Formidable

Denne sang af Stromae er blevet spillet 352 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 5. maj 2014. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2013
Indsp.land Belgien
Arrangør/bearbejder Lionel Capouillez
Hovedkunstner Stromae
Komponist Paul Van Haver
Mixer Lionel Capouillez
Producer Stromae
Tekst/forfatter Paul Van Haver
Medvirkende Stromae (Sang)

Kilde: DR

Mere information på dr.dk/musik

Afspilningslog

Dato Program
22:42 DR Aften
05:32 P4 Natradio
10:17 Sangskriver: Gæst Freja Kirk
20:46 P3 med Mads Gundersen
14:44 Touren på P3
06:06 WeekendMorgen
07:07 WeekendMorgen
06:15 WeekendMorgen
06:52 WeekendMorgen
07:38 SommerMorgen
06:14 WeekendMorgen
10:42 Gandhi
16:29 Lågsus
16:45 P3 med Signe Amtoft
06:27 WeekendMorgen
19:56 Liga
02:14 Natradio
02:43 Natradio
05:53 Natradio
12:12 P3 med Signe Amtoft
17:25 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:53 Natradio
23:47 P3 med Sara Frost
05:57 Natradio
13:11 P3 med Signe Vadgaard
14:13 Smag på P3
06:57 Go’ Morgen P3
21:33 Aftenvagten
07:46 Go’ Morgen P3
01:53 Natradio
08:51 Go’ Morgen P3
16:13 Pressen på P3
04:53 Natradio
03:15 Natradio
17:11 P3 med Signe Amtoft
11:12 Musikquizzen
16:33 Pressen på P3
13:24 Smag på P3
18:23 Liga
09:27 P3 med Signe Amtoft
15:25 Alpha Omega
00:43 Natradio
09:37 P3 med Signe Amtoft
22:26 Liga
22:53 P3 med Kristian Stanley Halse
05:56 Natradio
04:55 Natradio
04:51 Natradio
13:12 P3 med Signe Amtoft
11:22 Alpha Omega
08:09 Go’ Morgen P3
06:15 Go’ Morgen P3
04:42 Natradio
08:19 P3 Morgen
06:35 P3 Morgen
16:41 Sport på 3’eren
17:57 P3 med Pelle Peter Jensen
13:37 Smag på P3
02:14 Natradio
03:15 Natradio
03:21 Natradio
15:35 Pressen på P3
07:48 Go’ Morgen P3
04:53 Natradio
12:44 Smag på P3
01:27 Natradio
16:57 Pressen på P3
15:47 Pressen på P3
11:02 Gandhi
03:52 Natradio
14:03 Smag på P3
01:57 Natradio
19:03 Liga
09:03 Gandhi
00:05 Natradio
06:04 Go’ Morgen P3
02:21 Natradio
13:21 Smag på P3
23:54 P3 med Gyrith Cecilie Ross
15:26 Sport på 3’eren
05:22 Natradio
01:54 Natradio
20:45 Liga
11:11 Gandhi
18:13 Liga
06:40 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
15:02 Pressen på P3
21:03 Aftenvagten
17:32 Pressen på P3
02:03 Natradio
23:11 Aftenvagten
13:50 Smag på P3
04:50 Natradio
16:02 Sport på 3’eren
07:19 WeekendMorgen
03:10 Natradio
14:18 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:20 Natradio
01:20 Natradio
19:03 Liga
04:10 Natradio
10:49 Gandhi
02:03 Natradio
16:05 Pressen på P3
06:03 Go’ Morgen P3
00:25 Natradio
11:19 Gandhi
17:02 Pressen på P3
08:41 Go’ Morgen P3
04:33 Natradio
15:26 Sport på 3’eren
06:42 WeekendMorgen
01:32 Natradio
19:03 Liga
04:30 Natradio
16:33 Pressen på P3
01:53 Natradio
14:03 Smag på P3
09:09 Gandhi
00:26 Natradio
21:03 Liga
12:27 P3 med Pelle Peter Jensen
05:46 Natradio
16:03 Pressen på P3
06:08 Go’ Morgen P3
02:31 Natradio
14:02 Sport på 3’eren
00:16 Natradio
09:04 Mads & Monopolet
05:21 Natradio
02:31 Natradio
17:03 Pressen på P3
07:33 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
20:03 Liga
09:10 Gandhi
00:34 Natradio
18:02 Liga
06:04 Go’ Morgen P3
08:34 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
22:29 P3 med Mathias Buch Jensen
14:02 Sport på 3’eren
05:49 Natradio
19:39 Sport på 3’eren
07:56 WeekendMorgen
04:03 Natradio
15:08 Pressen på P3
02:22 Natradio
22:51 Aftenvagten
14:48 Smag på P3
05:52 Natradio
00:23 Natradio
21:03 Aftenvagten
11:31 Gandhi
03:50 Natradio
15:05 Pressen på P3
01:21 Natradio
20:03 Sport på 3’eren
06:02 P3 Morgen
22:30 P3 med Kristian Stanley Halse
10:56 P3 med Mikkel Borg
02:03 Natradio
19:16 Sport på 3’eren
08:07 WeekendMorgen
03:46 Natradio
21:03 Sommer​eksperimentet: Sommerparlamentet
04:31 Natradio
23:12 Sommer​eksperimentet: Sommerparlamentet
15:19 P3 med Pelle Peter Jensen
07:09 SommerMorgen
00:23 Natradio
20:03 Sport på 3’eren
10:19 P3 med Anders Hagen
02:49 Natradio
17:05 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:57 SommerMorgen
14:57 P3 med Pelle Peter Jensen
04:34 Natradio
22:30 P3 med Kristian Stanley Halse
13:19 Smag på P3
02:03 Natradio
20:25 P3 med Anders Hagen
11:26 Q på P3
00:05 Natradio
18:14 P3 med Svenne Lund
09:31 Sommerresidensen
05:57 Natradio
16:17 P3 med Mikkel Borg
03:22 Natradio
06:03 SommerMorgen
00:24 Natradio
20:03 P3 med Anders Stegger
09:04 Sommerresidensen
02:03 Natradio
16:04 P3 med Mikkel Borg
10:02 Sommerresidensen
07:11 SommerMorgen
03:56 Natradio
14:11 Sport på 3’eren med Tour de France og Formel 1
01:32 Natradio
23:34 P3 med Kristian Stanley Halse
18:02 Sport på 3’eren
09:04 Q på P3
16:42 Touren på P3
04:09 Natradio
22:47 Rodeo - Sommerspecial
13:14 Smag på P3
05:52 Natradio
01:50 Natradio
17:34 Touren på P3
11:46 Sommerresidensen
03:49 Natradio
21:09 Rodeo - sommerspecial
14:21 Touren på P3
07:10 SommerMorgen
02:03 Natradio
19:51 Sport på 3’eren
10:09 Sommerresidensen
05:33 Natradio
17:03 Sport på 3’eren med Tour de France og Formel 1
03:10 Natradio
23:18 P3 med Kristian Stanley Halse
15:05 Touren på P3
09:51 Q på P3
01:21 Natradio
21:03 Sommer​eksperimentet: Taberne på P3
11:17 Sommerresidensen
04:32 Natradio
19:03 P3 med Kristian Stanley Halse
07:08 SommerMorgen
02:03 Natradio
17:05 Touren på P3
04:20 Natradio
23:28 Sommer​eksperimentet: Taberne på P3
06:02 SommerMorgen
01:21 Natradio
21:03 Sommer​eksperimentet: Taberne på P3
10:09 Sommerresidensen
17:06 Touren på P3
07:18 WeekendMorgen
03:22 Natradio
00:16 Natradio
19:42 Liga
09:55 Q på P3
05:32 Natradio
16:34 Touren på P3
02:31 Natradio
22:32 P3 med Kristian Stanley Halse
04:56 Natradio
18:55 Liga
06:50 SommerMorgen
14:41 Touren på P3
02:50 Natradio
20:56 Liga
16:49 Touren på P3
05:03 Natradio
22:27 Liga
19:25 Liga
04:28 Natradio
13:32 Smag på P3
21:53 Liga
09:35 P3 med Anders Hagen
02:53 Natradio
17:52 Rio på P3
05:20 Natradio
12:31 Smag på P3
20:13 Liga
08:56 WeekendMorgen
02:21 Natradio
16:56 Rio på P3
04:20 Natradio
11:13 Gandhi
00:34 Natradio
06:33 Go’ Morgen P3
02:54 Natradio
14:39 P3 med Louise Lolle
21:10 Liga
08:06 WeekendMorgen
12:55 Gandhi
22:52 Liga
05:42 Natradio
10:44 Gandhi
21:53 Liga
04:03 Natradio
15:35 Rio på P3
00:38 NatLiga
10:03 Gandhi
21:28 Liga
06:07 WeekendMorgen
02:20 Natradio
09:49 Gandhi
06:03 Go’ Morgen P3
21:51 Aftenvagten
12:05 P3 med Anders Hagen
03:42 Natradio
17:15 Pressen på P3
09:31 P3 med Mathias Buch Jensen
05:21 Natradio
14:13 P3 med Mathias Buch Jensen
01:29 Natradio
07:36 WeekendMorgen
16:56 Pressen på P3
03:20 Natradio
20:57 P3 med Signe Amtoft
18:44 P3 med Signe Amtoft
04:20 Natradio
00:24 Natradio
15:22 Monte Carlo
20:52 P3 DJ
02:21 Natradio
18:15 P3 med Anders Hagen
06:39 Go’ Morgen P3
14:56 P3 med Mathias Buch Jensen
02:28 Natradio
10:03 Gandhi
18:54 P3 med Anders Hagen
05:53 Natradio
13:57 Smag på P3
01:56 Natradio
09:39 Musikquizzen
19:57 P3 med Pelle Peter Jensen
05:03 Natradio
01:27 Natradio
09:54 Gandhi
19:09 P3 med Anders Hagen
05:32 Natradio
15:39 Monte Carlo
01:03 Natradio
11:40 Gandhi
19:48 P3 med Pelle Peter Jensen
07:06 WeekendMorgen
03:03 Natradio
23:41 Aftenvagten
09:56 Gandhi
19:53 Liga
05:27 Natradio
13:34 Smag på P3
01:33 Natradio
17:22 Pressen på P3
21:56 Aftenvagten
03:27 Natradio
15:41 Sport på 3’eren
05:03 Natradio
00:57 Natradio
11:23 Gandhi
08:24 Go’ Morgen P3
17:10 Pressen på P3
04:03 Natradio
23:29 Aftenvagten
13:54 Smag på P3