Wild

Denne sang af Troye Sivan er blevet spillet 378 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 14. september 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2019 2
  • 2018 1
  • 2017 1
  • 2016 134
  • 2015 240

Afspilninger på tværs af kanaler

Afspilningslog

Dato Program
13:51 P3 med Fie Neergaard
13:46 P3 med Fie Neergaard
12:29 Sangskriver: Gæst Louis Samson
14:48 P3 med Svenne Lund Jensen
21:27 Aftenvagten
23:31 Aftenvagten
17:52 P3s Museum for Kunst
20:31 Liga
19:37 Liga
07:55 Go’ Morgen P3
23:49 Aftenvagten
10:07 Danskerbingo
15:21 Liga
01:41 Natradio
11:09 Danskerbingo
19:35 Liga
00:32 Natradio
11:09 Danskerbingo
19:32 Liga
14:19 Liga
08:53 WeekendMorgen
23:40 Aftenvagten
04:40 Natradio
21:07 Aftenvagten
16:27 P3 med Gyrith Cecilie Ross
00:15 Natradio
19:19 Liga
05:30 Natradio
07:23 WeekendMorgen
18:56 OL på P3
02:20 Natradio
19:33 OL på P3
03:41 Natradio
12:13 P3 med Mads Axelsen
10:29 P3 med Signe Amtoft
08:06 WeekendMorgen
21:54 Aftenvagten
01:13 Natradio
23:53 Aftenvagten
23:33 Aftenvagten
19:17 Liga
02:13 Natradio
19:19 Liga
19:45 P3 med Andrew Moyo
04:55 Natradio
11:33 P3 med Signe Amtoft
19:21 Liga
03:46 Natradio
11:39 P3 med Signe Amtoft
22:27 Aftenvagten
19:38 P3 med Signe Amtoft
01:52 Natradio
16:20 P3 med Mads Axelsen
05:27 Natradio
08:06 WeekendMorgen
04:14 Natradio
10:20 Musikquizzen
00:43 Natradio
21:58 LIGA på Bryggen
08:30 WeekendMorgen
00:16 Natradio
14:20 Første gang
20:25 Liga
05:43 Natradio
15:29 Liga
22:56 Aftenvagten
05:32 Natradio
14:24 Liga
05:13 Natradio
20:25 Liga
16:33 Lågsus
05:13 Natradio
03:31 Natradio
09:24 Musikquizzen
07:11 WeekendMorgen
09:10 P3 med Andrew Moyo
07:36 P3 Morgen
13:21 Smag på P3
23:36 P3 med Signe Amtoft
12:55 Smag på P3
09:15 Gandhi
13:47 P3 med Signe Amtoft
11:23 Gandhi
23:47 Aftenvagten
03:17 Natradio
14:33 P3 med Signe Amtoft
21:57 Genopstået på P3
19:35 Liga
10:41 Ku’ godt på P3
04:20 Natradio
08:40 Go’ Morgen P3
19:11 P3 med Svenne Lund Jensen
03:18 Natradio
11:17 Musikquizzen
02:13 Natradio
23:12 Aftenvagten
02:35 Natradio
07:42 WeekendMorgen
12:28 Smag på P3
07:45 WeekendMorgen
02:49 Natradio
20:56 Barometeret
01:13 Natradio
20:07 P3 med Mads Axelsen
07:57 P3 Morgen
18:10 P3 med Mads Axelsen
03:43 Natradio
05:27 Natradio
23:12 P3 med Mads Axelsen
23:57 Aftenvagten
07:48 Go’ Morgen P3
00:32 Natradio
07:21 Go’ Morgen P3
10:27 Januar på P3
08:18 WeekendMorgen
09:51 Januar på P3
20:33 P3 med Andrew Moyo
23:08 Aftenvagten
19:54 P3 med Svenne Lund Jensen
02:21 Natradio
16:45 Liga
06:34 WeekendMorgen
00:21 Natradio
12:31 Smag på P3
22:30 Aftenvagten
08:57 Go’ Morgen P3
Go’ Morgen P3
18:49 P3 med Andrew Moyo
03:46 Natradio
14:46 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:53 Natradio
11:41 Smag på P3
21:25 Aftenradio
07:21 P3 med Nicholas Kawamura
14:48 P3 med Pelle Peter Jensen
02:21 Natradio
18:45 P3 med Andrew Moyo
05:22 Natradio
21:22 Aftenradio
03:45 Natradio
17:29 P3 med Andrew Moyo
01:35 Natradio
23:25 Aftenradio
09:47 P3 med Andrew Moyo
20:15 Godt nyt
16:14 P3 med Signe Amtoft
06:35 P3 med Mads Gundersen
16:17 P3 med Signe Amtoft
03:34 Natradio
15:53 P3 med Signe Amtoft
00:52 Natradio
10:18 Lågsus: Jul
22:16 P3 med Andrew Moyo
13:43 Årsopgørelsen
02:52 Natradio
06:22 P3 Morgen
20:09 Barometeret
16:25 Liga
01:50 Natradio
19:35 P3 med Signe Amtoft
05:21 Natradio
15:23 Alpha Omega
10:16 Gandhi
03:28 Natradio
00:23 Natradio
05:54 Natradio
22:41 Liga
11:18 Musikquizzen
02:21 Natradio
12:53 P3 med Signe Amtoft
05:43 Natradio
16:44 Alpha Omega
02:20 Natradio
11:44 Gandhi
01:20 Natradio
22:08 Barometeret
06:09 Go’ Morgen P3
03:10 Natradio
13:41 P3 med Andrew Moyo
00:53 Natradio
07:19 Go’ Morgen P3
