Wild Eyes

Denne sang af Broiler featuring RAVVEL er blevet spillet 295 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2016 8
  • 2015 195
  • 2014 92

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
02:49 Natradio
12:50 Smag på P3
15:19 Tue og Tony
03:54 Natradio
15:17 Tue og Tony
16:51 Lågsus
21:38 P3 med Cathrine Nissen
04:42 Natradio
02:43 Natradio
22:47 P3 med Andrew Moyo
04:20 Natradio
10:57 Gandhi
07:20 Go’ Morgen P3
05:57 Natradio
16:34 Liga
04:13 Natradio
01:29 Natradio
13:14 Liga
14:32 Smag på P3
19:38 Liga
13:37 Smag på P3
17:36 Liga
08:20 Go’ Morgen P3
12:36 Smag på P3
07:44 Go’ Morgen P3
18:39 Liga
03:41 Natradio
15:49 P3 med Nicholas Kawamura
19:41 P3 med Sara Frost
13:10 Smag på P3
03:42 Natradio
17:21 P3 med Signe Amtoft
08:26 Go’ Morgen P3
08:46 Go’ Morgen P3
02:17 Natradio
16:30 Pressen på P3
00:14 Natradio
03:47 Natradio
22:25 Aftenvagten
13:30 Smag på P3
08:54 WeekendMorgen
04:47 Natradio
13:03 Smag på P3
21:03 Liga
17:04 P3 med Signe Amtoft
09:12 Gandhi
04:31 Natradio
23:35 Aftenvagten
14:03 Smag på P3
02:03 Natradio
21:03 Aftenvagten
12:20 Smag på P3
04:51 Natradio
19:03 Liga
09:10 Musikquizzen
02:03 Natradio
03:44 Natradio
09:56 Gandhi
00:34 Natradio
17:03 P3 med Pelle Peter Jensen
08:49 Go’ Morgen P3
23:34 Aftenvagten
05:37 Natradio
20:03 Liga
11:34 Gandhi
03:27 Natradio
17:06 P3 med Signe Amtoft
06:58 Go’ Morgen P3
00:48 Natradio
15:02 Liga
05:30 Natradio
18:02 Liga
09:04 Mads & Monopolet
02:57 Natradio
14:04 Smag på P3
04:29 Natradio
19:03 Liga
10:57 Gandhi
01:48 Natradio
17:02 P3 med Signe Amtoft
07:10 Go’ Morgen P3
22:03 Liga
13:57 P3 med Louise Lolle
02:03 Natradio
20:25 Liga
11:03 Gandhi
04:30 Natradio
18:30 Sport på 3’eren
08:46 P3 med Tony Scott
01:28 Natradio
15:55 Alpha Omega
05:24 Natradio
20:03 Rodeo
12:57 Smag på P3
02:33 Natradio
18:10 P3 med Signe Amtoft
06:43 P3 Morgen
16:48 Pressen på P3
04:31 Natradio
00:24 Natradio
14:03 Smag på P3
02:03 Natradio
22:09 Aftenvagten
12:38 Smag på P3
03:57 Natradio
18:12 P3 med Pelle Peter Jensen
08:40 WeekendMorgen
16:03 Sport på 3’eren
06:41 WeekendMorgen
13:26 Smag på P3
03:58 Natradio
10:48 Gandhi
01:50 Natradio
20:03 P3 med Pelle Peter Jensen
16:23 Pressen på P3
06:04 Go’ Morgen P3
22:31 P3 med Cathrine Nissen
11:31 Gandhi
03:27 Natradio
13:42 Smag på P3
05:30 Natradio
18:23 Sport på 3’eren
09:09 Musikquizzen
02:03 Natradio
12:04 Danmarks Indsamling på P3
04:03 Natradio
21:02 Danmarks Indsamling på P3
10:20 Danmarks Indsamling på P3
00:33 Natradio
13:03 Danmarks Indsamling på P3
08:27 Danmarks Indsamling på P3
15:06 Danmarks Indsamling på P3
05:37 Natradio
21:02 Danmarks Indsamling på P3
12:04 Danmarks Indsamling på P3
04:03 Natradio
19:02 Danmarks Indsamling på P3
09:03 Danmarks Indsamling på P3
02:22 Natradio
16:18 Sport på 3’eren
05:48 Natradio
00:15 Natradio
12:11 P3 med Signe Amtoft
04:03 Natradio
14:02 Smag på P3
02:21 Natradio
11:03 Alpha Omega
00:23 Natradio
14:23 Smag på P3
08:39 Go’ Morgen P3
04:32 Natradio
23:29 P3 med Pelle Peter Jensen
16:57 Pressen på P3
05:45 Natradio
20:03 P3 med David Mandel
11:03 Alpha Omega
03:54 Natradio
18:30 Sport på 3’eren
08:40 WeekendMorgen
02:03 Natradio
14:02 P3 med David Mandel
04:03 Natradio
16:04 P3 med Signe Amtoft
06:04 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
13:46 Smag på P3
03:20 Natradio
20:03 P3 med Pelle Peter Jensen
11:03 Alpha Omega
00:33 Natradio
16:28 Pressen på P3
04:49 Natradio
23:13 Aftenvagten
13:48 Smag på P3
05:32 Natradio
11:09 Musikquizzen
03:22 Natradio
07:57 WeekendMorgen
01:25 Natradio
15:09 Pressen på P3
06:04 Go’ Morgen P3
22:33 P3 med Mikkel Bagger
12:51 Smag på P3
03:21 Natradio
18:11 P3 med Cathrine Nissen
09:09 Alpha Omega
00:35 Natradio
14:04 Smag på P3
05:45 Natradio
22:25 Aftenvagten
03:57 Natradio
20:03 P3 med Kristian Stanley Halse
08:40 WeekendMorgen
00:57 Natradio
17:40 P3 med Nicholas Kawamura
06:43 WeekendMorgen
22:28 P3 med Signe Vadgaard
13:46 P3 med Mikkel Bagger
04:10 Natradio
16:15 P3 med Signe Amtoft
10:45 P3 med Louise Lolle
05:53 Natradio
01:30 Natradio
14:03 Festen & Gæsten
03:49 Natradio
19:03 Rodeo
09:11 Året der gik
00:50 Natradio
16:46 P3 med Signe Vadgaard
13:53 P3 med Sara Frost
04:50 Natradio
20:03 P3 med Cathrine Nissen
10:25 Musikquizzen: Highlights fra Smukfest
03:10 Natradio
22:07 P3 med Cathrine Nissen
18:04 Rodeo
Mads & Monopolet: Highlights
05:22 Natradio
01:21 Natradio
16:28 P3 med Signe Amtoft
07:58 P3 Morgen
23:28 P3 med Cathrine Nissen
12:16 P3 med Anders Hagen
03:21 Natradio
18:09 P3 med Mikkel Bagger
06:42 P3 Morgen
22:25 P3 med Cathrine Nissen
10:41 P3 med Sara Frost
00:50 Natradio
16:33 P3 med Signe Amtoft
08:41 P3 Morgen
05:49 Natradio
15:50 Alpha Omega
04:03 Natradio
11:31 Gandhi
01:03 Natradio
14:50 Smag på P3
03:53 Natradio
20:03 Sport på 3’eren
08:41 Go’ Morgen P3
00:24 Natradio
12:21 Smag på P3
02:03 Natradio
22:17 Aftenvagten
18:03 P3 med Signe Amtoft
09:38 Gandhi
19:31 P3 med Sara Frost
16:14 Sport på 3’eren
12:29 Smag på P3
10:11 Musikquizzen
07:49 WeekendMorgen
04:27 Natradio
01:22 Natradio
20:22 Rodeo
17:32 Sport på 3’eren
Mads & Monopolet
08:19 WeekendMorgen
05:29 Natradio
02:17 Natradio
19:23 Liga
16:42 Pressen på P3
14:16 Smag på P3
10:20 Gandhi
04:47 Natradio
01:21 Natradio
21:45 Liga
15:41 Pressen på P3
12:52 Smag på P3
10:10 Gandhi
07:19 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:43 Aftenvagten
20:50 Liga
14:15 Smag på P3
14:09 Smag på P3
11:43 Gandhi
08:23 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:30 Natradio
22:12 Liga
16:42 Pressen på P3
13:48 Smag på P3
10:38 Gandhi
07:27 Go’ Morgen P3
04:47 Natradio
01:14 Natradio
21:41 Aftenvagten
18:17 Liga
15:25 Pressen på P3
12:40 P3 med Louise Lolle
09:22 Gandhi
07:22 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:33 Natradio
13:43 Smag på P3
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: