Himlen for mig selv

Denne sang af Wafande er blevet spillet 328 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
00:57 Natradio
03:42 Natradio
03:39 Natradio
14:21 P3 med Andrew Moyo
00:41 Natradio
08:52 Go’ Morgen P3
01:39 Natradio
17:28 OL på P3
02:54 Natradio
01:54 Natradio
09:15 Ældrerådet
01:47 Natradio
20:37 Liga
01:53 Natradio
08:09 WeekendMorgen
00:47 Natradio
05:43 Natradio
06:34 WeekendMorgen
22:30 Liga: På Bryggen
13:39 Første gang
18:10 P3 med Signe Amtoft
03:41 Natradio
00:14 Natradio
08:40 WeekendMorgen
03:30 Natradio
21:23 Aftenvagten
01:46 Natradio
15:14 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:51 Natradio
00:16 Natradio
08:50 Go’ Morgen P3
05:51 Natradio
06:22 Go’ Morgen P3
00:15 Natradio
09:14 Gandhi
16:38 Lågsus
12:30 P3 med Mads Axelsen
00:57 Natradio
10:18 Selskabet
07:56 Go’ Morgen P3
18:57 P3 med Andrew Moyo
16:23 Lågsus
00:57 Natradio
06:32 Go’ Morgen P3
12:34 Smag på P3
19:23 P3 med Svenne Lund Jensen
22:20 Aftenvagten
15:56 Tue og Tony
03:46 Natradio
23:41 Aftenvagten
01:10 Natradio
19:24 P3 med Andrew Moyo
03:55 Natradio
16:30 P3 med Mads Gundersen
03:45 Natradio
00:58 Natradio
09:34 Januar på P3
22:53 Aftenradio
07:47 P3 med Nicholas Kawamura
23:57 Aftenradio
20:49 Godt nyt
01:20 Natradio
00:56 Natradio
08:42 P3 Morgen
12:38 Smag på P3
22:11 Liga
23:15 Aftenvagten
09:26 Gandhi
14:58 Smag på P3
16:29 P3 med Signe Amtoft
01:28 Natradio
19:10 Rodeo
00:47 Natradio
05:55 Natradio
13:40 Alpha Omega
05:11 Natradio
16:50 Liga
20:38 Rodeo
00:45 Natradio
03:51 Natradio
01:42 Natradio
09:26 Gandhi
03:36 Natradio
06:47 WeekendMorgen
00:44 Natradio
03:54 Natradio
18:31 Liga
22:39 Aftenvagten
02:42 Natradio
21:55 Liga
18:25 Rodeo
02:31 Natradio
09:23 Gandhi
03:11 Natradio
17:33 P3 med Gyrith Cecilie Ross
23:31 P3 med Nicholas Kawamura
13:57 Smag på P3
01:32 Natradio
10:18 Musikquizzen
18:53 Rodeo
05:57 Natradio
02:29 Natradio
23:19 Aftenvagten
04:57 Natradio
16:58 Pressen på P3
00:53 Natradio
23:52 P3 med Signe Amtoft
16:46 Liga
03:42 Natradio
10:33 Gandhi
17:52 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:19 Natradio
12:24 Smag på P3
02:10 Natradio
20:49 Liga
09:16 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:21 Natradio
10:27 P3 med Signe Amtoft
00:21 Natradio
05:57 Natradio
20:39 Liga
03:56 Natradio
17:23 Alpha Omega
00:29 Natradio
04:56 Natradio
16:43 Alpha Omega
01:34 Natradio
12:36 P3 med Sara Frost
23:49 P3 med Kristian Stanley Halse
09:10 Sommerprogrammet
16:44 Alpha Omega
05:31 Natradio
10:57 Rodeo Parlamentet
01:57 Natradio
21:44 P3 med Sara Frost
06:56 SommerMorgen
17:43 Alpha Omega
03:57 Natradio
10:43 Rodeo Parlamentet
20:48 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:54 Natradio
00:23 Natradio
22:06 P3 med Gyrith Cecilie Ross
06:23 SommerMorgen
02:56 Natradio
22:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:52 SommerMorgen
20:20 Liga
04:57 Natradio
12:48 P3 med Signe Amtoft
02:38 Natradio
16:29 Touren på P3: Med Superliga
06:57 WeekendMorgen
22:47 P3 med Signe Amtoft
10:57 Rodeo Parlamentet
01:38 Natradio
17:56 Touren på P3
04:49 Natradio
19:54 P3 med Sara Frost
00:39 Natradio
02:32 Natradio
16:25 P3 med Nicholas Kawamura
06:11 SommerMorgen
22:46 P3 med Kristian Stanley Halse
11:26 Sommerprogrammet
01:43 Natradio
18:15 P3 med Sara Frost
05:40 Natradio
03:09 Natradio
01:03 Natradio
22:54 P3 med Cathrine Nissen
19:49 P3 med Sara Frost
05:25 Natradio
03:35 Natradio
22:03 P3 med Signe Amtoft
01:52 Natradio
19:58 P3 med Louise Lolle
06:57 WeekendMorgen
21:29 P3 med Kristian Stanley Halse
08:29 WeekendMorgen
00:29 Natradio
12:46 Smag på P3
04:03 Natradio
20:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
10:40 P3 med Signe Amtoft
22:20 P3 med Signe Amtoft
13:24 Smag på P3
03:39 Natradio
06:15 SommerMorgen
18:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:16 SommerMorgen
01:43 Natradio
04:31 Natradio
17:14 P3 med Jesper Holm
02:31 Natradio
20:14 P3 med Louise Lolle
14:02 Smag på P3
04:47 Natradio
19:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:03 Natradio
16:29 Pressen på P3
05:35 Natradio
19:43 P3 med Gyrith Cecilie Ross
01:44 Natradio
14:18 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
04:44 Natradio
02:32 Natradio
09:51 Gandhi
01:47 Natradio
13:41 Smag på P3
03:39 Natradio
20:29 Liga
16:26 Pressen på P3
04:39 Natradio
19:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:40 Natradio
15:25 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
09:50 Musikquizzen
00:35 Natradio
20:52 P3 med Gyrith Cecilie Ross
01:39 Natradio
09:47 Gandhi
19:48 P3 med Gyrith Cecilie Ross
22:49 P3 med Jesper Holm
14:45 Smag på P3
04:39 Natradio
11:50 Gandhi
02:40 Natradio
15:26 Liga
05:03 Natradio
18:07 P3 med Mads Gundersen
07:03 WeekendMorgen
01:38 Natradio
13:22 Smag på P3
04:03 Natradio
11:45 Gandhi
02:39 Natradio
15:56 Pressen på P3
05:26 Natradio
22:49 P3 med Louise Lolle
13:10 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:39 Natradio
17:42 P3 med Signe Amtoft
01:53 Natradio
14:19 P3 med Nicholas Kawamura
11:52 Musikquizzen
11:49 Musikquizzen
04:41 Natradio
18:07 P3 med Mads Gundersen
06:57 WeekendMorgen
00:43 Natradio
15:10 Pressen på P3
05:03 Natradio
21:29 Liga
08:12 Go’ Morgen P3
02:39 Natradio
19:21 Liga
06:40 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
17:52 P3 med Signe Amtoft
03:03 Natradio
23:27 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
15:25 Liga
05:50 Natradio
20:56 P3 med Nicholas Kawamura
12:57 Smag på P3
02:38 Natradio
10:16 Mads & Monopolet
00:40 Natradio
05:45 Natradio
12:44 Smag på P3
02:39 Natradio
04:37 Natradio
21:52 Aftenvagten
09:39 Gandhi
12:35 Smag på P3
22:21 P3 med Gyrith Cecilie Ross
19:11 Liga
15:30 Liga
13:43 Smag på P3
10:34 Musikquizzen
07:50 WeekendMorgen
04:29 Natradio
01:24 Natradio
20:23 Rodeo
17:37 Liga
14:13 Alpha Omega
13:15 Smag på P3
11:56 Mads & Monopolet
08:17 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:16 Natradio
20:14 Liga
16:19 P3 med Signe Amtoft
13:40 Smag på P3
10:30 P3 med Louise Lolle
08:10 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:20 Natradio
15:18 Liga
13:20 Smag på P3
09:23 P3 med Signe Amtoft
06:11 P3 Morgen
03:28 Natradio
23:47 Aftenvagten
22:43 Liga
17:29 P3 med Signe Amtoft
14:29 Smag på P3
11:18 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
08:44 Go’ Morgen P3
05:36 Natradio
02:29 Natradio
18:32 Liga
16:51 Pressen på P3
13:41 Smag på P3
10:47 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
07:27 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:14 Natradio
21:46 Aftenvagten
18:54 Liga
15:34 Pressen på P3
12:47 Smag på P3
09:42 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
07:11 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:33 Natradio
Smag på P3