15:41 Pressen på P3
02:29 Natradio
22:06 Aftenvagten
08:45 Go’ Morgen P3
16:58 Pressen på P3
04:45 Natradio
20:08 Barometeret
13:26 Liga
01:28 Natradio
07:19 WeekendMorgen
03:35 Natradio
02:28 Natradio
22:26 Liga
09:34 Gandhi
16:54 Pressen på P3
05:52 Natradio
23:42 Aftenvagten
01:25 Natradio
20:08 Barometeret
09:09 Musikquizzen
03:27 Natradio
00:22 Natradio
08:23 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
10:49 Gandhi
18:42 Liga
06:33 Go’ Morgen P3
14:49 P3 med Signe Amtoft
01:49 Natradio
05:22 Natradio
03:34 Natradio
11:20 Gandhi
00:53 Natradio
06:44 Go’ Morgen P3
02:54 Natradio
23:22 Aftenvagten
10:33 Gandhi
07:19 WeekendMorgen
13:43 Alpha Omega
00:24 Natradio
05:42 Natradio
19:40 Liga
07:46 Go’ Morgen P3
16:53 Pressen på P3
03:46 Natradio
14:24 Smag på P3
01:32 Natradio
21:23 Aftenvagten
08:51 Go’ Morgen P3
04:17 Natradio
12:23 Alpha Omega
00:20 Natradio
06:39 Go’ Morgen P3
20:35 Liga
01:34 Natradio
16:34 Pressen på P3
23:19 Aftenvagten
13:04 Smag på P3
04:31 Natradio
11:02 Musikquizzen
02:03 Natradio
18:03 Rodeo
07:57 WeekendMorgen
15:04 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:30 Natradio
23:33 P3 med Signe Amtoft
12:05 Smag på P3
02:02 Natradio
19:37 Liga
07:03 P3 Morgen
15:03 Pressen på P3
09:03 P3 med Signe Amtoft
04:49 Natradio
18:03 Liga
12:04 Smag på P3
02:31 Natradio
16:03 Liga
05:45 Natradio
00:20 Natradio
11:02 P3 med Signe Amtoft
03:21 Natradio
18:06 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:03 P3 Morgen
23:33 Aftenvagten
13:03 Smag på P3
04:56 Natradio
20:03 Liga
10:04 Gandhi
02:32 Natradio
16:02 Pressen på P3
07:04 P3 Morgen
00:04 Natradio
04:31 Natradio
18:02 Liga
10:29 Musikquizzen
02:02 Natradio
16:02 Liga
06:42 WeekendMorgen
20:46 Liga
20:42 Liga
11:02 Gandhi
11:00 Gandhi
01:03 Natradio
17:02 P3 med Pelle Peter Jensen
08:40 Go’ Morgen P3
02:03 Natradio
22:53 Aftenvagten
15:03 Pressen på P3
06:04 Go’ Morgen P3
20:02 Liga
11:34 Gandhi
03:27 Natradio
21:45 Barometeret
00:54 Natradio
13:02 Liga
05:31 Natradio
19:02 Rodeo
09:04 Mads & Monopolet
01:54 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:04 Go’ Morgen P3
23:20 Aftenvagten
14:05 Smag på P3
05:20 Natradio
21:02 Liga
11:43 Gandhi
02:49 Natradio
19:02 Liga
09:04 Gandhi
01:03 Natradio
17:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:04 Go’ Morgen P3
23:43 P3 med Mads Gundersen
20:18 Barometeret
12:03 P3 med Mads Gundersen
03:22 Natradio
15:15 P3 med Signe Amtoft
05:31 Natradio
22:32 P3 med Signe Amtoft
13:03 P3 med Nicholas Kawamura
01:03 Natradio
11:03 Gandhi
03:03 Natradio
19:22 Liga
00:33 Natradio
15:03 Pressen på P3
06:04 Go’ Morgen P3
02:03 Natradio
21:03 Aftenvagten
23:29 P3 med Nicholas Kawamura
16:22 Liga
13:32 Liga
10:37 Musikquizzen
07:49 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:21 Natradio
20:48 Rodeo
17:15 Liga
14:24 Alpha Omega
11:56 Mads & Monopolet
08:17 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:18 Natradio
19:18 Liga
12:56 Smag på P3
10:23 Gandhi
07:46 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:22 Natradio
18:23 Liga
15:33 Pressen på P3
12:49 Smag på P3
09:43 Gandhi
07:11 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:47 P3 med Nicholas Kawamura
20:26 Liga
17:42 P3 med Mads Gundersen
14:20 Smag på P3
08:52 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
02:28 Natradio
22:41 Liga
19:35 Liga
16:45 Pressen på P3
13:38 Smag på P3
10:39 Gandhi
07:26 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:13 Natradio
21:53 Aftenvagten
18:19 Liga
12:31 Smag på P3
09:19 Gandhi
07:20 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
00:34 Natradio
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: