Himlen for mig selv

Denne sang af Wafande er blevet spillet 326 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 11. maj 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2015
Indsp.land Danmark
Hovedkunstner Wafande
Komponist Andreas Keilgaard
Komponist Søren Schou
Producer Donkey Sound
Tekst/forfatter Wafande Jolivel Zahor
Medvirkende Wafande (Sang)

Kilde: DR

Afspilningslog

Dato Program
00:57 Natradio
03:42 Natradio
03:39 Natradio
14:21 P3 med Andrew Moyo
00:41 Natradio
08:52 Go’ Morgen P3
01:39 Natradio
17:28 OL på P3
02:54 Natradio
01:54 Natradio
09:15 Ældrerådet
01:47 Natradio
20:37 Liga
01:53 Natradio
08:09 WeekendMorgen
00:47 Natradio
05:43 Natradio
06:34 WeekendMorgen
22:30 LIGA på Bryggen
13:39 Første gang
18:10 P3 med Signe Amtoft
03:41 Natradio
00:14 Natradio
08:40 WeekendMorgen
03:30 Natradio
21:23 Aftenvagten
01:46 Natradio
15:14 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:51 Natradio
00:16 Natradio
08:50 Go’ Morgen P3
05:51 Natradio
06:22 Go’ Morgen P3
00:15 Natradio
09:14 Gandhi
16:38 Lågsus
12:30 P3 med Mads Axelsen
00:57 Natradio
10:18 Selskabet
07:56 Go’ Morgen P3
18:57 P3 med Andrew Moyo
16:23 Lågsus
00:57 Natradio
06:32 Go’ Morgen P3
12:34 Smag på P3
19:23 P3 med Svenne Lund Jensen
22:20 Aftenvagten
15:56 Tue og Tony
03:46 Natradio
23:41 Aftenvagten
01:10 Natradio
19:24 P3 med Andrew Moyo
03:55 Natradio
16:30 P3 med Mads Gundersen
03:45 Natradio
00:58 Natradio
09:34 Januar på P3
22:53 Aftenradio
07:47 P3 med Nicholas Kawamura
23:57 Aftenradio
20:49 Godt nyt
01:20 Natradio
00:56 Natradio
08:42 P3 Morgen
12:38 Smag på P3
22:11 Liga
23:15 Aftenvagten
09:26 Gandhi
14:58 Smag på P3
16:29 P3 med Signe Amtoft
01:28 Natradio
19:10 Rodeo
00:47 Natradio
05:55 Natradio
13:40 Alpha Omega
05:11 Natradio
16:50 Liga
20:38 Rodeo
00:45 Natradio
03:51 Natradio
01:42 Natradio
09:26 Gandhi
03:36 Natradio
06:47 WeekendMorgen
00:44 Natradio
03:54 Natradio
18:31 Liga
22:39 Aftenvagten
02:42 Natradio
21:55 Liga
18:25 Rodeo
02:31 Natradio
09:23 Gandhi
03:11 Natradio
17:33 P3 med Gyrith Cecilie Ross
23:31 P3 med Nicholas Kawamura
13:57 Smag på P3
01:32 Natradio
10:18 Musikquizzen
18:53 Rodeo
05:57 Natradio
02:29 Natradio
23:19 Aftenvagten
04:57 Natradio
16:58 Pressen på P3
00:53 Natradio
23:52 P3 med Signe Amtoft
16:46 Liga
03:42 Natradio
10:33 Gandhi
17:52 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:19 Natradio
12:24 Smag på P3
02:10 Natradio
20:49 Liga
09:16 P3 med Pelle Peter Jensen
04:21 Natradio
10:27 P3 med Signe Amtoft
00:21 Natradio
05:57 Natradio
20:39 Liga
03:56 Natradio
17:23 Alpha Omega
00:29 Natradio
04:56 Natradio
16:43 Alpha Omega
01:34 Natradio
12:36 P3 med Sara Frost
23:49 P3 med Kristian Stanley Halse
09:10 Sommerprogrammet
16:44 Alpha Omega
05:31 Natradio
10:57 Rodeo Parlamentet
01:57 Natradio
21:44 P3 med Sara Frost
06:56 SommerMorgen
17:43 Alpha Omega
03:57 Natradio
10:43 Rodeo Parlamentet
20:48 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:54 Natradio
00:23 Natradio
22:06 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:23 SommerMorgen
02:56 Natradio
22:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:52 SommerMorgen
20:20 Liga
04:57 Natradio
12:48 P3 med Signe Amtoft
02:38 Natradio
16:29 Touren på P3 med Superliga
06:57 WeekendMorgen
22:47 P3 med Signe Amtoft
10:57 Rodeo Parlamentet
01:38 Natradio
17:56 Touren på P3
04:49 Natradio
19:54 P3 med Sara Frost
00:39 Natradio
