King Charles

Denne sang af Yungblud er blevet spillet 295 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
13:23 Musikchefen
14:13 Festival på P3
18:08 Festival på P3
12:52 Moyo Live
06:35 WeekendMorgen
08:48 WeekendMorgen
09:47 WeekendMorgen
14:49 P3 med Kenneth K
07:51 WeekendMorgen
19:49 Liga
21:59 Liga
22:31 P3 med Kenneth K
03:10 Natradio
19:26 P3 med Mads Gundersen
01:10 Natradio
05:14 Natradio
21:52 Pladeselskabet
02:41 Natradio
13:50 Lågsus
19:42 P3 med Andrew Moyo
00:12 Natradio
05:51 Natradio
02:34 Natradio
00:16 Natradio
04:33 Natradio
12:41 Lågsus
02:47 Natradio
05:22 Natradio
14:17 P3 med Andrew Moyo
03:52 Natradio
23:13 Pladeselskabet
01:52 Natradio
04:28 Natradio
02:27 Natradio
22:05 Liga
23:26 P3 med Kenneth K
01:14 Natradio
21:34 Pladeselskabet
04:10 Natradio
01:58 Natradio
05:21 Natradio
03:10 Natradio
00:30 Natradio
01:53 Natradio
22:18 Pladeselskabet
00:46 Natradio
20:11 P3 med Andrew Moyo
23:26 Pladeselskabet
00:48 Natradio
05:10 Natradio
17:34 Stegger & Toft
01:31 Natradio
14:12 P3 med Svenne Lund Jensen
03:39 Natradio
19:23 P3 med Kenneth K
21:18 Pladeselskabet
14:16 P3 med Mads Gundersen
04:58 Natradio
21:28 Pladeselskabet
12:25 Lågsus
01:20 Natradio
16:58 Stegger & Toft
03:46 Natradio
23:35 Pladeselskabet
10:57 Danskerbingo
21:17 Pladeselskabet
06:07 Go’ Morgen P3
09:50 WeekendMorgen
23:09 P3 med Kenneth K
12:20 P3 med Svenne Lund Jensen
02:27 Natradio
21:54 Liga
05:42 Natradio
01:20 Natradio
19:36 Liga
04:21 Natradio
10:12 Musikquizzen
14:51 P3 med Svenne Lund Jensen
04:28 Natradio
12:20 Lågsus
22:21 Pladeselskabet
09:54 Danskerbingo
19:58 Liga
05:31 Natradio
17:39 Stegger & Toft
02:51 Natradio
23:39 Pladeselskabet
12:57 Lågsus
06:54 WeekendMorgen
18:51 P3 med David Mandel
09:09 WeekendMorgen
01:57 Natradio
16:54 P3 med Mads Gundersen
04:57 Natradio
23:38 Pladeselskabet
Liga
11:39 Danskerbingo
09:21 Danskerbingo
21:07 Pladeselskabet
06:07 P3 Morgen
18:58 Liga
03:26 Natradio
15:57 Liga
00:22 Natradio
17:31 Liga
04:59 Natradio
22:20 Pladeselskabet
14:21 Lol DK
02:27 Natradio
18:58 Liga
23:03 Pladeselskabet
13:36 Lågsus
01:20 Natradio
03:45 Natradio
23:07 Pladeselskabet
11:18 Danskerbingo
16:43 Liga
02:25 Natradio
19:18 P3 med David Mandel
07:42 WeekendMorgen
22:11 Pladeselskabet
05:21 Natradio
02:58 Natradio
20:51 Liga
10:21 Danskerbingo
23:07 Pladeselskabet
12:26 Lågsus
17:38 Stegger & Toft
07:33 Go’ Morgen P3
16:02 Liga
06:03 WeekendMorgen
00:19 Natradio
12:17 P3 med Svenne Lund Jensen
04:03 Natradio
19:57 Liga
10:03 Danskerbingo
02:03 Natradio
16:37 Stegger & Toft
06:33 Go’ Morgen P3
00:23 Natradio
14:02 Lol DK
04:32 Natradio
23:43 Pladeselskabet
15:05 Lol DK
05:44 Natradio
22:03 Pladeselskabet
10:02 Danskerbingo
02:30 Natradio
08:02 WeekendMorgen
13:02 P3 Guld: Dagen efter
05:03 Natradio
11:48 Danskerbingo
02:40 Natradio
23:36 Pladeselskabet
14:03 P3 med Svenne Lund Jensen
04:58 Natradio
22:03 Pladeselskabet
12:04 Lågsus
03:45 Natradio
20:03 Liga
10:03 Danskerbingo
02:03 Natradio
15:05 Lol DK
05:33 Natradio
22:03 Barometeret
Den sorte boks
03:03 Natradio
17:02 Liga
07:24 WeekendMorgen
23:03 Pladeselskabet
15:06 Lol DK
05:58 Natradio
00:33 Natradio
16:36 Stegger & Toft
08:17 Go’ Morgen P3
01:32 Natradio
22:32 Pladeselskabet
11:34 Danskerbingo
02:49 Natradio
21:03 Pladeselskabet
06:52 Go’ Morgen P3
00:05 Natradio
18:54 Liga
14:33 Lol DK
09:50 Danskerbingo
04:38 Natradio
18:15 Liga
13:21 P3 med Svenne Lund Jensen
08:30 WeekendMorgen
03:44 Natradio
22:43 P3 med Kenneth K
16:43 Liga
12:45 P3 med Andrew Moyo
07:18 WeekendMorgen
02:40 Natradio
20:57 Liga
17:21 Moyo Live
11:41 Danskerbingo
06:27 Go’ Morgen P3
01:31 Natradio
20:20 Liga
15:31 Lol DK
10:44 Danskerbingo
05:41 Natradio
00:41 Natradio
18:54 Liga
14:21 Lol DK
09:43 Danskerbingo
04:40 Natradio
19:55 Liga
15:38 Lol DK
10:40 Danskerbingo
05:38 Natradio
00:32 Natradio
20:35 Liga
13:37 Lågsus
08:50 Go’ Morgen P3
02:43 Natradio
16:46 Liga
Den sorte boks
07:39 WeekendMorgen
00:44 Natradio
20:41 P3 med Mads Axelsen
10:18 P3 med Mads Gundersen
05:43 Natradio
23:20 Pladeselskabet
19:44 Liga
14:23 Lol DK
09:38 Danskerbingo
04:51 Natradio
21:29 Pladeselskabet
16:57 P3 med Mads Gundersen
11:40 Danskerbingo
08:03 Go’ Morgen P3
02:34 Natradio
23:35 Pladeselskabet
18:17 Liga
13:43 Lågsus
08:57 Go’ Morgen P3
01:40 Natradio
21:50 Pladeselskabet
14:03 Lol DK
06:33 Go’ Morgen P3
12:04 Lågsus
15:54 Liga
13:26 Liga
10:45 Musikquizzen
07:39 WeekendMorgen
04:27 Natradio
01:21 Natradio
23:22 P3 med Kenneth K
20:17 P3 med Kenneth K
16:45 Liga
14:30 P3 med Mads Gundersen
11:31 P3 med Andrew Moyo
08:19 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:17 Natradio
22:22 Pladeselskabet
18:58 Liga
16:14 P3 med Kenneth K
13:30 Lågsus
10:17 Danskerbingo
07:42 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:20 Natradio
21:17 Liga
18:08 Liga
15:44 Lol DK
12:42 Lågsus
09:27 Danskerbingo
06:27 Go’ Morgen P3
03:27 Natradio
19:07 Liga
17:29 P3 med Mads Gundersen
14:54 Lol DK
11:13 Danskerbingo
08:20 Go’ Morgen P3
05:34 Natradio
02:28 Natradio
22:57 Pladeselskabet
19:08 Liga
16:53 P3 med Mads Gundersen
13:51 P3 med Svenne Lund Jensen
10:24 Danskerbingo
07:22 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:14 Natradio
18:11 Liga
15:52 Lol DK
12:36 P3 med Kenneth K
09:36 Danskerbingo
06:47 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
00:30 Natradio