Gold (Thomas Jack Radio Edit)

Denne sang af Gabriel Ríos er blevet spillet 326 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

Afspilninger på tværs af kanaler

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
20:36 P3 med Mads Gundersen
17:10 P3 med Mads Gundersen
07:08 WeekendMorgen
15:38 P3 med Mads Gundersen
19:37 P3 med Mads Gundersen
21:43 Aftenvagten
23:43 Aftenvagten
16:57 P3 med Mads Gundersen
23:21 Natradio
20:33 P3 med Andrew Moyo
02:46 Natradio
08:57 WeekendMorgen
03:53 Natradio
03:54 Natradio
11:25 Gandhi
04:52 Natradio
22:24 Aftenvagten
08:08 P3 med Mads Gundersen
00:44 Natradio
13:50 Alpha Omega
19:24 Liga
20:52 Optakt til P3 Guld: P3 Guld optakt
15:08 Pressen på P3
09:20 Mads & Monopolet
19:13 Liga
13:51 Smag på P3
02:16 Natradio
16:53 Alpha Omega
05:29 Natradio
07:36 SommerMorgen
09:23 P3 med Signe Amtoft
09:44 Gandhi
18:38 Liga
12:36 Smag på P3
17:31 P3 med Mads Gundersen
09:21 Mads & Monopolet
12:44 Smag på P3
22:35 Aftenvagten
05:31 Natradio
00:54 Natradio
13:32 Smag på P3
08:45 Go’ Morgen P3
10:53 Gandhi
03:03 Natradio
17:03 P3 med Signe Amtoft
06:22 P3 Morgen
13:20 Smag på P3
02:49 Natradio
21:57 Aftenvagten
08:26 P3 Morgen
04:47 Natradio
18:56 Sport på 3’eren
00:57 Natradio
09:56 Gandhi
05:26 Natradio
22:50 P3 med Cathrine Nissen
01:34 Natradio
18:57 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
07:56 Go’ Morgen P3
14:45 Smag på P3
03:11 Natradio
23:33 P3 med Kristian Stanley Halse
10:51 Musikquizzen
15:27 Danmarks Indsamling på P3
05:44 Natradio
01:51 Natradio
11:28 Danmarks Indsamling på P3
07:23 Danmarks Indsamling på P3
03:21 Natradio
23:13 Danmarks Indsamling på P3
13:52 Danmarks Indsamling på P3
21:07 Tværs
18:47 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
05:51 Natradio
11:47 Mads & Monopolet
03:19 Natradio
17:05 P3 med Signe Amtoft
08:33 Go’ Morgen P3
00:52 Natradio
05:20 Natradio
22:23 P3 med Kristian Stanley Halse
12:57 Smag på P3
02:49 Natradio
20:08 Liga: Med VM Håndbold
10:03 Alpha Omega
00:51 Natradio
17:03 P3 med Signe Amtoft
08:19 Go’ Morgen P3
15:02 Sport på 3’eren
05:47 Natradio
01:31 Natradio
P3 med Jesper Holm
03:21 Natradio
17:06 P3 med Signe Amtoft
06:57 Go’ Morgen P3
00:51 Natradio
14:57 Smag på P3
04:57 Natradio
10:03 Alpha Omega
02:30 Natradio
22:27 Aftenvagten
06:57 Go’ Morgen P3
06:54 Go’ Morgen P3
00:50 Natradio
17:03 P3 med Signe Amtoft
12:58 Smag på P3
04:49 Natradio
01:03 Natradio
19:03 P3 med Nicholas Kawamura
10:20 Musikquizzen
03:11 Natradio
16:41 Rodeo
05:29 Natradio
00:05 Natradio
14:04 Smag på P3
18:11 P3 med Cathrine Nissen
11:04 Alpha Omega
02:03 Natradio
16:23 Pressen på P3
00:25 Natradio
13:25 Smag på P3
04:03 Natradio
22:11 Aftenvagten
10:49 P3 med Nicholas Kawamura
02:20 Natradio
16:35 P3 med Sara Frost
07:16 WeekendMorgen
23:38 P3 med Kristian Stanley Halse
14:02 P3 med Kenneth K
05:32 Natradio
01:53 Natradio
21:03 P3 med Signe Vadgaard
12:24 P3 med Mikkel Bagger
03:57 Natradio
15:23 P3 med Signe Amtoft
09:56 P3 med Louise Lolle
02:03 Natradio
07:10 P3 Morgen
00:25 Natradio
12:09 P3 med Sara Frost
04:03 Natradio
22:20 Året der kommer
09:09 Året der gik
02:21 Natradio
18:14 Rodeo
07:20 WeekendMorgen
00:16 Natradio
16:30 P3 med Anders Hagen
04:03 Natradio
22:33 P3 med Cathrine Nissen
14:02 P3 med Signe Amtoft
06:43 P3 Morgen
02:21 Natradio
20:03 P3 med Signe Vadgaard
09:41 Q på P3
23:37 P3 med Cathrine Nissen
07:57 P3 Morgen
18:12 Rodeo
05:45 Natradio
22:10 P3 med Cathrine Nissen
11:40 P3 med Sara Frost
02:30 Natradio
16:52 Sport på 3’eren
06:42 WeekendMorgen
19:09 Rodeo
09:18 Mads & Monopolet
01:21 Natradio
14:02 Smag på P3
03:57 Natradio
18:10 P3 med Signe Amtoft
16:22 Pressen på P3
13:57 Smag på P3
02:56 Natradio
22:35 Aftenvagten
08:41 Go’ Morgen P3
00:50 Natradio
12:24 Smag på P3
03:22 Natradio
Mads & Monopolet
01:21 Natradio
04:33 Natradio
19:03 Liga
08:33 Go’ Morgen P3
00:26 Natradio
11:47 Gandhi
16:49 Pressen på P3
07:12 Go’ Morgen P3
23:13 Aftenvagten
13:29 P3 med Louise Lolle
04:31 Natradio
20:09 Sport på 3’eren
10:16 Musikquizzen
02:45 Natradio
18:03 Sport på 3’eren
07:57 WeekendMorgen
00:05 Natradio
12:22 Smag på P3
03:57 Natradio
17:04 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
08:21 Go’ Morgen P3
01:33 Natradio
13:31 Smag på P3
04:21 Natradio
22:24 Aftenvagten
11:30 Gandhi
00:50 Natradio
06:18 Go’ Morgen P3
21:19 Tværs
12:16 Smag på P3
03:11 Natradio
15:50 Alpha Omega
05:32 Natradio
20:48 Liga
11:20 Gandhi
02:20 Natradio
18:19 Liga
00:24 Natradio
13:51 Smag på P3
04:22 Natradio
22:03 Liga
10:49 Gandhi
20:03 Liga
08:40 Go’ Morgen P3
18:41 Sport på 3’eren
05:49 Natradio
15:48 Alpha Omega
09:05 Mads & Monopolet
04:03 Natradio
00:05 Natradio
13:37 Smag på P3
02:23 Natradio
22:31 Aftenvagten
11:33 P3 med Signe Amtoft
03:53 Natradio
20:03 Liga
08:39 Go’ Morgen P3
00:36 Natradio
15:52 Pressen på P3
05:46 Natradio
22:16 Aftenvagten
18:03 Liga
12:22 Smag på P3
09:08 P3 med Cathrine Nissen
19:49 P3 med Signe Amtoft
16:18 Sport på 3’eren
13:30 Smag på P3
10:07 Musikquizzen
07:48 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:22 Natradio
20:53 Rodeo
17:28 Sport på 3’eren
14:44 Gandhi awalk
11:44 Mads & Monopolet
08:18 WeekendMorgen
05:29 Natradio
02:19 Natradio
19:08 Liga
16:29 Pressen på P3
13:41 Smag på P3
10:21 Gandhi
07:55 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:20 Natradio
21:10 Aftenvagten
18:14 Liga
15:29 Pressen på P3
12:38 Smag på P3
10:09 Gandhi
06:50 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:51 Aftenvagten
20:38 Liga
17:34 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
14:17 Smag på P3
11:47 Gandhi
08:33 Go’ Morgen P3
05:36 Natradio
02:28 Natradio
22:49 Aftenvagten
19:20 Liga
16:41 Pressen på P3
13:54 Smag på P3
10:32 Gandhi
07:47 Go’ Morgen P3
04:47 Natradio
01:14 Natradio
21:41 Aftenvagten
18:17 Liga
15:25 Pressen på P3
13:11 Smag på P3
09:17 Gandhi
06:54 Go’ Morgen P3
03:20 Natradio
00:33 Natradio
22:21 P3 med Mikkel Bagger
12:43 Smag på P3
01:28 Natradio
15:29 Alpha Omega
20:32 Liga
05:42 Natradio
13:46 Smag på P3
01:54 Natradio
19:51 Liga
14:56 Smag på P3
03:54 Natradio
23:09 Aftenvagten
P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
08:52 Go’ Morgen P3
19:17 Sport på 3’eren
05:53 Natradio
01:03 Natradio
10:47 Gandhi
05:28 Natradio
17:19 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen
01:22 Natradio
11:48 Gandhi
21:48 Aftenvagten
05:21 Natradio
14:54 Sport på 3’eren
01:27 Natradio
19:56 Rodeo
07:19 WeekendMorgen
12:05 Smag på P3
03:22 Natradio
16:54 P3 med Pelle Peter Jencel: P3 med Pelle Peter Jensen