Love Me

Denne sang af The 1975 er blevet spillet 392 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
13:09 Pelle Peters Panel
17:57 P3 med Mads Axelsen
23:41 Pladeselskabet
02:20 Natradio
07:28 WeekendMorgen
19:35 Liga
04:41 Natradio
05:26 Natradio
21:28 Liga
14:29 P3 med Signe Amtoft
05:32 Natradio
23:37 Aftenvagten
10:31 De Gode Nyheder
18:20 Liga
05:13 Natradio
16:48 P3’s Museum for Kunst: P3s Museum for Kunst
02:51 Natradio
13:39 Lågsus
00:31 Natradio
12:11 P3 med Signe Amtoft
21:48 Aftenvagten
03:13 Natradio
10:08 Danskerbingo
03:17 Natradio
18:53 Liga
13:32 P3 med Mads Gundersen
17:34 P3 med Gyrith Cecilie Ross
21:28 Liga
02:33 Natradio
07:46 WeekendMorgen
14:23 Tue og Tony
22:13 Aftenvagten
02:33 Natradio
08:49 WeekendMorgen
07:41 Go’ Morgen P3
16:40 Liga
10:08 Danskerbingo
19:26 OL på P3
14:35 OL på P3
05:31 Natradio
17:17 OL på P3
20:35 OL på P3
04:14 Natradio
04:41 Natradio
14:40 P3 med Christoffer Stenbakken
21:56 Aftenvagten
11:36 Ældrerådet
11:17 P3 med Nicholas Kawamura
02:13 Natradio
23:57 Aftenvagten
19:51 Liga
04:20 Natradio
14:52 Touren på P3
03:12 Natradio
07:43 WeekendMorgen
19:21 P3 med Signe Amtoft
03:31 Natradio
11:35 Ældrerådet
02:49 Natradio
16:25 P3 med Mads Axelsen
18:52 Liga: På Bryggen
02:14 Natradio
20:22 Liga: På Bryggen
05:28 Natradio
21:28 Liga: På Bryggen
08:31 WeekendMorgen
04:13 Natradio
15:33 P3 med Signe Amtoft
05:14 Natradio
19:18 P3 med Signe Amtoft
01:53 Natradio
08:39 Go’ Morgen P3
00:43 Natradio
13:39 Liga
00:43 Natradio
18:34 P3 med David Mandel
22:10 Aftenvagten
08:26 Go’ Morgen P3
05:30 Natradio
15:37 Liga
03:13 Natradio
18:20 Liga
03:53 Natradio
12:13 Smag på P3
05:56 Natradio
12:23 P3 med Signe Amtoft
19:26 Liga
07:25 WeekendMorgen
23:38 Aftenvagten
10:56 Gandhi
16:08 Liga
21:29 Liga
03:49 Natradio
16:25 Liga
20:53 Liga
17:14 Lågsus
18:44 P3 med Svenne Lund Jensen
00:16 Natradio
08:46 P3 Morgen
20:16 Liga
00:16 Natradio
22:33 Liga
12:45 Smag på P3
15:52 Tue og Tony
04:54 Natradio
08:53 WeekendMorgen
14:57 Tue og Tony
01:17 Natradio
07:06 WeekendMorgen
19:43 P3 med Andrew Moyo
23:40 Aftenvagten
19:14 Liga
08:49 WeekendMorgen
14:56 Tue og Tony
08:21 P3 Morgen
22:46 Danmarks Indsamling på P3
21:41 Danmarks Indsamling på P3
08:26 Danmarks Indsamling på P3
11:20 Musikquizzen
22:45 P3 med Mads Axelsen
07:33 WeekendMorgen
18:49 Liga
04:20 Natradio
14:19 Tue og Tony
01:53 Natradio
11:06 Januar på P3
23:27 Aftenvagten
19:49 P3 med Mads Axelsen
03:11 Natradio
17:31 P3 med Svenne Lund Jensen
11:23 Musikquizzen
14:44 Alpha Omega
04:28 Natradio
01:49 Natradio
18:41 P3 med Andrew Moyo
09:47 Januar på P3
22:47 Aftenvagten
15:52 Tue og Tony
04:20 Natradio
05:52 Natradio
09:37 Januar på P3
17:03 Liga
03:02 Natradio
20:02 Liga
14:02 Alpha Omega
06:41 WeekendMorgen
18:10 P3 med Andrew Moyo
10:03 Januar på P3
02:31 Natradio
23:29 Aftenvagten
15:04 Tue og Tony
05:53 Natradio
21:02 Aftenvagten
12:04 Smag på P3
03:49 Natradio
19:02 P3 med Andrew Moyo
10:02 Januar på P3
02:02 Natradio
22:22 Aftenvagten
08:43 Go’ Morgen P3
20:20 Barometeret
06:02 WeekendMorgen
01:31 Natradio
18:42 P3 med Andrew Moyo
11:03 P3 med Mikkel Bagger
03:46 Natradio
09:05 Januar på P3
02:02 Natradio
21:02 Aftenvagten
15:25 P3 med Gyrith Cecilie Ross
15:21 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:03 Go’ Morgen P3
00:04 Natradio
P3 med Andrew Moyo
19:02 P3 med Andrew Moyo
12:05 Smag på P3
04:31 Natradio
22:25 Natradio
10:03 Smag på P3
02:57 Natradio
20:02 Aftenvagten
14:06 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:04 Go’ Morgen P3
17:03 P3 med Mads Gundersen
08:02 P3 med Nicholas Kawamura
22:56 Aftenradio
13:56 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:32 Natradio
