Everybody Wants to Be Famous

Denne sang af Superorganism er blevet spillet 297 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 8. januar 2018. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2017
Indsp.land Ukendt
Hovedkunstner Superorganism
Komponist Superorganism
Producer Superorganism
Tekst/forfatter Superorganism

Kilde: DR

Afspilningslog

Dato Program
12:10 Musikchefen
01:58 Natradio
01:51 Natradio
15:34 Curlingklubben
08:38 WeekendMorgen
12:35 P3 med Mads Gundersen
10:02 Danskerbingo
21:51 Sommeraften
22:51 Sommeraften
01:50 Natradio
05:55 Natradio
03:54 Natradio
22:53 Sommeraften
06:40 Natradio
21:54 Sommeraften
10:49 Hver dag er en fest
06:37 Natradio
19:48 Festival på P3
18:56 Festival på P3
01:46 Natradio
05:03 Natradio
08:06 WeekendMorgen
01:55 Natradio
22:46 Pladeselskabet
22:43 Pladeselskabet
07:04 Go’ Morgen P3
13:17 P3 med Nicholas Kawamura
09:44 Danskerbingo
03:54 Natradio
04:54 Natradio
09:47 WeekendMorgen
18:43 Liga
06:03 Go’ Morgen P3
11:45 Danskerbingo
06:25 WeekendMorgen
21:41 Pladeselskabet
03:51 Natradio
13:17 P3 med Anders Hagen
02:54 Natradio
10:02 Danskerbingo
06:41 Go’ Morgen P3
15:02 P3 med Anders Hagen
07:04 Go’ Morgen P3
21:03 Pladeselskabet
00:36 Natradio
08:37 WeekendMorgen
15:53 Curlingklubben
05:03 Natradio
14:53 Liga
21:40 Pladeselskabet
02:50 Natradio
21:57 Pladeselskabet
17:39 Stegger & Toft
08:44 WeekendMorgen
16:04 P3 med Anders Hagen
19:54 Liga
14:50 P3 med Mads Gundersen
11:01 Danskerbingo
02:54 Natradio
05:37 Natradio
11:58 Danskerbingo
03:44 Natradio
19:46 P3 med Kenneth K
03:26 Natradio
21:42 Pladeselskabet
15:20 Curlingklubben
05:51 Natradio
01:58 Natradio
04:31 Natradio
00:48 Natradio
16:45 P3 med Anders Hagen
05:50 Natradio
14:40 P3 med Anders Hagen
08:31 PåskeMorgen
01:53 Natradio
18:24 Liga
05:54 Natradio
13:31 P3 med Stine Rosenfeldt
19:55 P3 med Kenneth K
03:58 Natradio
17:35 Stegger & Toft
15:20 Curlingklubben
08:47 Go’ Morgen P3
00:32 Natradio
22:06 Pladeselskabet
10:18 Danskerbingo
21:35 Pladeselskabet
20:57 Liga
03:17 Natradio
09:12 WeekendMorgen
16:20 Liga
04:23 Natradio
00:57 Natradio
22:20 Pladeselskabet
22:07 Pladeselskabet
04:23 Natradio
21:11 Pladeselskabet
01:20 Natradio
18:51 Liga
04:35 Natradio
01:16 Natradio
05:40 Natradio
22:10 Pladeselskabet
08:47 Go’ Morgen P3
20:52 Liga
04:27 Natradio
21:06 Pladeselskabet
16:26 Stegger & Toft
00:11 Natradio
10:57 Danskerbingo
18:20 Liga
05:10 Natradio
14:11 P3 med Kenneth K
02:23 Natradio
11:51 Danskerbingo
00:12 Natradio
05:31 Natradio
07:50 Go’ Morgen P3
19:49 Liga
04:20 Natradio
21:11 Pladeselskabet
14:53 Curlingklubben
18:02 Liga
09:04 WeekendMorgen
01:29 Natradio
13:49 Sangskriver: Gæst Basim
05:35 Natradio
17:04 Stegger & Toft
07:39 Go’ Morgen P3
00:48 Natradio
20:50 Liga
10:02 Danskerbingo
03:03 Natradio
23:34 Pladeselskabet
18:03 Liga
08:09 Go’ Morgen P3
01:57 Natradio
16:34 Stegger & Toft
06:33 Go’ Morgen P3
13:02 Moyo Live
04:52 Natradio
00:52 Natradio
11:58 P3 med Svenne Lund Jensen
03:03 Natradio
16:02 Liga
09:04 WeekendMorgen
20:02 Liga
07:33 Go’ Morgen P3
00:33 Natradio
18:16 Liga
11:51 Danskerbingo
02:03 Natradio
22:03 Pladeselskabet
04:30 Natradio
20:14 Liga
10:02 Danskerbingo
03:31 Natradio
23:03 Pladeselskabet
12:48 Moyo Live
02:03 Natradio
18:02 Liga
07:03 WeekendMorgen
00:19 Natradio
16:02 Liga
04:03 Natradio
17:04 Stegger & Toft
06:55 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
23:36 Pladeselskabet
18:30 Liga
10:02 Danskerbingo
03:50 Natradio
00:26 Natradio
16:05 Stegger & Toft
05:36 Natradio
23:07 Pladeselskabet
14:03 Curlingklubben
04:03 Natradio
22:03 Pladeselskabet
12:53 Moyo Live
01:03 Natradio
19:03 P3 med Svenne Lund Jensen
09:03 WeekendMorgen
02:45 Natradio
15:14 P3 med Svenne Lund Jensen
06:37 WeekendMorgen
20:03 Liga
13:04 Danmarks Indsamling på P3
04:10 Natradio
18:11 Liga
07:03 Go’ Morgen P3
01:32 Natradio
23:48 Pladeselskabet
16:04 Stegger & Toft
05:36 Natradio
00:05 Natradio
14:03 Curlingklubben
04:03 Natradio
22:07 Pladeselskabet
17:41 Stegger & Toft
12:25 Danmarks Indsamling på P3
07:09 Go’ Morgen P3
02:45 Natradio
21:07 Liga
16:07 Liga
11:34 Musikquizzen
06:21 WeekendMorgen
01:38 Natradio
20:43 P3 med Svenne Lund Jensen
15:41 P3 med Kenneth K
Den sorte boks: Katinka
05:38 Natradio
00:31 Natradio
19:18 Liga
14:29 Curlingklubben
09:51 Danskerbingo
04:52 Natradio
23:13 Pladeselskabet
18:16 Liga
08:11 Go’ Morgen P3
03:41 Natradio
22:34 Pladeselskabet
17:48 Stegger & Toft
12:51 Moyo Live
07:09 Go’ Morgen P3
02:38 Natradio
21:24 Pladeselskabet
16:46 Stegger & Toft
11:52 Danskerbingo
06:16 Go’ Morgen P3
01:42 Natradio
17:42 Stegger & Toft
07:33 Go’ Morgen P3
00:36 Natradio
13:11 P3 med Svenne Lund Jensen
10:02 Musikquizzen
02:45 Natradio
16:02 Liga
06:46 WeekendMorgen
18:03 Liga
08:10 Go’ Morgen P3
15:54 Curlingklubben
05:20 Natradio
23:03 Pladeselskabet
13:03 Moyo Live
03:49 Natradio
21:03 Pladeselskabet
11:37 Danskerbingo
02:03 Natradio
22:30 Pladeselskabet
19:39 P3 med Stine Rosenfeldt
16:35 Liga
13:45 P3 med Svenne Lund Jensen
10:22 Musikquizzen
07:46 WeekendMorgen
04:27 Natradio
01:21 Natradio
20:34 Liga
17:15 P3 med Svenne Lund Jensen
14:16 P3 med Kenneth K
Den sorte boks: Le Gammeltoft
08:26 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:16 Natradio
19:35 P3 med Mads Gundersen
16:24 Stegger & Toft
10:14 Danskerbingo
07:39 Go’ Morgen P3
04:48 Natradio
01:20 Natradio
21:17 Pladeselskabet
18:17 P3 med Mads Gundersen
15:25 P3 med Kenneth K
12:16 Moyo Live
09:28 Danskerbingo
06:24 Go’ Morgen P3
03:25 Natradio
23:07 Pladeselskabet
20:16 P3 med Mads Gundersen
17:45 Stegger & Toft
11:14 Danskerbingo
08:23 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
02:27 Natradio
22:21 Pladeselskabet
19:22 P3 med Mads Gundersen
16:17 Stegger & Toft
Moyo Live
Danskerbingo
Go’ Morgen P3
Natradio
Natradio
21:07 Pladeselskabet
18:38 P3 med Mads Gundersen
15:33 P3 med Stine Rosenfeldt
09:39 Danskerbingo
03:19 Natradio