeo
Mads & Monopolet
02:58 Natradio
17:50 P3 med Gyrith Cecilie Ross
15:03 Pressen på P3
04:32 Natradio
00:30 Natradio
13:05 Smag på P3
05:21 Natradio
20:02 Liga
10:03 Gandhi
02:50 Natradio
16:02 Pressen på P3
06:03 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
19:35 Liga
12:04 Smag på P3
03:56 Natradio
17:03 Liga
07:03 WeekendMorgen
01:31 Natradio
11:02 Mads & Monopolet
04:03 Natradio
18:03 Liga
08:26 Go’ Morgen P3
05:53 Natradio
23:05 Aftenvagten
12:04 Smag på P3
03:49 Natradio
16:03 Pressen på P3
07:04 Go’ Morgen P3
22:14 Aftenvagten
11:03 Gandhi
04:49 Natradio
00:36 Natradio
14:35 Liga
08:02 WeekendMorgen
03:03 Natradio