Love Me

Denne sang af The 1975 er blevet spillet 392 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 26. oktober 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2019 1
  • 2017 2
  • 2016 188
  • 2015 201

Afspilninger på tværs af kanaler

Afspilningslog

Dato Program
13:09 Pelle Peters Panel
17:57 P3 med Mads Axelsen
23:41 Pladeselskabet
02:20 Natradio
07:28 WeekendMorgen
19:35 Liga
04:41 Natradio
05:26 Natradio
21:28 Liga
14:29 P3 med Signe Amtoft
05:32 Natradio
23:37 Aftenvagten
10:31 De Gode Nyheder
18:20 Liga
05:13 Natradio
16:48 P3s Museum for Kunst
02:51 Natradio
13:39 Lågsus
00:31 Natradio
12:11 P3 med Signe Amtoft
21:48 Aftenvagten
03:13 Natradio
10:08 Danskerbingo
03:17 Natradio
18:53 Liga
13:32 P3 med Mads Gundersen
17:34 P3 med Gyrith Cecilie Ross
21:28 Liga
02:33 Natradio
07:46 WeekendMorgen
14:23 Tue og Tony
22:13 Aftenvagten
02:33 Natradio
08:49 WeekendMorgen
07:41 Go’ Morgen P3
16:40 Liga
10:08 Danskerbingo
19:26 OL på P3
14:35 OL på P3
05:31 Natradio
17:17 OL på P3
20:35 OL på P3
04:14 Natradio
04:41 Natradio
14:40 P3 med Christoffer Stenbakken
21:56 Aftenvagten
11:36 Ældrerådet
11:17 P3 med Nicholas Kawamura
02:13 Natradio
23:57 Aftenvagten
19:51 Liga
04:20 Natradio
14:52 Touren på P3
03:12 Natradio
07:43 WeekendMorgen
19:21 P3 med Signe Amtoft
03:31 Natradio
11:35 Ældrerådet
02:49 Natradio
16:25 P3 med Mads Axelsen
18:52 LIGA på Bryggen
02:14 Natradio
20:22 LIGA på Bryggen
05:28 Natradio
21:28 LIGA på Bryggen
08:31 WeekendMorgen
04:13 Natradio
15:33 P3 med Signe Amtoft
05:14 Natradio
19:18 P3 med Signe Amtoft
01:53 Natradio
08:39 Go’ Morgen P3
00:43 Natradio
13:39 Liga
00:43 Natradio
18:34 P3 med David Mandel
22:10 Aftenvagten
08:26 Go’ Morgen P3
05:30 Natradio
15:37 Liga
03:13 Natradio
18:20 Liga
03:53 Natradio
12:13 Smag på P3
05:56 Natradio
12:23 P3 med Signe Amtoft
19:26 Liga
07:25 WeekendMorgen
23:38 Aftenvagten
10:56 Gandhi
16:08 Liga
21:29 Liga
03:49 Natradio
16:25 Liga
20:53 Liga
17:14 Lågsus
18:44 P3 med Svenne Lund Jensen
00:16 Natradio
08:46 P3 Morgen
20:16 Liga
00:16 Natradio
22:33 Liga
12:45 Smag på P3
15:52 Tue og Tony
04:54 Natradio
08:53 WeekendMorgen
14:57 Tue og Tony
01:17 Natradio
07:06 WeekendMorgen
19:43 P3 med Andrew Moyo
23:40 Aftenvagten
19:14 Liga
08:49 WeekendMorgen
14:56 Tue og Tony
08:21 P3 Morgen
22:46 Danmarks Indsamling på P3
21:41 Danmarks Indsamling på P3
08:26 Danmarks Indsamling på P3
11:20 Musikquizzen
22:45 P3 med Mads Axelsen
07:33 WeekendMorgen
18:49 Liga
04:20 Natradio
14:19 Tue og Tony
01:53 Natradio
11:06 Januar på P3
23:27 Aftenvagten
19:49 P3 med Mads Axelsen
03:11 Natradio
17:31 P3 med Svenne Lund Jensen
11:23 Musikquizzen
14:44 Alpha Omega
04:28 Natradio
01:49 Natradio
18:41 P3 med Andrew Moyo
09:47 Januar på P3
22:47 Aftenvagten
15:52 Tue og Tony
04:20 Natradio
05:52 Natradio
09:37 Januar på P3
17:03 Liga
03:02 Natradio
20:02 Liga
14:02 Alpha Omega
06:41 WeekendMorgen
18:10 P3 med Andrew Moyo
10:03 Januar på P3
02:31 Natradio
23:29 Aftenvagten
15:04 Tue og Tony
05:53 Natradio
21:02 Aftenvagten
12:04 Smag på P3
03:49 Natradio
19:02 P3 med Andrew Moyo
10:02 Januar på P3
02:02 Natradio
22:22 Aftenvagten
08:43 Go’ Morgen P3
20:20 Barometeret
06:02 WeekendMorgen
01:31 Natradio
18:42 P3 med Andrew Moyo
11:03 P3 med Mikkel Bagger
03:46 Natradio
09:05 Januar på P3
02:02 Natradio
21:02 Aftenvagten
15:25 P3 med Gyrith Cecilie Ross
15:21 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:03 Go’ Morgen P3
00:04 Natradio
P3 med Andrew Moyo
19:02 P3 med Andrew Moyo
12:05 Smag på P3
04:31 Natradio
22:25 Natradio
10:03 Smag på P3
02:57 Natradio
20:02 Aftenvagten
14:06 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:04 Go’ Morgen P3
