Everybody Wants to Be Famous

Denne sang af Superorganism er blevet spillet 301 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
12:10 Musikchefen
01:58 Natradio
01:51 Natradio
15:34 Curlingklubben
08:38 WeekendMorgen
12:35 P3 med Mads Gundersen
10:02 Danskerbingo
21:51 Sommeraften
22:51 Sommeraften
01:50 Natradio
05:55 Natradio
03:54 Natradio
22:53 Sommeraften
06:40 Natradio
21:54 Sommeraften
10:49 Hver dag er en fest
06:37 Natradio
19:48 Festival på P3
18:56 Festival på P3
01:46 Natradio
05:03 Natradio
08:06 WeekendMorgen
01:55 Natradio
22:46 Pladeselskabet
22:43 Pladeselskabet
07:04 Go’ Morgen P3
13:17 P3 med Nicholas Kawamura
09:44 Danskerbingo
03:54 Natradio
04:54 Natradio
09:47 WeekendMorgen
18:43 Liga
06:03 Go’ Morgen P3
11:45 Danskerbingo
06:25 WeekendMorgen
21:41 Pladeselskabet
03:51 Natradio
13:17 P3 med Anders Hagen
02:54 Natradio
10:02 Danskerbingo
06:41 Go’ Morgen P3
15:02 P3 med Anders Hagen
07:04 Go’ Morgen P3
21:03 Pladeselskabet
00:36 Natradio
08:37 WeekendMorgen
15:53 Curlingklubben
05:03 Natradio
14:53 Liga
21:40 Pladeselskabet
02:50 Natradio
21:57 Pladeselskabet
17:39 Stegger & Toft
08:44 WeekendMorgen
16:04 P3 med Anders Hagen
19:54 Liga
06:03 Go’ Morgen P3
14:50 P3 med Mads Gundersen
11:01 Danskerbingo
02:54 Natradio
05:37 Natradio
11:58 Danskerbingo
03:44 Natradio
19:46 P3 med Kenneth K
03:26 Natradio
21:42 Pladeselskabet
15:20 Curlingklubben
05:51 Natradio
01:58 Natradio
04:31 Natradio
00:48 Natradio
16:45 P3 med Anders Hagen
05:50 Natradio
14:40 P3 med Anders Hagen
08:31 PåskeMorgen
01:53 Natradio
18:24 Liga
05:54 Natradio
13:31 P3 med Stine Rosenfeldt
19:55 P3 med Kenneth K
03:58 Natradio
17:35 Stegger & Toft
15:20 Curlingklubben
08:47 Go’ Morgen P3
00:32 Natradio
22:06 Pladeselskabet
10:18 Danskerbingo
21:35 Pladeselskabet
20:57 Liga
03:17 Natradio
09:12 WeekendMorgen
16:20 Liga
04:23 Natradio
00:57 Natradio
22:20 Pladeselskabet
22:07 Pladeselskabet
04:23 Natradio
21:11 Pladeselskabet
01:20 Natradio
18:51 Liga
04:35 Natradio
01:16 Natradio
05:40 Natradio
22:10 Pladeselskabet
08:47 Go’ Morgen P3
20:52 Liga
04:27 Natradio
21:06 Pladeselskabet
16:26 Stegger & Toft
00:11 Natradio
10:57 Danskerbingo
18:20 Liga
05:10 Natradio
14:11 P3 med Kenneth K
02:23 Natradio
11:51 Danskerbingo
00:12 Natradio
05:31 Natradio
07:50 Go’ Morgen P3
19:49 Liga
04:20 Natradio
21:11 Pladeselskabet
14:53 Curlingklubben
18:02 Liga
09:04 WeekendMorgen
01:29 Natradio
13:49 Sangskriver: Gæst Basim
05:35 Natradio
17:04 Stegger & Toft
07:39 Go’ Morgen P3
00:48 Natradio
20:50 Liga
10:02 Danskerbingo
03:03 Natradio
23:34 Pladeselskabet
18:03 Liga
08:09 Go’ Morgen P3
01:57 Natradio
16:34 Stegger & Toft
06:33 Go’ Morgen P3
22:07 Pladeselskabet
13:02 Moyo Live
04:52 Natradio
00:52 Natradio
11:58 P3 med Svenne Lund Jensen
03:03 Natradio
16:02 Liga
09:04 WeekendMorgen
20:02 Liga
07:33 Go’ Morgen P3
00:33 Natradio
18:16 Liga
11:51 Danskerbingo
02:03 Natradio
22:03 Pladeselskabet
04:30 Natradio
20:14 Liga
10:02 Danskerbingo
03:31 Natradio
23:03 Pladeselskabet
12:48 Moyo Live
02:03 Natradio
18:02 Liga
07:03 WeekendMorgen
00:19 Natradio
16:02 Liga
04:03 Natradio
17:04 Stegger & Toft
06:55 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
23:36 Pladeselskabet
18:30 Liga
10:02 Danskerbingo
03:50 Natradio
00:26 Natradio
16:05 Stegger & Toft
05:36 Natradio
23:07 Pladeselskabet
14:03 Curlingklubben
04:03 Natradio
22:03 Pladeselskabet
12:53 Moyo Live
01:03 Natradio
19:03 P3 med Svenne Lund Jensen
09:03 WeekendMorgen
02:45 Natradio
15:14 P3 med Svenne Lund Jensen
06:37 WeekendMorgen
20:03 Liga
13:04 Danmarks Indsamling på P3
04:10 Natradio
18:11 Liga
07:03 Go’ Morgen P3
01:32 Natradio
23:48 Pladeselskabet
16:04 Stegger & Toft
05:36 Natradio
00:05 Natradio
14:03 Curlingklubben
04:03 Natradio
22:07 Pladeselskabet
17:41 Stegger & Toft
12:25 Danmarks Indsamling på P3
07:09 Go’ Morgen P3
02:45 Natradio
21:07 Liga
16:07 Liga
11:34 Musikquizzen
06:21 WeekendMorgen
01:38 Natradio
20:43 P3 med Svenne Lund Jensen
15:41 P3 med Kenneth K
Den sorte boks: Katinka
05:38 Natradio
00:31 Natradio
19:18 Liga
14:29 Curlingklubben
09:51 Danskerbingo
04:52 Natradio
23:13 Pladeselskabet
18:16 Liga
08:11 Go’ Morgen P3
03:41 Natradio
22:34 Pladeselskabet
17:48 Stegger & Toft
12:51 Moyo Live
07:09 Go’ Morgen P3
02:38 Natradio
21:24 Pladeselskabet
16:46 Stegger & Toft
11:52 Danskerbingo
06:16 Go’ Morgen P3
01:42 Natradio
17:42 Stegger & Toft
07:33 Go’ Morgen P3
00:36 Natradio
13:11 P3 med Svenne Lund Jensen
10:02 Musikquizzen
02:45 Natradio
16:02 Liga
06:46 WeekendMorgen
18:03 Liga
08:10 Go’ Morgen P3
15:54 Curlingklubben
05:20 Natradio
23:03 Pladeselskabet
13:03 Moyo Live
03:49 Natradio
21:03 Pladeselskabet
11:37 Danskerbingo
02:03 Natradio
22:30 Pladeselskabet
19:39 P3 med Stine Rosenfeldt
16:35 Liga
13:45 P3 med Svenne Lund Jensen
10:22 Musikquizzen
07:46 WeekendMorgen
04:27 Natradio
01:21 Natradio
20:34 Liga
17:15 P3 med Svenne Lund Jensen
14:16 P3 med Kenneth K
Den sorte boks: Le Gammeltoft
08:26 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:16 Natradio
19:35 P3 med Mads Gundersen
16:24 Stegger & Toft
10:14 Danskerbingo
07:39 Go’ Morgen P3
04:48 Natradio
01:20 Natradio
21:17 Pladeselskabet
18:17 P3 med Mads Gundersen
15:25 P3 med Kenneth K
12:16 Moyo Live
09:28 Danskerbingo
06:24 Go’ Morgen P3
03:25 Natradio
23:07 Pladeselskabet
20:16 P3 med Mads Gundersen
17:45 Stegger & Toft
11:14 Danskerbingo
08:23 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
02:27 Natradio
22:21 Pladeselskabet
19:22 P3 med Mads Gundersen
16:17 Stegger & Toft
Moyo Live
Danskerbingo
Go’ Morgen P3
Natradio
Natradio
21:07 Pladeselskabet
18:38 P3 med Mads Gundersen
15:33 P3 med Stine Rosenfeldt
Moyo Live
09:39 Danskerbingo
Go’ Morgen P3
03:19 Natradio