02:32 Natradio
16:25 P3 med Nicholas Kawamura
06:11 SommerMorgen
22:46 P3 med Kristian Stanley Halse
11:26 Sommerprogrammet
01:43 Natradio
18:15 P3 med Sara Frost
05:40 Natradio
03:09 Natradio
01:03 Natradio
22:54 P3 med Cathrine Nissen
19:49 P3 med Sara Frost
05:25 Natradio
03:35 Natradio
22:03 P3 med Signe Amtoft
01:52 Natradio
19:58 P3 med Louise Lolle
06:57 WeekendMorgen
21:29 P3 med Kristian Stanley Halse
08:29 WeekendMorgen
00:29 Natradio
12:46 Smag på P3
04:03 Natradio
20:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
10:40 P3 med Signe Amtoft
22:20 P3 med Signe Amtoft
13:24 Smag på P3
03:39 Natradio
06:15 SommerMorgen
18:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:16 SommerMorgen
01:43 Natradio
04:31 Natradio
17:14 P3 med Jesper Holm
02:31 Natradio
20:14 P3 med Louise Lolle
14:02 Smag på P3
04:47 Natradio
19:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:03 Natradio
16:29 Pressen på P3
05:35 Natradio
19:43 P3 med Gyrith Cecilie Ross
01:44 Natradio
14:18 P3 med Pelle Peter Jensen
04:44 Natradio
02:32 Natradio
09:51 Gandhi
01:47 Natradio
13:41 Smag på P3
03:39 Natradio
20:29 Liga
16:26 Pressen på P3
04:39 Natradio
19:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:40 Natradio
15:25 P3 med Pelle Peter Jensen
09:50 Musikquizzen
00:35 Natradio
20:52 P3 med Gyrith Cecilie Ross
01:39 Natradio
09:47 Gandhi
19:48 P3 med Gyrith Cecilie Ross
22:49 P3 med Jesper Holm
14:45 Smag på P3
04:39 Natradio
11:50 Gandhi
02:40 Natradio
15:26 Liga
05:03 Natradio
18:07 P3 med Mads Gundersen
07:03 WeekendMorgen
01:38 Natradio
13:22 Smag på P3
04:03 Natradio
11:45 Gandhi
02:39 Natradio
15:56 Pressen på P3
05:26 Natradio
22:49 P3 med Louise Lolle
13:10 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:39 Natradio
17:42 P3 med Signe Amtoft
01:53 Natradio
14:19 P3 med Nicholas Kawamura
11:52 Musikquizzen
11:49 Musikquizzen
04:41 Natradio
18:07 P3 med Mads Gundersen
06:57 WeekendMorgen
00:43 Natradio
15:10 Pressen på P3
05:03 Natradio
21:29 Liga
08:12 Go’ Morgen P3
02:39 Natradio
19:21 Liga
06:40 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
03:03 Natradio
23:27 P3 med Pelle Peter Jensen
15:25 Liga
05:50 Natradio
20:56 P3 med Nicholas Kawamura
12:57 Smag på P3
02:38 Natradio
10:16 Mads & Monopolet
00:40 Natradio
05:45 Natradio
12:44 Smag på P3
02:39 Natradio
04:37 Natradio
21:52 Aftenvagten
09:39 Gandhi
12:35 Smag på P3
22:21 P3 med Gyrith Cecilie Ross
19:11 Liga
15:30 Liga
13:43 Smag på P3
10:34 Musikquizzen
07:50 WeekendMorgen
04:29 Natradio
01:24 Natradio
20:23 Rodeo
17:37 Liga
14:13 Alpha Omega
13:15 Smag på P3
11:56 Mads & Monopolet
08:17 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:16 Natradio
20:14 Liga
16:19 P3 med Signe Amtoft
13:40 Smag på P3
10:30 P3 med Louise Lolle
08:10 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:20 Natradio
15:18 Liga
13:20 Smag på P3
09:23 P3 med Signe Amtoft
06:11 P3 Morgen
03:28 Natradio
23:47 Aftenvagten
22:43 Liga
17:29 P3 med Signe Amtoft
14:29 Smag på P3
11:18 P3 med Pelle Peter Jensen
08:44 Go’ Morgen P3
05:36 Natradio
02:29 Natradio
18:32 Liga
16:51 Pressen på P3
13:41 Smag på P3
10:47 P3 med Pelle Peter Jensen
07:27 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:14 Natradio
21:46 Aftenvagten
18:54 Liga
15:34 Pressen på P3
12:47 Smag på P3
09:42 P3 med Pelle Peter Jensen
07:11 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:33 Natradio