Tous Les Mêmes

Denne sang af Stromae er blevet spillet 387 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
09:32 Danskerbingo
12:37 P3 med Andreas Kousholt
20:29 P3 med Mads Gundersen
08:38 WeekendMorgen
09:28 Danskerbingo
10:12 Danskerbingo
11:18 P3 med Signe Amtoft
12:25 Smag på P3
13:42 P3 med Signe Amtoft
22:08 Genopstået på P3
13:45 P3 med Signe Amtoft
09:50 Januar på P3
10:36 P3 med Signe Amtoft
06:14 P3 Morgen
19:06 P3 med Signe Amtoft
10:22 P3 med Signe Amtoft
12:11 P3 med Nicholas Kawamura
05:57 Natradio
17:29 P3 med Mads Gundersen
04:54 Natradio
15:53 Pressen på P3
23:46 P3 med Mads Gundersen
03:31 Natradio
14:48 P3 med Signe Amtoft
06:31 WeekendMorgen
02:47 Natradio
07:26 Go’ Morgen P3
01:29 Natradio
06:20 SommerMorgen
18:56 Liga
08:24 SommerMorgen
12:43 P3 med Mads Gundersen
16:48 Touren på P3
04:13 Natradio
09:40 Rodeo Parlamentet
18:18 P3 med Sara Frost
14:22 Touren på P3
19:50 P3 med Louise Lolle
14:19 Smag på P3
18:58 P3 med Louise Lolle
23:38 P3 med Jesper Holm
21:29 P3 med Jesper Holm
14:49 Smag på P3
05:29 Natradio
03:14 Natradio
07:26 Go’ Morgen P3
15:10 Alpha Omega
04:53 Natradio
19:56 Liga
02:34 Natradio
18:18 Liga
03:31 Natradio
07:26 Go’ Morgen P3
05:31 Natradio
12:05 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:19 Natradio
15:10 Alpha Omega
08:33 Go’ Morgen P3
15:17 P3 med Signe Amtoft
16:51 Liga
03:14 Natradio
08:33 WeekendMorgen
18:47 Liga
07:40 Go’ Morgen P3
06:09 P3 Morgen
00:16 Natradio
12:56 Smag på P3
02:46 Natradio
06:27 Danmarks Indsamling på P3
02:34 Natradio
06:08 Go’ Morgen P3
01:26 Natradio
09:32 Musikquizzen
03:15 Natradio
08:23 WeekendMorgen
05:56 Natradio
21:31 Aftenvagten
07:06 WeekendMorgen
02:53 Natradio
08:21 WeekendMorgen
22:09 P3 med Cathrine Nissen
12:47 P3 med Signe Vadgaard
16:28 P3 med Cathrine Nissen
20:17 P3 med Signe Amtoft
11:20 Gandhi
08:18 Go’ Morgen P3
04:43 Natradio
08:51 Go’ Morgen P3
01:42 Natradio
20:44 Sport på 3’eren
14:52 Smag på P3
20:56 Liga
06:12 Go’ Morgen P3
00:16 Natradio
21:45 Liga
06:10 WeekendMorgen
04:39 Natradio
01:42 Natradio
19:49 Liga
19:38 Liga
00:53 Natradio
06:57 P3 Morgen
00:16 Natradio
09:34 Gandhi
21:44 Aftenvagten
07:49 Go’ Morgen P3
00:16 Natradio
01:27 Natradio
03:13 Natradio
16:52 Pressen på P3
02:35 Natradio
14:02 Sport på 3’eren
01:29 Natradio
13:31 Smag på P3
21:25 Aftenvagten
07:19 Go’ Morgen P3
21:27 Aftenvagten
18:36 Liga
18:32 Liga
18:13 Liga
12:53 Smag på P3
17:47 Sport på 3’eren
00:15 Natradio
07:26 Go’ Morgen P3
00:16 Natradio
17:39 Sport på 3’eren
08:43 SommerMorgen
20:38 Sport på 3’eren: Med Tour de France og Formel 1
08:49 SommerMorgen
17:27 Touren på P3
10:38 Sommerresidensen
20:18 Liga
23:44 P3 med Signe Vadgaard
18:56 Liga
14:45 P3 med Louise Lolle
04:28 Natradio
13:46 Smag på P3
17:36 Rio på P3
08:33 Go’ Morgen P3
21:09 Sport på 3’eren
04:10 Natradio
14:32 P3 med Mathias Buch Jensen
05:57 Natradio
14:25 Sport på 3’eren
00:17 Natradio
12:56 Smag på P3
15:15 P3 med Mathias Buch Jensen
06:26 Go’ Morgen P3
19:43 Liga
17:53 Pressen på P3
05:56 Natradio
13:38 Smag på P3
02:33 Natradio
12:55 Smag på P3
10:23 Musikquizzen
00:56 Natradio
08:06 WeekendMorgen
14:03 Monte Carlo
03:57 Natradio
19:03 Liga
06:40 P3 Morgen
16:57 Pressen på P3
04:32 Natradio
14:47 Monte Carlo
02:56 Natradio
07:57 PåskeMorgen
23:26 Mens vi venter
13:23 Verdensmester
03:20 Natradio
19:08 Rodeo
09:04 P3 med Sara Frost
01:20 Natradio
14:14 Verdensmester
04:09 Natradio
22:27 Mens vi venter
11:52 P3 med Sara Frost
02:03 Natradio
08:43 P3 Morgen
23:30 Mens vi venter
15:37 Monte Carlo
04:49 Natradio
20:32 Liga
20:21 Liga
10:09 Gandhi
02:23 Natradio
16:52 Sport på 3’eren
06:39 WeekendMorgen
19:08 Rodeo
Mads & Monopolet
01:53 Natradio
05:56 Natradio
20:12 Liga
03:53 Natradio
18:03 Liga
08:33 Go’ Morgen P3
01:57 Natradio
05:48 Natradio
00:05 Natradio
19:03 Liga
11:03 Gandhi
03:57 Natradio
17:24 Sport på 3’eren
07:17 WeekendMorgen
01:32 Natradio
15:32 Smag på P3
05:31 Natradio
18:03 Optakt til P3 Guld: P3 Guld optakt
12:28 Smag på P3
03:56 Natradio
21:03 Aftenvagten
10:14 Gandhi
01:31 Natradio
14:03 P3 med Mathias Buch Jensen
04:23 Natradio
20:03 Liga
09:04 Gandhi
00:50 Natradio
16:04 Pressen på P3
07:26 Go’ Morgen P3
10:49 Musikquizzen
18:45 Sport på 3’eren
08:06 WeekendMorgen
01:21 Natradio
14:54 P3 med Mikkel Bagger
05:56 Natradio
20:30 Liga
03:21 Natradio
18:03 Liga
08:48 Go’ Morgen P3
23:25 Aftenvagten
14:40 Monte Carlo
04:50 Natradio
20:20 Liga
11:46 Gandhi
02:31 Natradio
17:52 Sport på 3’eren
07:16 WeekendMorgen
00:56 Natradio
04:03 Natradio
10:46 Gandhi
02:21 Natradio
16:30 Pressen på P3
06:33 Go’ Morgen P3
22:03 Liga
12:05 Smag på P3
03:50 Natradio
15:23 Monte Carlo
05:48 Natradio
00:49 Natradio
20:25 Liga
10:09 Gandhi
02:32 Natradio
06:21 Formel 1 på P3
19:08 Rodeo
09:05 Mads & Monopolet
01:53 Natradio
15:06 Monte Carlo
10:52 P3 med Cathrine Nissen
05:57 Natradio
12:56 Smag på P3
03:53 Natradio
08:39 Go’ Morgen P3
00:33 Natradio
16:43 Pressen på P3
04:49 Natradio
21:03 Aftenvagten
10:30 P3 med Mikkel Bagger
02:33 Natradio
15:37 Sport på 3’eren
05:49 Natradio
04:03 Natradio
23:25 P3 med Jacob Hinchely
14:50 P3 med Mikkel Bagger
06:02 P3 Morgen
01:03 Natradio
21:03 Aftenvagten
11:20 P3 med Louise Lolle
03:20 Natradio
19:38 Liga
09:10 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:26 Natradio
17:05 P3 med Cathrine Nissen
05:45 Natradio
23:11 Aftenvagten
14:37 P3 med Mikkel Bagger
08:48 Go’ Morgen P3
12:14 Smag på P3
03:21 Natradio
18:17 Sport på 3’eren
07:59 WeekendMorgen
16:20 Pressen på P3
11:43 P3 med Louise Lolle
02:35 Natradio
14:03 Monte Carlo
05:53 Natradio
22:07 Liga
12:10 Smag på P3
07:12 Go’ Morgen P3
03:53 Natradio
21:17 Liga
09:08 P3 med Louise Lolle
00:05 Natradio
16:04 Pressen på P3
07:34 Go’ Morgen P3
11:25 Musikquizzen
03:10 Natradio
P3 med Jesper Holm
05:21 Natradio
13:01 Smag på P3
02:31 Natradio
19:03 Liga
06:39 Go’ Morgen P3
17:09 Pressen på P3
04:32 Natradio
15:05 Monte Carlo
02:59 Natradio
12:38 Smag på P3
07:13 Go’ Morgen P3
00:49 Natradio
14:27 Sport på 3’eren
04:59 Natradio
11:34 Mads & Monopolet
02:59 Natradio
15:05 Monte Carlo
07:03 Go’ Morgen P3
00:53 Natradio
13:41 Smag på P3
05:21 Natradio
22:23 Aftenvagten
08:41 Go’ Morgen P3
02:31 Natradio
18:03 Liga
10:09 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
06:03 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
21:03 Aftenvagten
15:07 Monte Carlo
09:07 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
19:41 P3 med Cathrine Nissen
16:30 Sport på 3’eren
13:36 Smag på P3
10:15 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
07:50 WeekendMorgen
04:30 Natradio
01:20 Natradio
20:42 Rodeo
17:25 Sport på 3’eren
14:26 P3 med Cathrine Nissen
11:28 P3 med Mathias Buch Jensen
08:16 WeekendMorgen
05:27 Natradio
02:18 Natradio
19:23 Liga
16:49 Pressen på P3
13:35 Smag på P3
10:39 P3 med Louise Lolle
07:44 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:21 Natradio
21:15 Aftenvagten
18:17 Liga
15:35 Monte Carlo
13:08 Smag på P3
09:18 P3 med Louise Lolle
06:52 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
20:14 Liga
17:45 Pressen på P3
14:20 Monte Carlo
11:25 P3 med Louise Lolle
08:33 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
02:28 Natradio
22:54 Aftenvagten
19:20 Liga
16:17 Pressen på P3
10:52 P3 med Louise Lolle
04:47 Natradio
01:16 Natradio
21:53 Aftenvagten
Liga
15:38 P3 med Mathias Buch Jensen
12:36 Smag på P3
09:21 P3 med Louise Lolle
06:50 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
00:33 Natradio