21:02 Aftenradio
10:39 P3 med Signe Amtoft
03:57 Natradio
08:04 P3 med Nicholas Kawamura
01:50 Natradio
20:02 Godt nyt
12:05 Årsopgørelsen
04:02 Natradio
23:04 Aftenradio
16:04 P3 med Andrew Moyo
06:02 P3 Morgen
02:02 Natradio
10:02 Året der gik
03:56 Natradio
18:04 Godt nyt
07:03 P3 med Mads Gundersen
01:31 Natradio
17:03 P3 med Signe Amtoft
05:02 Natradio
23:51 Aftenradio
14:02 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
02:31 Natradio
22:02 Aftenradio
11:03 Lågsus: Jul
04:56 Natradio
19:02 Godt nyt
07:05 P3 Morgen
01:56 Natradio
15:05 P3 med Mads Gundersen
03:27 Natradio
18:03 Godt nyt
13:03 Årsopgørelsen
05:30 Natradio
00:35 Natradio
11:03 Musikquizzen
02:47 Natradio
17:03 Liga
08:02 WeekendMorgen
01:02 Natradio
05:57 Natradio
19:04 P3 med Signe Amtoft
09:03 Gandhi
23:04 Aftenvagten
16:06 Alpha Omega
07:04 P3 Morgen
00:04 Natradio
04:49 Natradio
22:21 Barometeret
02:31 Natradio
19:03 Liga
06:02 WeekendMorgen
00:56 Natradio
17:02 Liga
05:02 Natradio
23:28 Aftenvagten
14:02 Smag på P3
07:03 Go’ Morgen P3
12:04 Smag på P3
04:57 Natradio
18:03 Liga
14:55 Smag på P3
10:03 Gandhi
02:48 Natradio
23:27 P3 med Andrew Moyo
13:03 Smag på P3
07:03 Go’ Morgen P3
01:02 Natradio
16:04 Alpha Omega
11:02 Gandhi
04:29 Natradio
22:03 Liga
09:03 Musikquizzen
06:02 WeekendMorgen
10:33 Mads & Monopolet
01:53 Natradio
15:04 Pressen på P3
02:02 Natradio
13:02 Smag på P3
05:53 Natradio
00:04 Natradio
16:17 Pressen på P3
10:03 Gandhi
04:02 Natradio
23:46 Aftenvagten
14:04 Smag på P3
06:04 Go’ Morgen P3
02:02 Natradio
20:03 Liga
12:04 Smag på P3
10:47 Musikquizzen
01:31 Natradio
17:03 Liga
06:42 WeekendMorgen
14:03 Smag på P3
04:31 Natradio
00:31 Natradio
19:02 Liga
11:03 Gandhi
02:02 Natradio
22:03 Liga
09:04 Gandhi
03:50 Natradio
20:02 Liga
07:04 Go’ Morgen P3
18:03 Liga
10:03 Gandhi
04:49 Natradio
16:02 Liga
08:02 WeekendMorgen
03:02 Natradio
05:02 Natradio
12:06 Smag på P3
02:32 Natradio
19:02 Liga
08:52 Go’ Morgen P3
00:22 Natradio
15:04 Pressen på P3
05:39 Natradio
21:32 Liga
10:02 Gandhi
02:56 Natradio
16:28 Pressen på P3
07:05 Go’ Morgen P3
00:53 Natradio
20:21 Barometeret
04:57 Natradio
11:03 P3 med Mads Steffensen
08:26 P3 med Mads Gundersen
03:19 Natradio
15:02 Pressen på P3
13:03 Smag på P3
06:04 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
21:02 Aftenvagten
10:02 Gandhi
04:02 Natradio
23:24 P3 med Nicholas Kawamura
14:03 Smag på P3
05:46 Natradio
20:02 Liga
11:02 Gandhi
03:58 Natradio
17:02 Liga
09:05 Musikquizzen
02:02 Natradio
15:28 Liga
05:32 Natradio
19:03 Liga
13:02 Smag på P3
03:56 Natradio
10:47 Gandhi
01:50 Natradio
18:02 Liga
07:04 Go’ Morgen P3
00:04 Natradio
11:31 Gandhi
02:56 Natradio
21:02 Aftenvagten
06:04 Go’ Morgen P3
23:08 P3 med Nicholas Kawamura
19:18 Liga
16:43 Liga
13:35 Liga
10:14 Musikquizzen
07:51 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:22 Natradio
20:36 Liga
17:18 Liga
14:26 Alpha Omega
11:55 Mads & Monopolet
08:19 WeekendMorgen
05:29 Natradio
02:17 Natradio
19:10 Liga
16:06 P3 med Signe Amtoft
14:14 Smag på P3
10:15 Gandhi
07:47 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:21 Natradio
23:29 Aftenvagten
20:08 Liga
17:28 P3 med Gyrith Cecilie Ross
14:52 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
14:48 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
11:50 Gandhi
08:46 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
22:21 Aftenvagten
19:17 Liga
16:38 Pressen på P3
13:57 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
10:56 Gandhi
07:41 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:14 Natradio
21:32 Aftenvagten
18:22 Liga
15:35 Pressen på P3
12:52 Smag på P3
09:40 Gandhi
06:43 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio