Walk

Denne sang af Kwabs er blevet spillet 340 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret ons 1. oktober 2014. Grafen viser afspilninger pr. dag.

Afspilninger gennem årene

  • År #
  • 2016 24
  • 2015 131
  • 2014 185

Afspilninger på tværs af kanaler

Afspilningslog

Dato Program
04:33 Natradio
06:03 Go’ Morgen P3
04:35 Natradio
16:10 Liga
22:43 P3 med Svenne Lund Jensen
00:20 Natradio
10:07 Selskabet
08:14 Go’ Morgen P3
20:05 P3 med Andrew Moyo
16:57 Lågsus
07:11 Go’ Morgen P3
13:41 P3 med Andrew Moyo
20:49 Liga
07:08 WeekendMorgen
04:17 Natradio
03:06 Natradio
12:19 Smag på P3
00:19 Natradio
19:40 P3 med Andrew Moyo
13:40 P3 med Cathrine Nissen
01:17 Natradio
07:34 Go’ Morgen P3
14:13 P3 med Gyrith Cecilie Ross
17:38 P3 med Mads Gundersen
04:06 Natradio
22:49 Aftenradio
06:43 P3 Morgen
17:22 P3 med Signe Amtoft
05:21 Natradio
17:32 P3 med Signe Amtoft
02:35 Natradio
16:35 Pressen på P3
11:27 Gandhi
16:42 Pressen på P3
03:05 Natradio
12:17 P3 med Louise Lolle
13:47 Smag på P3
04:20 Natradio
04:54 Natradio
07:46 WeekendMorgen
04:15 Natradio
15:51 Pressen på P3
08:18 WeekendMorgen
02:13 Natradio
06:40 P3 Morgen
02:34 Natradio
07:24 Go’ Morgen P3
19:17 Liga
06:10 WeekendMorgen
01:14 Natradio
06:30 WeekendMorgen
01:27 Natradio
07:56 Go’ Morgen P3
00:44 Natradio
10:24 Gandhi
06:10 Go’ Morgen P3
14:33 P3 med Nicholas Kawamura
18:42 Liga
03:43 Natradio
08:34 WeekendMorgen
04:54 Natradio
06:43 Go’ Morgen P3
20:39 Liga
18:10 P3 med Mads Gundersen
14:56 P3 med Nicholas Kawamura
10:19 Rodeo Parlamentet
19:10 P3 med Signe Vadgaard
17:31 Touren på P3
21:29 Liga
16:17 Touren på P3: Med Superliga
18:26 P3 med Sara Frost
07:27 WeekendMorgen
04:13 Natradio
08:48 WeekendMorgen
17:50 P3 med Anders Stegger
14:35 Smag på P3
02:46 Natradio
16:46 P3 med Pelle Peter Jensen
19:31 Valgaften på P3
08:23 WeekendMorgen
16:56 Pressen på P3
08:41 Go’ Morgen P3
02:45 Natradio
19:24 Liga
09:26 Musikquizzen
Smag på P3
02:50 Natradio
07:47 WeekendMorgen
05:57 Natradio
08:50 WeekendMorgen
21:40 Liga
02:53 Natradio
10:29 Gandhi
10:34 Musikquizzen
10:24 Musikquizzen
19:11 Rodeo
01:28 Natradio
08:52 Go’ Morgen P3
23:23 Aftenvagten
23:53 P3 med Gyrith Cecilie Ross
07:50 Go’ Morgen P3
20:53 Liga
07:07 WeekendMorgen
19:17 Liga
05:56 Natradio
06:27 WeekendMorgen
01:27 Natradio
13:46 Smag på P3
10:18 Gandhi
08:30 WeekendMorgen
11:42 Gandhi
05:14 Natradio
20:18 P3 med Pelle Peter Jensen
01:38 Natradio
23:30 P3 med Kristian Stanley Halse
04:54 Natradio
09:43 Danmarks Indsamling på P3
02:35 Natradio
00:51 Natradio
05:27 Natradio
22:03 P3 med Kristian Stanley Halse
03:33 Natradio
08:14 WeekendMorgen
16:40 P3 med Signe Amtoft
01:13 Natradio
23:28 P3 med Kristian Stanley Halse
18:58 P3 med Pelle Peter Jensen
04:10 Natradio
14:20 Smag på P3
21:07 P3 med Pelle Peter Jensen
02:10 Natradio
08:12 WeekendMorgen
04:13 Natradio
11:36 P3 med Anders Hagen
19:17 P3 med David Mandel
00:12 Natradio
04:30 Natradio
17:44 P3 med Signe Amtoft
23:17 Aftenvagten
13:12 Smag på P3
19:14 P3 med Nicholas Kawamura
15:41 P3 med David Mandel
05:28 Natradio
13:16 Smag på P3
21:17 Aftenvagten
03:20 Natradio
10:19 P3 med Nicholas Kawamura
19:22 P3 med Anders Hagen
01:45 Natradio
06:48 WeekendMorgen
13:49 P3 med David Mandel
05:53 Natradio
22:31 P3 med Signe Vadgaard
15:43 P3 med Signe Amtoft
03:36 Natradio
23:43 Året der kommer
01:39 Natradio
21:06 P3 med Cathrine Nissen
17:29 P3 med Anders Hagen
01:10 Natradio
12:46 P3 med Anders Hagen
20:57 P3 med Signe Vadgaard
08:56 P3 Morgen
04:20 Natradio
15:43 P3 med Signe Amtoft
23:30 P3 med Cathrine Nissen
01:03 Natradio
13:18 P3 med Signe Vadgaard
09:09 Musikquizzen
03:03 Natradio
15:21 Alpha Omega
11:42 Gandhi
05:20 Natradio
01:28 Natradio
17:03 P3 med Pelle Peter Jensen
22:20 Aftenvagten
08:51 Go’ Morgen P3
15:36 Pressen på P3
03:53 Natradio
11:35 Gandhi
07:07 WeekendMorgen
01:28 Natradio
10:08 Gandhi
03:21 Natradio
12:04 Smag på P3
23:19 Aftenvagten
05:53 Natradio
01:35 Natradio
14:37 Smag på P3
09:58 Gandhi
03:28 Natradio
19:16 Sport på 3’eren
02:21 Natradio
14:39 Alpha Omega
07:17 WeekendMorgen
03:36 Natradio
21:34 Liga
09:12 Gandhi
17:17 P3 med Pelle Peter Jensen
05:53 Natradio
01:20 Natradio
22:31 Aftenvagten
02:21 Natradio
06:33 WeekendMorgen
23:34 Aftenvagten
12:05 Smag på P3
02:29 Natradio
06:44 Go’ Morgen P3
21:03 Liga
13:48 Smag på P3
04:03 Natradio
17:03 P3 med Pelle Peter Jensen
10:16 Gandhi
01:03 Natradio
14:02 Sport på 3’eren
05:34 Natradio
21:03 Sport på 3’eren
11:43 Mads & Monopolet
03:21 Natradio
17:16 P3 med Pelle Peter Jensen
07:08 Go’ Morgen P3
20:36 Liga
12:17 Smag på P3
04:56 Natradio
01:50 Natradio
16:28 Pressen på P3
02:32 Natradio
23:24 Aftenvagten
00:50 Natradio
19:39 Liga
04:49 Natradio
16:02 Sport på 3’eren
03:11 Natradio
20:12 Rodeo
13:27 Gandhi awalk
08:07 WeekendMorgen
01:19 Natradio
14:56 Smag på P3
05:57 Natradio
21:03 Aftenvagten
11:03 Gandhi
02:03 Natradio
19:03 Liga
08:46 Go’ Morgen P3
00:26 Natradio
15:09 Pressen på P3
05:46 Natradio
21:03 Aftenvagten
12:04 Smag på P3
02:30 Natradio
22:25 P3 med Mikkel Bagger
19:34 Sport på 3’eren
16:27 Sport på 3’eren
13:27 Sport på 3’eren
12:42 Smag på P3
10:11 Musikquizzen
07:51 WeekendMorgen
04:29 Natradio
01:21 Natradio
20:19 Sport på 3’eren
17:46 Sport på 3’eren
14:37 Alpha Omega
11:57 Mads & Monopolet
08:18 WeekendMorgen
05:27 Natradio
02:17 Natradio
19:31 Liga
16:27 Pressen på P3
13:56 P3 med Signe Amtoft
10:14 Gandhi
07:55 Go’ Morgen P3
04:46 Natradio
01:20 Natradio
18:23 Liga
15:25 Pressen på P3
12:40 Smag på P3
09:54 Gandhi
07:04 Go’ Morgen P3
03:29 Natradio
23:47 Aftenvagten
17:18 P3 med Pelle Peter Jensen
14:14 Smag på P3
11:29 Gandhi
08:46 Go’ Morgen P3
05:35 Natradio
02:28 Natradio
22:21 Liga
19:21 Liga
16:11 Pressen på P3
13:54 Smag på P3
10:49 Gandhi
07:33 Go’ Morgen P3
04:45 Natradio
01:14 Natradio
21:39 Aftenvagten
18:19 Liga
12:50 Smag på P3
09:17 P3 med Cathrine Nissen
07:09 Go’ Morgen P3
03:21 Natradio
00:31 Natradio
13:27 Smag på P3
06:11 WeekendMorgen
02:43 Natradio
09:16 Gandhi
05:11 Natradio
00:12 Natradio
22:03 Aftenvagten
02:43 Natradio
07:44 WeekendMorgen
03:32 Natradio
12:47 Smag på P3
23:25 Aftenvagten
02:46 Natradio
13:40 Smag på P3
21:36 Aftenvagten
01:10 Natradio
04:53 Natradio
19:10 P3 med Mikkel Bagger
15:49 P3 med Gyrith Cecilie Ross
03:32 Natradio
20:42 Liga
01:45 Natradio
12:10 Smag på P3
04:43 Natradio
20:16 P3 med Cathrine Nissen
14:24 P3 med Gyrith Cecilie Ross
02:42 Natradio
18:33 Liga
01:13 Natradio
12:23 Smag på P3
21:51 Aftenvagten
02:44 Natradio
15:57 Pressen på P3
11:11 P3 med Pelle Peter Jensen
05:10 Natradio
00:53 Natradio
23:25 Aftenvagten
02:10 Natradio
14:49 Smag på P3
Dyk ned i musikken på flere radiostationer: