Goodbye

Denne sang af Who Is Fancy er blevet spillet 324 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
20:50 P3 med Mads Gundersen
06:52 WeekendMorgen
10:36 Gandhi
14:54 Tue og Tony
18:17 Liga
15:26 P3 med Mikkel Bagger
12:16 Smag på P3
18:54 Liga
00:15 Natradio
20:11 P3 med Svenne Lund Jensen
22:11 Liga
00:14 Natradio
12:29 Smag på P3
01:10 Natradio
02:15 Natradio
18:56 Liga
04:53 Natradio
13:23 Smag på P3
16:21 Lågsus
22:53 Barometeret
09:08 P3 med Mikkel Bagger
05:13 Natradio
01:27 Natradio
23:17 Aftenradio
20:38 Godt nyt
22:39 P3 med Andrew Moyo
20:38 P3 med Nicholas Kawamura
11:27 Gandhi
06:38 WeekendMorgen
04:14 Natradio
19:24 Liga
03:43 Natradio
00:58 Natradio
20:53 Barometeret
08:18 Go’ Morgen P3
23:57 Barometeret
23:25 Aftenvagten
11:21 Gandhi
03:14 Natradio
06:09 Go’ Morgen P3
02:53 Natradio
13:58 Liga
04:22 Natradio
18:19 Liga
01:46 Natradio
22:30 Aftenvagten
09:35 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
12:29 Smag på P3
05:11 Natradio
20:53 Liga
01:50 Natradio
10:42 P3 med Signe Amtoft
22:34 P3 med Kristian Stanley Halse
00:13 Natradio
17:35 P3 med Kenneth K
14:32 Smag på P3
10:36 P3 med Sara Frost
22:20 P3 med Kristian Stanley Halse
03:21 Natradio
11:38 P3 med Signe Amtoft
05:45 Natradio
20:17 P3 med Kristian Stanley Halse
02:09 Natradio
09:55 Sommerprogrammet
18:22 Liga
11:45 Rodeo Parlamentet
04:55 Natradio
01:39 Natradio
14:55 P3 med Nicholas Kawamura
22:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:10 Natradio
10:40 Sommerprogrammet
18:07 Liga
03:42 Natradio
23:34 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:18 Rodeo Parlamentet
05:45 Natradio
20:15 P3 med Sara Frost
02:28 Natradio
08:38 WeekendMorgen
05:29 Natradio
19:06 P3 med Sara Frost
01:48 Natradio
13:37 P3 med Signe Vadgaard
23:22 P3 med Nicholas Kawamura
05:10 Natradio
18:16 P3 med Sara Frost
21:18 P3 med Kristian Stanley Halse
03:29 Natradio
10:14 Sommerprogrammet
19:14 P3 med Sara Frost
01:46 Natradio
21:44 P3 med Signe Amtoft
13:52 P3 med Anders Stegger
09:32 Rodeo Parlamentet
04:43 Natradio
19:18 P3 med Sara Frost
00:08 Natradio
06:47 WeekendMorgen
14:42 Touren på P3
21:36 P3 med Kristian Stanley Halse
03:54 Natradio
18:22 P3 med Gyrith Cecilie Ross
01:28 Natradio
11:06 P3 med Anders Stegger
22:09 P3 med Signe Amtoft
03:42 Natradio
14:27 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
19:44 P3 med Signe Amtoft
01:10 Natradio
04:42 Natradio
09:18 Gandhi
02:46 Natradio
17:35 P3 med Signe Amtoft
22:36 P3 med Jesper Holm
05:11 Natradio
14:22 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
18:18 P3 med Mads Gundersen
12:34 Smag på P3
15:43 Pressen på P3
21:19 P3 med Jesper Holm
03:11 Natradio
13:17 Smag på P3
19:31 P3 med Signe Amtoft
01:10 Natradio
08:36 WeekendMorgen
04:14 Natradio
13:08 Smag på P3
19:44 Liga
22:43 P3 med Jesper Holm
03:21 Natradio
21:12 Liga
17:29 Liga
13:13 Smag på P3
05:11 Natradio
01:45 Natradio
12:36 Smag på P3
21:39 P3 med Louise Lolle
18:56 Liga
05:21 Natradio
13:32 Smag på P3
01:28 Natradio
08:57 WeekendMorgen
05:21 Natradio
00:56 Natradio
13:19 Smag på P3
07:27 Go’ Morgen P3
22:33 Aftenvagten
09:33 Gandhi
18:41 Liga
04:46 Natradio
14:12 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
00:25 Natradio
07:33 WeekendMorgen
04:22 Natradio
13:09 Smag på P3
00:36 Natradio
09:29 Gandhi
18:42 Liga
05:54 Natradio
22:39 Liga
14:39 Smag på P3
02:22 Natradio
10:16 Musikquizzen
10:11 Musikquizzen
00:24 Natradio
05:43 Natradio
02:21 Natradio
09:28 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
14:21 Smag på P3
05:53 Natradio
22:32 Aftenvagten
02:21 Natradio
19:03 Liga
08:43 WeekendMorgen
14:02 Alpha Omega
17:03 P3 med Mads Gundersen
12:06 P3 med Signe Amtoft
04:31 Natradio
19:27 Liga
09:04 Gandhi
00:24 Natradio
16:27 Pressen på P3
07:04 Go’ Morgen P3
01:58 Natradio
12:04 Smag på P3
04:03 Natradio
18:27 Liga
10:02 Gandhi
02:03 Natradio
16:31 Liga
06:42 WeekendMorgen
00:19 Natradio
03:44 Natradio
19:03 Liga
11:02 P3 med Louise Lolle
05:56 Natradio
01:03 Natradio
17:02 P3 med Signe Amtoft
08:14 Go’ Morgen P3
23:05 Aftenvagten
14:05 Smag på P3
06:03 Go’ Morgen P3
21:03 Aftenvagten
11:47 Gandhi
03:27 Natradio
19:02 Liga
08:50 Go’ Morgen P3
00:54 Natradio
17:03 Liga
05:31 Natradio
14:02 Alpha Omega
07:58 WeekendMorgen
01:53 Natradio
19:02 Liga
12:05 Smag på P3
04:32 Natradio
17:03 P3 med Signe Amtoft
08:46 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
22:31 Liga
13:03 Smag på P3
05:38 Natradio
19:35 Liga
11:36 Gandhi
03:28 Natradio
15:13 Pressen på P3
06:03 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
21:09 Liga
12:19 Smag på P3
02:47 Natradio
14:02 Alpha Omega
07:57 WeekendMorgen
00:05 Natradio
11:03 Gandhi
04:11 Natradio
17:02 P3 med Signe Amtoft
09:04 Gandhi
02:00 Natradio
21:03 Liga
14:04 Smag på P3
06:04 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
12:00 Smag på P3
04:03 Natradio
23:11 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
10:03 Gandhi
02:03 Natradio
07:07 WeekendMorgen
05:22 Natradio
16:40 Alpha Omega
00:50 Natradio
14:16 Smag på P3
03:54 Natradio
20:41 Liga
08:44 Go’ Morgen P3
22:24 P3 med Nicholas Kawamura
04:50 Natradio
19:57 Liga
00:53 Natradio
05:48 Natradio
Mads & Monopolet
01:53 Natradio
16:31 P3 med Mads Gundersen
04:11 Natradio
16:57 P3 med Mads Gundersen
02:03 Natradio
20:39 Liga
10:03 På vej mod de 100
23:27 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:42 Natradio
00:50 Natradio
22:56 Liga
19:35 P3 med Gyrith Cecilie Ross
16:27 Liga
Smag på P3
10:44 Musikquizzen
07:50 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:21 Natradio
20:24 Rodeo
17:36 Liga
14:23 Alpha Omega
11:43 Mads & Monopolet
08:17 WeekendMorgen
05:30 Natradio
02:21 Natradio
22:24 P3 session: MØ
18:57 Liga
16:25 Pressen på P3
13:55 Smag på P3
10:45 Gandhi
08:27 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:22 Natradio
18:49 Liga
15:25 Pressen på P3
14:08 Smag på P3
09:56 Gandhi
06:49 Go’ Morgen P3
03:26 Natradio
23:46 Aftenvagten
21:17 Liga
14:44 Smag på P3
08:52 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:26 Natradio
22:50 Aftenvagten
19:30 Liga
16:46 Pressen på P3
13:52 Smag på P3
10:41 Gandhi
07:40 Go’ Morgen P3
04:44 Natradio
01:11 Natradio
21:41 Aftenvagten
18:27 Liga
15:33 Pressen på P3
12:48 Smag på P3
09:28 Gandhi
06:56 Go’ Morgen P3
03:24 Natradio
00:30 Natradio