Goodbye

Denne sang af Who Is Fancy er blevet spillet 320 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 23. marts 2015. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Information

Indsp.år 2015
Indsp.land U.S.A.
Hovedkunstner Who Is Fancy
Komponist Who Is Fancy
Medvirkende Who Is Fancy (Sang)

Kilde: DR

Afspilningslog

Dato Program
20:50 P3 med Mads Gundersen
06:52 WeekendMorgen
10:36 Gandhi
14:54 Tue og Tony
18:17 Liga
12:16 Smag på P3
18:54 Liga
00:15 Natradio
20:11 P3 med Svenne Lund Jensen
22:11 Liga
00:14 Natradio
12:29 Smag på P3
01:10 Natradio
02:15 Natradio
18:56 Liga
04:53 Natradio
13:23 Smag på P3
16:21 Lågsus
22:53 Barometeret
09:08 P3 med Mikkel Bagger
05:13 Natradio
01:27 Natradio
23:17 Aftenradio
20:38 Godt nyt
22:39 P3 med Andrew Moyo
20:38 P3 med Nicholas Kawamura
11:27 Gandhi
06:38 WeekendMorgen
04:14 Natradio
19:24 Liga
03:43 Natradio
00:58 Natradio
20:53 Barometeret
08:18 Go’ Morgen P3
23:57 Barometeret
23:25 Aftenvagten
11:21 Gandhi
03:14 Natradio
06:09 Go’ Morgen P3
02:53 Natradio
13:58 Liga
04:22 Natradio
18:19 Liga
01:46 Natradio
22:30 Aftenvagten
09:35 P3 med Pelle Peter Jensen
12:29 Smag på P3
05:11 Natradio
20:53 Liga
01:50 Natradio
10:42 P3 med Signe Amtoft
22:34 P3 med Kristian Stanley Halse
00:13 Natradio
17:35 P3 med Kenneth K
14:32 Smag på P3
10:36 P3 med Sara Frost
22:20 P3 med Kristian Stanley Halse
03:21 Natradio
11:38 P3 med Signe Amtoft
05:45 Natradio
20:17 P3 med Kristian Stanley Halse
02:09 Natradio
09:55 Sommerprogrammet
18:22 Liga
11:45 Rodeo Parlamentet
04:55 Natradio
01:39 Natradio
14:55 P3 med Nicholas Kawamura
22:03 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:10 Natradio
10:40 Sommerprogrammet
18:07 Liga
03:42 Natradio
23:34 P3 med Gyrith Cecilie Ross
11:18 Rodeo Parlamentet
05:45 Natradio
20:15 P3 med Sara Frost
02:28 Natradio
08:38 WeekendMorgen
05:29 Natradio
19:06 P3 med Sara Frost
01:48 Natradio
13:37 P3 med Signe Vadgaard
23:22 P3 med Nicholas Kawamura
05:10 Natradio
18:16 P3 med Sara Frost
21:18 P3 med Kristian Stanley Halse
03:29 Natradio
10:14 Sommerprogrammet
19:14 P3 med Sara Frost
01:46 Natradio
21:44 P3 med Signe Amtoft
13:52 P3 med Anders Stegger
09:32 Rodeo Parlamentet
04:43 Natradio
19:18 P3 med Sara Frost
00:08 Natradio
06:47 WeekendMorgen
14:42 Touren på P3
21:36 P3 med Kristian Stanley Halse
03:54 Natradio
18:22 P3 med Gyrith Cecilie Ross
01:28 Natradio
11:06 P3 med Anders Stegger
22:09 P3 med Signe Amtoft
03:42 Natradio
14:27 P3 med Pelle Peter Jensen
19:44 P3 med Signe Amtoft
01:10 Natradio
04:42 Natradio
09:18 Gandhi
02:46 Natradio
17:35 P3 med Signe Amtoft
22:36 P3 med Jesper Holm
05:11 Natradio
14:22 P3 med Pelle Peter Jensen
18:18 P3 med Mads Gundersen
12:34 Smag på P3
15:43 Pressen på P3
21:19 P3 med Jesper Holm
03:11 Natradio
13:17 Smag på P3
19:31 P3 med Signe Amtoft
01:10 Natradio
08:36 WeekendMorgen
04:14 Natradio
13:08 Smag på P3
19:44 Liga
22:43 P3 med Jesper Holm
03:21 Natradio
21:12 Liga
17:29 Liga
13:13 Smag på P3
05:11 Natradio
01:45 Natradio
12:36 Smag på P3
21:39 P3 med Louise Lolle
18:56 Liga
05:21 Natradio
13:32 Smag på P3
01:28 Natradio
08:57 WeekendMorgen
05:21 Natradio
00:56 Natradio
13:19 Smag på P3
07:27 Go’ Morgen P3
09:33 Gandhi
18:41 Liga
04:46 Natradio
14:12 P3 med Pelle Peter Jensen
00:25 Natradio
07:33 WeekendMorgen
04:22 Natradio
13:09 Smag på P3
00:36 Natradio
09:29 Gandhi
18:42 Liga
05:54 Natradio
22:39 Liga
14:39 Smag på P3
02:22 Natradio
10:16 Musikquizzen
10:11 Musikquizzen
00:24 Natradio
05:43 Natradio
02:21 Natradio
09:28 P3 med Pelle Peter Jensen
14:21 Smag på P3
05:53 Natradio
22:32 Aftenvagten
02:21 Natradio
19:03 Liga
08:43 WeekendMorgen
14:02 Alpha Omega
17:03 P3 med Mads Gundersen
12:06 P3 med Signe Amtoft
04:31 Natradio
19:27 Liga
09:04 Gandhi
00:24 Natradio
16:27 Pressen på P3
07:04 Go’ Morgen P3
01:58 Natradio
12:04 Smag på P3
04:03 Natradio
18:27 Liga
10:02 Gandhi
02:03 Natradio
16:31 Liga
06:42 WeekendMorgen
00:19 Natradio
03:44 Natradio
19:03 Liga
11:02 P3 med Louise Lolle
05:56 Natradio
01:03 Natradio
17:02 P3 med Signe Amtoft
08:14 Go’ Morgen P3
23:05 Aftenvagten
14:05 Smag på P3
06:03 Go’ Morgen P3
21:03 Aftenvagten
11:47 Gandhi
03:27 Natradio
19:02 Liga
08:50 Go’ Morgen P3
00:54 Natradio
17:03 Liga
05:31 Natradio
14:02 Alpha Omega
07:58 WeekendMorgen
01:53 Natradio
19:02 Liga
12:05 Smag på P3
04:32 Natradio
17:03 P3 med Signe Amtoft
08:46 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
22:31 Liga
13:03 Smag på P3
05:38 Natradio
19:35 Liga
11:36 Gandhi
03:28 Natradio
15:13 Pressen på P3
06:03 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
21:09 Liga
12:19 Smag på P3
02:47 Natradio
14:02 Alpha Omega
07:57 WeekendMorgen
00:05 Natradio
11:03 Gandhi
04:11 Natradio
17:02 P3 med Signe Amtoft
09:04 Gandhi
02:00 Natradio
21:03 Liga
14:04 Smag på P3
06:04 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
12:00 Smag på P3
04:03 Natradio
23:11 P3 med Pelle Peter Jensen
10:03 Gandhi
02:03 Natradio
07:07 WeekendMorgen
05:22 Natradio
16:40 Alpha Omega
00:50 Natradio
14:16 Smag på P3
03:54 Natradio
20:41 Liga
08:44 Go’ Morgen P3
22:24 P3 med Nicholas Kawamura
04:50 Natradio
19:57 Liga
00:53 Natradio
05:48 Natradio
01:53 Natradio
16:31 P3 med Mads Gundersen
04:11 Natradio
16:57 P3 med Mads Gundersen
02:03 Natradio
20:39 Liga
10:03 På vej mod de 100
23:27 P3 med Pelle Peter Jensen
05:42 Natradio
00:50 Natradio
22:56 Liga
19:35 P3 med Gyrith Cecilie Ross
16:27 Liga
10:44 Musikquizzen
07:50 WeekendMorgen
05:28 Natradio
00:21 Natradio
20:24 Rodeo
17:36 Liga
14:23 Alpha Omega
11:43 Mads & Monopolet
08:17 WeekendMorgen
05:30 Natradio
02:21 Natradio
22:24 P3 Session - MØ
18:57 Liga
16:25 Pressen på P3
13:55 Smag på P3
10:45 Gandhi
08:27 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:22 Natradio
18:49 Liga
15:25 Pressen på P3
14:08 Smag på P3
09:56 Gandhi
06:49 Go’ Morgen P3
03:26 Natradio
23:46 Aftenvagten
21:17 Liga
14:44 Smag på P3
08:52 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:26 Natradio
22:50 Aftenvagten
19:30 Liga
16:46 Pressen på P3
13:52 Smag på P3
10:41 Gandhi
07:40 Go’ Morgen P3
04:44 Natradio
01:11 Natradio
21:41 Aftenvagten
18:27 Liga
15:33 Pressen på P3
12:48 Smag på P3
09:28 Gandhi
06:56 Go’ Morgen P3
03:24 Natradio
00:30 Natradio