17:03 P3 med Mads Gundersen
08:02 P3 med Nicholas Kawamura
22:56 Aftenradio
13:56 P3 med Pelle Peter Jensen
05:32 Natradio
21:02 Aftenradio
10:39 P3 med Signe Amtoft
03:57 Natradio
08:04 P3 med Nicholas Kawamura
01:50 Natradio
20:02 Godt nyt
12:05 Årsopgørelsen
04:02 Natradio
23:04 Aftenradio
16:04 P3 med Andrew Moyo
06:02 P3 Morgen
02:02 Natradio
10:02 Året der gik
03:56 Natradio
18:04 Godt nyt
07:03 P3 med Mads Gundersen
01:31 Natradio
17:03 P3 med Signe Amtoft
05:02 Natradio
23:51 Aftenradio
14:02 P3 med Pelle Peter Jensen
02:31 Natradio
22:02 Aftenradio
11:03 Lågsus: Jul
04:56 Natradio
19:02 Godt nyt
07:05 P3 Morgen
01:56 Natradio
15:05 P3 med Mads Gundersen
03:27 Natradio
18:03 Godt nyt
13:03 Årsopgørelsen
05:30 Natradio
00:35 Natradio
11:03 Musikquizzen
02:47 Natradio
17:03 Liga
08:02 WeekendMorgen
01:02 Natradio
05:57 Natradio
19:04 P3 med Signe Amtoft
09:03 Gandhi
23:04 Aftenvagten
16:06 Alpha Omega
07:04 P3 Morgen
00:04 Natradio
04:49 Natradio
22:21 Barometeret
02:31 Natradio
19:03 Liga
06:02 WeekendMorgen
00:56 Natradio
17:02 Liga
05:02 Natradio
23:28 Aftenvagten
14:02 Smag på P3
07:03 Go’ Morgen P3
12:04 Smag på P3
04:57 Natradio
18:03 Liga
14:55 Smag på P3
10:03 Gandhi
02:48 Natradio
23:27 P3 med Andrew Moyo
13:03 Smag på P3
07:03 Go’ Morgen P3
01:02 Natradio
16:04 Alpha Omega
11:02 Gandhi
04:29 Natradio
22:03 Liga
09:03 Musikquizzen
06:02 WeekendMorgen
10:33 Mads & Monopolet
01:53 Natradio
15:04 Pressen på P3
02:02 Natradio
13:02 Smag på P3
05:53 Natradio
00:04 Natradio
16:17 Pressen på P3
10:03 Gandhi
04:02 Natradio
23:46 Aftenvagten
14:04 Smag på P3
06:04 Go’ Morgen P3
02:02 Natradio
20:03 Liga
12:04 Smag på P3
10:47 Musikquizzen
01:31 Natradio
17:03 Liga
06:42 WeekendMorgen
14:03 Smag på P3
04:31 Natradio
00:31 Natradio
19:02 Liga
11:03 Gandhi
02:02 Natradio
22:03 Liga
09:04 Gandhi
03:50 Natradio
20:02 Liga
07:04 Go’ Morgen P3
18:03 Liga
10:03 Gandhi
04:49 Natradio
16:02 Liga
08:02 WeekendMorgen
03:02 Natradio
05:02 Natradio
12:06 Smag på P3
02:32 Natradio
19:02 Liga
08:52 Go’ Morgen P3
00:22 Natradio
15:04 Pressen på P3
05:39 Natradio
21:32 Liga
10:02 Gandhi
02:56 Natradio
16:28 Pressen på P3
07:05 Go’ Morgen P3
00:53 Natradio
20:21 Barometeret
04:57 Natradio
11:03 P3 med Mads Steffensen
08:26 P3 med Mads Gundersen
03:19 Natradio
15:02 Pressen på P3
13:03 Smag på P3
06:04 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
21:02 Aftenvagten
10:02 Gandhi
04:02 Natradio
23:24 P3 med Nicholas Kawamura
14:03 Smag på P3
05:46 Natradio
20:02 Liga
11:02 Gandhi
03:58 Natradio
17:02 Liga
09:05 Musikquizzen
02:02 Natradio
15:28 Liga
05:32 Natradio
19:03 Liga
13:02 Smag på P3
03:56 Natradio
10:47 Gandhi
01:50 Natradio
18:02 Liga
07:04 Go’ Morgen P3
00:04 Natradio
11:31 Gandhi
02:56 Natradio
21:02 Aftenvagten
06:04 Go’ Morgen P3
23:08 P3 med Nicholas Kawamura
19:18 Liga
16:43 Liga
13:35 Liga
10:14 Musikquizzen
07:51 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:22 Natradio
20:36 Liga
17:18 Liga
14:26 Alpha Omega
11:55 Mads & Monopolet
08:19 WeekendMorgen
05:29 Natradio
02:17 Natradio
19:10 Liga
16:06 P3 med Signe Amtoft
14:14 Smag på P3
10:15 Gandhi
07:47 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:21 Natradio
23:29 Aftenvagten
20:08 Liga
17:28 P3 med Gyrith Cecilie Ross
14:52 P3 med Pelle Peter Jensen
14:48 P3 med Pelle Peter Jensen
11:50 Gandhi
08:46 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
22:21 Aftenvagten
19:17 Liga
16:38 Pressen på P3
13:57 P3 med Pelle Peter Jensen
10:56 Gandhi
07:41 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:14 Natradio
21:32 Aftenvagten
18:22 Liga
15:35 Pressen på P3
12:52 Smag på P3
09:40 Gandhi
06:43 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: