All Hours

Denne sang af Julie Bergan er blevet spillet 325 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret . Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

I rotation

Afspilningslog

Dato Program
11:21 P3 med Signe Amtoft
05:34 Natradio
09:18 De Gode Nyheder
20:53 Liga
02:13 Natradio
20:31 Liga
20:53 Liga
06:07 Go’ Morgen P3
00:12 Natradio
05:06 Natradio
07:27 Go’ Morgen P3
02:13 Natradio
07:27 Go’ Morgen P3
03:39 Natradio
01:41 Natradio
07:53 Go’ Morgen P3
15:50 Tue og Tony
18:43 Liga
22:47 Aftenvagten
10:32 Danskerbingo
04:40 Natradio
08:31 WeekendMorgen
05:33 Natradio
15:43 Tue og Tony
03:39 Natradio
07:43 WeekendMorgen
17:45 P3 med Gyrith Cecilie Ross
04:55 Natradio
07:50 Go’ Morgen P3
20:43 Liga
15:36 OL på P3
02:52 Natradio
06:13 Go’ Morgen P3
07:58 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
07:49 SommerMorgen
01:14 Natradio
17:18 Danskerbingo
02:56 Natradio
20:35 Liga
03:13 Natradio
18:34 Liga med Touren på P3
06:55 SommerMorgen
00:44 Natradio
04:14 Natradio
00:34 Natradio
11:15 P3 med Andrew Moyo
05:57 Natradio
21:25 Aftenvagten
02:55 Natradio
12:26 Smag på P3
06:19 Go’ Morgen P3
20:27 Liga
03:13 Natradio
08:39 Go’ Morgen P3
03:14 Natradio
10:31 P3 med Andrew Moyo
22:50 Aftenvagten
17:44 Liga
08:40 Go’ Morgen P3
07:06 WeekendMorgen
16:38 Liga
06:20 Go’ Morgen P3
20:40 Liga
00:16 Natradio
07:41 Go’ Morgen P3
07:37 Go’ Morgen P3
19:44 Liga
17:53 Liga
09:28 Ku’ godt på P3
00:44 Natradio
07:26 WeekendMorgen
14:14 Tue og Tony
12:48 Smag på P3
20:54 Barometeret
05:14 Natradio
23:46 Aftenvagten
20:57 Liga
23:38 Aftenvagten
06:18 Go’ Morgen P3
11:46 Gandhi
22:08 Aftenvagten
09:36 Gandhi
00:36 Natradio
04:58 Natradio
17:25 Liga
03:49 Natradio
02:31 Natradio
19:40 Liga
08:52 P3 Morgen
00:23 Natradio
15:31 Tue og Tony
01:58 Natradio
02:57 Natradio
11:43 Gandhi
00:53 Natradio
18:11 P3 med Mads Axelsen
09:04 Musikquizzen
05:47 Natradio
22:36 Aftenvagten
12:50 Alpha Omega
03:46 Natradio
11:41 Gandhi
02:31 Natradio
23:26 Aftenvagten
00:21 Natradio
21:57 Aftenvagten
11:31 Gandhi
01:02 Natradio
16:05 P3 med Louise Lolle
09:34 Gandhi
03:58 Natradio
14:02 P3 med Nicholas Kawamura
02:46 Natradio
05:55 Natradio
03:54 Natradio
08:20 Danmarks Indsamling på P3
02:32 Natradio
05:47 Natradio
00:54 Natradio
20:17 P3 med Nicholas Kawamura
04:57 Natradio
18:28 P3 med Svenne Lund Jensen
08:02 WeekendMorgen
02:57 Natradio
16:05 Lågsus
06:04 Go’ Morgen P3
01:02 Natradio
03:56 Natradio
22:32 Aftenvagten
10:34 Januar på P3
01:57 Natradio
18:48 Liga
08:49 Go’ Morgen P3
00:04 Natradio
13:45 Smag på P3
18:12 P3 med Svenne Lund Jensen
05:30 Natradio
20:33 P3 med Mads Gundersen
12:43 Alpha Omega
02:57 Natradio
22:27 Aftenvagten
08:27 Go’ Morgen P3
01:02 Natradio
14:59 Tue og Tony
03:53 Natradio
21:35 Liga
10:42 Januar på P3
00:33 Natradio
08:27 Go’ Morgen P3
22:23 Natradio
18:53 P3 med Svenne Lund Jensen
07:03 WeekendMorgen
02:45 Natradio
21:29 Liga
09:04 P3 med Mikkel Bagger
01:02 Natradio
17:42 Lågsus
05:59 Natradio
23:57 Aftenvagten
10:41 Januar på P3
03:02 Natradio
07:04 Go’ Morgen P3
00:34 Natradio
16:21 Lågsus
04:50 Natradio
22:09 Aftenvagten
02:31 Natradio
08:02 WeekendMorgen
00:57 Natradio
16:29 Liga
05:31 Natradio
20:02 P3 med Andrew Moyo
11:29 Januar på P3
02:31 Natradio
14:23 P3 med Gyrith Cecilie Ross
05:52 Natradio
00:22 Natradio
18:06 P3 med Andrew Moyo
03:50 Natradio
16:15 Lågsus
06:04 Go’ Morgen P3
02:02 Natradio
19:57 Aftenvagten
08:54 Januar på P3
15:04 P3 med Mads Gundersen
05:31 Natradio
20:02 P3 med Andrew Moyo
11:38 P3 med Signe Amtoft
03:47 Natradio
16:59 P3 med Mads Gundersen
06:46 P3 med Nicholas Kawamura
00:58 Natradio
13:03 Festen & Gæsten
04:57 Natradio
22:30 Aftenradio
08:26 P3 Morgen
01:57 Natradio
15:58 P3 med Andrew Moyo
05:46 Natradio
23:35 Aftenradio
18:03 Godt nyt
13:03 Årsopgørelsen
06:02 P3 Morgen
00:53 Natradio
21:32 Aftenradio
11:02 P3 med Andrew Moyo
03:02 Natradio
19:16 Godt nyt
08:02 P3 med Mads Gundersen
01:53 Natradio
15:51 P3 med Signe Amtoft
04:32 Natradio
21:50 Aftenradio
07:57 P3 med Cathrine Nissen
00:24 Natradio
16:34 P3 med Mads Gundersen
02:49 Natradio
18:12 Godt nyt
04:50 Natradio
08:48 P3 Morgen
03:22 Natradio
18:39 P3 med Cathrine Nissen
05:02 Natradio
02:31 Natradio
06:03 P3 Morgen
00:24 Natradio
11:47 Gandhi
23:14 Aftenvagten
08:53 P3 Morgen
06:56 P3 Morgen
22:48 Liga
19:29 Liga
15:50 P3 med Signe Amtoft
13:47 P3 med Andrew Moyo
10:17 Musikquizzen
07:49 WeekendMorgen
04:28 Natradio
01:20 Natradio
20:42 Rodeo
17:32 Liga
13:33 P3 med Signe Amtoft
11:33 Mads & Monopolet
08:17 WeekendMorgen
05:28 Natradio
02:17 Natradio
22:31 Liga
19:20 Liga
16:38 Alpha Omega
13:54 Smag på P3
10:21 Gandhi
07:26 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:21 Natradio
18:22 Liga
15:24 Alpha Omega
13:30 Smag på P3
09:52 Gandhi
06:57 Go’ Morgen P3
03:28 Natradio
23:27 P3 med Andrew Moyo
21:11 Liga
17:47 P3 med Signe Amtoft
14:34 Smag på P3
11:25 Gandhi
08:27 Go’ Morgen P3
05:36 Natradio
02:28 Natradio
19:16 Liga
16:45 Alpha Omega
14:10 Smag på P3
10:49 Gandhi
06:52 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:13 Natradio
21:19 Barometeret
18:33 Liga
15:27 Alpha Omega
12:54 Smag på P3
09:17 Gandhi
06:57 Go’ Morgen P3
03:18 Natradio
00:32 Natradio
20:56 Liga
08:11 WeekendMorgen
01:10 Natradio
03:52 Natradio
20:33 Liga
23:50 Aftenvagten
04:42 Natradio
16:28 Pressen på P3
02:28 Natradio
08:38 WeekendMorgen
04:43 Natradio
22:41 Liga
01:43 Natradio
09:29 Gandhi
04:43 Natradio
01:11 Natradio
07:15 WeekendMorgen
03:54 Natradio
22:43 Aftenvagten
01:42 Natradio
05:42 Natradio
20:20 Liga
13:49 P3 med Signe Amtoft
03:10 Natradio
12:28 P3 med Louise Lolle
09:18 Gandhi
03:21 Natradio
21:18 P3 med Nicholas Kawamura
00:13 Natradio
05:10 Natradio
19:08 Liga
01:45 Natradio
20:57 Liga
03:22 Natradio
12:54 Smag på P3
21:07 Aftenvagten
16:18 Liga
00:53 Natradio
11:21 Gandhi
04:54 Natradio
21:35 Aftenvagten
00:12 Natradio