No Words

Denne sang af Erik Hassle er blevet spillet 451 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
20:16 Mixtape - Happy Pop med Anders Ugilt
18:03 Danmark lukker ned
04:54 Natradio
07:43 WeekendMorgen
03:16 Natradio
08:19 WeekendMorgen
03:40 Natradio
16:21 Danskerbingo
10:56 P3 med Andrew Moyo
21:23 Aftenvagten
11:28 P3 med Nicholas Kawamura
22:56 P3 med Christoffer Stenbakken
06:11 WeekendMorgen
01:26 Natradio
11:11 Q på P3
18:45 P3 med Nicholas Kawamura
21:34 Aftenvagten
09:50 P3 med Signe Amtoft
02:53 Natradio
09:25 Musikquizzen
17:50 P3 med Mads Axelsen
03:48 Natradio
23:51 Aftenvagten
05:13 Natradio
23:23 Aftenvagten
10:51 Selskabet
05:14 Natradio
22:35 Liga: På Bryggen
17:31 Liga: På Bryggen
00:45 Natradio
07:23 WeekendMorgen
05:13 Natradio
22:11 Aftenvagten
22:14 Aftenvagten
20:39 Liga
23:32 Aftenvagten
04:54 Natradio
09:13 P3 med Andrew Moyo
18:51 Liga
05:27 Natradio
04:14 Natradio
11:10 P3 med Andrew Moyo
02:12 Natradio
22:38 Liga
20:56 Liga
02:40 Natradio
01:13 Natradio
16:15 Liga
02:14 Natradio
03:48 Natradio
15:44 Liga
23:57 Aftenvagten
09:16 Gandhi
02:46 Natradio
08:16 WeekendMorgen
20:09 Liga
00:16 Natradio
18:33 P3 med Andrew Moyo
23:38 Aftenvagten
12:17 Fiasko på P3
15:36 P3 med Nicholas Kawamura
12:57 P3 med Gyrith Cecilie Ross
19:47 Liga
04:52 Natradio
16:18 Liga
23:57 Aftenvagten
03:13 Natradio
12:49 Smag på P3
21:25 Aftenvagten
05:57 Natradio
20:45 Liga
04:52 Natradio
15:19 Liga
04:42 Natradio
19:47 P3 med Svenne Lund Jensen
08:46 P3 Morgen
01:28 Natradio
08:33 WeekendMorgen
10:17 Gandhi
06:15 P3 Morgen
13:30 Danmarks Indsamling på P3
05:56 Natradio
08:46 WeekendMorgen
05:13 Natradio
14:43 P3 med Andrew Moyo
01:29 Natradio
09:37 Januar på P3
20:36 P3 med Andrew Moyo
07:07 WeekendMorgen
01:27 Natradio
07:48 Go’ Morgen P3
11:12 P3 med Mikkel Bagger
21:46 Aftenvagten
08:22 Go’ Morgen P3
15:44 Lågsus
05:14 Natradio
16:57 P3 med Andrew Moyo
08:33 P3 Morgen
04:41 Natradio
08:54 P3 med Cathrine Nissen
20:51 Godt nyt
05:56 Natradio
17:46 P3 med Signe Amtoft
09:32 Gandhi
16:25 Liga
20:18 Liga
09:48 Gandhi
21:15 Liga
17:32 P3 med Andrew Moyo
07:37 Go’ Morgen P3
01:27 Natradio
17:27 P3 med Gyrith Cecilie Ross
23:41 P3 med Nicholas Kawamura
17:36 P3 med Andrew Moyo
00:15 Natradio
19:14 Liga
12:34 P3 med Louise Lolle
08:26 Go’ Morgen P3
19:31 Liga
05:27 Natradio
15:53 Pressen på P3
01:43 Natradio
15:41 P3 med Signe Amtoft
04:52 Natradio
07:26 WeekendMorgen
03:42 Natradio
04:41 Natradio
20:34 Liga
06:23 Go’ Morgen P3
12:07 P3 med Nicholas Kawamura
20:26 Liga
05:13 Natradio
14:52 P3 med Signe Amtoft
08:37 WeekendMorgen
03:14 Natradio
21:47 Aftenvagten
03:13 Natradio
10:07 Gandhi
23:53 P3 med Mads Gundersen
02:45 Natradio
12:53 Smag på P3
01:14 Natradio
07:15 WeekendMorgen
03:33 Natradio
13:11 Smag på P3
19:23 Liga
14:40 Smag på P3
22:52 Aftenvagten
05:28 Natradio
13:09 Smag på P3
22:18 P3 med Cathrine Nissen
08:06 WeekendMorgen
16:51 Liga
02:28 Natradio
11:33 Gandhi
07:19 Go’ Morgen P3
00:36 Natradio
04:22 Natradio
15:30 Pressen på P3
21:32 Aftenvagten
12:12 Smag på P3
02:20 Natradio
07:07 WeekendMorgen
19:50 P3 med Sara Frost
01:03 Natradio
04:21 Natradio
17:21 Alpha Omega
00:36 Natradio
06:42 SommerMorgen
21:51 P3 med Mads Gundersen
02:53 Natradio
18:51 Liga
11:23 P3 med Signe Amtoft
14:31 Liga
04:46 Natradio
22:46 P3 med Kristian Stanley Halse
08:57 WeekendMorgen
19:24 Liga
02:21 Natradio
15:22 Alpha Omega
22:45 P3 med Sara Frost
11:25 Rodeo Parlamentet
00:23 Natradio
05:22 Natradio
20:24 Liga
01:57 Natradio
15:51 Liga
21:49 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:03 Natradio
19:14 Liga
03:23 Natradio
14:28 Touren på P3
00:35 Natradio
10:21 Rodeo Parlamentet
22:23 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:54 Natradio
18:53 Liga
03:10 Natradio
22:48 P3 med Sara Frost
12:45 P3 med Signe Amtoft
06:35 WeekendMorgen
19:39 Liga
01:49 Natradio
15:39 Touren på P3
04:28 Natradio
23:20 P3 med Nicholas Kawamura
10:18 Rodeo Parlamentet
00:23 Natradio
06:49 SommerMorgen
21:18 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
03:28 Natradio
14:49 Touren på P3
04:17 Natradio
20:45 P3 med Sara Frost
00:21 Natradio
06:25 SommerMorgen
22:23 P3 med Signe Amtoft
18:18 P3 med Sara Frost
03:21 Natradio
09:13 Rodeo Parlamentet
15:48 Touren på P3
05:53 Natradio
01:36 Natradio
23:42 P3 med Kristian Stanley Halse
18:33 P3 med Louise Lolle
13:23 P3 med Nicholas Kawamura
08:28 WeekendMorgen
03:42 Natradio
22:43 P3 med Kristian Stanley Halse
17:11 Touren på P3
07:26 WeekendMorgen
02:39 Natradio
21:25 P3 med Kristian Stanley Halse
16:39 P3 med Anders Stegger
11:57 P3 med Signe Amtoft
06:27 SommerMorgen
01:32 Natradio
20:27 P3 med Gyrith Cecilie Ross
15:32 P3 med Anders Stegger
10:02 P3 med Signe Amtoft
05:42 Natradio
00:40 Natradio
19:21 P3 med Gyrith Cecilie Ross
09:39 P3 med Anders Stegger
04:43 Natradio
23:39 P3 med Signe Amtoft
18:33 P3 med Gyrith Cecilie Ross
08:37 SommerMorgen
03:45 Natradio
22:57 P3 med Signe Amtoft
17:42 Pressen på P3
12:45 Smag på P3
07:45 SommerMorgen
02:43 Natradio
22:26 P3 med Jesper Holm
21:41 Tværs
16:29 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
11:23 Musikquizzen
06:18 WeekendMorgen
01:38 Natradio
20:46 Liga
15:42 Alpha Omega
10:56 Mads & Monopolet
05:43 Natradio
00:33 Natradio
19:26 P3 med Louise Lolle
14:38 Smag på P3
04:39 Natradio
18:32 P3 med Gyrith Cecilie Ross
13:17 Smag på P3
07:56 Go’ Morgen P3
03:43 Natradio
22:40 P3 med Jesper Holm
17:21 P3 med Signe Amtoft
12:34 Smag på P3
02:40 Natradio
21:13 Liga
16:35 Pressen på P3
11:28 Gandhi
06:44 Go’ Morgen P3
01:43 Natradio
20:28 P3 med Gyrith Cecilie Ross
15:44 Pressen på P3
10:37 Gandhi
05:39 Natradio
00:43 Natradio
16:04 Pressen på P3
05:47 Natradio
18:02 P3 med Gyrith Cecilie Ross
10:02 Gandhi
03:56 Natradio
15:35 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
06:43 WeekendMorgen
02:03 Natradio
17:02 P3 med Signe Amtoft
04:03 Natradio
00:05 Natradio
05:56 Natradio
18:57 Liga
09:05 Gandhi
01:49 Natradio
22:03 P3 med Jesper Holm
12:04 Smag på P3
04:03 Natradio
17:03 P3 med Signe Amtoft
00:05 Natradio
06:04 Go’ Morgen P3
23:29 P3 med Nicholas Kawamura
13:24 Smag på P3
04:57 Natradio
19:07 P3 med Mads Gundersen
Mads & Monopolet
01:53 Natradio
16:03 Pressen på P3
05:56 Natradio
03:03 Natradio
21:03 Aftenvagten
00:34 Natradio
16:03 Pressen på P3
23:12 Aftenvagten
12:24 Smag på P3
06:04 Go’ Morgen P3
01:03 Natradio
21:03 Liga
11:02 Musikquizzen
03:22 Natradio
17:15 Liga
07:57 WeekendMorgen
00:05 Natradio
13:03 Smag på P3
04:10 Natradio
16:03 Pressen på P3
06:04 Go’ Morgen P3
01:32 Natradio
22:52 Liga
12:06 Smag på P3
03:48 Natradio
15:03 Pressen på P3
05:46 Natradio
20:11 Liga
10:02 P3 med Signe Amtoft
02:32 Natradio
17:03 Liga
07:17 WeekendMorgen
00:56 Natradio
04:03 Natradio
19:03 Liga
09:03 Gandhi
02:03 Natradio
15:50 Pressen på P3
05:52 Natradio
23:05 Aftenvagten
13:03 Smag på P3
04:03 Natradio
21:03 Aftenvagten
11:40 Gandhi
02:03 Natradio
19:02 Liga
09:43 Gandhi
05:32 Natradio
01:02 Natradio
16:25 Liga
04:56 Natradio
10:33 Mads & Monopolet
02:56 Natradio
06:03 Go’ Morgen P3
00:32 Natradio
12:04 Smag på P3
03:53 Natradio
20:18 Liga
10:17 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
01:56 Natradio
14:03 Smag på P3
06:03 Go’ Morgen P3
23:13 Aftenvagten
17:02 P3 med Signe Amtoft
08:46 Go’ Morgen P3
00:54 Natradio
15:02 Liga
04:56 Natradio
19:08 Rodeo
02:56 Natradio
06:04 Go’ Morgen P3
18:03 Liga
09:25 Gandhi
13:02 Smag på P3
04:31 Natradio
09:03 Gandhi
00:05 Natradio
06:04 Go’ Morgen P3
22:23 P3 med Mads Gundersen
16:19 Liga
13:31 Smag på P3
10:31 Musikquizzen
07:50 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:21 Natradio
20:15 Rodeo
17:19 Liga
14:24 Alpha Omega
11:57 Mads & Monopolet
08:17 WeekendMorgen
05:29 Natradio
02:17 Natradio
19:14 Liga
16:24 P3 med Signe Amtoft
13:58 Smag på P3
10:34 P3 med Louise Lolle
07:34 P3 Morgen
04:45 Natradio
01:20 Natradio
21:56 Liga
18:44 Liga
15:43 Pressen på P3
13:28 Smag på P3
09:11 P3 med Signe Amtoft
06:40 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:53 Aftenvagten
20:27 Liga
17:16 P3 med Signe Amtoft
14:15 Smag på P3
11:44 Gandhi
08:22 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:29 Natradio
22:45 Aftenvagten
19:21 Liga
16:44 Pressen på P3
13:41 Smag på P3
10:43 Gandhi
07:44 Go’ Morgen P3
04:47 Natradio
01:13 Natradio
21:41 Aftenvagten
18:23 Liga
15:38 Pressen på P3
12:35 Smag på P3
09:32 Gandhi
06:26 Go’ Morgen P3
03:22 Natradio
00:33 Natradio
19:30 Liga
13:32 Smag på P3
04:47 Natradio
12:37 Smag på P3
19:55 Liga
23:33 Aftenvagten
03:11 Natradio
12:43 Smag på P3
19:14 Liga